cs.po 77.9 KB
Newer Older
1
# Czech translation of gnome-shell.
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
2
# Copyright (C) 2009, 2010, 2011 the author(s) of gnome-shell.
3
# This file is distributed under the same license as the gnome-shell package.
4
#
5
# Andre Klapper <ak-47@gmx.net>, 2009.
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015.
7
# Adam Matoušek <adamatousek@gmail.com>, 2012, 2013.
8
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
9
#
10 11
msgid ""
msgstr ""
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
12
"Project-Id-Version: gnome-shell\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-shell/issues\n"
14
"POT-Creation-Date: 2019-09-17 11:44+0000\n"
15
"PO-Revision-Date: 2019-09-11 18:00+0200\n"
16
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
17
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
18
"Language: cs\n"
19 20 21 22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
23
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
24
"X-Project-Style: gnome\n"
25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
#: data/50-gnome-shell-system.xml:6
msgid "System"
msgstr "Systém"

#: data/50-gnome-shell-system.xml:9
msgid "Show the notification list"
msgstr "Zobrazit seznam upozornění"

#: data/50-gnome-shell-system.xml:12
msgid "Focus the active notification"
msgstr "Zaměřovat aktivní upozornění"

#: data/50-gnome-shell-system.xml:15
msgid "Show the overview"
msgstr "Zobrazit přehled"

#: data/50-gnome-shell-system.xml:18
msgid "Show all applications"
msgstr "Zobrazit všechny aplikace"

#: data/50-gnome-shell-system.xml:21
msgid "Open the application menu"
msgstr "Otevřít nabídku aplikací"

50
#: data/gnome-shell-extension-prefs.desktop.in.in:4
51
#: js/extensionPrefs/main.js:211
52 53
msgid "Shell Extensions"
msgstr "Rozšíření pro Shell"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
54

55
#: data/gnome-shell-extension-prefs.desktop.in.in:5
56
msgid "Configure GNOME Shell Extensions"
57
msgstr "Nastavit rozšíření pro GNOME Shell"
58

59
#: data/org.gnome.Shell.desktop.in.in:4
60
msgid "GNOME Shell"
61
msgstr "GNOME Shell"
62

63
#: data/org.gnome.Shell.desktop.in.in:5
64 65
msgid "Window management and application launching"
msgstr "Správa oken a spouštění aplikací"
66

67
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:6
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
68 69 70
msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
msgstr "Povolit přes Alt-F2 vnitřní nástroje určené pro vývojáře a testery"

71
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:9
72 73 74 75 76 77
msgid ""
"Allows access to internal debugging and monitoring tools using the Alt-F2 "
"dialog."
msgstr ""
"Poskytuje přístup k vnitřním ladicím a monitorovacím nástrojům pomocí okna "
"ovládaného přes Alt-F2."
78

79
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:16
80 81
msgid "UUIDs of extensions to enable"
msgstr "UUID rozšíření, která se mají zapnout"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
82

83
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:17
84
msgid ""
85
"GNOME Shell extensions have a UUID property; this key lists extensions which "
86 87
"should be loaded. Any extension that wants to be loaded needs to be in this "
"list. You can also manipulate this list with the EnableExtension and "
88
"DisableExtension D-Bus methods on org.gnome.Shell."
89
msgstr ""
90
"Rozšíření GNOME Shell mají vlastnost UUID; tento klíč je seznamem rozšíření, "
91 92 93
"která by měla být načítána. Každé rozšíření, které má být načítáno, musí být "
"na tomto seznamu. S tímto seznamem můžete pracovat také pomocí metod "
"EnableExtension a DisableExtension sběrnice DBus na org.gnome.Shell."
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
94

95
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:26
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
96
msgid "UUIDs of extensions to force disabling"
97
msgstr "UUID rozšíření, která se mají nuceně vypnout"
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:27
msgid ""
"GNOME Shell extensions have a UUID property; this key lists extensions which "
"should be disabled, even if loaded as part of the current mode. You can also "
"manipulate this list with the EnableExtension and DisableExtension D-Bus "
"methods on org.gnome.Shell. This key takes precedence over the “enabled-"
"extensions” setting."
msgstr ""
"Rozšíření GNOME Shell mají vlastnost UUID; tento klíč je seznamem rozšíření, "
108 109 110 111
"která by měla být vypnutá, i když se načtou jako součást aktuálního režimu. "
"S tímto seznamem můžete pracovat také pomocí metod EnableExtension a "
"DisableExtension sběrnice DBus na org.gnome.Shell. Tento klíč má přednost "
"před nastavením „enabled-extensions“."
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
112 113

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:37
114 115 116
msgid "Disable user extensions"
msgstr "Zakázat uživatelská rozšíření"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
117
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:38
118 119 120 121 122 123 124
msgid ""
"Disable all extensions the user has enabled without affecting the “enabled-"
"extension” setting."
msgstr ""
"Zakázat všechna rozšíření, která uživatel zapnul, bez vlivu na nastavení "
"„enabled-extension“."

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
125
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:45
126 127 128
msgid "Disables the validation of extension version compatibility"
msgstr "Vypíná kontrolu kompatibility verze rozšíření"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
129
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:46
130 131 132 133 134 135 136 137 138
msgid ""
"GNOME Shell will only load extensions that claim to support the current "
"running version. Enabling this option will disable this check and try to "
"load all extensions regardless of the versions they claim to support."
msgstr ""
"GNOME Shell načítá pouze rozšíření, která propagují podporu právě běžící "
"verze. Zapnutím této volby zakážete tuto kontrolu a rozšíření se budou "
"zkoušet načíst bez ohledu na to, jakou verzi podporují."

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
139
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:54
140 141
msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
msgstr "Seznam ID souborů desktop oblíbených aplikací"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
142

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
143
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:55
144 145 146 147 148 149
msgid ""
"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
"favorites area."
msgstr ""
"Aplikace odpovídající těmto identifikátorům budou zobrazeny oblasti "
"oblíbených."
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
150

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
151
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:62
152 153 154
msgid "App Picker View"
msgstr "Stránka ve výběru aplikace"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
155
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:63
156 157 158
msgid "Index of the currently selected view in the application picker."
msgstr "Číslo aktuálně zvolené stránky ve výběru aplikací."

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
159
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:69
160 161
msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
msgstr "Historie příkazového dialogového okna (Alt-F2)"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
162

163
#. Translators: looking glass is a debugger and inspector tool, see https://wiki.gnome.org/Projects/GnomeShell/LookingGlass
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
164
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:74
165 166 167
msgid "History for the looking glass dialog"
msgstr "Historie dialogového okna „looking glass“ (Alt-F2)"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
168
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:78
169
msgid "Always show the “Log out” menu item in the user menu."
170 171
msgstr "V nabídce uživatele vždy zobrazovat položku „Odhlásit“."

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
172
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:79
173
msgid ""
174
"This key overrides the automatic hiding of the “Log out” menu item in single-"
175 176
"user, single-session situations."
msgstr ""
177 178
"Tento klíč ruší automatické skrývání položky nabídky „Odhlásit“ v situacích "
"s jedním uživatelem a jedním sezením."
179

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
180
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:86
181 182 183 184 185 186
msgid ""
"Whether to remember password for mounting encrypted or remote filesystems"
msgstr ""
"Zdali si pamatovat heslo k připojování šifrovaných či vzdálených souborových "
"systémů"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
187
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:87
188 189 190
msgid ""
"The shell will request a password when an encrypted device or a remote "
"filesystem is mounted. If the password can be saved for future use a "
191
"“Remember Password” checkbox will be present. This key sets the default "
192 193 194 195 196 197 198
"state of the checkbox."
msgstr ""
"Shell požaduje heslo při připojování šifrovaných či vzdálených souborových "
"systémů. Může-li být heslo uloženo pro budoucí použití, zobrazí se "
"zaškrtávací pole „Pamatovat si heslo“. Tento klíč určuje výchozí stav této "
"volby."

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
199
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:96
200 201 202 203
msgid ""
"Whether the default Bluetooth adapter had set up devices associated to it"
msgstr "Zda měl adaptér Bluetooth nastavená zařízení pro spolupráci s ním"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
204
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:97
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
msgid ""
"The shell will only show a Bluetooth menu item if a Bluetooth adapter is "
"powered, or if there were devices set up associated with the default "
"adapter. This will be reset if the default adapter is ever seen not to have "
"devices associated to it."
msgstr ""
"Shell zobrazuje nabídku Bluetooth jen v případě, že je adaptér Bluetooth "
"zapnutý, nebo když existují nějaká zařízení nastavená pro spolupráci s "
"výchozím adaptérem. Nabídka zmizí, když se zjistí, že výchozí adaptér nemá "
"přiřazená žádná zařízení."

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
216
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:106
217 218 219
msgid "Enable introspection API"
msgstr "Povolit API introspekce"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
220
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:107
221 222 223 224 225 226 227
msgid ""
"Enables a D-Bus API that allows to introspect the application state of the "
"shell."
msgstr ""
"Povolit API na sběrnici D-Bus, které umožňuje introspekci stavu aplikace v "
"shellu."

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
228
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:119
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
229
msgid "Keybinding to open the application menu"
230
msgstr "Klávesová zkratka otevírající nabidku aplikací"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
231

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
232
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:120
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
233
msgid "Keybinding to open the application menu."
234
msgstr "Klávesová zkratka sloužící k otevření nabídky aplikací."
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
235

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
236
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:126
237
msgid "Keybinding to open the “Show Applications” view"
238
msgstr "Klávesová zkratka otevírající zobrazení aplikací"
239

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
240
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:127
241
msgid ""
242
"Keybinding to open the “Show Applications” view of the Activities Overview."
243
msgstr ""
244
"Klávesová zkratka sloužící k otevření seznamu aplikací v Přehledu činností."
245

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
246
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:134
247
msgid "Keybinding to open the overview"
248
msgstr "Klávesová zkratka otevírající přehled"
249

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
250
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:135
251
msgid "Keybinding to open the Activities Overview."
252
msgstr "Klávesová zkratka sloužící k otevření přehledu činností"
253

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
254
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:141
255 256
msgid "Keybinding to toggle the visibility of the notification list"
msgstr "Klávesová zkratka přepínající viditelnost seznamu upozornění"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
257

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
258
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:142
259 260
msgid "Keybinding to toggle the visibility of the notification list."
msgstr "Klávesová zkratka sloužící k přepnutí viditelnosti seznamu upozornění."
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
261

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
262
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:148
263
msgid "Keybinding to focus the active notification"
264
msgstr "Klávesová zkratka zaměřující aktivního upozornění"
265

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
266
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:149
267
msgid "Keybinding to focus the active notification."
268
msgstr "Klávesová zkratka sloužící k zaměření aktivního upozornění."
269

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
270
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:155
271 272 273
msgid "Switch to application 1"
msgstr "Přepnout do aplikace 1"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
274
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:159
275 276 277
msgid "Switch to application 2"
msgstr "Přepnout do aplikace 2"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
278
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:163
279 280 281
msgid "Switch to application 3"
msgstr "Přepnout do aplikace 3"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
282
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:167
283 284 285
msgid "Switch to application 4"
msgstr "Přepnout do aplikace 4"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
286
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:171
287 288 289
msgid "Switch to application 5"
msgstr "Přepnout do aplikace 5"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
290
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:175
291 292 293
msgid "Switch to application 6"
msgstr "Přepnout do aplikace 6"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
294
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:179
295 296 297
msgid "Switch to application 7"
msgstr "Přepnout do aplikace 7"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
298
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:183
299 300 301
msgid "Switch to application 8"
msgstr "Přepnout do aplikace 8"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
302
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:187
303 304 305
msgid "Switch to application 9"
msgstr "Přepnout do aplikace 9"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
306 307
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:196
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:223
308 309
msgid "Limit switcher to current workspace."
msgstr "Omezit přepínání jen na aktuální plochu"
310

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
311
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:197
312
msgid ""
313 314
"If true, only applications that have windows on the current workspace are "
"shown in the switcher. Otherwise, all applications are included."
315
msgstr ""
316 317
"Je-li zapnuto, objeví se v přepínači aplikací jen ty, co jsou na aktuální "
"pracovní ploše. V opačném případě jsou zahrnuty všechny aplikace."
318

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
319
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:214
320 321 322
msgid "The application icon mode."
msgstr "Režim ikon aplikací"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
323
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:215
324 325
msgid ""
"Configures how the windows are shown in the switcher. Valid possibilities "
326 327
"are “thumbnail-only” (shows a thumbnail of the window), “app-icon-"
"only” (shows only the application icon) or “both”."
328 329 330 331 332
msgstr ""
"Nastavuje, jak jsou okna zobrazena v přepínači. Možnostmi jsou „thumbnail-"
"only“ (zobrazí náhled okna), „app-icon-only“ (zobrazí pouze ikonu aplikace) "
"a „both“ (zobrazí náhled i ikonu)."

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
333
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:224
334 335 336 337 338 339 340
msgid ""
"If true, only windows from the current workspace are shown in the switcher. "
"Otherwise, all windows are included."
msgstr ""
"Je-li zapnuto, objeví se v přepínači oken jen ty, co jsou na aktuální "
"pracovní ploše. V opačném případě jsou zahrnuta všechna okna."

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
341 342
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:234
msgid "Locations"
343
msgstr "Místa"
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
344 345 346

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:235
msgid "The locations to show in world clocks"
347
msgstr "Místa, která se mají zobrazovat ve světových časech"
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
348 349 350

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:245
msgid "Automatic location"
351
msgstr "Automatické místo"
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
352 353 354

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:246
msgid "Whether to fetch the current location or not"
355
msgstr "Zda si zjistit, či ne, aktuální místo"
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
356 357 358

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:253
msgid "Location"
359
msgstr "Místo"
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
360 361 362

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:254
msgid "The location for which to show a forecast"
363
msgstr "Místo, pro které se má zobrazovat předpověď počasí"
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
364 365

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:266
366
msgid "Attach modal dialog to the parent window"
367
msgstr "Modální dialogová okna připojovat k rodičovskému oknu"
368

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
369
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:267
370
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:276
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
371 372 373
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:284
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:292
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:300
374 375
msgid ""
"This key overrides the key in org.gnome.mutter when running GNOME Shell."
376
msgstr "Když běží GNOME Shell, tento klíč přepíše klíč v org.gnome.mutter"
377

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
378
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:275
379
msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
380
msgstr "Okna upuštěná u okraje obrazovky nechat řadit jako dlaždice"
381

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
382
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:283
383 384 385
msgid "Workspaces are managed dynamically"
msgstr "Pracovní plochy jsou spravovány dynamicky"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
386
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:291
387
msgid "Workspaces only on primary monitor"
388
msgstr "Pracovní plochy jen na hlavním monitoru"
389

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
390
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:299
391 392 393
msgid "Delay focus changes in mouse mode until the pointer stops moving"
msgstr "Se změnou zaměření v režimu myši čekat na zastavení pohybu ukazatele"

394
#: data/org.gnome.Shell.PortalHelper.desktop.in.in:3
395 396
msgid "Network Login"
msgstr "Přihlášení do sítě"
397

398
#: js/extensionPrefs/main.js:104 js/extensionPrefs/main.js:535
399 400 401
msgid "Something’s gone wrong"
msgstr "Něco se stalo špatně"

402
#: js/extensionPrefs/main.js:111
403 404 405 406
msgid ""
"We’re very sorry, but there’s been a problem: the settings for this "
"extension can’t be displayed. We recommend that you report the issue to the "
"extension authors."
407
msgstr ""
408
"Omlouváme se, ale vyskytl se problém: nastavení pro toto rozšíření nelze "
409
"zobrazit. Doporučujeme problém nahlásit autorovi rozšíření."
410

411
#: js/extensionPrefs/main.js:118
412 413 414
msgid "Technical Details"
msgstr "Technické podrobnosti"

415
#: js/extensionPrefs/main.js:153
416 417 418
msgid "Copy Error"
msgstr "Zkopírovat chybu"

419
#: js/extensionPrefs/main.js:180
420 421
msgid "Homepage"
msgstr "Domovská stránka"
422

423
#: js/extensionPrefs/main.js:181
424 425 426
msgid "Visit extension homepage"
msgstr "Navštívit domovskou stránku rozšíření"

427
#: js/extensionPrefs/main.js:477
428 429 430
msgid "No Extensions Installed"
msgstr "Nejsou nainstalována žádná rozšíření"

431
#: js/extensionPrefs/main.js:487
432 433 434 435 436 437 438
msgid ""
"Extensions can be installed through Software or <a href=\"https://extensions."
"gnome.org\">extensions.gnome.org</a>."
msgstr ""
"Rozšíření je možné instalovat pomocí aplikace Software nebo přes <a href="
"\"https://extensions.gnome.org\">extensions.gnome.org</a>."

439
#: js/extensionPrefs/main.js:502
440 441 442
msgid "Browse in Software"
msgstr "Procházet v Softwaru"

443
#: js/extensionPrefs/main.js:542
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
444 445 446 447
msgid ""
"We’re very sorry, but it was not possible to get the list of installed "
"extensions. Make sure you are logged into GNOME and try again."
msgstr ""
448 449
"Bohužel, ale není možné získat seznam nainstalovaných rozšíření. Ujistěte "
"se, že jste přihlášení do GNOME, a zkuste to znovu."
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
450 451

#: js/gdm/authPrompt.js:139 js/ui/audioDeviceSelection.js:53
452 453 454 455
#: js/ui/components/networkAgent.js:122 js/ui/components/polkitAgent.js:138
#: js/ui/endSessionDialog.js:446 js/ui/extensionDownloader.js:190
#: js/ui/shellMountOperation.js:392 js/ui/shellMountOperation.js:402
#: js/ui/status/network.js:898
456 457 458
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
459
#: js/gdm/authPrompt.js:158 js/gdm/authPrompt.js:201 js/gdm/authPrompt.js:433
460
msgid "Next"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
461
msgstr "Další"
462

463
#: js/gdm/authPrompt.js:197 js/ui/shellMountOperation.js:396
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
464
#: js/ui/unlockDialog.js:42
465 466 467
msgid "Unlock"
msgstr "Odemknout"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
468
#: js/gdm/authPrompt.js:199
469 470 471 472
msgctxt "button"
msgid "Sign In"
msgstr "Přihlásit se"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
473
#: js/gdm/loginDialog.js:299
474 475 476
msgid "Choose Session"
msgstr "Vybrat sezení"

477 478 479
#. translators: this message is shown below the user list on the
#. login screen. It can be activated to reveal an entry for
#. manually entering the username.
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
480
#: js/gdm/loginDialog.js:443
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
481 482 483
msgid "Not listed?"
msgstr "Nejste na seznamu?"

484 485
#. Translators: this message is shown below the username entry field
#. to clue the user in on how to login to the local network realm
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
486
#: js/gdm/loginDialog.js:879
487
#, javascript-format
488 489 490
msgid "(e.g., user or %s)"
msgstr "(např. uživatel nebo %s)"

491 492 493
#. TTLS and PEAP are actually much more complicated, but this complication
#. is not visible here since we only care about phase2 authentication
#. (and don't even care of which one)
494 495
#: js/gdm/loginDialog.js:884 js/ui/components/networkAgent.js:247
#: js/ui/components/networkAgent.js:267 js/ui/components/networkAgent.js:285
496 497 498
msgid "Username: "
msgstr "Uživatelské jméno: "

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
499
#: js/gdm/loginDialog.js:1219
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
500 501 502
msgid "Login Window"
msgstr "Přihlašovací okno"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
503
#: js/gdm/util.js:338
504
msgid "Authentication error"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
505
msgstr "Chyba ověření"
506

507 508 509 510 511
#. We don't show fingerprint messages directly since it's
#. not the main auth service. Instead we use the messages
#. as a cue to display our own message.
#. Translators: this message is shown below the password entry field
#. to indicate the user can swipe their finger instead
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
512
#: js/gdm/util.js:473
513 514 515
msgid "(or swipe finger)"
msgstr "(nebo otiskněte prst)"

516
#. Translators: The name of the power-off action in search
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
517
#: js/misc/systemActions.js:89
518 519 520 521 522
msgctxt "search-result"
msgid "Power Off"
msgstr "Vypnout"

#. Translators: A list of keywords that match the power-off action, separated by semicolons
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
523
#: js/misc/systemActions.js:92
524 525 526 527 528 529
msgid "power off;shutdown;reboot;restart"
msgstr ""
"vypnout;vypnutí;restart;restartování;restartovat;reboot;znovu zavést systém;"
"zavedení systému;natažení systému;"

#. Translators: The name of the lock screen action in search
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
530
#: js/misc/systemActions.js:97
531 532 533 534 535
msgctxt "search-result"
msgid "Lock Screen"
msgstr "Zamknout obrazovku"

#. Translators: A list of keywords that match the lock screen action, separated by semicolons
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
536
#: js/misc/systemActions.js:100
537 538 539 540 541 542 543 544
msgid "lock screen"
msgstr ""
"zamknout obrazovku;zamknout počítač;uzamknout obrazovku;uzamknout počítač;"
"zamčít obrazovku;zamčít počítač;uzamčít obrazovku;uzamčít počítač;zamknutí "
"obrazovky;zamknutí počítače;uzamknutí obrazovky;uzamknutí počítače;zamčení "
"obrazovky;zamčení počítače;uzamčení obrazovky;uzamčení počítače;"

#. Translators: The name of the logout action in search
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
545
#: js/misc/systemActions.js:105
546 547 548 549 550
msgctxt "search-result"
msgid "Log Out"
msgstr "Odhlásit se"

#. Translators: A list of keywords that match the logout action, separated by semicolons
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
551 552
#: js/misc/systemActions.js:108
msgid "logout;log out;sign off"
553 554 555
msgstr "odhlásit se;odhlášení;odlogovat se;odlogování;"

#. Translators: The name of the suspend action in search
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
556
#: js/misc/systemActions.js:113
557 558 559 560 561
msgctxt "search-result"
msgid "Suspend"
msgstr "Uspat do paměti"

#. Translators: A list of keywords that match the suspend action, separated by semicolons
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
562
#: js/misc/systemActions.js:116
563 564 565 566
msgid "suspend;sleep"
msgstr "uspat do paměti;režim spánku;"

#. Translators: The name of the switch user action in search
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
567
#: js/misc/systemActions.js:121
568 569 570 571 572
msgctxt "search-result"
msgid "Switch User"
msgstr "Přepnout uživatele"

#. Translators: A list of keywords that match the switch user action, separated by semicolons
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
573
#: js/misc/systemActions.js:124
574 575 576 577
msgid "switch user"
msgstr "přepnout uživatele;přepnutí uživatele;"

#. Translators: The name of the lock orientation action in search
578
#: js/misc/systemActions.js:129
579 580 581 582 583
msgctxt "search-result"
msgid "Lock Orientation"
msgstr "Zamknout otočení"

#. Translators: A list of keywords that match the lock orientation action, separated by semicolons
584
#: js/misc/systemActions.js:132
585 586 587 588 589 590 591
msgid "lock orientation;screen;rotation"
msgstr ""
"zamknout otočení;zamknout orientaci;uzamknout otočení;uzamknout orientaci;"
"zamčít otočení;zamčít orientaci;uzamčít otočení;uzamčít orientaci;zamknutí "
"otočení;zamknutí orientace;uzamknutí otočení;uzamknutí orientace;zamčení "
"otočení;zamčení orientace;uzamčení otočení;uzamčení orientace;"

592
#: js/misc/util.js:116
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
593 594
msgid "Command not found"
msgstr "Příkaz nenalezen"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
595

596 597
#. Replace "Error invoking GLib.shell_parse_argv: " with
#. something nicer
598
#: js/misc/util.js:149
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
599 600
msgid "Could not parse command:"
msgstr "Nelze analyzovat příkaz:"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
601

602
#: js/misc/util.js:157
603
#, javascript-format
604
msgid "Execution of “%s” failed:"
605
msgstr "Vykonání „%s“ selhalo:"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
606

607
#: js/misc/util.js:174
608 609 610
msgid "Just now"
msgstr "právě teď"

611
#: js/misc/util.js:176
612 613 614 615 616 617 618
#, javascript-format
msgid "%d minute ago"
msgid_plural "%d minutes ago"
msgstr[0] "před minutou"
msgstr[1] "před %d minutami"
msgstr[2] "před %d minutami"

619
#: js/misc/util.js:179
620 621 622 623 624 625 626
#, javascript-format
msgid "%d hour ago"
msgid_plural "%d hours ago"
msgstr[0] "před hodinou"
msgstr[1] "před %d hodinami"
msgstr[2] "před %d hodinami"

627
#: js/misc/util.js:182
628 629 630
msgid "Yesterday"
msgstr "včera"

631
#: js/misc/util.js:184
632 633 634 635 636 637 638
#, javascript-format
msgid "%d day ago"
msgid_plural "%d days ago"
msgstr[0] "před %d dnem"
msgstr[1] "před %d dny"
msgstr[2] "před %d dny"

639
#: js/misc/util.js:187
640 641 642 643 644 645 646
#, javascript-format
msgid "%d week ago"
msgid_plural "%d weeks ago"
msgstr[0] "před týdnem"
msgstr[1] "před %d týdny"
msgstr[2] "před %d týdny"

647
#: js/misc/util.js:190
648 649 650 651 652 653 654
#, javascript-format
msgid "%d month ago"
msgid_plural "%d months ago"
msgstr[0] "před měsícem"
msgstr[1] "před %d měsíci"
msgstr[2] "před %d měsíci"

655
#: js/misc/util.js:192
656 657 658 659 660 661 662
#, javascript-format
msgid "%d year ago"
msgid_plural "%d years ago"
msgstr[0] "před rokem"
msgstr[1] "před %d roky"
msgstr[2] "před %d lety"

663
#. Translators: Time in 24h format
664
#: js/misc/util.js:222
665 666 667 668
msgid "%H∶%M"
msgstr "%k∶%M"

#. Translators: this is the word "Yesterday" followed by a
669
#. time string in 24h format. i.e. "Yesterday, 14:30"
670
#: js/misc/util.js:228
671
#, no-c-format
672 673 674 675
msgid "Yesterday, %H∶%M"
msgstr "včera, %k∶%M"

#. Translators: this is the week day name followed by a time
676
#. string in 24h format. i.e. "Monday, 14:30"
677
#: js/misc/util.js:234
678
#, no-c-format
679
msgid "%A, %H∶%M"
680
msgstr "%A %k∶%M"
681 682 683

#. Translators: this is the month name and day number
#. followed by a time string in 24h format.
684
#. i.e. "May 25, 14:30"
685
#: js/misc/util.js:240
686
#, no-c-format
687
msgid "%B %-d, %H∶%M"
688 689 690 691
msgstr "%e. %B %k∶%M"

#. Translators: this is the month name, day number, year
#. number followed by a time string in 24h format.
692
#. i.e. "May 25 2012, 14:30"
693
#: js/misc/util.js:246
694
#, no-c-format
695
msgid "%B %-d %Y, %H∶%M"
696 697
msgstr "%e. %B %Y, %k∶%M"

698
#. Translators: Time in 12h format
699
#: js/misc/util.js:251
700 701 702 703
msgid "%l∶%M %p"
msgstr "%l∶%M %p"

#. Translators: this is the word "Yesterday" followed by a
704
#. time string in 12h format. i.e. "Yesterday, 2:30 pm"
705
#: js/misc/util.js:257
706
#, no-c-format
707
msgid "Yesterday, %l∶%M %p"
708
msgstr "včera %l∶%M %p"
709 710

#. Translators: this is the week day name followed by a time
711
#. string in 12h format. i.e. "Monday, 2:30 pm"
712
#: js/misc/util.js:263
713
#, no-c-format
714
msgid "%A, %l∶%M %p"
715
msgstr "%A %l∶%M %p"
716 717 718

#. Translators: this is the month name and day number
#. followed by a time string in 12h format.
719
#. i.e. "May 25, 2:30 pm"
720
#: js/misc/util.js:269
721
#, no-c-format
722
msgid "%B %-d, %l∶%M %p"
723
msgstr "%e. %B %l∶%M %p"
724 725 726

#. Translators: this is the month name, day number, year
#. number followed by a time string in 12h format.
727
#. i.e. "May 25 2012, 2:30 pm"
728
#: js/misc/util.js:275
729
#, no-c-format
730
msgid "%B %-d %Y, %l∶%M %p"
731 732
msgstr "%e. %B %Y, %l∶%M %p"

733
#. TRANSLATORS: this is the title of the wifi captive portal login window
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
734
#: js/portalHelper/main.js:40
735 736 737
msgid "Hotspot Login"
msgstr "Přihlášení k přístupovému bodu"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
738
#: js/portalHelper/main.js:86
739 740 741 742 743 744 745 746 747
msgid ""
"Your connection to this hotspot login is not secure. Passwords or other "
"information you enter on this page can be viewed by people nearby."
msgstr ""
"Vaše připojení k tomuto přístupovému bodu není bezpečné. Hesla a další "
"informace, které zadáte na této stránce mohou vidět ostatní lidé v okolí."

#. No support for non-modal system dialogs, so ignore the option
#. let modal = options['modal'] || true;
748
#: js/ui/accessDialog.js:39 js/ui/status/location.js:363
749 750 751
msgid "Deny Access"
msgstr "Zamítnout přístup"

752
#: js/ui/accessDialog.js:40 js/ui/status/location.js:366
753 754 755
msgid "Grant Access"
msgstr "Schválit přístup"

756
#: js/ui/appDisplay.js:852
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
757 758 759
msgid "Unnamed Folder"
msgstr "Nepojmenovaná složka"

760
#: js/ui/appDisplay.js:872
761 762 763
msgid "Frequently used applications will appear here"
msgstr "Zde se objeví často používané aplikace"

764
#: js/ui/appDisplay.js:995
765 766 767
msgid "Frequent"
msgstr "Časté"

768
#: js/ui/appDisplay.js:1002
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
769 770
msgid "All"
msgstr "Všechny"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
771

772
#: js/ui/appDisplay.js:1749
773 774 775
msgid "Rename"
msgstr "Přejmenovat"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
776
#. Translators: This is the heading of a list of open windows
777
#: js/ui/appDisplay.js:2397 js/ui/panel.js:76
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
778 779 780
msgid "Open Windows"
msgstr "Otevřená okna"

781
#: js/ui/appDisplay.js:2416 js/ui/panel.js:83
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
782 783
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
784

785
#: js/ui/appDisplay.js:2428
786 787 788
msgid "Launch using Dedicated Graphics Card"
msgstr "Spustit pomocí vyhrazené grafické karty"

789
#: js/ui/appDisplay.js:2457 js/ui/dash.js:239
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
790 791
msgid "Remove from Favorites"
msgstr "Odstranit z oblíbených"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
792

793
#: js/ui/appDisplay.js:2463
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
794 795
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Přidat mezi oblíbené"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
796

797
#: js/ui/appDisplay.js:2473 js/ui/panel.js:94
798 799 800
msgid "Show Details"
msgstr "Zobrazit podrobnosti"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
801
#: js/ui/appFavorites.js:150
802
#, javascript-format
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
803 804
msgid "%s has been added to your favorites."
msgstr "%s byl přidán mezi oblíbené."
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
805

806
#: js/ui/appFavorites.js:183
807
#, javascript-format
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
808 809
msgid "%s has been removed from your favorites."
msgstr "%s byl odstraněn z oblíbených."
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
810

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
811
#: js/ui/audioDeviceSelection.js:40
812 813 814
msgid "Select Audio Device"
msgstr "Výběr zvukového zařízení"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
815
#: js/ui/audioDeviceSelection.js:51
816 817 818
msgid "Sound Settings"
msgstr "Nastavení zvuku"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
819
#: js/ui/audioDeviceSelection.js:60
820 821 822
msgid "Headphones"
msgstr "Sluchátka"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
823
#: js/ui/audioDeviceSelection.js:62
824 825 826
msgid "Headset"
msgstr "Sluchátka s mikrofonem"

827
#: js/ui/audioDeviceSelection.js:64 js/ui/status/volume.js:248
828 829 830
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
831
#: js/ui/backgroundMenu.js:14
832 833 834
msgid "Change Background…"
msgstr "Změnit pozadí…"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
835
#: js/ui/backgroundMenu.js:16 js/ui/status/nightLight.js:44
836 837 838
msgid "Display Settings"
msgstr "Nastavení displeje"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
839
#: js/ui/backgroundMenu.js:17
840 841 842
msgid "Settings"
msgstr "Nastavení"

843
#. Translators: Enter 0-6 (Sunday-Saturday) for non-work days. Examples: "0" (Sunday) "6" (Saturday) "06" (Sunday and Saturday).
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
844
#: js/ui/calendar.js:41
845 846 847 848
msgctxt "calendar-no-work"
msgid "06"
msgstr "06"

Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
849 850 851 852
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Sunday.
#. *
#. * NOTE: These grid abbreviations are always shown together
#. * and in order, e.g. "S M T W T F S".
853
#.
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
854
#: js/ui/calendar.js:70
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
855 856
msgctxt "grid sunday"
msgid "S"
857
msgstr "Ne"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
858

859
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Monday
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
860
#: js/ui/calendar.js:72
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
861 862 863 864
msgctxt "grid monday"
msgid "M"
msgstr "Po"

865
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Tuesday
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
866
#: js/ui/calendar.js:74
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
867 868
msgctxt "grid tuesday"
msgid "T"
869
msgstr "Út"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
870

871
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Wednesday
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
872
#: js/ui/calendar.js:76
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
873 874 875 876
msgctxt "grid wednesday"
msgid "W"
msgstr "St"

877
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Thursday
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
878
#: js/ui/calendar.js:78
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
879 880
msgctxt "grid thursday"
msgid "T"
881
msgstr "Čt"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
882

883
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Friday
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
884
#: js/ui/calendar.js:80
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
885 886 887 888
msgctxt "grid friday"
msgid "F"
msgstr "Pá"

889
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Saturday
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
890
#: js/ui/calendar.js:82
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
891 892 893 894
msgctxt "grid saturday"
msgid "S"
msgstr "So"

895 896 897 898 899 900
#. *
#. * Translators: The header displaying just the month name
#. * standalone, when this is a month of the current year.
#. * "%OB" is the new format specifier introduced in glibc 2.27,
#. * in most cases you should not change it.
#.
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
901
#: js/ui/calendar.js:330
902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913
msgid "%OB"
msgstr "%OB"

#. *
#. * Translators: The header displaying the month name and the year
#. * number, when this is a month of a different year.  You can
#. * reorder the format specifiers or add other modifications
#. * according to the requirements of your language.
#. * "%OB" is the new format specifier introduced in glibc 2.27,
#. * in most cases you should not use the old "%B" here unless you
#. * absolutely know what you are doing.
#.
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
914
#: js/ui/calendar.js:340
915 916 917
msgid "%OB %Y"
msgstr "%OB %Y"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
918
#: js/ui/calendar.js:397
919 920 921
msgid "Previous month"
msgstr "Předchozí měsíc"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
922
#: js/ui/calendar.js:408
923 924 925
msgid "Next month"
msgstr "Následující měsíc"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
926
#: js/ui/calendar.js:558
927
#, no-javascript-format
928 929 930 931
msgctxt "date day number format"
msgid "%d"
msgstr "%e"

932
#: js/ui/calendar.js:614
933
msgid "Week %V"
934
msgstr "%V. týden"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
935

936 937
#. Translators: Shown in calendar event list for all day events
#. * Keep it short, best if you can use less then 10 characters
938
#.
939
#: js/ui/calendar.js:682
940 941 942 943
msgctxt "event list time"
msgid "All Day"
msgstr "Celý den"

944
#: js/ui/calendar.js:815
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
945
msgctxt "calendar heading"
946
msgid "%A, %B %-d"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
947 948
msgstr "%A, %e. %B"

949
#: js/ui/calendar.js:819
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
950
msgctxt "calendar heading"
951
msgid "%A, %B %-d, %Y"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
952 953
msgstr "%A, %e. %B %Y"

954
#: js/ui/calendar.js:1042
955
msgid "No Notifications"
956
msgstr "Nejsou žádná upozornění"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
957

958
#: js/ui/calendar.js:1045
959
msgid "No Events"
960
msgstr "Nejsou žádné události"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
961

962
#: js/ui/calendar.js:1071
963 964
msgid "Clear"
msgstr "Vymazat"
965

966
#. Translators: %s is an application name
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
967
#: js/ui/closeDialog.js:42
968 969 970 971
#, javascript-format
msgid "“%s” is not responding."
msgstr "Aplikace „%s“ neodpovídá."

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
972
#: js/ui/closeDialog.js:43
973 974 975 976 977 978 979
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
msgstr ""
"Můžete si vybrat, jestli chvilku počkat, zda bude normálně pokračovat, nebo "
"ji násilně celou ukončit."

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
980
#: js/ui/closeDialog.js:59
981 982 983
msgid "Force Quit"
msgstr "Vynutit ukončení"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
984
#: js/ui/closeDialog.js:62
985 986 987
msgid "Wait"
msgstr "Počkat"

988
#: js/ui/components/automountManager.js:87
989 990 991
msgid "External drive connected"
msgstr "Externí svazek připojen"

992
#: js/ui/components/automountManager.js:99
993 994 995
msgid "External drive disconnected"
msgstr "Externí svazek odpojen"

996
#: js/ui/components/automountManager.js:209
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
997
msgid "Unable to unlock volume"
998
msgstr "Nelze uzamknout svazek"
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
999

1000
#: js/ui/components/automountManager.js:210
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
1001
msgid "The installed udisks version does not support the PIM setting"
1002
msgstr "Nainstalovaná verze udisks nepodporuje nastavení PIM"
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
1003

1004
#: js/ui/components/autorunManager.js:328
1005
#, javascript-format
1006
msgid "Open with %s"
1007
msgstr "Otevřít pomocí %s"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1008

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
1009
#: js/ui/components/keyring.js:67 js/ui/components/polkitAgent.js:257
1010 1011 1012
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
1013
#: js/ui/components/keyring.js:98
1014 1015 1016
msgid "Type again:"
msgstr "Napište znovu:"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
1017
#: js/ui/components/networkAgent.js:105
1018 1019 1020 1021
msgid ""
"Alternatively you can connect by pushing the “WPS” button on your router."
msgstr "Případně se můžete připojit zmáčknutím tlačítka „WPS“ na směrovači."

1022 1023
#: js/ui/components/networkAgent.js:116 js/ui/status/network.js:222
#: js/ui/status/network.js:313 js/ui/status/network.js:901
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1024 1025 1026
msgid "Connect"
msgstr "Připojit"

1027
#. Cisco LEAP
1028 1029 1030
#: js/ui/components/networkAgent.js:216 js/ui/components/networkAgent.js:228
#: js/ui/components/networkAgent.js:250 js/ui/components/networkAgent.js:269
#: js/ui/components/networkAgent.js:289 js/ui/components/networkAgent.js:299
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1031 1032 1033
msgid "Password: "
msgstr "Heslo: "

1034
#. static WEP
1035
#: js/ui/components/networkAgent.js:221
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1036 1037 1038
msgid "Key: "
msgstr "Klíč: "

1039
#: js/ui/components/networkAgent.js:253 js/ui/components/networkAgent.js:275
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1040 1041 1042
msgid "Private key password: "
msgstr "Heslo soukromého klíče: "

1043
#: js/ui/components/networkAgent.js:273
1044 1045 1046
msgid "Identity: "
msgstr "Indentita: "

1047
#: js/ui/components/networkAgent.js:287
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1048 1049 1050
msgid "Service: "
msgstr "Služba: "

1051
#: js/ui/components/networkAgent.js:316 js/ui/components/networkAgent.js:691
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1052 1053 1054
msgid "Authentication required by wireless network"
msgstr "K bezdrátové síti je vyžadováno ověření"

1055
#: js/ui/components/networkAgent.js:317 js/ui/components/networkAgent.js:692
1056
#, javascript-format
1057
msgid ""
1058
"Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
1059
"“%s”."
1060 1061 1062
msgstr ""
"Pro přístup k bezdrátové síti „%s“ jsou vyžadována hesla nebo šifrovací "
"klíče."
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1063

1064
#: js/ui/components/networkAgent.js:321 js/ui/components/networkAgent.js:696
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1065
msgid "Wired 802.1X authentication"
1066
msgstr "Ověření připojení po drátu 802.1X"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1067

1068
#: js/ui/components/networkAgent.js:323
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1069 1070 1071
msgid "Network name: "
msgstr "Název sítě: "

1072
#: js/ui/components/networkAgent.js:328 js/ui/components/networkAgent.js:700
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1073 1074 1075
msgid "DSL authentication"
msgstr "Ověření DSL"

1076
#: js/ui/components/networkAgent.js:335 js/ui/components/networkAgent.js:705
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1077 1078 1079
msgid "PIN code required"
msgstr "Požadován kód PIN"

1080
#: js/ui/components/networkAgent.js:336 js/ui/components/networkAgent.js:706
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1081 1082 1083
msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
msgstr "Pro mobilní širokopásmové zařízení je vyžadován kód PIN"

1084
#: js/ui/components/networkAgent.js:337
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1085 1086 1087
msgid "PIN: "
msgstr "PIN: "

1088
#: js/ui/components/networkAgent.js:344 js/ui/components/networkAgent.js:712
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1089 1090 1091
msgid "Mobile broadband network password"
msgstr "Heslo k mobilní širokopásmové síti"

1092 1093
#: js/ui/components/networkAgent.js:345 js/ui/components/networkAgent.js:697
#: js/ui/components/networkAgent.js:701 js/ui/components/networkAgent.js:713
1094
#, javascript-format
1095
msgid "A password is required to connect to “%s”."
1096
msgstr "Pro připojení k „%s“ je vyžadováno heslo."
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1097

1098
#: js/ui/components/networkAgent.js:680 js/ui/status/network.js:1675
1099 1100 1101
msgid "Network Manager"
msgstr "Network Manager"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
1102
#: js/ui/components/polkitAgent.js:36
1103 1104
msgid "Authentication Required"
msgstr "Je vyžadováno ověření"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1105

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
1106
#: js/ui/components/polkitAgent.js:64
1107 1108
msgid "Administrator"
msgstr "Správce"
1109

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
1110
#: js/ui/components/polkitAgent.js:141
1111 1112
msgid "Authenticate"
msgstr "Ověřit"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
1113

1114 1115 1116
#. Translators: "that didn't work" refers to the fact that the
#. * requested authentication was not gained; this can happen
#. * because of an authentication error (like invalid password),
1117
#. * for instance.
1118
#: js/ui/components/polkitAgent.js:243 js/ui/shellMountOperation.js:376
1119
msgid "Sorry, that didn’t work. Please try again."
1120 1121 1122
msgstr "Ověření bohužel nebylo úspěšné. Zkuste to prosím znovu."

#. Translators: this is the other person changing their old IM name to their new
1123
#. IM name.
AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
1124
#: js/ui/components/telepathyClient.js:777
1125
#, javascript-format
1126 1127 1128
msgid "%s is now known as %s"
msgstr "%s je teď znám jako %s"

AsciiWolf's avatar
AsciiWolf committed
1129
#: js/ui/ctrlAltTab.js:21 js/ui/viewSelector.js:169
1130 1131 1132
msgid "Windows"
msgstr "Okna"

1133
#: js/ui/dash.js:200 js/ui/dash.js:241
1134 1135 1136
msgid "Show Applications"
msgstr "Zobrazit aplikace"

1137 1138
#. Translators: this is the name of the dock/favorites area on
#. the left of the overview
1139
#: js/ui/dash.js:389
1140 1141 1142
msgid "Dash"
msgstr "Oblíbené"

1143 1144
# Not sure whether we've enough space for it, but anyway, looks more aesthetically with "%A".
#. Translators: This is the date format to use when the calendar popup is
1145 1146 1147
#. * shown - it is shown just below the time in the top bar (e.g.,
#. * "Tue 9:29 AM").  The string itself should become a full date, e.g.,
#. * "February 17 2015".
1148
#.
1149
#: js/ui/dateMenu.js:70
1150
msgid "%B %-d %Y"
1151
msgstr "%e. %B %Y"
1152 1153 1154 1155 1156

# Not sure whether we've enough space for it, but anyway, looks more aesthetically with "%A".
#. Translators: This is the accessible name of the date button shown
#. * below the time in the shell; it should combine the weekday and the
#. * date, e.g. "Tuesday February 17 2015".
1157
#.
1158
#: js/ui/dateMenu.js:77
1159
msgid "%A %B %e %Y"
1160
msgstr "%A, %e. %B %Y"
1161

1162
#: js/ui/dateMenu.js:152
1163 1164 1165
msgid "Add world clocks…"
msgstr "Přidat světový čas…"

1166
#: js/ui/dateMenu.js:153
1167 1168 1169
msgid "World Clocks"
msgstr "Světové hodiny"

1170
#: js/ui/dateMenu.js:268
1171 1172 1173
msgid "Weather"
msgstr "Počasí"

1174
#: js/ui/dateMenu.js:351
1175 1176 1177
msgid "Select a location…"
msgstr "Vybrat místo…"

1178
#: js/ui/dateMenu.js:359
1179 1180 1181
msgid "Loading…"
msgstr "Načítá se…"

1182
#: js/ui/dateMenu.js:369
1183 1184 1185
msgid "Go online for weather information"
msgstr "Připojit se kvůli informacím o počasí"

1186
#: js/ui/dateMenu.js:371
1187 1188 1189
msgid "Weather information is currently unavailable"
msgstr "Informace o počasí nejsou nyní dostupné"

1190
#: js/ui/endSessionDialog.js:37
1191 1192 1193 1194 1195
#, javascript-format
msgctxt "title"
msgid "Log Out %s"
msgstr "Odhlásit uživatele %s"

1196
#: js/ui/endSessionDialog.js:38
1197 1198 1199 1200
msgctxt "title"
msgid "Log Out"
msgstr "Odhlášení"

1201
#: js/ui/endSessionDialog.js:40
1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208
#, javascript-format
msgid "%s will be logged out automatically in %d second."
msgid_plural "%s will be logged out automatically in %d seconds."
msgstr[0] "Uživatel %s bude automaticky odhlášen za %d sekundu."
msgstr[1] "Uživatel %s bude automaticky odhlášen za %d sekundy."
msgstr[2] "Uživatel %s bude automaticky odhlášen za %d sekund."

1209
#: js/ui/endSessionDialog.js:45
1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216
#, javascript-format
msgid "You will be logged out automatically in %d second."
msgid_plural "You will be logged out automatically in %d seconds."
msgstr[0] "Budete automaticky odhlášeni za %d sekundu."
msgstr[1] "Budete automaticky odhlášeni za %d sekundy."
msgstr[2] "Budete automaticky odhlášeni za %d sekund."

1217
#: js/ui/endSessionDialog.js:51
1218 1219 1220 1221
msgctxt "button"
msgid "Log Out"
msgstr "Odhlásit"

1222
#: js/ui/endSessionDialog.js:57
1223 1224 1225 1226
msgctxt "title"
msgid "Power Off"
msgstr "Vypnutí"

1227
#: js/ui/endSessionDialog.js:58
1228 1229 1230 1231
msgctxt "title"
msgid "Install Updates & Power Off"
msgstr "Nainstalovat aktualizace a vypnout"

1232
#: js/ui/endSessionDialog.js:60
1233