Commit 42652088 authored by Sveinn í Felli's avatar Sveinn í Felli Committed by Administrator
Browse files

Updated Icelandic translation

(cherry picked from commit dafd1581)
parent 2b9ea751
......@@ -7,10 +7,10 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"shell&keywords=I18N+L10N&component=extensions\n"
"POT-Creation-Date: 2015-01-15 08:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-26 13:42+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-04 22:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-05 12:20+0000\n"
"Last-Translator: Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>\n"
"Language-Team: Icelandic <translation-team-is@lists.sourceforge.net>\n"
"Language-Team: Icelandic <translation-team-is@lists.sourceforge.org>\n"
"Language: is\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -29,12 +29,14 @@ msgstr "Þessi seta skráir þig inn í klassískt GNOME"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:1
msgid "Attach modal dialog to the parent window"
msgstr ""
msgstr "Festa kvaðningarglugga við yfirglugga"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"This key overrides the key in org.gnome.mutter when running GNOME Shell."
msgstr ""
"Þetta hefur forgang fram yfir lykilinn í kjörstillingum org.gnome.mutter "
"þegar GNOME Skelin er keyrð."
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:3
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
......@@ -45,10 +47,12 @@ msgid ""
"This key overrides the key in org.gnome.desktop.wm.preferences when running "
"GNOME Shell."
msgstr ""
"Þetta hefur forgang fram yfir lykilinn í kjörstillingum "
"org.gnome.desktop.wm.þegar GNOME Skelin er keyrð."
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:5
msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
msgstr ""
msgstr "Virkja flísalögn við jaðra þegar gluggum er sleppt á skjájaðra"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:6
msgid "Workspaces only on primary monitor"
......@@ -57,6 +61,7 @@ msgstr "Vinnusvæði einungis á aðalskjá"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:7
msgid "Delay focus changes in mouse mode until the pointer stops moving"
msgstr ""
"Fresta breytingum á virkni í músarham þar til bendillinn hefur stöðvast"
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:20
msgid "Thumbnail only"
......@@ -72,7 +77,7 @@ msgstr "Smámynd og táknmynd"
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:38
msgid "Present windows as"
msgstr ""
msgstr "Birta glugga sem"
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:69
msgid "Show only windows in the current workspace"
......@@ -82,11 +87,11 @@ msgstr "Birta eingöngu glugga á núverandi vinnusvæði"
msgid "Activities Overview"
msgstr "Virkniyfirlit"
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:114
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:110
msgid "Favorites"
msgstr "Eftirlæti"
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:283
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:279
msgid "Applications"
msgstr "Forrit"
......@@ -99,6 +104,8 @@ msgid ""
"A list of strings, each containing an application id (desktop file name), "
"followed by a colon and the workspace number"
msgstr ""
"Listi yfir textastrengi, þar sem hver þeirra inniheldur forritsauðkenni "
"(heiti skjáborðsskrár) að viðbættum tvípunkti og svo númeri vinnusvæðis"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:60
msgid "Application"
......@@ -115,7 +122,7 @@ msgstr "Bæta við reglu"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:106
msgid "Create new matching rule"
msgstr ""
msgstr "Búa til nýja samsvörunarreglu"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:111
msgid "Add"
......@@ -130,7 +137,7 @@ msgstr "Útspýting drifsins '%s' mistókst:"
msgid "Removable devices"
msgstr "Útskiptanleg tæki"
#: ../extensions/drive-menu/extension.js:151
#: ../extensions/drive-menu/extension.js:149
msgid "Open File"
msgstr "Opna skrá"
......@@ -147,11 +154,15 @@ msgid ""
"If not empty, it contains the text that will be shown when clicking on the "
"panel."
msgstr ""
"Ef þetta er ekki autt, inniheldur það textann sem birtist þegar smellt er á "
"spjaldið."
#: ../extensions/example/prefs.js:30
msgid "Message"
msgstr "Skilaboð"
#. TRANSLATORS: Example is the name of the extension, should not be
#. translated
#: ../extensions/example/prefs.js:43
msgid ""
"Example aims to show how to build well behaved extensions for the Shell and "
......@@ -161,7 +172,7 @@ msgstr ""
#: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:1
msgid "Use more screen for windows"
msgstr ""
msgstr "Nota meira af skjánum fyrir glugga"
#: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
......@@ -208,14 +219,6 @@ msgstr "Flakka um net"
msgid "Cycle Screenshot Sizes"
msgstr "Fletta í gegnum skjámyndastærðir"
#: ../extensions/systemMonitor/extension.js:214
msgid "CPU"
msgstr "Örgjörvi"
#: ../extensions/systemMonitor/extension.js:267
msgid "Memory"
msgstr "Minni"
#: ../extensions/user-theme/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml.in.h:1
msgid "Theme name"
msgstr "Heiti þema"
......@@ -224,52 +227,52 @@ msgstr "Heiti þema"
msgid "The name of the theme, to be loaded from ~/.themes/name/gnome-shell"
msgstr "Heiti á þema, hlaðið inn frá ~/.themes/name/gnome-shell"
#: ../extensions/window-list/extension.js:110
#: ../extensions/window-list/extension.js:109
msgid "Close"
msgstr "Loka"
#: ../extensions/window-list/extension.js:120
#: ../extensions/window-list/extension.js:119
msgid "Unminimize"
msgstr "Endurheimta"
#: ../extensions/window-list/extension.js:121
#: ../extensions/window-list/extension.js:120
msgid "Minimize"
msgstr "Lágmarka"
#: ../extensions/window-list/extension.js:127
#: ../extensions/window-list/extension.js:126
msgid "Unmaximize"
msgstr "Minnka glugga"
#: ../extensions/window-list/extension.js:128
#: ../extensions/window-list/extension.js:127
msgid "Maximize"
msgstr "Hámarka"
#: ../extensions/window-list/extension.js:390
#: ../extensions/window-list/extension.js:399
msgid "Minimize all"
msgstr "Lágmarka allt"
#: ../extensions/window-list/extension.js:398
#: ../extensions/window-list/extension.js:407
msgid "Unminimize all"
msgstr "Endurheimta allt"
#: ../extensions/window-list/extension.js:406
#: ../extensions/window-list/extension.js:415
msgid "Maximize all"
msgstr "Hámarka allt"
#: ../extensions/window-list/extension.js:415
#: ../extensions/window-list/extension.js:424
msgid "Unmaximize all"
msgstr "Minnka allt"
#: ../extensions/window-list/extension.js:424
#: ../extensions/window-list/extension.js:433
msgid "Close all"
msgstr "Loka öllu"
#: ../extensions/window-list/extension.js:706
#: ../extensions/window-list/extension.js:650
#: ../extensions/workspace-indicator/extension.js:30
msgid "Workspace Indicator"
msgstr "Vinnusvæðavísir"
#: ../extensions/window-list/extension.js:869
#: ../extensions/window-list/extension.js:809
msgid "Window List"
msgstr "Gluggalisti"
......@@ -329,4 +332,8 @@ msgstr "Heiti"
msgid "Workspace %d"
msgstr "Vinnusvæði %d"
#~ msgid "CPU"
#~ msgstr "Örgjörvi"
#~ msgid "Memory"
#~ msgstr "Minni"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment