Commit 824d3521 authored by Jan Kyselica's avatar Jan Kyselica Committed by Peter Mráz

Updated slovak translation

parent b0da884c
# Slovak translation for gnome-games.
# Copyright (C) 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2013 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2013-2014 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-games package.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2003.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005, 2008.
# Peter Mráz <etkinator@gmail.com>, 2010, 2011.
# Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>, 2013.
# Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>, 2013, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"sudoku&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-12 07:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-12 13:19+0200\n"
"Last-Translator: Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-08 08:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-23 00:41+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:48
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:47
msgid "GNOME Sudoku"
msgstr "Sudoku GNOME"
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"GNOME Sudoku has a simple, unobstrusive interface with all the features that "
"make playing Sudoku fun. Games are automatically saved when you quit, and "
"you can always come back to any game that you've played."
msgstr ""
"Hra Sudoku GNOME má jednoduché, nenápadné rozhranie so všetkými funkciami, "
"ktoré robia hranie zábavným. Hry sú automaticky ukladané pri ukončení "
"aplikácie a môžete sa vrátiť a hrať rozohranú hru."
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Each game is assigned a difficulty similar to those given by newspapers and "
"websites. You can also see detailed information about how the computer "
"solved the puzzle."
msgstr ""
"Každá hra je označená obtiažnosťou podobne ako v novinách a na webových "
"stránkach. Tiež si môžete pozrieť podrobnejšie informácie o tom ako počítač "
"rieši hlavolam."
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"If you like to play on paper, you can print games out. You can choose how "
"many games you want to print per page and what difficulty of games you want "
"to print: as a result, GNOME Sudoku can act a renewable Sudoku book for you."
msgstr ""
"Ak radi hráte na papieri, môžete si hry vytlačiť. Môžete si vybrať koľko "
"hier sa má vytlačiť na jednej stránke a náročnosť hier, ktoré chcete tlačiť. "
"Takže hru Sudoku GNOME môžete použiť ako obnoviteľnú knihu sudoku."
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:48
msgid "Sudoku"
msgstr "Sudoku"
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:2
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:2
msgid "Test your logic skills in this number grid puzzle"
msgstr "Otestujte svoje logické myslenie na tejto mriežke s číslami"
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:3
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:3
msgid "game;board;tiles;japanese;"
msgstr "hra;stolová;dlaždice;japonský hlavolam;"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:1
msgid "The number of seconds between automatic saves"
msgstr "Počet sekúnd medzi automatickými uloženiami"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:2
msgid "Print games that have been played"
msgstr "Vytlačiť hry, ktoré sa hrali"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:3
msgid "Mark printed games as played"
msgstr "Označiť vytlačené hry ako už hrané"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:4
msgid "Width of application window in pixels"
msgstr "Šírka okna aplikácie v pixeloch"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:5
msgid "Height of application window in pixels"
msgstr "Výška okna aplikácie v pixeloch"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:6
msgid "Show hint highlights"
msgstr "Zobraziť pomocné zvýrazňovače"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:7
msgid "Color of the grid border"
msgstr "Farba okraja mriežky"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:8
msgid "Show the application toolbar"
msgstr "Zobraziť lištu nástrojov aplikácie"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:9
msgid "Show hints"
msgstr "Zobraziť rady"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:10
msgid "Number of puzzles to print on a page"
msgstr "Počet sudoku, ktoré sa majú tlačiť na jednej strane"
# dialog title
#: ../data/print_games.ui.h:1
msgid "Print Sudokus"
msgstr "Tlač sudoku"
msgstr "Tlač sudoku"
# label nad nastaveniami
#: ../data/print_games.ui.h:2
msgid "Print Games"
msgstr "Tlačiť hry"
msgstr "Tlač hier"
#: ../data/print_games.ui.h:3
msgid "_Number of sudoku to print: "
......@@ -103,7 +180,7 @@ msgstr "Odstráni označené sledovanie"
msgid "Make the tracked changes permanent"
msgstr "Zapísať sledované hodnoty natrvalo"
#: ../data/tracker.ui.h:4 ../src/lib/main.py:750
#: ../data/tracker.ui.h:4 ../src/lib/main.py:751
msgid "H_ide"
msgstr "_Skryť"
......@@ -111,10 +188,6 @@ msgstr "_Skryť"
msgid "Hide the tracked values"
msgstr "Skryť sledované hodnoty"
#: ../src/lib/defaults.py:47
msgid "GNOME Sudoku"
msgstr "GNOME Sudoku"
#: ../src/lib/defaults.py:50
msgid ""
"The popular Japanese logic puzzle\n"
......@@ -126,20 +199,20 @@ msgstr ""
"GNOME Sudoku je súčasťou Hier GNOME."
#: ../src/lib/defaults.py:53
msgid "GNOME Games web site"
msgstr "Webové stránky Hier GNOME"
msgid "Website"
msgstr "Webová stránka"
#: ../src/lib/game_selector.py:121 ../src/lib/main.py:627
#: ../src/lib/game_selector.py:121 ../src/lib/main.py:628
#: ../src/lib/printing.py:186
msgid "Easy"
msgstr "Ľahká"
#: ../src/lib/game_selector.py:122 ../src/lib/main.py:628
#: ../src/lib/game_selector.py:122 ../src/lib/main.py:629
#: ../src/lib/printing.py:187
msgid "Medium"
msgstr "Stredná"
#: ../src/lib/game_selector.py:123 ../src/lib/main.py:629
#: ../src/lib/game_selector.py:123 ../src/lib/main.py:630
#: ../src/lib/printing.py:188
msgid "Hard"
msgstr "Ťažká"
......@@ -235,116 +308,115 @@ msgstr "Naozaj to chcete urobiť?"
msgid "Don't ask me this again."
msgstr "Nabudúce sa už nepýtať."
#: ../src/lib/main.py:195
#: ../src/lib/main.py:196
msgid "_Game"
msgstr "_Hra"
#: ../src/lib/main.py:196
#: ../src/lib/main.py:197
msgid "New game"
msgstr "Nová hra"
#: ../src/lib/main.py:197
#: ../src/lib/main.py:198
msgid "_Reset"
msgstr "_Vynulovať"
#: ../src/lib/main.py:199
#: ../src/lib/main.py:200
msgid "_Undo"
msgstr "_Vrátiť späť"
#: ../src/lib/main.py:200
#: ../src/lib/main.py:201
msgid "Undo last action"
msgstr "Vráti posledný ťah"
#: ../src/lib/main.py:201
#: ../src/lib/main.py:202
msgid "_Redo"
msgstr "_Opakovať vrátené"
#: ../src/lib/main.py:202
#: ../src/lib/main.py:203
msgid "Redo last action"
msgstr "Zopakuje vrátenú akciu"
#: ../src/lib/main.py:203
#: ../src/lib/main.py:204
msgid "Puzzle _Statistics..."
msgstr "Š_tatistiky o _hlavolame…"
#: ../src/lib/main.py:205
#: ../src/lib/main.py:206
msgid "_Print..."
msgstr "_Tlačiť…"
#: ../src/lib/main.py:206
#: ../src/lib/main.py:207
msgid "Print _Multiple Sudokus..."
msgstr "Vytlačiť _viacero sudoku…"
#: ../src/lib/main.py:209
#: ../src/lib/main.py:210
msgid "_Settings"
msgstr "Nas_tavenia"
#: ../src/lib/main.py:211
#: ../src/lib/main.py:212
msgid "_Tools"
msgstr "_Nástroje"
#: ../src/lib/main.py:212
#: ../src/lib/main.py:213
msgid "_Hint"
msgstr "_Rada"
#: ../src/lib/main.py:213
#: ../src/lib/main.py:214
msgid "Show a square that is easy to fill."
msgstr "Zobrazí štvorce, ktoré sa dajú ľahko vyplniť."
#: ../src/lib/main.py:214
#: ../src/lib/main.py:215
msgid "Clear _Top Notes"
msgstr "Zmazať _horné poznámky"
#: ../src/lib/main.py:216
#: ../src/lib/main.py:217
msgid "Clear _Bottom Notes"
msgstr "Zmazať _dolné poznámky"
#: ../src/lib/main.py:218
#: ../src/lib/main.py:219
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
#: ../src/lib/main.py:219
#: ../src/lib/main.py:220
msgid "_Contents"
msgstr "Ob_sah"
#: ../src/lib/main.py:225
#: ../src/lib/main.py:226
msgid "Show _Possible Numbers"
msgstr "Zobraziť _možné čísla"
#: ../src/lib/main.py:227
#: ../src/lib/main.py:228
msgid "Always show possible numbers in a square"
msgstr "Neustále bude zobrazovať možné čísla v štvorcoch"
#: ../src/lib/main.py:231
#: ../src/lib/main.py:232
msgid "Warn About _Unfillable Squares"
msgstr "Upozorniť na _nevyplniteľné štvorce"
#: ../src/lib/main.py:233
#: ../src/lib/main.py:234
msgid "Warn about squares made unfillable by a move"
msgstr "Upozorní na štvorce, ktoré sa po ťahu stanú nevyplniteľné"
#: ../src/lib/main.py:235
#: ../src/lib/main.py:236
msgid "_Track Additions"
msgstr "_Sledovať doplnenia"
#: ../src/lib/main.py:237
#: ../src/lib/main.py:238
msgid "Mark new additions in a separate color so you can keep track of them."
msgstr "Označí novodoplnené čísla odlišnou farbou, aby ste ich mohli rozoznať."
#: ../src/lib/main.py:239
#: ../src/lib/main.py:240
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Zobraziť _lištu nástrojov"
#: ../src/lib/main.py:240
#: ../src/lib/main.py:241
msgid "_Highlighter"
msgstr "_Zvýrazňovač"
#: ../src/lib/main.py:241
#: ../src/lib/main.py:242
msgid "Highlight the current row, column and box"
msgstr "Zvýrazňuje aktuálny riadok, stĺpec a štvorec"
#: ../src/lib/main.py:366
#: ../src/lib/main.py:367
#, python-format
msgid "You completed the puzzle in %d second"
msgid_plural "You completed the puzzle in %d seconds"
......@@ -352,7 +424,7 @@ msgstr[0] "Hlavolam ste dokončili za %d sekúnd"
msgstr[1] "Hlavolam ste dokončili za %d sekundu"
msgstr[2] "Hlavolam ste dokončili za %d sekundy"
#: ../src/lib/main.py:371 ../src/lib/main.py:379
#: ../src/lib/main.py:372 ../src/lib/main.py:380
#, python-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
......@@ -360,7 +432,7 @@ msgstr[0] "%d minút"
msgstr[1] "%d minútu"
msgstr[2] "%d minúty"
#: ../src/lib/main.py:372 ../src/lib/main.py:380
#: ../src/lib/main.py:373 ../src/lib/main.py:381
#, python-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
......@@ -368,12 +440,12 @@ msgstr[0] "%d sekúnd"
msgstr[1] "%d sekundu"
msgstr[2] "%d sekundy"
#: ../src/lib/main.py:373
#: ../src/lib/main.py:374
#, python-format
msgid "You completed the puzzle in %(minute)s and %(second)s"
msgstr "Hlavolam ste dokončili za %(minute)s a %(second)s"
#: ../src/lib/main.py:378
#: ../src/lib/main.py:379
#, python-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
......@@ -381,12 +453,12 @@ msgstr[0] "%d hodín"
msgstr[1] "%d hodinu"
msgstr[2] "%d hodiny"
#: ../src/lib/main.py:381
#: ../src/lib/main.py:382
#, python-format
msgid "You completed the puzzle in %(hour)s, %(minute)s and %(second)s"
msgstr "Hlavolam ste dokončili za %(hour)s, %(minute)s a %(second)s"
#: ../src/lib/main.py:383
#: ../src/lib/main.py:384
#, python-format
msgid "You got %(n)s hint."
msgid_plural "You got %(n)s hints."
......@@ -394,7 +466,7 @@ msgstr[0] "Použili ste %(n)s rád."
msgstr[1] "Použili ste %(n)s radu."
msgstr[2] "Použili ste %(n)s rady."
#: ../src/lib/main.py:386
#: ../src/lib/main.py:387
#, python-format
msgid "You had %(n)s impossibility pointed out."
msgid_plural "You had %(n)s impossibilities pointed out."
......@@ -402,59 +474,59 @@ msgstr[0] "Boli ste %(n)s-krát upozornení na neriešiteľnú situáciu."
msgstr[1] "Boli ste %(n)s-krát upozornení na neriešiteľnú situáciu."
msgstr[2] "Boli ste %(n)s-krát upozornení na neriešiteľnú situáciu."
#: ../src/lib/main.py:391
#: ../src/lib/main.py:392
msgid "You win!"
msgstr "Vyhrali ste!"
#: ../src/lib/main.py:401
#: ../src/lib/main.py:402
msgid "Save this game before starting new one?"
msgstr "Uložiť túto hru pred spustením novej?"
#: ../src/lib/main.py:402
#: ../src/lib/main.py:403
msgid "_Save game for later"
msgstr "_Uložiť hru na neskôr"
#: ../src/lib/main.py:403
#: ../src/lib/main.py:404
msgid "_Abandon game"
msgstr "_Opustiť hru"
#: ../src/lib/main.py:421
#: ../src/lib/main.py:422
msgid "Save game before closing?"
msgstr "Uložiť hru pred ukončením?"
#: ../src/lib/main.py:619
#: ../src/lib/main.py:620
msgid "Puzzle Information"
msgstr "Informácie o hlavolame"
#: ../src/lib/main.py:620
#: ../src/lib/main.py:621
msgid "There is no current puzzle."
msgstr "Nie je spustený žiadny hlavolam."
#: ../src/lib/main.py:625
#: ../src/lib/main.py:626
msgid "Calculated difficulty: "
msgstr "Vypočítaná náročnosť: "
#: ../src/lib/main.py:630
#: ../src/lib/main.py:631
msgid "Very Hard"
msgstr "Veľmi ťažká"
#: ../src/lib/main.py:635
#: ../src/lib/main.py:636
msgid "Number of moves instantly fillable by elimination: "
msgstr "Počet ťahov ihneď vyplniteľných vylučovacou metódou: "
#: ../src/lib/main.py:638
#: ../src/lib/main.py:639
msgid "Number of moves instantly fillable by filling: "
msgstr "Počet ťahov, ktoré sa objasnia po vyplnení: "
#: ../src/lib/main.py:641
#: ../src/lib/main.py:642
msgid "Amount of trial-and-error required to solve: "
msgstr "Počet ťahov, ktoré sa musia riešiť pokusom-omylom: "
#: ../src/lib/main.py:644 ../src/lib/main.py:645
#: ../src/lib/main.py:645 ../src/lib/main.py:646
msgid "Puzzle Statistics"
msgstr "Štatistiky o hlavolame"
#: ../src/lib/main.py:669
#: ../src/lib/main.py:670
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
......@@ -463,36 +535,36 @@ msgstr ""
"Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>"
#. FIXME: This should create a pop-up dialog
#: ../src/lib/main.py:679
#: ../src/lib/main.py:680
#, python-format
msgid "Unable to display help: %s"
msgstr "Nepodarilo sa zobraziť pomocníka: %s"
#: ../src/lib/main.py:735
#: ../src/lib/main.py:736
msgid "Untracked"
msgstr "Nesledované"
#: ../src/lib/main.py:744
#: ../src/lib/main.py:745
msgid "_Remove"
msgstr "O_dstrániť"
#: ../src/lib/main.py:745
#: ../src/lib/main.py:746
msgid "Delete selected tracker."
msgstr "Odstráni označené sledovanie."
#: ../src/lib/main.py:751
#: ../src/lib/main.py:752
msgid "Hide current tracker entries."
msgstr "Skryje položky aktuálneho sledovania."
#: ../src/lib/main.py:756
#: ../src/lib/main.py:757
msgid "A_pply"
msgstr "_Použiť"
#: ../src/lib/main.py:757
#: ../src/lib/main.py:758
msgid "Apply all tracked values and remove the tracker."
msgstr "Použije všetky sledované hodnoty a odstráni sledovanie."
#: ../src/lib/main.py:795
#: ../src/lib/main.py:796
#, python-format
msgid "Tracker %s"
msgstr "Sledovanie %s"
......@@ -501,46 +573,49 @@ msgstr "Sledovanie %s"
msgid "_Clear"
msgstr "_Zmazať"
#: ../src/lib/saver.py:155
#: ../src/lib/saver.py:151
msgid "No Space"
msgstr "Žiadne miesto"
#: ../src/lib/saver.py:156
#: ../src/lib/saver.py:152
msgid "No space left on disk"
msgstr "Na disku nezostalo voľné miesto"
#: ../src/lib/saver.py:158 ../src/lib/saver.py:165
#: ../src/lib/saver.py:154 ../src/lib/saver.py:161
#, python-format
msgid "Unable to create data folder %(path)s."
msgstr "Nie je možné vytvoriť dátový priečinok %(path)s."
#: ../src/lib/saver.py:159
#: ../src/lib/saver.py:155
msgid "There is no disk space left!"
msgstr "Na disku nezostalo žiadne voľné miesto!"
#: ../src/lib/saver.py:163 ../src/lib/saver.py:164
#: ../src/lib/saver.py:159 ../src/lib/saver.py:160
msgid "Error creating directory"
msgstr "Chyba pri vytváraní adresára"
#: ../src/lib/saver.py:166 ../src/lib/saver.py:191 ../src/lib/saver.py:215
#: ../src/lib/saver.py:233
#: ../src/lib/saver.py:162 ../src/lib/saver.py:187 ../src/lib/saver.py:211
#: ../src/lib/saver.py:229
#, python-format
msgid "Error %(errno)s: %(error)s"
msgstr "Chyba %(errno)s: %(error)s"
#: ../src/lib/saver.py:186 ../src/lib/saver.py:187
#: ../src/lib/saver.py:182 ../src/lib/saver.py:183
msgid "Unable to save game."
msgstr "Nie je možné uložiť hru."
#: ../src/lib/saver.py:189 ../src/lib/saver.py:214 ../src/lib/saver.py:232
#: ../src/lib/saver.py:185 ../src/lib/saver.py:210 ../src/lib/saver.py:228
#, python-format
msgid "Unable to save file %(filename)s."
msgstr "Nie je možné uložiť súbor %(filename)s."
#: ../src/lib/saver.py:211 ../src/lib/saver.py:212
#: ../src/lib/saver.py:207 ../src/lib/saver.py:208
msgid "Unable to mark game as finished."
msgstr "Nie je možné označiť hru za dokončenú."
#: ../src/lib/saver.py:229 ../src/lib/saver.py:230
#: ../src/lib/saver.py:225 ../src/lib/saver.py:226
msgid "Sudoku unable to mark game as finished."
msgstr "Sudoku nemôže označiť hru za dokončenú."
#~ msgid "GNOME Games web site"
#~ msgstr "Webové stránky Hier GNOME"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment