Commit 8552057b authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent f84d9742
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-sudoku master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"sudoku&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-10-20 03:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-24 20:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-31 07:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-31 22:54+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -170,7 +170,7 @@ msgstr "Odstrani izbrani sledilnik"
msgid "Make the tracked changes permanent"
msgstr "Naredi sledene spremembe trajne"
#: ../data/tracker.ui.h:4 ../src/lib/main.py:750
#: ../data/tracker.ui.h:4 ../src/lib/main.py:751
msgid "H_ide"
msgstr "_Skrij"
......@@ -189,20 +189,20 @@ msgstr ""
"Igra GNOME Sudoku je del iger GNOME."
#: ../src/lib/defaults.py:53
msgid "GNOME Games web site"
msgstr "Spletna stran GNOME iger"
msgid "Website"
msgstr "Spletna stran"
#: ../src/lib/game_selector.py:121 ../src/lib/main.py:627
#: ../src/lib/game_selector.py:121 ../src/lib/main.py:628
#: ../src/lib/printing.py:186
msgid "Easy"
msgstr "enostavno"
#: ../src/lib/game_selector.py:122 ../src/lib/main.py:628
#: ../src/lib/game_selector.py:122 ../src/lib/main.py:629
#: ../src/lib/printing.py:187
msgid "Medium"
msgstr "Srednja"
#: ../src/lib/game_selector.py:123 ../src/lib/main.py:629
#: ../src/lib/game_selector.py:123 ../src/lib/main.py:630
#: ../src/lib/printing.py:188
msgid "Hard"
msgstr "Zahtevno"
......@@ -302,115 +302,115 @@ msgstr "Ali zares želite nadaljevati?"
msgid "Don't ask me this again."
msgstr "Ne vprašaj več."
#: ../src/lib/main.py:195
#: ../src/lib/main.py:196
msgid "_Game"
msgstr "_Igra"
#: ../src/lib/main.py:196
#: ../src/lib/main.py:197
msgid "New game"
msgstr "Nova igra"
#: ../src/lib/main.py:197
#: ../src/lib/main.py:198
msgid "_Reset"
msgstr "_Ponastavi"
#: ../src/lib/main.py:199
#: ../src/lib/main.py:200
msgid "_Undo"
msgstr "_Razveljavi"
#: ../src/lib/main.py:200
#: ../src/lib/main.py:201
msgid "Undo last action"
msgstr "Razveljavi zadnje dejanje"
#: ../src/lib/main.py:201
#: ../src/lib/main.py:202
msgid "_Redo"
msgstr "_Ponovno uveljavi"
#: ../src/lib/main.py:202
#: ../src/lib/main.py:203
msgid "Redo last action"
msgstr "Ponovi zadnji ukaz"
#: ../src/lib/main.py:203
#: ../src/lib/main.py:204
msgid "Puzzle _Statistics..."
msgstr "_Statistika sestavljanke ..."
#: ../src/lib/main.py:205
#: ../src/lib/main.py:206
msgid "_Print..."
msgstr "Na_tisni ..."
#: ../src/lib/main.py:206
#: ../src/lib/main.py:207
msgid "Print _Multiple Sudokus..."
msgstr "Natisni _več iger sudoku ..."
#: ../src/lib/main.py:209
#: ../src/lib/main.py:210
msgid "_Settings"
msgstr "_Nastavitve"
#: ../src/lib/main.py:211
#: ../src/lib/main.py:212
msgid "_Tools"
msgstr "_Orodja"
#: ../src/lib/main.py:212
#: ../src/lib/main.py:213
msgid "_Hint"
msgstr "_Namig"
#: ../src/lib/main.py:213
#: ../src/lib/main.py:214
msgid "Show a square that is easy to fill."
msgstr "Pokaži kvadrat, ki ga je enostavno napolniti."
#: ../src/lib/main.py:214
#: ../src/lib/main.py:215
msgid "Clear _Top Notes"
msgstr "Počisti _zgornja sporočilca"
#: ../src/lib/main.py:216
#: ../src/lib/main.py:217
msgid "Clear _Bottom Notes"
msgstr "Počisti _spodnja sporočilca"
#: ../src/lib/main.py:218
#: ../src/lib/main.py:219
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_č"
#: ../src/lib/main.py:219
#: ../src/lib/main.py:220
msgid "_Contents"
msgstr "_Vsebina"
#: ../src/lib/main.py:225
#: ../src/lib/main.py:226
msgid "Show _Possible Numbers"
msgstr "Pokaži _mogoče številke"
#: ../src/lib/main.py:227
#: ../src/lib/main.py:228
msgid "Always show possible numbers in a square"
msgstr "Vedno prikaži števila, ki lahko zapolnijo polje"
#: ../src/lib/main.py:231
#: ../src/lib/main.py:232
msgid "Warn About _Unfillable Squares"
msgstr "Opozori na _neizpolnjena polja"
#: ../src/lib/main.py:233
#: ../src/lib/main.py:234
msgid "Warn about squares made unfillable by a move"
msgstr "Opozori na prostore, ki so s premikom postali nezapolnjivi"
#: ../src/lib/main.py:235
#: ../src/lib/main.py:236
msgid "_Track Additions"
msgstr "_Sledi dodajanju"
#: ../src/lib/main.py:237
#: ../src/lib/main.py:238
msgid "Mark new additions in a separate color so you can keep track of them."
msgstr "Označi nova dodajanja z drugo barvo, za lažje sledenje spremembam."
#: ../src/lib/main.py:239
#: ../src/lib/main.py:240
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Pokaži orodno vrs_tico"
#: ../src/lib/main.py:240
#: ../src/lib/main.py:241
msgid "_Highlighter"
msgstr "_Poudarjalnik"
#: ../src/lib/main.py:241
#: ../src/lib/main.py:242
msgid "Highlight the current row, column and box"
msgstr "Poudari trenutno vrstico, stolpec in razpredelnico"
#: ../src/lib/main.py:366
#: ../src/lib/main.py:367
#, python-format
msgid "You completed the puzzle in %d second"
msgid_plural "You completed the puzzle in %d seconds"
......@@ -419,7 +419,7 @@ msgstr[1] "Uganko ste rešili v %d sekundi"
msgstr[2] "Uganko ste rešili v %d sekundah"
msgstr[3] "Uganko ste rešili v %d sekundah"
#: ../src/lib/main.py:371 ../src/lib/main.py:379
#: ../src/lib/main.py:372 ../src/lib/main.py:380
#, python-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
......@@ -428,7 +428,7 @@ msgstr[1] "%d minuta"
msgstr[2] "%d minuti"
msgstr[3] "%d minute"
#: ../src/lib/main.py:372 ../src/lib/main.py:380
#: ../src/lib/main.py:373 ../src/lib/main.py:381
#, python-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
......@@ -437,12 +437,12 @@ msgstr[1] "%d sekunda"
msgstr[2] "%d sekundi"
msgstr[3] "%d sekunde"
#: ../src/lib/main.py:373
#: ../src/lib/main.py:374
#, python-format
msgid "You completed the puzzle in %(minute)s and %(second)s"
msgstr "Za rešitev uganke ste potrebovali %(minute)s in %(second)s"
#: ../src/lib/main.py:378
#: ../src/lib/main.py:379
#, python-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
......@@ -451,12 +451,12 @@ msgstr[1] "%d ura"
msgstr[2] "%d uri"
msgstr[3] "%d ure"
#: ../src/lib/main.py:381
#: ../src/lib/main.py:382
#, python-format
msgid "You completed the puzzle in %(hour)s, %(minute)s and %(second)s"
msgstr "Za rešitev uganke ste potrebovali %(hour)s, %(minute)s in %(second)s"
#: ../src/lib/main.py:383
#: ../src/lib/main.py:384
#, python-format
msgid "You got %(n)s hint."
msgid_plural "You got %(n)s hints."
......@@ -465,7 +465,7 @@ msgstr[1] "Dobili ste %(n)s namig."
msgstr[2] "Dobili ste %(n)s namiga."
msgstr[3] "Dobili ste %(n)s namige."
#: ../src/lib/main.py:386
#: ../src/lib/main.py:387
#, python-format
msgid "You had %(n)s impossibility pointed out."
msgid_plural "You had %(n)s impossibilities pointed out."
......@@ -474,59 +474,59 @@ msgstr[1] "Izpisana je bila %(n)s nemogoča vrednost."
msgstr[2] "Izpisani sta bili %(n)s nemogoči vrednosti."
msgstr[3] "Izpisane so bile %(n)s nemogoče vrednosti."
#: ../src/lib/main.py:391
#: ../src/lib/main.py:392
msgid "You win!"
msgstr "Zmagali ste!"
#: ../src/lib/main.py:401
#: ../src/lib/main.py:402
msgid "Save this game before starting new one?"
msgstr "Ali naj bo igra shranjena preden začnete igrati novo?"
#: ../src/lib/main.py:402
#: ../src/lib/main.py:403
msgid "_Save game for later"
msgstr "_Shrani igro za kasneje"
#: ../src/lib/main.py:403
#: ../src/lib/main.py:404
msgid "_Abandon game"
msgstr "_Zapusti igro"
#: ../src/lib/main.py:421
#: ../src/lib/main.py:422
msgid "Save game before closing?"
msgstr "Shranim igro pred izhodom?"
#: ../src/lib/main.py:619
#: ../src/lib/main.py:620
msgid "Puzzle Information"
msgstr "Podrobnosti sestavljanke"
#: ../src/lib/main.py:620
#: ../src/lib/main.py:621
msgid "There is no current puzzle."
msgstr "Ni določene trenutne igre"
#: ../src/lib/main.py:625
#: ../src/lib/main.py:626
msgid "Calculated difficulty: "
msgstr "Izračunana zahtevnost:"
#: ../src/lib/main.py:630
#: ../src/lib/main.py:631
msgid "Very Hard"
msgstr "Zelo težko"
#: ../src/lib/main.py:635
#: ../src/lib/main.py:636
msgid "Number of moves instantly fillable by elimination: "
msgstr "Število potez, ki jih je mogoče takoj zapolniti z izločevanjem:"
#: ../src/lib/main.py:638
#: ../src/lib/main.py:639
msgid "Number of moves instantly fillable by filling: "
msgstr "Število potez, ki jih je mogoče takoj zapolniti s polnjenjem:"
#: ../src/lib/main.py:641
#: ../src/lib/main.py:642
msgid "Amount of trial-and-error required to solve: "
msgstr "Število poskusov in napak pred rešitvijo:"
#: ../src/lib/main.py:644 ../src/lib/main.py:645
#: ../src/lib/main.py:645 ../src/lib/main.py:646
msgid "Puzzle Statistics"
msgstr "Statistika sestavljanke"
#: ../src/lib/main.py:669
#: ../src/lib/main.py:670
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>\n"
......@@ -535,36 +535,36 @@ msgstr ""
"Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>"
#. FIXME: This should create a pop-up dialog
#: ../src/lib/main.py:679
#: ../src/lib/main.py:680
#, python-format
msgid "Unable to display help: %s"
msgstr "Ni mogoče prikazati pomoči: %s"
#: ../src/lib/main.py:735
#: ../src/lib/main.py:736
msgid "Untracked"
msgstr "Brez sledenja"
#: ../src/lib/main.py:744
#: ../src/lib/main.py:745
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstrani"
#: ../src/lib/main.py:745
#: ../src/lib/main.py:746
msgid "Delete selected tracker."
msgstr "Izbriši izbrani sledilnik."
#: ../src/lib/main.py:751
#: ../src/lib/main.py:752
msgid "Hide current tracker entries."
msgstr "Skrij trenutne vnose sledilnika."
#: ../src/lib/main.py:756
#: ../src/lib/main.py:757
msgid "A_pply"
msgstr "_Uveljavi"
#: ../src/lib/main.py:757
#: ../src/lib/main.py:758
msgid "Apply all tracked values and remove the tracker."
msgstr "Počisti vse korake, ki jih sledi izbrani sledilnik."
#: ../src/lib/main.py:795
#: ../src/lib/main.py:796
#, python-format
msgid "Tracker %s"
msgstr "Sledilec %s"
......@@ -573,46 +573,49 @@ msgstr "Sledilec %s"
msgid "_Clear"
msgstr "_Počisti"
#: ../src/lib/saver.py:155
#: ../src/lib/saver.py:151
msgid "No Space"
msgstr "Ni prostora"
#: ../src/lib/saver.py:156
#: ../src/lib/saver.py:152
msgid "No space left on disk"
msgstr "Ni prostora na disku"
#: ../src/lib/saver.py:158 ../src/lib/saver.py:165
#: ../src/lib/saver.py:154 ../src/lib/saver.py:161
#, python-format
msgid "Unable to create data folder %(path)s."
msgstr "Ni mogoče ustvariti mape s podatki %(path)s."
#: ../src/lib/saver.py:159
#: ../src/lib/saver.py:155
msgid "There is no disk space left!"
msgstr "Na voljo ni več prostora na disku!"
#: ../src/lib/saver.py:163 ../src/lib/saver.py:164
#: ../src/lib/saver.py:159 ../src/lib/saver.py:160
msgid "Error creating directory"
msgstr "Napaka med ustvarjanjem mape"
#: ../src/lib/saver.py:166 ../src/lib/saver.py:191 ../src/lib/saver.py:215
#: ../src/lib/saver.py:233
#: ../src/lib/saver.py:162 ../src/lib/saver.py:187 ../src/lib/saver.py:211
#: ../src/lib/saver.py:229
#, python-format
msgid "Error %(errno)s: %(error)s"
msgstr "Napaka %(errno)s: %(error)s"
#: ../src/lib/saver.py:186 ../src/lib/saver.py:187
#: ../src/lib/saver.py:182 ../src/lib/saver.py:183
msgid "Unable to save game."
msgstr "Ni mogoče shraniti igre."
#: ../src/lib/saver.py:189 ../src/lib/saver.py:214 ../src/lib/saver.py:232
#: ../src/lib/saver.py:185 ../src/lib/saver.py:210 ../src/lib/saver.py:228
#, python-format
msgid "Unable to save file %(filename)s."
msgstr "Ni mogoče shraniti datoteke %(filename)s."
#: ../src/lib/saver.py:211 ../src/lib/saver.py:212
#: ../src/lib/saver.py:207 ../src/lib/saver.py:208
msgid "Unable to mark game as finished."
msgstr "Igre ni mogoče označiti kot končane."
#: ../src/lib/saver.py:229 ../src/lib/saver.py:230
#: ../src/lib/saver.py:225 ../src/lib/saver.py:226
msgid "Sudoku unable to mark game as finished."
msgstr "Ni mogoče označiti igre kot končane"
#~ msgid "GNOME Games web site"
#~ msgstr "Spletna stran GNOME iger"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment