Commit 6957c956 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Updated Polish translation

parent e7ee9e26
......@@ -15,14 +15,14 @@
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008.
# Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2009-2010.
# Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2013.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2014.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-sudoku\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-20 21:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-20 21:58+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-16 19:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-16 19:55+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -34,18 +34,93 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:48
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:47
msgid "GNOME Sudoku"
msgstr "GNOME Sudoku"
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"GNOME Sudoku has a simple, unobstrusive interface with all the features that "
"make playing Sudoku fun. Games are automatically saved when you quit, and "
"you can always come back to any game that you've played."
msgstr ""
"GNOME Sudoku posiada prosty, intuicyjny interfejs zawierający wszystkie "
"funkcje sprawiające, że rozwiązywanie Sudoku jest zabawne. Plansze są "
"automatycznie zapisywane podczas wychodzenia, więc zawsze można wrócić do "
"każdej rozegranej planszy."
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Each game is assigned a difficulty similar to those given by newspapers and "
"websites. You can also see detailed information about how the computer "
"solved the puzzle."
msgstr ""
"Każda plansza ma przydzielony poziom trudności podobny do tych z gazet i "
"witryn internetowych. Można także wyświetlić szczegółowe informacje o tym, "
"jak komputer rozwiązał daną planszę."
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"If you like to play on paper, you can print games out. You can choose how "
"many games you want to print per page and what difficulty of games you want "
"to print: as a result, GNOME Sudoku can act a renewable Sudoku book for you."
msgstr ""
"Można także drukować plansze, aby grać na papierze. Można wybrać liczbę "
"plansz na stronę i ich poziom. Gra GNOME Sudoku może więc być używana jako "
"odnawialna książka do Sudoku."
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:48
msgid "Sudoku"
msgstr "Sudoku"
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:2
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:2
msgid "Test your logic skills in this number grid puzzle"
msgstr "Łamigłówka liczbowa sprawdzająca logiczne myślenie"
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:3
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:3
msgid "game;board;tiles;japanese;"
msgstr "gra;gierka;planszowa;plansza;japońska;Japonia;"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:1
msgid "The number of seconds between automatic saves"
msgstr "Sekundy między automatycznymi zapisami"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:2
msgid "Print games that have been played"
msgstr "Drukowanie rozegranych plansz"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:3
msgid "Mark printed games as played"
msgstr "Oznaczanie wydrukowanych plansz jako rozegranych"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:4
msgid "Width of application window in pixels"
msgstr "Szerokość okna gry w pikselach"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:5
msgid "Height of application window in pixels"
msgstr "Wysokość okna gry w pikselach"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:6
msgid "Show hint highlights"
msgstr "Wyświetlanie wyróżniania podpowiedzi"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:7
msgid "Color of the grid border"
msgstr "Kolor krawędzi siatki"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:8
msgid "Show the application toolbar"
msgstr "Wyświetlanie paska narzędziowego"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:9
msgid "Show hints"
msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:10
msgid "Number of puzzles to print on a page"
msgstr "Liczba plansz do wydrukowania na jednej stronie"
#: ../data/print_games.ui.h:1
msgid "Print Sudokus"
msgstr "Drukowanie plansz Sudoku"
......@@ -114,7 +189,7 @@ msgstr "Usuwa wybrany rejestr"
msgid "Make the tracked changes permanent"
msgstr "Utrwala śledzone zmiany"
#: ../data/tracker.ui.h:4 ../src/lib/main.py:750
#: ../data/tracker.ui.h:4 ../src/lib/main.py:751
msgid "H_ide"
msgstr "_Ukryj"
......@@ -122,35 +197,31 @@ msgstr "_Ukryj"
msgid "Hide the tracked values"
msgstr "Ukrywa śledzone wartości"
#: ../src/lib/defaults.py:47
msgid "GNOME Sudoku"
msgstr "GNOME Sudoku"
#: ../src/lib/defaults.py:50
msgid ""
"The popular Japanese logic puzzle\n"
"\n"
"GNOME Sudoku is a part of GNOME Games."
msgstr ""
"Popularne japońskie łamigłówki logiczne\n"
"Popularne japońskie łamigłówki logiczne.\n"
"\n"
"Gra GNOME Sudoku jest częścią gier GNOME."
#: ../src/lib/defaults.py:53
msgid "GNOME Games web site"
msgstr "Witryna gier GNOME"
msgid "Website"
msgstr "Witryna"
#: ../src/lib/game_selector.py:121 ../src/lib/main.py:627
#: ../src/lib/game_selector.py:121 ../src/lib/main.py:628
#: ../src/lib/printing.py:186
msgid "Easy"
msgstr "Łatwy"
#: ../src/lib/game_selector.py:122 ../src/lib/main.py:628
#: ../src/lib/game_selector.py:122 ../src/lib/main.py:629
#: ../src/lib/printing.py:187
msgid "Medium"
msgstr "Średni"
#: ../src/lib/game_selector.py:123 ../src/lib/main.py:629
#: ../src/lib/game_selector.py:123 ../src/lib/main.py:630
#: ../src/lib/printing.py:188
msgid "Hard"
msgstr "Trudny"
......@@ -180,7 +251,7 @@ msgstr[2] "Ostatni raz grano %(n)s minut temu"
#. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings
#: ../src/lib/game_selector.py:168
msgid "Last played at %I:%M %p"
msgstr "Ostatni raz grano %H∶%M"
msgstr "Ostatni raz grano o %H∶%M"
#. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings
#: ../src/lib/game_selector.py:171
......@@ -195,7 +266,7 @@ msgstr "Ostatni raz grano w %A o %H∶%M"
#. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings
#: ../src/lib/game_selector.py:177
msgid "Last played on %B %e %Y"
msgstr "Ostatni raz grano %e %B %Y"
msgstr "Ostatni raz grano: %e %B %Y"
#: ../src/lib/game_selector.py:190
msgid "Easy puzzle"
......@@ -245,116 +316,116 @@ msgstr "Na pewno to zrobić?"
msgid "Don't ask me this again."
msgstr "Bez ponownego pytania."
#: ../src/lib/main.py:195
#: ../src/lib/main.py:196
msgid "_Game"
msgstr "_Gra"
#: ../src/lib/main.py:196
#: ../src/lib/main.py:197
msgid "New game"
msgstr "Nowa gra"
#: ../src/lib/main.py:197
#: ../src/lib/main.py:198
msgid "_Reset"
msgstr "Z_resetuj"
#: ../src/lib/main.py:199
#: ../src/lib/main.py:200
msgid "_Undo"
msgstr "_Cofnij"
#: ../src/lib/main.py:200
#: ../src/lib/main.py:201
msgid "Undo last action"
msgstr "Cofa ostatni ruch"
#: ../src/lib/main.py:201
#: ../src/lib/main.py:202
msgid "_Redo"
msgstr "_Powtórz"
#: ../src/lib/main.py:202
#: ../src/lib/main.py:203
msgid "Redo last action"
msgstr "Powtarza ostatni ruch"
#: ../src/lib/main.py:203
#: ../src/lib/main.py:204
msgid "Puzzle _Statistics..."
msgstr "_Statystyki gry..."
#: ../src/lib/main.py:205
#: ../src/lib/main.py:206
msgid "_Print..."
msgstr "Wy_drukuj..."
#: ../src/lib/main.py:206
#: ../src/lib/main.py:207
msgid "Print _Multiple Sudokus..."
msgstr "Wydrukuj _wiele plansz..."
#: ../src/lib/main.py:209
#: ../src/lib/main.py:210
msgid "_Settings"
msgstr "_Ustawienia"
#: ../src/lib/main.py:211
#: ../src/lib/main.py:212
msgid "_Tools"
msgstr "Na_rzędzia"
#: ../src/lib/main.py:212
#: ../src/lib/main.py:213
msgid "_Hint"
msgstr "_Podpowiedź"
#: ../src/lib/main.py:213
#: ../src/lib/main.py:214
msgid "Show a square that is easy to fill."
msgstr "Wyświetla kwadrat, który jest łatwy do wypełnienia."
#: ../src/lib/main.py:214
#: ../src/lib/main.py:215
msgid "Clear _Top Notes"
msgstr "Wyczyść górne _notatki"
#: ../src/lib/main.py:216
#: ../src/lib/main.py:217
msgid "Clear _Bottom Notes"
msgstr "Wyczyść _dolne notatki"
#: ../src/lib/main.py:218
#: ../src/lib/main.py:219
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: ../src/lib/main.py:219
#: ../src/lib/main.py:220
msgid "_Contents"
msgstr "_Spis treści"
#: ../src/lib/main.py:225
#: ../src/lib/main.py:226
msgid "Show _Possible Numbers"
msgstr "Wyświetlanie _możliwych cyfr"
#: ../src/lib/main.py:227
#: ../src/lib/main.py:228
msgid "Always show possible numbers in a square"
msgstr "Wyświetlanie możliwych cyfr w kwadracie"
#: ../src/lib/main.py:231
#: ../src/lib/main.py:232
msgid "Warn About _Unfillable Squares"
msgstr "Ostrzeganie o _niewypełnialnych kwadratach"
#: ../src/lib/main.py:233
#: ../src/lib/main.py:234
msgid "Warn about squares made unfillable by a move"
msgstr "Ostrzega o kwadratach niemożliwych do wypełnienia po wykonaniu ruchu"
#: ../src/lib/main.py:235
#: ../src/lib/main.py:236
msgid "_Track Additions"
msgstr "_Rejestr dodań"
#: ../src/lib/main.py:237
#: ../src/lib/main.py:238
msgid "Mark new additions in a separate color so you can keep track of them."
msgstr ""
"Zaznacza nowo dodane cyfry osobnym kolorem, aby można było je odróżnić."
#: ../src/lib/main.py:239
#: ../src/lib/main.py:240
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Pasek _narzędziowy"
#: ../src/lib/main.py:240
#: ../src/lib/main.py:241
msgid "_Highlighter"
msgstr "_Wyróżnienie"
#: ../src/lib/main.py:241
#: ../src/lib/main.py:242
msgid "Highlight the current row, column and box"
msgstr "Podświetla bieżący kwadrat, wiersz i kolumnę"
#: ../src/lib/main.py:366
#: ../src/lib/main.py:367
#, python-format
msgid "You completed the puzzle in %d second"
msgid_plural "You completed the puzzle in %d seconds"
......@@ -362,7 +433,7 @@ msgstr[0] "Łamigłówkę rozwiązano w %d sekundę"
msgstr[1] "Łamigłówkę rozwiązano w %d sekundy"
msgstr[2] "Łamigłówkę rozwiązano w %d sekund"
#: ../src/lib/main.py:371 ../src/lib/main.py:379
#: ../src/lib/main.py:372 ../src/lib/main.py:380
#, python-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
......@@ -370,7 +441,7 @@ msgstr[0] "%d minuta"
msgstr[1] "%d minuty"
msgstr[2] "%d minut"
#: ../src/lib/main.py:372 ../src/lib/main.py:380
#: ../src/lib/main.py:373 ../src/lib/main.py:381
#, python-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
......@@ -378,12 +449,12 @@ msgstr[0] "%d sekunda"
msgstr[1] "%d sekundy"
msgstr[2] "%d sekund"
#: ../src/lib/main.py:373
#: ../src/lib/main.py:374
#, python-format
msgid "You completed the puzzle in %(minute)s and %(second)s"
msgstr "Łamigłówkę rozwiązano w %(minute)s i %(second)s"
#: ../src/lib/main.py:378
#: ../src/lib/main.py:379
#, python-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
......@@ -391,12 +462,12 @@ msgstr[0] "%d godzina"
msgstr[1] "%d godziny"
msgstr[2] "%d godzin"
#: ../src/lib/main.py:381
#: ../src/lib/main.py:382
#, python-format
msgid "You completed the puzzle in %(hour)s, %(minute)s and %(second)s"
msgstr "Łamigłówkę rozwiązano w %(hour)s, %(minute)s i %(second)s"
#: ../src/lib/main.py:383
#: ../src/lib/main.py:384
#, python-format
msgid "You got %(n)s hint."
msgid_plural "You got %(n)s hints."
......@@ -404,7 +475,7 @@ msgstr[0] "Otrzymano %(n)s podpowiedź."
msgstr[1] "Otrzymano %(n)s podpowiedzi."
msgstr[2] "Otrzymano %(n)s podpowiedzi."
#: ../src/lib/main.py:386
#: ../src/lib/main.py:387
#, python-format
msgid "You had %(n)s impossibility pointed out."
msgid_plural "You had %(n)s impossibilities pointed out."
......@@ -412,59 +483,59 @@ msgstr[0] "Wskazano na %(n)s niemożliwość."
msgstr[1] "Wskazano na %(n)s niemożliwości."
msgstr[2] "Wskazano na %(n)s niemożliwości."
#: ../src/lib/main.py:391
#: ../src/lib/main.py:392
msgid "You win!"
msgstr "Zwycięstwo!"
#: ../src/lib/main.py:401
#: ../src/lib/main.py:402
msgid "Save this game before starting new one?"
msgstr "Zapisać bieżącą grę przed rozpoczęciem nowej?"
#: ../src/lib/main.py:402
#: ../src/lib/main.py:403
msgid "_Save game for later"
msgstr "_Zapisz grę"
#: ../src/lib/main.py:403
#: ../src/lib/main.py:404
msgid "_Abandon game"
msgstr "P_orzuć grę"
#: ../src/lib/main.py:421
#: ../src/lib/main.py:422
msgid "Save game before closing?"
msgstr "Zapisać grę przed zamknięciem?"
#: ../src/lib/main.py:619
#: ../src/lib/main.py:620
msgid "Puzzle Information"
msgstr "Informacje"
#: ../src/lib/main.py:620
#: ../src/lib/main.py:621
msgid "There is no current puzzle."
msgstr "Obecnie nie jest rozwiązywana żadna łamigłówka."
#: ../src/lib/main.py:625
#: ../src/lib/main.py:626
msgid "Calculated difficulty: "
msgstr "Oszacowana trudność: "
#: ../src/lib/main.py:630
#: ../src/lib/main.py:631
msgid "Very Hard"
msgstr "Bardzo trudny"
#: ../src/lib/main.py:635
#: ../src/lib/main.py:636
msgid "Number of moves instantly fillable by elimination: "
msgstr "Liczba pól do wypełnienia od razu, dzięki eliminacji: "
#: ../src/lib/main.py:638
#: ../src/lib/main.py:639
msgid "Number of moves instantly fillable by filling: "
msgstr "Liczba pól do wypełnienia od razu, dzięki już wypełnionym: "
#: ../src/lib/main.py:641
#: ../src/lib/main.py:642
msgid "Amount of trial-and-error required to solve: "
msgstr "Liczba błędnych prób wymaganych do rozwiązania: "
#: ../src/lib/main.py:644 ../src/lib/main.py:645
#: ../src/lib/main.py:645 ../src/lib/main.py:646
msgid "Puzzle Statistics"
msgstr "Statystyki"
#: ../src/lib/main.py:669
#: ../src/lib/main.py:670
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1998-2002\n"
......@@ -478,88 +549,88 @@ msgstr ""
"Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008\n"
"Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2009-2010\n"
"Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2013\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2014\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2014"
#. FIXME: This should create a pop-up dialog
#: ../src/lib/main.py:679
#: ../src/lib/main.py:680
#, python-format
msgid "Unable to display help: %s"
msgstr "Nie można wyświetlić pliku pomocy: %s"
#: ../src/lib/main.py:735
#: ../src/lib/main.py:736
msgid "Untracked"
msgstr "Nieśledzone"
#: ../src/lib/main.py:744
#: ../src/lib/main.py:745
msgid "_Remove"
msgstr "_Usuń"
#: ../src/lib/main.py:745
#: ../src/lib/main.py:746
msgid "Delete selected tracker."
msgstr "Usuwa wybrany rejestr."
#: ../src/lib/main.py:751
#: ../src/lib/main.py:752
msgid "Hide current tracker entries."
msgstr "Ukrywa bieżące wpisy rejestru."
#: ../src/lib/main.py:756
#: ../src/lib/main.py:757
msgid "A_pply"
msgstr "_Zastosuj"
#: ../src/lib/main.py:757
#: ../src/lib/main.py:758
msgid "Apply all tracked values and remove the tracker."
msgstr "Zastosowuje wszystkie śledzone ruchy i usuwa rejestr."
#: ../src/lib/main.py:795
#: ../src/lib/main.py:796
#, python-format
msgid "Tracker %s"
msgstr "Rejestr %s"
#: ../src/lib/number_box.py:68
#: ../src/lib/number_box.py:82
msgid "_Clear"
msgstr "Wyc_zyść"
#: ../src/lib/saver.py:155
#: ../src/lib/saver.py:151
msgid "No Space"
msgstr "Brak miejsca"
#: ../src/lib/saver.py:156
#: ../src/lib/saver.py:152
msgid "No space left on disk"
msgstr "Brak miejsca na dysku"
#: ../src/lib/saver.py:158 ../src/lib/saver.py:165
#: ../src/lib/saver.py:154 ../src/lib/saver.py:161
#, python-format
msgid "Unable to create data folder %(path)s."
msgstr "Nie można utworzyć katalogu z danymi %(path)s."
#: ../src/lib/saver.py:159
#: ../src/lib/saver.py:155
msgid "There is no disk space left!"
msgstr "Brak miejsca na dysku."
#: ../src/lib/saver.py:163 ../src/lib/saver.py:164
#: ../src/lib/saver.py:159 ../src/lib/saver.py:160
msgid "Error creating directory"
msgstr "Błąd podczas tworzenia katalogu"
#: ../src/lib/saver.py:166 ../src/lib/saver.py:191 ../src/lib/saver.py:215
#: ../src/lib/saver.py:233
#: ../src/lib/saver.py:162 ../src/lib/saver.py:187 ../src/lib/saver.py:211
#: ../src/lib/saver.py:229
#, python-format
msgid "Error %(errno)s: %(error)s"
msgstr "Błąd %(errno)s: %(error)s"
#: ../src/lib/saver.py:186 ../src/lib/saver.py:187
#: ../src/lib/saver.py:182 ../src/lib/saver.py:183
msgid "Unable to save game."
msgstr "Nie można zapisać gry."
#: ../src/lib/saver.py:189 ../src/lib/saver.py:214 ../src/lib/saver.py:232
#: ../src/lib/saver.py:185 ../src/lib/saver.py:210 ../src/lib/saver.py:228
#, python-format
msgid "Unable to save file %(filename)s."
msgstr "Nie można zapisać pliku %(filename)s."
#: ../src/lib/saver.py:211 ../src/lib/saver.py:212
#: ../src/lib/saver.py:207 ../src/lib/saver.py:208
msgid "Unable to mark game as finished."
msgstr "Nie można oznaczyć tej gry jako ukończonej."
#: ../src/lib/saver.py:229 ../src/lib/saver.py:230
#: ../src/lib/saver.py:225 ../src/lib/saver.py:226
msgid "Sudoku unable to mark game as finished."
msgstr "Nie można oznaczyć tej gry Sudoku jako ukończonej."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment