Commit a7204736 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent b39931e7
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2015.
# Polish translation for gnome-shell-extensions.
# Copyright © 2011-2016 the gnome-shell-extensions authors.
# This file is distributed under the same license as the gnome-shell-extensions package.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-shell-extensions\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-24 16:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-24 16:19+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-19 21:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 23:33+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../data/gnome-classic.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-classic.session.desktop.in.in.h:1
#: data/gnome-classic.desktop.in:3 data/gnome-classic.session.desktop.in:3
msgid "GNOME Classic"
msgstr "Klasyczne GNOME"
#: ../data/gnome-classic.desktop.in.h:2
#: data/gnome-classic.desktop.in:4
msgid "This session logs you into GNOME Classic"
msgstr "Ta sesja loguje do klasycznego środowiska GNOME"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:1
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:7
msgid "Attach modal dialog to the parent window"
msgstr "Dołączanie modalnych okien dialogowych do okien nadrzędnych"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:2
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:8
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:25
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:33
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:41
msgid ""
"This key overrides the key in org.gnome.mutter when running GNOME Shell."
msgstr ""
"Ten klucz zastępuje klucz w „org.gnome.mutter”, kiedy uruchomiona jest "
"Ten klucz zastępuje klucz w „org.gnome.mutter”, kiedy uruchomiona jest "
"powłoka GNOME."
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:3
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:16
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Kolejność przycisków na pasku tytułowym"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:4
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:17
msgid ""
"This key overrides the key in org.gnome.desktop.wm.preferences when running "
"GNOME Shell."
msgstr ""
"Ten klucz zastępuje klucz w „org.gnome.desktop.wm.preferences”, kiedy "
"Ten klucz zastępuje klucz w „org.gnome.desktop.wm.preferences”, kiedy "
"uruchomiona jest powłoka GNOME."
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:5
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:24
msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
msgstr ""
"Włączenie kafelkowania przy krawędziach podczas przenoszenia okien do "
"krawędzi ekranu"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:6
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:32
msgid "Workspaces only on primary monitor"
msgstr "Obszary robocze tylko na pierwszym monitorze"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:7
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:40
msgid "Delay focus changes in mouse mode until the pointer stops moving"
msgstr ""
"Opóźnienie zmiany aktywności w trybie myszy do momentu, w którym kursor się "
"Opóźnienie zmiany aktywności w trybie myszy do momentu, w którym kursor się "
"zatrzymuje"
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:20
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:20
msgid "Thumbnail only"
msgstr "Tylko miniatury"
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:21
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:21
msgid "Application icon only"
msgstr "Tylko ikony programów"
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:22
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:22
msgid "Thumbnail and application icon"
msgstr "Miniatura i ikona programu"
msgstr "Miniatura i ikona programu"
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:38
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:38
msgid "Present windows as"
msgstr "Wyświetlanie okien jako"
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:69
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:69
msgid "Show only windows in the current workspace"
msgstr "Wyświetlanie tylko okien w bieżącym obszarze roboczym"
msgstr "Wyświetlanie tylko okien w bieżącym obszarze roboczym"
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:38
#: extensions/apps-menu/extension.js:38
msgid "Activities Overview"
msgstr "Ekran podglądu"
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:109
#: extensions/apps-menu/extension.js:109
msgid "Favorites"
msgstr "Ulubione"
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:261
#: extensions/apps-menu/extension.js:266
msgid "Applications"
msgstr "Programy"
#: ../extensions/auto-move-windows/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml.in.h:1
#: extensions/auto-move-windows/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml:6
msgid "Application and workspace list"
msgstr "Lista programów i obszarów roboczych"
msgstr "Lista programów i obszarów roboczych"
#: ../extensions/auto-move-windows/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml.in.h:2
#: extensions/auto-move-windows/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml:7
msgid ""
"A list of strings, each containing an application id (desktop file name), "
"followed by a colon and the workspace number"
msgstr ""
"Lista ciągów, każdy zawierający identyfikator programu (nazwę pliku ."
"desktop) z przecinkiem i numerem obszaru roboczego"
"desktop) z przecinkiem i numerem obszaru roboczego"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:60
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:60
msgid "Application"
msgstr "Program"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:69
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:127
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:69
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:127
msgid "Workspace"
msgstr "Obszar roboczy"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:85
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:85
msgid "Add Rule"
msgstr "Dodaj regułę"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:106
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:106
msgid "Create new matching rule"
msgstr "Utwórz nową pasującą regułę"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:111
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:111
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"
#: ../extensions/drive-menu/extension.js:106
#: extensions/drive-menu/extension.js:106
#, javascript-format
msgid "Ejecting drive '%s' failed:"
msgstr "Wysunięcie napędu „%s” się nie powiodło:"
#: ../extensions/drive-menu/extension.js:124
#: extensions/drive-menu/extension.js:124
msgid "Removable devices"
msgstr "Urządzenia wymienne"
#: ../extensions/drive-menu/extension.js:149
#: extensions/drive-menu/extension.js:149
msgid "Open File"
msgstr "Otwórz plik"
#: ../extensions/example/extension.js:17
#: extensions/example/extension.js:17
msgid "Hello, world!"
msgstr "Witaj, świecie!"
#: ../extensions/example/org.gnome.shell.extensions.example.gschema.xml.in.h:1
#: extensions/example/org.gnome.shell.extensions.example.gschema.xml:5
msgid "Alternative greeting text."
msgstr "Alternatywny tekst powitalny."
#: ../extensions/example/org.gnome.shell.extensions.example.gschema.xml.in.h:2
#: extensions/example/org.gnome.shell.extensions.example.gschema.xml:6
msgid ""
"If not empty, it contains the text that will be shown when clicking on the "
"panel."
msgstr ""
"Jeśli nie jest puste, to zawiera tekst wyświetlany po kliknięciu na panelu."
#: ../extensions/example/prefs.js:30
#: extensions/example/prefs.js:30
msgid "Message"
msgstr "Wiadomość"
#. TRANSLATORS: Example is the name of the extension, should not be
#. translated
#: ../extensions/example/prefs.js:43
#: extensions/example/prefs.js:43
msgid ""
"Example aims to show how to build well behaved extensions for the Shell and "
"as such it has little functionality on its own.\n"
......@@ -180,25 +178,25 @@ msgstr ""
"najmniej własnych funkcji.\n"
"Niemniej można dostosować wiadomość powitalną."
#: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:1
#: extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml:5
msgid "Use more screen for windows"
msgstr "Użycie więcej miejsca dla okien"
#: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:2
#: extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml:6
msgid ""
"Try to use more screen for placing window thumbnails by adapting to screen "
"aspect ratio, and consolidating them further to reduce the bounding box. "
"This setting applies only with the natural placement strategy."
msgstr ""
"Próbuje użyć więcej miejsca do umieszczania miniatur okien przez "
"zaadaptowanie formatu ekranu i zbliżenie ich do siebie. To ustawienie ma "
"zaadaptowanie formatu ekranu i zbliżenie ich do siebie. To ustawienie ma "
"wpływ tylko na naturalną strategię umieszczania okien."
#: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:3
#: extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml:11
msgid "Place window captions on top"
msgstr "Umieszczanie podpisów okien na górze"
#: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:4
#: extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml:12
msgid ""
"If true, place window captions on top the respective thumbnail, overriding "
"shell default of placing it at the bottom. Changing this setting requires "
......@@ -209,107 +207,107 @@ msgstr ""
"powłokę. Zmiana tego ustawienia wymaga ponownego uruchomienia powłoki, aby "
"uwzględnić zmiany."
#: ../extensions/places-menu/extension.js:78
#: ../extensions/places-menu/extension.js:81
#: extensions/places-menu/extension.js:78
#: extensions/places-menu/extension.js:81
msgid "Places"
msgstr "Miejsca"
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:57
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:59
#, javascript-format
msgid "Failed to launch \"%s\""
msgstr "Uruchomienie „%s” się nie powiodło"
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:99
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:122
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:101
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:124
msgid "Computer"
msgstr "Komputer"
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:200
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:267
msgid "Home"
msgstr "Katalog domowy"
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:287
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:311
msgid "Browse Network"
msgstr "Przeglądaj sieć"
#: ../extensions/screenshot-window-sizer/org.gnome.shell.extensions.screenshot-window-sizer.gschema.xml.in.h:1
#: extensions/screenshot-window-sizer/org.gnome.shell.extensions.screenshot-window-sizer.gschema.xml:7
msgid "Cycle Screenshot Sizes"
msgstr "Zmiana rozmiaru zrzutu ekranu"
#: ../extensions/user-theme/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml.in.h:1
#: extensions/user-theme/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml:5
msgid "Theme name"
msgstr "Nazwa motywu"
#: ../extensions/user-theme/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml.in.h:2
#: extensions/user-theme/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml:6
msgid "The name of the theme, to be loaded from ~/.themes/name/gnome-shell"
msgstr "Nazwa motywu do wczytania z katalogu ~/.themes/name/gnome-shell"
msgstr "Nazwa motywu do wczytania z katalogu ~/.themes/name/gnome-shell"
#: ../extensions/window-list/extension.js:110
#: extensions/window-list/extension.js:110
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
#: ../extensions/window-list/extension.js:120
#: extensions/window-list/extension.js:120
msgid "Unminimize"
msgstr "Cofnij minimalizację"
#: ../extensions/window-list/extension.js:121
#: extensions/window-list/extension.js:121
msgid "Minimize"
msgstr "Zminimalizuj"
#: ../extensions/window-list/extension.js:127
#: extensions/window-list/extension.js:127
msgid "Unmaximize"
msgstr "Cofnij maksymalizację"
#: ../extensions/window-list/extension.js:128
#: extensions/window-list/extension.js:128
msgid "Maximize"
msgstr "Zmaksymalizuj"
#: ../extensions/window-list/extension.js:402
#: extensions/window-list/extension.js:403
msgid "Minimize all"
msgstr "Zminimalizuj wszystkie"
#: ../extensions/window-list/extension.js:410
#: extensions/window-list/extension.js:411
msgid "Unminimize all"
msgstr "Cofnij minimalizację wszystkich"
#: ../extensions/window-list/extension.js:418
#: extensions/window-list/extension.js:419
msgid "Maximize all"
msgstr "Zmaksymalizuj wszystkie"
#: ../extensions/window-list/extension.js:427
#: extensions/window-list/extension.js:428
msgid "Unmaximize all"
msgstr "Cofnij maksymalizację wszystkich"
#: ../extensions/window-list/extension.js:436
#: extensions/window-list/extension.js:437
msgid "Close all"
msgstr "Zamknij wszystkie"
#: ../extensions/window-list/extension.js:655
#: ../extensions/workspace-indicator/extension.js:30
#: extensions/window-list/extension.js:661
#: extensions/workspace-indicator/extension.js:30
msgid "Workspace Indicator"
msgstr "Wskaźnik obszaru roboczego"
#: ../extensions/window-list/extension.js:814
#: extensions/window-list/extension.js:820
msgid "Window List"
msgstr "Lista okien"
#: ../extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml.in.h:1
#: extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml:12
msgid "When to group windows"
msgstr "Kiedy grupować okna"
#: ../extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml.in.h:2
#: extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml:13
msgid ""
"Decides when to group windows from the same application on the window list. "
"Possible values are \"never\", \"auto\" and \"always\"."
msgstr ""
"Określa, kiedy grupować okna tego samego programu na liście okien. Możliwe "
"wartości to „never” (nigdy), „auto” (automatycznie) i „always” (zawsze)."
"wartości to „never” (nigdy), „auto” (automatycznie) i „always” (zawsze)."
#: ../extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml.in.h:3
#: extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml:20
msgid "Show the window list on all monitors"
msgstr "Wyświetlanie listy okien na wszystkich monitorach"
#: ../extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml.in.h:4
#: extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml:21
msgid ""
"Whether to show the window list on all connected monitors or only on the "
"primary one."
......@@ -317,35 +315,35 @@ msgstr ""
"Określa, czy wyświetlać listę okien na wszystkich podłączonych monitorach, "
"czy tylko na głównym."
#: ../extensions/window-list/prefs.js:32
#: extensions/window-list/prefs.js:32
msgid "Window Grouping"
msgstr "Grupowanie okien"
#: ../extensions/window-list/prefs.js:50
#: extensions/window-list/prefs.js:50
msgid "Never group windows"
msgstr "Bez grupowania okien"
#: ../extensions/window-list/prefs.js:51
#: extensions/window-list/prefs.js:51
msgid "Group windows when space is limited"
msgstr "Grupowanie okien, kiedy miejsce jest ograniczone"
#: ../extensions/window-list/prefs.js:52
#: extensions/window-list/prefs.js:52
msgid "Always group windows"
msgstr "Stałe grupowanie okien"
#: ../extensions/window-list/prefs.js:75
#: extensions/window-list/prefs.js:75
msgid "Show on all monitors"
msgstr "Wyświetlanie na wszystkich monitorach"
#: ../extensions/workspace-indicator/prefs.js:141
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:141
msgid "Workspace Names"
msgstr "Nazwy obszarów roboczych"
#: ../extensions/workspace-indicator/prefs.js:157
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:157
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
#: ../extensions/workspace-indicator/prefs.js:198
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:198
#, javascript-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Obszar roboczy %d"
msgstr "%d. obszar roboczy"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment