Commit 237ee81e authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent fdff7381
...@@ -2,15 +2,15 @@ ...@@ -2,15 +2,15 @@
# Copyright (C) 2013 gnome-sound-recorder's COPYRIGHT HOLDER # Copyright (C) 2013 gnome-sound-recorder's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-sound-recorder package. # This file is distributed under the same license as the gnome-sound-recorder package.
# #
# Martin Srebotnjak <<miles@filmsi.net>, 2013. # Martin Srebotnjak <<miles@filmsi.net>, 2013-2014.
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-sound-recorder master\n" "Project-Id-Version: gnome-sound-recorder master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"sound-recorder&keywords=I18N+L10N&component=general\n" "sound-recorder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-12-18 21:46+0000\n" "POT-Creation-Date: 2014-01-20 07:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-12-22 19:14+0100\n" "PO-Revision-Date: 2014-01-20 21:27+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n" "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian <gnome-si@googlegroups.com>\n" "Language-Team: Slovenian <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n" "Language: sl\n"
...@@ -51,15 +51,15 @@ msgstr "" ...@@ -51,15 +51,15 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:7 #: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:7
msgid "Maps media types to audio encoder preset names." msgid "Maps media types to audio encoder preset names."
msgstr "Preslika vrste zapisa na prednastavljena imena zvočnega kodirnika." msgstr "Preslika vrste zapisa na nastavljena imena zvočnega kodirnika."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:8 #: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:8
msgid "" msgid ""
"Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping for a " "Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping for a "
"media type, the default encoder settings will be used." "media type, the default encoder settings will be used."
msgstr "" msgstr ""
"Preslika vrste zapisa na prednastavljena imena zvočnega kodirnika. Če za " "Preslika vrste zapisa na nastavljena imena zvočnega kodirnika. Če za vrsto "
"vrsto medija preslikava ni določena, bodo uporabljene privzete nastavitve " "posnetka preslikava ni določena, bodo uporabljene privzete nastavitve "
"kodirnika." "kodirnika."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:9 #: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:9
...@@ -70,113 +70,122 @@ msgstr "Raven glasnosti" ...@@ -70,113 +70,122 @@ msgstr "Raven glasnosti"
msgid "Volume level." msgid "Volume level."
msgstr "Raven glasnosti." msgstr "Raven glasnosti."
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/main.js:57 #: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/main.js:126
msgid "SoundRecorder" #: ../src/record.js:94
msgid "Sound Recorder"
msgstr "Snemalnik zvoka" msgstr "Snemalnik zvoka"
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:2 #: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:2
msgid "Record sound via the microphone and play it back" msgid "Record sound via the microphone and play it back"
msgstr "Snemajte zvok prek mikrofona in ga predvajajte" msgstr "Snemanje zvoka z mikrofonom in predvajanje posnetkov"
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:3 #: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:3
msgid "Audio;Application;Record;" msgid "Audio;Application;Record;"
msgstr "Zvok;Program;Snemaj;" msgstr "Zvok;Program;Snemaj;"
#: ../src/info.js:47 ../src/mainWindow.js:498 #: ../src/info.js:46 ../src/mainWindow.js:495
msgid "Info" msgid "Info"
msgstr "Podatki" msgstr "Podrobnosti"
#: ../src/info.js:59 #: ../src/info.js:58
msgid "Cancel" msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči" msgstr "Prekliči"
#: ../src/info.js:73 ../src/preferences.js:47 #: ../src/info.js:72 ../src/preferences.js:47
msgid "Done" msgid "Done"
msgstr "Dokončano" msgstr "Dokončano"
#. File Name item #: ../src/info.js:98
#. Translators: "File Name" is the label next to the file name
#. in the info dialog
#: ../src/info.js:99
msgctxt "File Name" msgctxt "File Name"
msgid "Name" msgid "Name"
msgstr "Ime" msgstr "Ime"
#. Source item #: ../src/info.js:105
#: ../src/info.js:106
msgid "Source" msgid "Source"
msgstr "Vir" msgstr "Vir"
#. Date Modified item #: ../src/info.js:114
#: ../src/info.js:115
msgid "Date Modified" msgid "Date Modified"
msgstr "Datum spremembe" msgstr "Datum spremembe"
#. Date Created item #: ../src/info.js:120
#: ../src/info.js:121
msgid "Date Created" msgid "Date Created"
msgstr "Datum nastanka" msgstr "Datum nastanka"
#. Media type item #: ../src/info.js:131
#. Translators: "Type" is the label next to the media type
#. (Ogg Vorbis, AAC, ...) in the info dialog
#: ../src/info.js:132
msgctxt "Media Type" msgctxt "Media Type"
msgid "Type" msgid "Type"
msgstr "Vrsta" msgstr "Vrsta"
#: ../src/listview.js:131 ../src/listview.js:136 ../src/listview.js:235 #: ../src/listview.js:129 ../src/listview.js:134 ../src/listview.js:233
msgid "%Y-%m-%d %H:%M:%S" msgid "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
msgstr "%Y-%m-%d %H:%M:%S" msgstr "%d-%m-%Y %H:%M:%S"
#: ../src/main.js:57
msgid "SoundRecorder"
msgstr "Snemalnik zvoka"
#: ../src/main.js:93 #: ../src/main.js:93
msgid "Sound Recorder started" msgid "Sound Recorder started"
msgstr "Snemalnik zvoka zagnan" msgstr "Snemalnik zvoka je zagnan"
#. Translators: Replace "translator-credits" with your names, one name per line #. Translators: "Recordings" here refers to the name of the directory where the application places files */
#: ../src/main.js:118 #: ../src/main.js:98
msgid "Recordings"
msgstr "Posnetki"
#. Translators: Replace "translator-credits" with your names, one name per line */
#: ../src/main.js:125
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "Matej Urbančič" msgstr "Matej Urbančič"
#: ../src/main.js:119 ../src/record.js:94 #: ../src/mainWindow.js:146
msgid "Sound Recorder" msgid "Add Recordings"
msgstr "Snemalnik zvoka" msgstr "Dodaj posnetke"
#: ../src/mainWindow.js:278 #: ../src/mainWindow.js:149
msgid "Use the <b>Record</b> button to make sound recordings"
msgstr "Uporabite gumb <b>Posnemi</b> za snemanje posnetkov"
#: ../src/mainWindow.js:270
msgid "Recording…" msgid "Recording…"
msgstr "Snemanje v teku ..." msgstr "Poteka snemanje ..."
#: ../src/mainWindow.js:523 #: ../src/mainWindow.js:520
msgid "Delete" msgid "Delete"
msgstr "Izbriši" msgstr "Izbriši"
#: ../src/mainWindow.js:775 #: ../src/mainWindow.js:783
msgid "Ogg Vorbis" msgid "Ogg Vorbis"
msgstr "Ogg Vorbis" msgstr "Ogg Vorbis"
#: ../src/mainWindow.js:775 #: ../src/mainWindow.js:783
msgid "Opus" msgid "Opus"
msgstr "Opus" msgstr "Opus"
#: ../src/mainWindow.js:775 #: ../src/mainWindow.js:783
msgid "FLAC" msgid "FLAC"
msgstr "FLAC" msgstr "FLAC"
#: ../src/mainWindow.js:775 #: ../src/mainWindow.js:783
msgid "MP3" msgid "MP3"
msgstr "MP3" msgstr "MP3"
#: ../src/mainWindow.js:775 #: ../src/mainWindow.js:783
msgid "MOV" msgid "MOV"
msgstr "MOV" msgstr "MOV"
#: ../src/mainWindow.js:798 #: ../src/mainWindow.js:806
msgid "Load More" msgid "Load More"
msgstr "Naloži več" msgstr "Naloži več"
#: ../src/play.js:82
msgid "Unable to set the playbin to the playing state."
msgstr "Predvajalnika ni mogoče nastaviti za predvajanje."
#: ../src/preferences.js:68 #: ../src/preferences.js:68
msgid "Preferred format" msgid "Preferred format"
msgstr "Priljubljeni zapis" msgstr "Prednostni zapis"
#: ../src/preferences.js:76 #: ../src/preferences.js:76
msgid "Volume" msgid "Volume"
...@@ -186,37 +195,35 @@ msgstr "Glasnost" ...@@ -186,37 +195,35 @@ msgstr "Glasnost"
msgid "Microphone" msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon" msgstr "Mikrofon"
#. Translators: "Recordings" here refers to the name of the directory where the application places files #: ../src/record.js:58
#: ../src/record.js:271 msgid "Unable to create Recordings directory."
msgid "Recordings" msgstr "Mape Posnetki ni mogoče ustvariti!"
msgstr "posnetkov"
#. Translators: "Audio from %Y-%m-%d %H:%M:%S" is the default name assigned to a file created #: ../src/record.js:66
#. by the application (for example, "Audio from 2013-10-05 13:25:21.ogg"). msgid "Your audio capture settings are invalid."
#: ../src/record.js:288 msgstr "Določene so neveljavne nastavitve zajemanja zvoka."
msgid "Audio from %Y-%m-%d %H:%M:%S"
msgstr "Posnetek %d.%m.%Y %H:%M:%S"
#~ msgid "Unable to set the playbin to the playing state." #: ../src/record.js:109
#~ msgstr "Predvajalnika ni mogoče nastaviti na stanje predvajanja." msgid "Not all elements could be created."
msgstr "Vseh predmetov ni mogoče ustvariti."
#~ msgid "Unable to create Recordings directory." #: ../src/record.js:119
#~ msgstr "Mape posnetkov ni mogoče ustvariti!" msgid "Not all of the elements were linked"
msgstr "Vsi predmeti niso povezani"
#~ msgid "Your audio capture settings are invalid." #: ../src/record.js:140
#~ msgstr "Določene so neveljavne nastavitve zajemanja zvoka." msgid "No Media Profile was set."
msgstr "Ni nastavljenega profila posnetkov."
#~ msgid "Not all elements could be created." #: ../src/record.js:150
#~ msgstr "Vseh predmetov ni mogoče ustvariti." msgid "Unable to set the pipeline to the recording state."
msgstr "Cevovoda ni mogoče nastaviti na stanje snemanja."
#~ msgid "Not all of the elements were linked" #. Translators: "Audio from %Y-%m-%d %H:%M:%S" is the default name assigned to a file created
#~ msgstr "Vsi predmeti niso povezani" #. by the application (for example, "Audio from 2013-10-05 13:25:21.ogg"). */
#: ../src/record.js:273
#~ msgid "No Media Profile was set." msgid "Audio from %Y-%m-%d %H:%M:%S"
#~ msgstr "Ni nastavljenega profila posnetkov." msgstr "Posnetek %d-%m-%Y %H:%M:%S"
#~ msgid "Unable to set the pipeline to the recording state."
#~ msgstr "Cevovoda ni mogoče nastaviti na stanje snemanja."
#~ msgid "Error: " #~ msgid "Error: "
#~ msgstr "Napaka: " #~ msgstr "Napaka: "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment