Commit 010d0e53 authored by Administrator's avatar Administrator
Browse files

Updated Scottish Gaelic translation

parent 6ec1bd5c
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-shell-extensions master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"shell&keywords=I18N+L10N&component=extensions\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-09 20:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-17 16:24+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-17 16:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-17 16:35+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
"Language: gd\n"
......@@ -21,174 +21,337 @@ msgstr ""
"X-DamnedLies-Scope: partial\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:44
msgid "Notifications"
msgstr "Brathan"
#: ../data/gnome-classic.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-classic.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME Classic"
msgstr "GNOME clasaigeach"
#: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:52
msgid "Online Accounts"
msgstr "Cunntasan air loidhne"
#: ../data/gnome-classic.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME Classic"
msgstr "Clàraidh an seisean seo a-steach gu GNOME clasaigeach thu"
#: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:56
msgid "System Settings"
msgstr "Roghainnean an t-siostaim"
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:20
#| msgid "All & Thumbnails"
msgid "Thumbnail only"
msgstr "Dealbhagan a-mhàin"
#: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:63
msgid "Lock Screen"
msgstr "Glais an sgrìn"
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:21
msgid "Application icon only"
msgstr "Ìomhaigheag na h-aplacaid a-mhàin"
#: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:68
msgid "Switch User"
msgstr "Gearr leum gu cleachdaiche eile"
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:22
msgid "Thumbnail and application icon"
msgstr "Dealbhag is ìomhaigheag na h-aplacaid"
#: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:73
msgid "Log Out..."
msgstr "Clàraich a-mach..."
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:38
msgid "Present windows as"
msgstr "Seall uinneagan mar"
#: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:81
msgid "Suspend"
msgstr "Cuir 'na dhàil"
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:69
msgid "Show only windows in the current workspace"
msgstr "Na seall ach na h-uinneagan san rum-obrach làithreach"
#: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:87
msgid "Hibernate"
msgstr "Dèan cadal-geamhraidh"
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:38
msgid "Activities Overview"
msgstr "Foir-shealladh nan gnìomhachdan"
#: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:93
msgid "Power Off..."
msgstr "Cuir a' chumhachd dheth..."
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:109
#| msgid "Add to Favorites"
msgid "Favorites"
msgstr "Annsachdan"
#: ../extensions/alternate-tab/extension.js:44
msgid ""
"This is the first time you use the Alternate Tab extension. \n"
"Please choose your preferred behaviour:\n"
"\n"
"All & Thumbnails:\n"
" This mode presents all applications from all workspaces in one "
"selection \n"
" list. Instead of using the application icon of every window, it uses "
"small \n"
" thumbnails resembling the window itself. \n"
"\n"
"Workspace & Icons:\n"
" This mode let's you switch between the applications of your current \n"
" workspace and gives you additionally the option to switch to the last "
"used \n"
" application of your previous workspace. This is always the last symbol "
"in \n"
" the list and is segregated by a separator/vertical line if available. \n"
" Every window is represented by its application icon. \n"
"\n"
"Native:\n"
" This mode is the native GNOME 3 behaviour or in other words: Clicking \n"
" native switches the Alternate Tab extension off. \n"
msgstr ""
"Seo a' chiad turas a chì thu leudachan Alt Taba chaochlaidich. \n"
"Tagh an giùlan as fhearr leat:\n"
"\n"
"Na h-uile ⁊ dealbhagan:\n"
" Seallaidh am modh seo dhut a h-uile aplacaid on a h-uile rum-obrach san "
"aon\n"
" liosta taghaidh. An àite a bhith a' cleachdadh ìomhaigheag na "
"h-aplacaide aig\n"
" gach uinneag, cleachdaidh e dealbhagan beaga a bhios coltach ris an "
"uinneag \n"
" fhèin.\n"
"\n"
"Rum-obrach ⁊ dealbhagan:\n"
" Leis a' mhodh seo, 's urrainn ghut leum a ghearradh eadar aplacaidean an\n"
" ruim-obrach làithrich agad is gheibh thu roghainn a bharrachd gus leum a\n"
" ghearradh dhan aplacaid mu dheireadh a chleachd thu san rum-obrach "
"roimhe.\n"
" 'S e an samhla mu dheireadh air an liosta a bhios ann an-còmhnaidh agus "
"thèid\n"
" e a sgaradh le sgaradair/loidhne inghearach ma bhios seo ri làimh. \n"
" Thèid gach uinneag a riochdachadh le ìomhaigheag a h-aplacaide. \n"
"\n"
"Tùsail:\n"
" 'S e an giùlan tùsail aig GNOME 3 a tha sa mhodh seo agus is ciall dha: "
"Ma nì \n"
" thu briogadh air \"tùsail\", cuiridh seo leudachan Alt Taba dheth. \n"
#: ../extensions/alternate-tab/extension.js:269
msgid "Alt Tab Behaviour"
msgstr "Giùlan aig Alt Tab"
#: ../extensions/alternate-tab/extension.js:285
msgid "All & Thumbnails"
msgstr "Na h-uile ⁊ dealbhagan"
#: ../extensions/alternate-tab/extension.js:292
msgid "Workspace & Icons"
msgstr "Rum-obrach ⁊ dealbhagan"
#: ../extensions/alternate-tab/extension.js:299
msgid "Native"
msgstr "Tùsail"
#: ../extensions/alternate-tab/extension.js:306
msgid "Cancel"
msgstr "Sguir dheth"
#: ../extensions/dock/extension.js:486
msgid "Drag here to add favorites"
msgstr "Slaod an-seo gus annsachdan a chur ris"
#: ../extensions/dock/extension.js:820
msgid "New Window"
msgstr "Uinneag ùr"
#: ../extensions/dock/extension.js:822
msgid "Quit Application"
msgstr "Fàg an aplacaid"
#: ../extensions/dock/extension.js:827
msgid "Remove from Favorites"
msgstr "Thoir air falbh o na h-annsachdan"
#: ../extensions/dock/extension.js:828
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Cuir ris na h-annsachdan"
#: ../extensions/example/extension.js:11
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:266
#| msgid "Quit Application"
msgid "Applications"
msgstr "Aplacaidean"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:60
#| msgid "Quit Application"
msgid "Application"
msgstr "Aplacaid"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:69
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:127
#| msgid "Workspace & Icons"
msgid "Workspace"
msgstr "Rum-obrach"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:85
msgid "Add Rule"
msgstr "Cuir riaghailt ris"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:106
msgid "Create new matching rule"
msgstr "Cruthaich riaghailt maidsidh ùr"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:111
msgid "Add"
msgstr "Cuir ris"
#: ../extensions/drive-menu/extension.js:106
#, javascript-format
msgid "Ejecting drive '%s' failed:"
msgstr "Cha deach leinn draibh \"%s\" a ghluasad a-mach:"
#: ../extensions/drive-menu/extension.js:124
msgid "Removable devices"
msgstr "Draibhean so-ghiùlain"
#: ../extensions/drive-menu/extension.js:149
msgid "Open File"
msgstr "Fosgail am faidhle"
#: ../extensions/example/extension.js:17
msgid "Hello, world!"
msgstr "Shin thu, a shaoghail!"
#: ../extensions/gajim/extension.js:227
#, c-format
msgid "%s is away."
msgstr "Tha %s air falbh."
#: ../extensions/gajim/extension.js:230
#, c-format
msgid "%s is offline."
msgstr "Tha %s far loidhne."
#: ../extensions/gajim/extension.js:233
#, c-format
msgid "%s is online."
msgstr "Tha %s air loidhne."
#: ../extensions/gajim/extension.js:236
#, c-format
msgid "%s is busy."
msgstr "Tha %s trang."
#: ../extensions/xrandr-indicator/extension.js:26
msgid "Normal"
msgstr "Àbhaisteach"
#: ../extensions/xrandr-indicator/extension.js:27
msgid "Left"
msgstr "Clì"
#: ../extensions/xrandr-indicator/extension.js:28
msgid "Right"
msgstr "Deas"
#: ../extensions/xrandr-indicator/extension.js:29
msgid "Upside-down"
msgstr "Bun os cionn"
#: ../extensions/xrandr-indicator/extension.js:78
msgid "Configure display settings..."
msgstr "Rèitich roghainnean an uidheim-thaisbeanaidh..."
#: ../extensions/example/prefs.js:30
msgid "Message"
msgstr "Teachdaireachd"
#. TRANSLATORS: Example is the name of the extension, should not be
#. translated
#: ../extensions/example/prefs.js:43
msgid ""
"Example aims to show how to build well behaved extensions for the Shell and "
"as such it has little functionality on its own.\n"
"Nevertheless it's possible to customize the greeting message."
msgstr ""
"Tha am ball-eisimpleir airson sealltainn dhut mar a thogas tu leudachain le "
"deagh-ghiùlan airson na Slige agus mar sin cha dèan e fhèin mòran.\n"
"'S urrainn dhut an teachdaireachd fàilteachaidh a ghnàthachadh co-dhiù."
#: ../extensions/places-menu/extension.js:78
#: ../extensions/places-menu/extension.js:81
msgid "Places"
msgstr "Ionadan"
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:59
#, javascript-format
msgid "Failed to launch \"%s\""
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn \"%s\" a chur gu dol"
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:101
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:124
msgid "Computer"
msgstr "Coimpiutair"
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:267
msgid "Home"
msgstr "Dachaigh"
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:311
msgid "Browse Network"
msgstr "Brabhsaich an lìonra"
#: ../extensions/window-list/extension.js:110
msgid "Close"
msgstr "Dùin"
#: ../extensions/window-list/extension.js:120
msgid "Unminimize"
msgstr "Neo-fhìor-lùghdaich"
#: ../extensions/window-list/extension.js:121
msgid "Minimize"
msgstr "Fìor-lùghdaich"
#: ../extensions/window-list/extension.js:127
msgid "Unmaximize"
msgstr "Neo-làn-mheudaich"
#: ../extensions/window-list/extension.js:128
msgid "Maximize"
msgstr "Làn-mheudaich"
#: ../extensions/window-list/extension.js:403
msgid "Minimize all"
msgstr "Fìor-lùghdaich na h-uile"
#: ../extensions/window-list/extension.js:411
msgid "Unminimize all"
msgstr "Neo-fhìor-lùghdaich na h-uile"
#: ../extensions/window-list/extension.js:419
msgid "Maximize all"
msgstr "Làn-mheudaich na h-uile"
#: ../extensions/window-list/extension.js:428
msgid "Unmaximize all"
msgstr "Neo-làn-mheudaich na h-uile"
#: ../extensions/window-list/extension.js:437
msgid "Close all"
msgstr "Dùin na h-uile"
#: ../extensions/window-list/extension.js:661
#: ../extensions/workspace-indicator/extension.js:30
#| msgid "Workspace & Icons"
msgid "Workspace Indicator"
msgstr "Taisbeanair ruim-obrach"
#: ../extensions/window-list/extension.js:820
msgid "Window List"
msgstr "Liosta nan uinneagan"
#: ../extensions/window-list/prefs.js:32
msgid "Window Grouping"
msgstr "Buidhneachadh nan uinneagan"
#: ../extensions/window-list/prefs.js:50
msgid "Never group windows"
msgstr "Na buidhnich na h-uinneagan idir"
#: ../extensions/window-list/prefs.js:51
msgid "Group windows when space is limited"
msgstr "Buidhnich na h-uinneagan nuair a bhios an rum gann"
#: ../extensions/window-list/prefs.js:52
msgid "Always group windows"
msgstr "Buidhnich na h-uinneagan an-còmhnaidh"
#: ../extensions/window-list/prefs.js:75
msgid "Show on all monitors"
msgstr "Seall air a h-uile sgrìn"
#: ../extensions/workspace-indicator/prefs.js:141
#| msgid "Workspace & Icons"
msgid "Workspace Names"
msgstr "Ainmean nan rumannan-obrach"
#: ../extensions/workspace-indicator/prefs.js:157
msgid "Name"
msgstr "Ainm"
#: ../extensions/workspace-indicator/prefs.js:198
#, javascript-format
#| msgid "Workspace & Icons"
msgid "Workspace %d"
msgstr "Rum-obrach %d"
#~ msgid "Notifications"
#~ msgstr "Brathan"
#~ msgid "Online Accounts"
#~ msgstr "Cunntasan air loidhne"
#~ msgid "System Settings"
#~ msgstr "Roghainnean an t-siostaim"
#~ msgid "Lock Screen"
#~ msgstr "Glais an sgrìn"
#~ msgid "Switch User"
#~ msgstr "Gearr leum gu cleachdaiche eile"
#~ msgid "Log Out..."
#~ msgstr "Clàraich a-mach..."
#~ msgid "Suspend"
#~ msgstr "Cuir 'na dhàil"
#~ msgid "Hibernate"
#~ msgstr "Dèan cadal-geamhraidh"
#~ msgid "Power Off..."
#~ msgstr "Cuir a' chumhachd dheth..."
#~ msgid ""
#~ "This is the first time you use the Alternate Tab extension. \n"
#~ "Please choose your preferred behaviour:\n"
#~ "\n"
#~ "All & Thumbnails:\n"
#~ " This mode presents all applications from all workspaces in one "
#~ "selection \n"
#~ " list. Instead of using the application icon of every window, it uses "
#~ "small \n"
#~ " thumbnails resembling the window itself. \n"
#~ "\n"
#~ "Workspace & Icons:\n"
#~ " This mode let's you switch between the applications of your current \n"
#~ " workspace and gives you additionally the option to switch to the last "
#~ "used \n"
#~ " application of your previous workspace. This is always the last "
#~ "symbol in \n"
#~ " the list and is segregated by a separator/vertical line if "
#~ "available. \n"
#~ " Every window is represented by its application icon. \n"
#~ "\n"
#~ "Native:\n"
#~ " This mode is the native GNOME 3 behaviour or in other words: "
#~ "Clicking \n"
#~ " native switches the Alternate Tab extension off. \n"
#~ msgstr ""
#~ "Seo a' chiad turas a chì thu leudachan Alt Taba chaochlaidich. \n"
#~ "Tagh an giùlan as fhearr leat:\n"
#~ "\n"
#~ "Na h-uile ⁊ dealbhagan:\n"
#~ " Seallaidh am modh seo dhut a h-uile aplacaid on a h-uile rum-obrach "
#~ "san aon\n"
#~ " liosta taghaidh. An àite a bhith a' cleachdadh ìomhaigheag na h-"
#~ "aplacaide aig\n"
#~ " gach uinneag, cleachdaidh e dealbhagan beaga a bhios coltach ris an "
#~ "uinneag \n"
#~ " fhèin.\n"
#~ "\n"
#~ "Rum-obrach ⁊ dealbhagan:\n"
#~ " Leis a' mhodh seo, 's urrainn ghut leum a ghearradh eadar aplacaidean "
#~ "an\n"
#~ " ruim-obrach làithrich agad is gheibh thu roghainn a bharrachd gus "
#~ "leum a\n"
#~ " ghearradh dhan aplacaid mu dheireadh a chleachd thu san rum-obrach "
#~ "roimhe.\n"
#~ " 'S e an samhla mu dheireadh air an liosta a bhios ann an-còmhnaidh "
#~ "agus thèid\n"
#~ " e a sgaradh le sgaradair/loidhne inghearach ma bhios seo ri làimh. \n"
#~ " Thèid gach uinneag a riochdachadh le ìomhaigheag a h-aplacaide. \n"
#~ "\n"
#~ "Tùsail:\n"
#~ " 'S e an giùlan tùsail aig GNOME 3 a tha sa mhodh seo agus is ciall "
#~ "dha: Ma nì \n"
#~ " thu briogadh air \"tùsail\", cuiridh seo leudachan Alt Taba dheth. \n"
#~ msgid "Alt Tab Behaviour"
#~ msgstr "Giùlan aig Alt Tab"
#~ msgid "Native"
#~ msgstr "Tùsail"
#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Sguir dheth"
#~ msgid "Drag here to add favorites"
#~ msgstr "Slaod an-seo gus annsachdan a chur ris"
#~ msgid "New Window"
#~ msgstr "Uinneag ùr"
#~ msgid "Remove from Favorites"
#~ msgstr "Thoir air falbh o na h-annsachdan"
#~ msgid "%s is away."
#~ msgstr "Tha %s air falbh."
#~ msgid "%s is offline."
#~ msgstr "Tha %s far loidhne."
#~ msgid "%s is online."
#~ msgstr "Tha %s air loidhne."
#~ msgid "%s is busy."
#~ msgstr "Tha %s trang."
#~ msgid "Normal"
#~ msgstr "Àbhaisteach"
#~ msgid "Left"
#~ msgstr "Clì"
#~ msgid "Right"
#~ msgstr "Deas"
#~ msgid "Upside-down"
#~ msgstr "Bun os cionn"
#~ msgid "Configure display settings..."
#~ msgstr "Rèitich roghainnean an uidheim-thaisbeanaidh..."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment