Commit a41cd3c1 authored by Asier Sarasua Garmendia's avatar Asier Sarasua Garmendia Committed by Administrator

Update Basque translation

parent fcbdeba8
Pipeline #203131 passed with stages
in 1 minute and 2 seconds
......@@ -5,14 +5,14 @@
# assar <asiersar@yahoo.com>, 2011.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>, 2011, 2013, 2015, 2017.
# Edurne Labaka <elabaka@uzei.com>, 2015.
# Asier Sarasua Garmendia <asier.sarasua@gmail.com>, 2019.
# Asier Sarasua Garmendia <asiersarasua@ni.eus>, 2019, 2020.
#
msgid ""
msgstr "Project-Id-Version: gnome-shell-extensions master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-shell-extensions/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-11 13:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-12 00:42+0200\n"
"Last-Translator: Asier Sarasua Garmendia <asier.sarasua@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-28 00:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-10 00:42+0200\n"
"Last-Translator: Asier Sarasua Garmendia <asiersarasua@ni.eus>\n"
"Language-Team: Basque <librezale@librezale.eus>\n"
"Language: eu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -34,7 +34,7 @@ msgstr "Saio honek GNOME Klasikoa hasten du"
msgid "Favorites"
msgstr "Gogokoak"
#: extensions/apps-menu/extension.js:368
#: extensions/apps-menu/extension.js:369
msgid "Applications"
msgstr "Aplikazioak"
......@@ -48,39 +48,26 @@ msgid ""
"followed by a colon and the workspace number"
msgstr "Kateen zerrenda bat, bakoitzak aplikazio-ID bat duena (mahaigainaren fitxategi-izena) eta jarraian bi puntu eta laneko arearen zenbakia dituena"
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:60
msgid "Application"
msgstr "Aplikazioa"
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:35
msgid "Workspace Rules"
msgstr "Laneko areen arauak"
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:71
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:134
msgid "Workspace"
msgstr "Laneko area"
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:89
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:243
msgid "Add Rule"
msgstr "Gehitu araua"
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:111
msgid "Create new matching rule"
msgstr "Sortu bat datorren arau berria"
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:117
msgid "Add"
msgstr "Gehitu"
#. TRANSLATORS: %s is the filesystem name
#: extensions/drive-menu/extension.js:102
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:232
#: extensions/drive-menu/extension.js:112
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:233
#, javascript-format
msgid "Ejecting drive “%s” failed:"
msgstr "Huts egin du “%s“ unitatea egoztean:"
#: extensions/drive-menu/extension.js:118
#: extensions/drive-menu/extension.js:128
msgid "Removable devices"
msgstr "Gailu aldagarriak"
#: extensions/drive-menu/extension.js:145
#: extensions/drive-menu/extension.js:155
msgid "Open Files"
msgstr "Ireki fitxategiak"
......@@ -106,8 +93,8 @@ msgid ""
"restarting the shell to have any effect."
msgstr "TRUE (egia) bada, leihoen epigrafeak dagokien koadro txikien gainean jarriko ditu, Shell-aren lehenespena (behean jartzearena) gainidatziz. Ezarpen hau aldatzeko eta aplikatzeko Shell berrabiarazi behar da."
#: extensions/places-menu/extension.js:80
#: extensions/places-menu/extension.js:84
#: extensions/places-menu/extension.js:89
#: extensions/places-menu/extension.js:93
msgid "Places"
msgstr "Lekuak"
......@@ -126,11 +113,11 @@ msgstr "Huts egin du “%s“(r)en bolumena muntatzean"
msgid "Computer"
msgstr "Ordenagailua"
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:358
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:359
msgid "Home"
msgstr "Karpeta nagusia"
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:403
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:404
msgid "Browse Network"
msgstr "Arakatu sarea"
......@@ -170,27 +157,27 @@ msgstr "Desmaximizatu"
msgid "Maximize"
msgstr "Maximizatu"
#: extensions/window-list/extension.js:430
#: extensions/window-list/extension.js:428
msgid "Minimize all"
msgstr "Minimizatu denak"
#: extensions/window-list/extension.js:436
#: extensions/window-list/extension.js:434
msgid "Unminimize all"
msgstr "Leheneratu denak"
#: extensions/window-list/extension.js:442
#: extensions/window-list/extension.js:440
msgid "Maximize all"
msgstr "Maximizatu denak"
#: extensions/window-list/extension.js:450
#: extensions/window-list/extension.js:448
msgid "Unmaximize all"
msgstr "Desmaximizatu denak"
#: extensions/window-list/extension.js:458
#: extensions/window-list/extension.js:456
msgid "Close all"
msgstr "Itxi denak"
#: extensions/window-list/extension.js:740
#: extensions/window-list/extension.js:734
msgid "Window List"
msgstr "Leiho-zerrenda"
......@@ -205,7 +192,7 @@ msgid ""
msgstr "Aplikazio bereko leihoak leihoen zerrendan noiz elkartuko diren erabakitzen du. Balio erabilgarriak: “never“ (inoiz ere ez), “auto“ (automatikoa) eta “always“ (beti)."
#: extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml:20
#: extensions/window-list/prefs.js:82
#: extensions/window-list/prefs.js:100
msgid "Show windows from all workspaces"
msgstr "Erakutsi laneko area guztietako leihoak"
......@@ -223,44 +210,56 @@ msgid ""
"primary one."
msgstr "Leihoen zerrenda konektatutako pantaila guztietan edo soilik pantaila nagusian erakutsiko den."
#: extensions/window-list/prefs.js:25
#: extensions/window-list/prefs.js:29
msgid "Window Grouping"
msgstr "Leiho-elkartzea"
#: extensions/window-list/prefs.js:47
#: extensions/window-list/prefs.js:58
msgid "Never group windows"
msgstr "Leihoak inoiz ez elkartu"
#: extensions/window-list/prefs.js:48
#: extensions/window-list/prefs.js:59
msgid "Group windows when space is limited"
msgstr "Elkartu leihoak lekua mugatuta dagoenean"
#: extensions/window-list/prefs.js:49
#: extensions/window-list/prefs.js:60
msgid "Always group windows"
msgstr "Elkartu beti leihoak"
#: extensions/window-list/prefs.js:75
#: extensions/window-list/prefs.js:94
msgid "Show on all monitors"
msgstr "Erakutsi pantaila guztietan"
#: extensions/window-list/workspaceIndicator.js:211
#: extensions/workspace-indicator/extension.js:216
#: extensions/window-list/workspaceIndicator.js:207
#: extensions/workspace-indicator/extension.js:213
msgid "Workspace Indicator"
msgstr "Lan arearen adierazlea"
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:131
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:34
msgid "Workspace Names"
msgstr "Laneko areen izenak"
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:151
msgid "Name"
msgstr "Izena"
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:191
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:67
#, javascript-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "%d. laneko area"
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:218
msgid "Add Workspace"
msgstr "Gehitu laneko area"
#~ msgid "Application"
#~ msgstr "Aplikazioa"
#~ msgid "Create new matching rule"
#~ msgstr "Sortu bat datorren arau berria"
#~ msgid "Add"
#~ msgstr "Gehitu"
#~ msgid "Name"
#~ msgstr "Izena"
#~ msgid "Attach modal dialog to the parent window"
#~ msgstr "Erantsi elkarrizketa-koadro modala leiho gurasoari"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment