Commit 6957c956 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Updated Polish translation

parent e7ee9e26
...@@ -15,14 +15,14 @@ ...@@ -15,14 +15,14 @@
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008. # Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008.
# Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2009-2010. # Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2009-2010.
# Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009. # Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2013. # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2014.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013. # Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2014.
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-sudoku\n" "Project-Id-Version: gnome-sudoku\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-20 21:55+0200\n" "POT-Creation-Date: 2014-03-16 19:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-20 21:58+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-03-16 19:55+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n" "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n" "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n" "Language: pl\n"
...@@ -34,18 +34,93 @@ msgstr "" ...@@ -34,18 +34,93 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Polish\n" "X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n" "X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:48 #: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:47
msgid "GNOME Sudoku"
msgstr "GNOME Sudoku"
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"GNOME Sudoku has a simple, unobstrusive interface with all the features that "
"make playing Sudoku fun. Games are automatically saved when you quit, and "
"you can always come back to any game that you've played."
msgstr ""
"GNOME Sudoku posiada prosty, intuicyjny interfejs zawierający wszystkie "
"funkcje sprawiające, że rozwiązywanie Sudoku jest zabawne. Plansze są "
"automatycznie zapisywane podczas wychodzenia, więc zawsze można wrócić do "
"każdej rozegranej planszy."
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Each game is assigned a difficulty similar to those given by newspapers and "
"websites. You can also see detailed information about how the computer "
"solved the puzzle."
msgstr ""
"Każda plansza ma przydzielony poziom trudności podobny do tych z gazet i "
"witryn internetowych. Można także wyświetlić szczegółowe informacje o tym, "
"jak komputer rozwiązał daną planszę."
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"If you like to play on paper, you can print games out. You can choose how "
"many games you want to print per page and what difficulty of games you want "
"to print: as a result, GNOME Sudoku can act a renewable Sudoku book for you."
msgstr ""
"Można także drukować plansze, aby grać na papierze. Można wybrać liczbę "
"plansz na stronę i ich poziom. Gra GNOME Sudoku może więc być używana jako "
"odnawialna książka do Sudoku."
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:48
msgid "Sudoku" msgid "Sudoku"
msgstr "Sudoku" msgstr "Sudoku"
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:2 #: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:2
msgid "Test your logic skills in this number grid puzzle" msgid "Test your logic skills in this number grid puzzle"
msgstr "Łamigłówka liczbowa sprawdzająca logiczne myślenie" msgstr "Łamigłówka liczbowa sprawdzająca logiczne myślenie"
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:3 #: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:3
msgid "game;board;tiles;japanese;" msgid "game;board;tiles;japanese;"
msgstr "gra;gierka;planszowa;plansza;japońska;Japonia;" msgstr "gra;gierka;planszowa;plansza;japońska;Japonia;"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:1
msgid "The number of seconds between automatic saves"
msgstr "Sekundy między automatycznymi zapisami"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:2
msgid "Print games that have been played"
msgstr "Drukowanie rozegranych plansz"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:3
msgid "Mark printed games as played"
msgstr "Oznaczanie wydrukowanych plansz jako rozegranych"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:4
msgid "Width of application window in pixels"
msgstr "Szerokość okna gry w pikselach"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:5
msgid "Height of application window in pixels"
msgstr "Wysokość okna gry w pikselach"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:6
msgid "Show hint highlights"
msgstr "Wyświetlanie wyróżniania podpowiedzi"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:7
msgid "Color of the grid border"
msgstr "Kolor krawędzi siatki"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:8
msgid "Show the application toolbar"
msgstr "Wyświetlanie paska narzędziowego"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:9
msgid "Show hints"
msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:10
msgid "Number of puzzles to print on a page"
msgstr "Liczba plansz do wydrukowania na jednej stronie"
#: ../data/print_games.ui.h:1 #: ../data/print_games.ui.h:1
msgid "Print Sudokus" msgid "Print Sudokus"
msgstr "Drukowanie plansz Sudoku" msgstr "Drukowanie plansz Sudoku"
...@@ -114,7 +189,7 @@ msgstr "Usuwa wybrany rejestr" ...@@ -114,7 +189,7 @@ msgstr "Usuwa wybrany rejestr"
msgid "Make the tracked changes permanent" msgid "Make the tracked changes permanent"
msgstr "Utrwala śledzone zmiany" msgstr "Utrwala śledzone zmiany"
#: ../data/tracker.ui.h:4 ../src/lib/main.py:750 #: ../data/tracker.ui.h:4 ../src/lib/main.py:751
msgid "H_ide" msgid "H_ide"
msgstr "_Ukryj" msgstr "_Ukryj"
...@@ -122,35 +197,31 @@ msgstr "_Ukryj" ...@@ -122,35 +197,31 @@ msgstr "_Ukryj"
msgid "Hide the tracked values" msgid "Hide the tracked values"
msgstr "Ukrywa śledzone wartości" msgstr "Ukrywa śledzone wartości"
#: ../src/lib/defaults.py:47
msgid "GNOME Sudoku"
msgstr "GNOME Sudoku"
#: ../src/lib/defaults.py:50 #: ../src/lib/defaults.py:50
msgid "" msgid ""
"The popular Japanese logic puzzle\n" "The popular Japanese logic puzzle\n"
"\n" "\n"
"GNOME Sudoku is a part of GNOME Games." "GNOME Sudoku is a part of GNOME Games."
msgstr "" msgstr ""
"Popularne japońskie łamigłówki logiczne\n" "Popularne japońskie łamigłówki logiczne.\n"
"\n" "\n"
"Gra GNOME Sudoku jest częścią gier GNOME." "Gra GNOME Sudoku jest częścią gier GNOME."
#: ../src/lib/defaults.py:53 #: ../src/lib/defaults.py:53
msgid "GNOME Games web site" msgid "Website"
msgstr "Witryna gier GNOME" msgstr "Witryna"
#: ../src/lib/game_selector.py:121 ../src/lib/main.py:627 #: ../src/lib/game_selector.py:121 ../src/lib/main.py:628
#: ../src/lib/printing.py:186 #: ../src/lib/printing.py:186
msgid "Easy" msgid "Easy"
msgstr "Łatwy" msgstr "Łatwy"
#: ../src/lib/game_selector.py:122 ../src/lib/main.py:628 #: ../src/lib/game_selector.py:122 ../src/lib/main.py:629
#: ../src/lib/printing.py:187 #: ../src/lib/printing.py:187
msgid "Medium" msgid "Medium"
msgstr "Średni" msgstr "Średni"
#: ../src/lib/game_selector.py:123 ../src/lib/main.py:629 #: ../src/lib/game_selector.py:123 ../src/lib/main.py:630
#: ../src/lib/printing.py:188 #: ../src/lib/printing.py:188
msgid "Hard" msgid "Hard"
msgstr "Trudny" msgstr "Trudny"
...@@ -180,7 +251,7 @@ msgstr[2] "Ostatni raz grano %(n)s minut temu" ...@@ -180,7 +251,7 @@ msgstr[2] "Ostatni raz grano %(n)s minut temu"
#. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings #. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings
#: ../src/lib/game_selector.py:168 #: ../src/lib/game_selector.py:168
msgid "Last played at %I:%M %p" msgid "Last played at %I:%M %p"
msgstr "Ostatni raz grano %H∶%M" msgstr "Ostatni raz grano o %H∶%M"
#. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings #. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings
#: ../src/lib/game_selector.py:171 #: ../src/lib/game_selector.py:171
...@@ -195,7 +266,7 @@ msgstr "Ostatni raz grano w %A o %H∶%M" ...@@ -195,7 +266,7 @@ msgstr "Ostatni raz grano w %A o %H∶%M"
#. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings #. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings
#: ../src/lib/game_selector.py:177 #: ../src/lib/game_selector.py:177
msgid "Last played on %B %e %Y" msgid "Last played on %B %e %Y"
msgstr "Ostatni raz grano %e %B %Y" msgstr "Ostatni raz grano: %e %B %Y"
#: ../src/lib/game_selector.py:190 #: ../src/lib/game_selector.py:190
msgid "Easy puzzle" msgid "Easy puzzle"
...@@ -245,116 +316,116 @@ msgstr "Na pewno to zrobić?" ...@@ -245,116 +316,116 @@ msgstr "Na pewno to zrobić?"
msgid "Don't ask me this again." msgid "Don't ask me this again."
msgstr "Bez ponownego pytania." msgstr "Bez ponownego pytania."
#: ../src/lib/main.py:195 #: ../src/lib/main.py:196
msgid "_Game" msgid "_Game"
msgstr "_Gra" msgstr "_Gra"
#: ../src/lib/main.py:196 #: ../src/lib/main.py:197
msgid "New game" msgid "New game"
msgstr "Nowa gra" msgstr "Nowa gra"
#: ../src/lib/main.py:197 #: ../src/lib/main.py:198
msgid "_Reset" msgid "_Reset"
msgstr "Z_resetuj" msgstr "Z_resetuj"
#: ../src/lib/main.py:199 #: ../src/lib/main.py:200
msgid "_Undo" msgid "_Undo"
msgstr "_Cofnij" msgstr "_Cofnij"
#: ../src/lib/main.py:200 #: ../src/lib/main.py:201
msgid "Undo last action" msgid "Undo last action"
msgstr "Cofa ostatni ruch" msgstr "Cofa ostatni ruch"
#: ../src/lib/main.py:201 #: ../src/lib/main.py:202
msgid "_Redo" msgid "_Redo"
msgstr "_Powtórz" msgstr "_Powtórz"
#: ../src/lib/main.py:202 #: ../src/lib/main.py:203
msgid "Redo last action" msgid "Redo last action"
msgstr "Powtarza ostatni ruch" msgstr "Powtarza ostatni ruch"
#: ../src/lib/main.py:203 #: ../src/lib/main.py:204
msgid "Puzzle _Statistics..." msgid "Puzzle _Statistics..."
msgstr "_Statystyki gry..." msgstr "_Statystyki gry..."
#: ../src/lib/main.py:205 #: ../src/lib/main.py:206
msgid "_Print..." msgid "_Print..."
msgstr "Wy_drukuj..." msgstr "Wy_drukuj..."
#: ../src/lib/main.py:206 #: ../src/lib/main.py:207
msgid "Print _Multiple Sudokus..." msgid "Print _Multiple Sudokus..."
msgstr "Wydrukuj _wiele plansz..." msgstr "Wydrukuj _wiele plansz..."
#: ../src/lib/main.py:209 #: ../src/lib/main.py:210
msgid "_Settings" msgid "_Settings"
msgstr "_Ustawienia" msgstr "_Ustawienia"
#: ../src/lib/main.py:211 #: ../src/lib/main.py:212
msgid "_Tools" msgid "_Tools"
msgstr "Na_rzędzia" msgstr "Na_rzędzia"
#: ../src/lib/main.py:212 #: ../src/lib/main.py:213
msgid "_Hint" msgid "_Hint"
msgstr "_Podpowiedź" msgstr "_Podpowiedź"
#: ../src/lib/main.py:213 #: ../src/lib/main.py:214
msgid "Show a square that is easy to fill." msgid "Show a square that is easy to fill."
msgstr "Wyświetla kwadrat, który jest łatwy do wypełnienia." msgstr "Wyświetla kwadrat, który jest łatwy do wypełnienia."
#: ../src/lib/main.py:214 #: ../src/lib/main.py:215
msgid "Clear _Top Notes" msgid "Clear _Top Notes"
msgstr "Wyczyść górne _notatki" msgstr "Wyczyść górne _notatki"
#: ../src/lib/main.py:216 #: ../src/lib/main.py:217
msgid "Clear _Bottom Notes" msgid "Clear _Bottom Notes"
msgstr "Wyczyść _dolne notatki" msgstr "Wyczyść _dolne notatki"
#: ../src/lib/main.py:218 #: ../src/lib/main.py:219
msgid "_Help" msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c" msgstr "Pomo_c"
#: ../src/lib/main.py:219 #: ../src/lib/main.py:220
msgid "_Contents" msgid "_Contents"
msgstr "_Spis treści" msgstr "_Spis treści"
#: ../src/lib/main.py:225 #: ../src/lib/main.py:226
msgid "Show _Possible Numbers" msgid "Show _Possible Numbers"
msgstr "Wyświetlanie _możliwych cyfr" msgstr "Wyświetlanie _możliwych cyfr"
#: ../src/lib/main.py:227 #: ../src/lib/main.py:228
msgid "Always show possible numbers in a square" msgid "Always show possible numbers in a square"
msgstr "Wyświetlanie możliwych cyfr w kwadracie" msgstr "Wyświetlanie możliwych cyfr w kwadracie"
#: ../src/lib/main.py:231 #: ../src/lib/main.py:232
msgid "Warn About _Unfillable Squares" msgid "Warn About _Unfillable Squares"
msgstr "Ostrzeganie o _niewypełnialnych kwadratach" msgstr "Ostrzeganie o _niewypełnialnych kwadratach"
#: ../src/lib/main.py:233 #: ../src/lib/main.py:234
msgid "Warn about squares made unfillable by a move" msgid "Warn about squares made unfillable by a move"
msgstr "Ostrzega o kwadratach niemożliwych do wypełnienia po wykonaniu ruchu" msgstr "Ostrzega o kwadratach niemożliwych do wypełnienia po wykonaniu ruchu"
#: ../src/lib/main.py:235 #: ../src/lib/main.py:236
msgid "_Track Additions" msgid "_Track Additions"
msgstr "_Rejestr dodań" msgstr "_Rejestr dodań"
#: ../src/lib/main.py:237 #: ../src/lib/main.py:238
msgid "Mark new additions in a separate color so you can keep track of them." msgid "Mark new additions in a separate color so you can keep track of them."
msgstr "" msgstr ""
"Zaznacza nowo dodane cyfry osobnym kolorem, aby można było je odróżnić." "Zaznacza nowo dodane cyfry osobnym kolorem, aby można było je odróżnić."
#: ../src/lib/main.py:239 #: ../src/lib/main.py:240
msgid "Show _Toolbar" msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Pasek _narzędziowy" msgstr "Pasek _narzędziowy"
#: ../src/lib/main.py:240 #: ../src/lib/main.py:241
msgid "_Highlighter" msgid "_Highlighter"
msgstr "_Wyróżnienie" msgstr "_Wyróżnienie"
#: ../src/lib/main.py:241 #: ../src/lib/main.py:242
msgid "Highlight the current row, column and box" msgid "Highlight the current row, column and box"
msgstr "Podświetla bieżący kwadrat, wiersz i kolumnę" msgstr "Podświetla bieżący kwadrat, wiersz i kolumnę"
#: ../src/lib/main.py:366 #: ../src/lib/main.py:367
#, python-format #, python-format
msgid "You completed the puzzle in %d second" msgid "You completed the puzzle in %d second"
msgid_plural "You completed the puzzle in %d seconds" msgid_plural "You completed the puzzle in %d seconds"
...@@ -362,7 +433,7 @@ msgstr[0] "Łamigłówkę rozwiązano w %d sekundę" ...@@ -362,7 +433,7 @@ msgstr[0] "Łamigłówkę rozwiązano w %d sekundę"
msgstr[1] "Łamigłówkę rozwiązano w %d sekundy" msgstr[1] "Łamigłówkę rozwiązano w %d sekundy"
msgstr[2] "Łamigłówkę rozwiązano w %d sekund" msgstr[2] "Łamigłówkę rozwiązano w %d sekund"
#: ../src/lib/main.py:371 ../src/lib/main.py:379 #: ../src/lib/main.py:372 ../src/lib/main.py:380
#, python-format #, python-format
msgid "%d minute" msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes" msgid_plural "%d minutes"
...@@ -370,7 +441,7 @@ msgstr[0] "%d minuta" ...@@ -370,7 +441,7 @@ msgstr[0] "%d minuta"
msgstr[1] "%d minuty" msgstr[1] "%d minuty"
msgstr[2] "%d minut" msgstr[2] "%d minut"
#: ../src/lib/main.py:372 ../src/lib/main.py:380 #: ../src/lib/main.py:373 ../src/lib/main.py:381
#, python-format #, python-format
msgid "%d second" msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds" msgid_plural "%d seconds"
...@@ -378,12 +449,12 @@ msgstr[0] "%d sekunda" ...@@ -378,12 +449,12 @@ msgstr[0] "%d sekunda"
msgstr[1] "%d sekundy" msgstr[1] "%d sekundy"
msgstr[2] "%d sekund" msgstr[2] "%d sekund"
#: ../src/lib/main.py:373 #: ../src/lib/main.py:374
#, python-format #, python-format
msgid "You completed the puzzle in %(minute)s and %(second)s" msgid "You completed the puzzle in %(minute)s and %(second)s"
msgstr "Łamigłówkę rozwiązano w %(minute)s i %(second)s" msgstr "Łamigłówkę rozwiązano w %(minute)s i %(second)s"
#: ../src/lib/main.py:378 #: ../src/lib/main.py:379
#, python-format #, python-format
msgid "%d hour" msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours" msgid_plural "%d hours"
...@@ -391,12 +462,12 @@ msgstr[0] "%d godzina" ...@@ -391,12 +462,12 @@ msgstr[0] "%d godzina"
msgstr[1] "%d godziny" msgstr[1] "%d godziny"
msgstr[2] "%d godzin" msgstr[2] "%d godzin"
#: ../src/lib/main.py:381 #: ../src/lib/main.py:382
#, python-format #, python-format
msgid "You completed the puzzle in %(hour)s, %(minute)s and %(second)s" msgid "You completed the puzzle in %(hour)s, %(minute)s and %(second)s"
msgstr "Łamigłówkę rozwiązano w %(hour)s, %(minute)s i %(second)s" msgstr "Łamigłówkę rozwiązano w %(hour)s, %(minute)s i %(second)s"
#: ../src/lib/main.py:383 #: ../src/lib/main.py:384
#, python-format #, python-format
msgid "You got %(n)s hint." msgid "You got %(n)s hint."
msgid_plural "You got %(n)s hints." msgid_plural "You got %(n)s hints."
...@@ -404,7 +475,7 @@ msgstr[0] "Otrzymano %(n)s podpowiedź." ...@@ -404,7 +475,7 @@ msgstr[0] "Otrzymano %(n)s podpowiedź."
msgstr[1] "Otrzymano %(n)s podpowiedzi." msgstr[1] "Otrzymano %(n)s podpowiedzi."
msgstr[2] "Otrzymano %(n)s podpowiedzi." msgstr[2] "Otrzymano %(n)s podpowiedzi."
#: ../src/lib/main.py:386 #: ../src/lib/main.py:387
#, python-format #, python-format
msgid "You had %(n)s impossibility pointed out." msgid "You had %(n)s impossibility pointed out."
msgid_plural "You had %(n)s impossibilities pointed out." msgid_plural "You had %(n)s impossibilities pointed out."
...@@ -412,59 +483,59 @@ msgstr[0] "Wskazano na %(n)s niemożliwość." ...@@ -412,59 +483,59 @@ msgstr[0] "Wskazano na %(n)s niemożliwość."
msgstr[1] "Wskazano na %(n)s niemożliwości." msgstr[1] "Wskazano na %(n)s niemożliwości."
msgstr[2] "Wskazano na %(n)s niemożliwości." msgstr[2] "Wskazano na %(n)s niemożliwości."
#: ../src/lib/main.py:391 #: ../src/lib/main.py:392
msgid "You win!" msgid "You win!"
msgstr "Zwycięstwo!" msgstr "Zwycięstwo!"
#: ../src/lib/main.py:401 #: ../src/lib/main.py:402
msgid "Save this game before starting new one?" msgid "Save this game before starting new one?"
msgstr "Zapisać bieżącą grę przed rozpoczęciem nowej?" msgstr "Zapisać bieżącą grę przed rozpoczęciem nowej?"
#: ../src/lib/main.py:402 #: ../src/lib/main.py:403
msgid "_Save game for later" msgid "_Save game for later"
msgstr "_Zapisz grę" msgstr "_Zapisz grę"
#: ../src/lib/main.py:403 #: ../src/lib/main.py:404
msgid "_Abandon game" msgid "_Abandon game"
msgstr "P_orzuć grę" msgstr "P_orzuć grę"
#: ../src/lib/main.py:421 #: ../src/lib/main.py:422
msgid "Save game before closing?" msgid "Save game before closing?"
msgstr "Zapisać grę przed zamknięciem?" msgstr "Zapisać grę przed zamknięciem?"
#: ../src/lib/main.py:619 #: ../src/lib/main.py:620
msgid "Puzzle Information" msgid "Puzzle Information"
msgstr "Informacje" msgstr "Informacje"
#: ../src/lib/main.py:620 #: ../src/lib/main.py:621
msgid "There is no current puzzle." msgid "There is no current puzzle."
msgstr "Obecnie nie jest rozwiązywana żadna łamigłówka." msgstr "Obecnie nie jest rozwiązywana żadna łamigłówka."
#: ../src/lib/main.py:625 #: ../src/lib/main.py:626
msgid "Calculated difficulty: " msgid "Calculated difficulty: "
msgstr "Oszacowana trudność: " msgstr "Oszacowana trudność: "
#: ../src/lib/main.py:630 #: ../src/lib/main.py:631
msgid "Very Hard" msgid "Very Hard"
msgstr "Bardzo trudny" msgstr "Bardzo trudny"
#: ../src/lib/main.py:635 #: ../src/lib/main.py:636
msgid "Number of moves instantly fillable by elimination: " msgid "Number of moves instantly fillable by elimination: "
msgstr "Liczba pól do wypełnienia od razu, dzięki eliminacji: " msgstr "Liczba pól do wypełnienia od razu, dzięki eliminacji: "
#: ../src/lib/main.py:638 #: ../src/lib/main.py:639
msgid "Number of moves instantly fillable by filling: " msgid "Number of moves instantly fillable by filling: "
msgstr "Liczba pól do wypełnienia od razu, dzięki już wypełnionym: " msgstr "Liczba pól do wypełnienia od razu, dzięki już wypełnionym: "
#: ../src/lib/main.py:641 #: ../src/lib/main.py:642
msgid "Amount of trial-and-error required to solve: " msgid "Amount of trial-and-error required to solve: "
msgstr "Liczba błędnych prób wymaganych do rozwiązania: " msgstr "Liczba błędnych prób wymaganych do rozwiązania: "
#: ../src/lib/main.py:644 ../src/lib/main.py:645 #: ../src/lib/main.py:645 ../src/lib/main.py:646
msgid "Puzzle Statistics" msgid "Puzzle Statistics"
msgstr "Statystyki" msgstr "Statystyki"
#: ../src/lib/main.py:669 #: ../src/lib/main.py:670
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "" msgstr ""
"Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1998-2002\n" "Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1998-2002\n"
...@@ -478,88 +549,88 @@ msgstr "" ...@@ -478,88 +549,88 @@ msgstr ""
"Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008\n" "Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008\n"
"Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2009-2010\n" "Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2009-2010\n"
"Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009\n" "Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2013\n" "Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2014\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013" "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2014"
#. FIXME: This should create a pop-up dialog #. FIXME: This should create a pop-up dialog
#: ../src/lib/main.py:679 #: ../src/lib/main.py:680
#, python-format #, python-format
msgid "Unable to display help: %s" msgid "Unable to display help: %s"
msgstr "Nie można wyświetlić pliku pomocy: %s" msgstr "Nie można wyświetlić pliku pomocy: %s"
#: ../src/lib/main.py:735 #: ../src/lib/main.py:736
msgid "Untracked" msgid "Untracked"
msgstr "Nieśledzone" msgstr "Nieśledzone"
#: ../src/lib/main.py:744 #: ../src/lib/main.py:745
msgid "_Remove" msgid "_Remove"
msgstr "_Usuń" msgstr "_Usuń"
#: ../src/lib/main.py:745 #: ../src/lib/main.py:746
msgid "Delete selected tracker." msgid "Delete selected tracker."
msgstr "Usuwa wybrany rejestr." msgstr "Usuwa wybrany rejestr."