Commit c7a527a3 authored by Yanko Kaneti's avatar Yanko Kaneti Committed by Yanko Kaneti

Convert all to UTF-8.

2002-11-25  Yanko Kaneti  <yaneti@declera.com>

	* *.po: Convert all to UTF-8.
parent 3896e2ea
2002-11-25 Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>
* *.po: Convert all to UTF-8.
2002-11-22 Fatih Demir <kabalak@gtranslator.org>
* tr.po: Taken over from the gnome-2-0 branch...
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"Last-Translator: Ge'ez Frontier Foundation <locales@geez.org>\n"
"Language-Team: Amharic <locales@geez.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: gnome-session/gsm-client-editor.c:96
......
# Czech message catalog for gnome-core.
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# GIS <gis@academy.cas.cz>, 1999.
# David auer <davids@penguin.cz>, 1999.
# David Šauer <davids@penguin.cz>, 1999.
# George Lebl <jirka@5z.com>, 2000-2001.
# Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>, 2000-2001.
#
......@@ -13,13 +13,13 @@ msgstr ""
"Last-Translator: George Lebl <jirka@5z.com>\n"
"Language-Team: czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Allow TCP connections"
msgstr "Potvrte pipojen"
msgstr "Potvrďte připojení"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:2
msgid ""
......@@ -42,7 +42,7 @@ msgstr ""
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:5
#, fuzzy
msgid "Logout prompt"
msgstr "Odhlsit"
msgstr "Odhlásit"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:6
msgid ""
......@@ -53,12 +53,12 @@ msgstr ""
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:7
#, fuzzy
msgid "Save sessions"
msgstr "Sezen"
msgstr "Sezení"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:8
#, fuzzy
msgid "Show the splash screen"
msgstr "Povolit vodn obrazovku pi pihlen"
msgstr "Povolit úvodní obrazovku při přihlášení"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:9
msgid "Show the splash screen when the session starts up"
......@@ -70,15 +70,15 @@ msgstr ""
#: gnome-session/gsm-client-editor.c:96 gnome-session/startup-programs.c:308
msgid "_Order:"
msgstr "_Poad:"
msgstr "_Pořadí:"
#: gnome-session/gsm-client-editor.c:98
msgid "The order in which applications are started in the session."
msgstr "Poad ve kterm budou aplikace v sezen spoutny"
msgstr "Pořadí ve kterém budou aplikace v sezení spouštěny"
#: gnome-session/gsm-client-editor.c:105
msgid "What happens to the application when it exits."
msgstr "Co se aplikaci stane kdy skon."
msgstr "Co se aplikaci stane když skončí."
#: gnome-session/gsm-client-editor.c:108
msgid "_Style:"
......@@ -87,7 +87,7 @@ msgstr "_Styl: "
#: gnome-session/gsm-client-list.c:150
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:362
msgid "Order"
msgstr "Poad"
msgstr "Pořadí"
#: gnome-session/gsm-client-list.c:155
msgid "Style"
......@@ -103,51 +103,51 @@ msgstr "Program"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:31
msgid "Inactive"
msgstr "Neaktivn"
msgstr "Neaktivní"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:32
msgid "Waiting to start or already finished."
msgstr "ekajc na sputn nebo ji ukonen."
msgstr "Čekající na spuštění nebo již ukončený."
#: gnome-session/gsm-client-row.c:34
msgid "Starting"
msgstr "Spout se"
msgstr "Spouští se"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:35
msgid "Started but has not yet reported state."
msgstr "Sputn, ale jet neoznmil stav."
msgstr "Spuštěn, ale ještě neoznámil stav."
#: gnome-session/gsm-client-row.c:37
msgid "Running"
msgstr "B"
msgstr "Běží"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:38
msgid "A normal member of the session."
msgstr "Normln program sezen."
msgstr "Normální program sezení."
#: gnome-session/gsm-client-row.c:40
msgid "Saving"
msgstr "Ukld se"
msgstr "Ukládá se"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:41
msgid "Saving session details."
msgstr "Ukld popis sezen."
msgstr "Ukládá popis sezení."
#: gnome-session/gsm-client-row.c:43
msgid "Unknown"
msgstr "Nen znmo"
msgstr "Není známo"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:44
msgid "State not reported within timeout."
msgstr "Bhem urit doby nebyl oznmen stav."
msgstr "Během určité doby nebyl oznámen stav."
#: gnome-session/gsm-client-row.c:50
msgid "Normal"
msgstr "Normln"
msgstr "Normální"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:51
msgid "Unaffected by logouts but can die."
msgstr "Neperuen pi odhlen, ale lze je ukonit."
msgstr "Nepřerušené při odhlášení, ale lze je ukončit."
#: gnome-session/gsm-client-row.c:53
#, fuzzy
......@@ -156,23 +156,23 @@ msgstr "Obnovit"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:54
msgid "Never allowed to die."
msgstr "Nikdy nekon."
msgstr "Nikdy nekončí."
#: gnome-session/gsm-client-row.c:56
msgid "Trash"
msgstr "Zahozen"
msgstr "Zahozené"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:57
msgid "Discarded on logout and can die."
msgstr "Ukoneny pi odhlen a lze je ukonit."
msgstr "Ukončeny při odhlášení a lze je ukončit."
#: gnome-session/gsm-client-row.c:59
msgid "Settings"
msgstr "Nastaven"
msgstr "Nastavení"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:60
msgid "Always started on every login."
msgstr "Sputno pi kadm pihlen."
msgstr "Spuštěno při každém přihlášení."
#.
#. * it would be nice to have a dialog which either:
......@@ -216,12 +216,12 @@ msgstr ""
#: gnome-session/logout.c:270
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Chcete se pipojit?"
msgstr "Chcete se připojit?"
#: gnome-session/logout.c:298
#, fuzzy
msgid "_Save current setup"
msgstr "Uloit aktuln nastaven"
msgstr "Uložit aktuální nastavení"
#: gnome-session/logout.c:318
msgid "Action"
......@@ -230,12 +230,12 @@ msgstr "Akce"
#: gnome-session/logout.c:326
#, fuzzy
msgid "_Log Out"
msgstr "Odhlsit"
msgstr "Odhlásit"
#: gnome-session/logout.c:329
#, fuzzy
msgid "Sh_ut Down"
msgstr "Zastavit pota"
msgstr "Zastavit počítač"
#: gnome-session/logout.c:332
msgid "_Restart the computer"
......@@ -243,23 +243,23 @@ msgstr ""
#: gnome-session/main.c:76
msgid "Specify a session name to load"
msgstr "Specifikuje jmno sezen k naten"
msgstr "Specifikuje jméno sezení k načtení"
#: gnome-session/main.c:77
msgid "Only read saved sessions from the default.session file"
msgstr "Pouze nast uloen sezen ze souboru default.session"
msgstr "Pouze načíst uložená sezení ze souboru default.session"
#: gnome-session/main.c:78
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to register (0=forever)"
msgstr "Doba ekn na registraci klienta v ms (0=navdy)"
msgstr "Doba čekání na registraci klienta v ms (0=navždy)"
#: gnome-session/main.c:79
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to respond (0=forever)"
msgstr "Doba ekn na odpov klienta v ms (0=navdy)"
msgstr "Doba čekání na odpověď klienta v ms (0=navždy)"
#: gnome-session/main.c:80
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to die (0=forever)"
msgstr "Doba ekn na ukonen klienta (0=navdy)"
msgstr "Doba čekání na ukončení klienta (0=navždy)"
#: gnome-session/main.c:212
#, c-format
......@@ -269,9 +269,9 @@ msgid ""
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts."
msgstr ""
"Nelze najt internetovou adresu pro %s.\n"
"Gnome neme sprvne pokraovat. Pokud se tomu chcete\n"
"vyhnout, pidejte %s do souboru /etc/hosts."
"Nelze najít internetovou adresu pro %s.\n"
"Gnome nemůže správne pokračovat. Pokud se tomu chcete\n"
"vyhnout, přidejte %s do souboru /etc/hosts."
#: gnome-session/main.c:219
msgid "Log in Anyway"
......@@ -284,16 +284,16 @@ msgstr "Zkuste znovu"
#: gnome-session/manager.c:176
msgid "Your session has been saved"
msgstr "Vae sezen bylo zapsno"
msgstr "Vaše sezení bylo zapsáno"
#: gnome-session/manager.c:457
msgid "Wait abandoned due to conflict."
msgstr "Vzhledem ke konfliktu bylo perueno ekn."
msgstr "Vzhledem ke konfliktu bylo přerušeno čekání."
#: gnome-session/manager.c:904
#, c-format
msgid "No response to the %s command."
msgstr "Na pkaz %s nen dn odpov."
msgstr "Na příkaz %s není žádná odpověď."
#: gnome-session/manager.c:905
msgid "The program may be slow, stopped or broken."
......@@ -301,52 +301,52 @@ msgstr "Program mohl drasticky zpomalit, zastavit se nebo obsahuje chybu."
#: gnome-session/manager.c:906
msgid "You may wait for it to respond or remove it."
msgstr "Mete chvilku pokat nebo ho zruit."
msgstr "Můžete chvilku počkat nebo ho zrušit."
#: gnome-session/manager.c:1516
#, fuzzy
msgid "Restart abandoned due to failures."
msgstr "Optovn start aplikace byl vzhledem k chybm zruen."
msgstr "Opětovný start aplikace byl vzhledem k chybám zrušen."
#: gnome-session/manager.c:1692
msgid "A session shutdown is in progress."
msgstr "Probh ukonen sezen."
msgstr "Probíhá ukončení sezení."
#: gnome-session/save-session.c:42
msgid "Kill session"
msgstr "Ukonit sezen"
msgstr "Ukončit sezení"
#: gnome-session/save-session.c:43
msgid "Use dialog boxes"
msgstr "Uvat dialogy"
msgstr "Užívat dialogy"
#: gnome-session/save-session.c:156
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Nelze kontaktovat sprvce sezen"
msgstr "Nelze kontaktovat správce sezení"
#: gnome-session/save-session.desktop.in.h:1
msgid "Save Current Session"
msgstr "Zapsat aktuln sezen"
msgstr "Zapsat aktuální sezení"
#: gnome-session/save-session.desktop.in.h:2
msgid "Save current state of desktop"
msgstr "Zapsat aktuln stav pracovit"
msgstr "Zapsat aktuální stav pracoviště"
#: gnome-session/session-names.c:137
msgid "The session name cannot be empty"
msgstr "Jmno sezen neme bt przdn"
msgstr "Jméno sezení nemůže být prázdné"
#: gnome-session/session-names.c:147
msgid "The session name already exists"
msgstr "Jmno sezen ji existuje"
msgstr "Jméno sezení již existuje"
#: gnome-session/session-names.c:183
msgid "Add a new session"
msgstr "Pidat nov sezen"
msgstr "Přidat nové sezení"
#: gnome-session/session-names.c:213
msgid "Edit session name"
msgstr "Upravit jmno sezen"
msgstr "Upravit jméno sezení"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:104
#, fuzzy
......@@ -358,71 +358,71 @@ msgid ""
"Some changes are not saved.\n"
"Is it still OK to exit?"
msgstr ""
"Nejak zmny nejsou zapsny.\n"
"Je v podku skonit?"
"Nejaké změny nejsou zapsány.\n"
"Je v pořádku skončit?"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:201
#: gnome-session/session-properties.desktop.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Sessions"
msgstr "Sezen"
msgstr "Sezení"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:229
#, fuzzy
msgid "Show splash screen on _login"
msgstr "Povolit vodn obrazovku pi pihlen"
msgstr "Povolit úvodní obrazovku při přihlášení"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:240
#, fuzzy
msgid "_Prompt on logout"
msgstr "Vzva pi odhlen"
msgstr "Výzva při odhlášení"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:251
#, fuzzy
msgid "Automatically save chan_ges to session"
msgstr "Automaticky ukldat zmny sezen"
msgstr "Automaticky ukládat změny sezení"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:279
msgid "Session Name"
msgstr "Jmno sezen"
msgstr "Jméno sezení"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:326
msgid "Session Options"
msgstr "Vlastnosti sezen"
msgstr "Vlastnosti sezení"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:335
msgid "Current Session"
msgstr "Aktuln sezen"
msgstr "Aktuální sezení"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:364
msgid "Command"
msgstr "Pkaz"
msgstr "Příkaz"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:392
msgid "Startup Programs"
msgstr "Programy pi pihlen"
msgstr "Programy při přihlášení"
#: gnome-session/session-properties.c:49
msgid "Remove the currently selected client from the session."
msgstr "Odstranit vybran klient ze sezen."
msgstr "Odstranit vybraný klient ze sezení."
#: gnome-session/session-properties.c:55
#, fuzzy
msgid "Apply changes to the current session"
msgstr "Automaticky ukldat zmny sezen"
msgstr "Automaticky ukládat změny sezení"
#: gnome-session/session-properties.c:61
msgid "The list of programs in the session."
msgstr "List program v sezen."
msgstr "List programů v sezení."
#: gnome-session/session-properties.c:90
#, fuzzy
msgid "Currently running _programs:"
msgstr "Probrat aktuln bc programy..."
msgstr "Probírat aktuálně běžící programy..."
#: gnome-session/session-properties.c:104
msgid "Initialize session settings"
msgstr "Inicializace vlastnost sezen"
msgstr "Inicializace vlastností sezení"
#: gnome-session/session-properties.desktop.in.h:1
msgid "Configure your sessions"
......@@ -434,31 +434,31 @@ msgstr "Vlastnosti zvuku"
#: gnome-session/splash-widget.c:43
msgid "Screensaver"
msgstr "eti obrazovky"
msgstr "Šetřič obrazovky"
#: gnome-session/splash-widget.c:44
msgid "Sawfish Window Manager"
msgstr "Sprvce oken Sawfish"
msgstr "Správce oken Sawfish"
#: gnome-session/splash-widget.c:45
msgid "Metacity Window Manager"
msgstr "Sprvce oken Metacity"
msgstr "Správce oken Metacity"
#: gnome-session/splash-widget.c:46
msgid "Window Manager"
msgstr "Sprvce oken"
msgstr "Správce oken"
#: gnome-session/splash-widget.c:47
msgid "Background Settings"
msgstr "Nastaven pozad"
msgstr "Nastavení pozadí"
#: gnome-session/splash-widget.c:48
msgid "Mouse Settings"
msgstr "Nastaven myi"
msgstr "Nastavení myši"
#: gnome-session/splash-widget.c:49
msgid "Keyboard Settings"
msgstr "Nastaven klvesnice"
msgstr "Nastavení klávesnice"
#: gnome-session/splash-widget.c:50
msgid "The Panel"
......@@ -466,7 +466,7 @@ msgstr "Panel"
#: gnome-session/splash-widget.c:51
msgid "Session Manager Proxy"
msgstr "Proxy sprvce sezen"
msgstr "Proxy správce sezení"
#: gnome-session/splash-widget.c:52
msgid "Nautilus"
......@@ -475,27 +475,27 @@ msgstr "Nautilus"
#: gnome-session/startup-programs.c:287
#, fuzzy
msgid "_Startup Command:"
msgstr "Pkaz pi pihlen"
msgstr "Příkaz při přihlášení"
#: gnome-session/startup-programs.c:293
msgid "Startup Command"
msgstr "Pkaz pi pihlen"
msgstr "Příkaz při přihlášení"
#: gnome-session/startup-programs.c:336
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Pkaz pi pihlen nesm bt przdn"
msgstr "Příkaz při přihlášení nesmí být prázdný"
#: gnome-session/startup-programs.c:376
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Pidat program pi pihlen"
msgstr "Přidat program při přihlášení"
#: gnome-session/startup-programs.c:397
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Editovat program pi pihlen"
msgstr "Editovat program při přihlášení"
#, fuzzy
#~ msgid "false"
#~ msgstr "Uzavt"
#~ msgstr "Uzavřít"
#~ msgid "Priority"
#~ msgstr "Priorita"
......@@ -505,43 +505,43 @@ msgstr "Editovat program p
#~ msgstr "Priorita"
#~ msgid "Starting GNOME: %s"
#~ msgstr "Spout se GNOME: %s"
#~ msgstr "Spouští se GNOME: %s"
#~ msgid "Starting GNOME: done"
#~ msgstr "Spout se GNOME: hotovo"
#~ msgstr "Spouští se GNOME: hotovo"
#~ msgid "GNOME"
#~ msgstr "GNOME"
#~ msgid "Starting GNOME"
#~ msgstr "Spout se GNOME"
#~ msgstr "Spouští se GNOME"
#~ msgid "GNOME Login"
#~ msgstr "Pihlen GNOME"
#~ msgstr "Přihlášení GNOME"
#~ msgid "Login"
#~ msgstr "Pihlen"
#~ msgstr "Přihlášení"
#~ msgid "Start with default programs"
#~ msgstr "Spustit standardn sadu program"
#~ msgstr "Spustit standardní sadu programů"
#~ msgid "Reset all user settings"
#~ msgstr "Zruit zmny vech uivatelskch nastaven"
#~ msgstr "Zrušit změny všech uživatelských nastavení"
#~ msgid "Really reset all GNOME user settings for %s?"
#~ msgstr "Skuten zruit vechna nastaven pro %s?"
#~ msgstr "Skutečně zrušit všechna nastavení pro %s?"
#~ msgid ""
#~ "The directory /tmp/orbit-%s is not owned\n"
#~ "by the current user, %s.\n"
#~ "Please correct the ownership of this directory."
#~ msgstr ""
#~ "Adres /tmp/orbit-%s nen vlastnn\n"
#~ "pihlenm uivatelem, %s.\n"
#~ "Opravte prosm vlastnictv tohoto adrese."
#~ "Adresář /tmp/orbit-%s není vlastněn\n"
#~ "přihlášeným uživatelem, %s.\n"
#~ "Opravte prosím vlastnictví tohoto adresáře."
#~ msgid "Continue"
#~ msgstr "Pokraovat"
#~ msgstr "Pokračovat"
#~ msgid ""
#~ "Your version of libICE has a bug which causes gnome-session\n"
......@@ -554,82 +554,82 @@ msgstr "Editovat program p
#~ "\n"
#~ "Your GNOME session will terminate after closing this dialog."
#~ msgstr ""
#~ "Vae verze libICE m chybu kter zpsobuje nefunknost\n"
#~ "Vaše verze libICE má chybu která způsobuje nefunkčnost\n"
#~ "gnome-session.\n"
#~ "\n"
#~ "Jestlie pouvte Solaris, pak pouijte patch Solaris #108376-16\n"
#~ "nebo pouijte libICE.so.6 z originlnho Solarisu 7.\n"
#~ "Jednodue tento sbor zkoprujte do /usr/openwin/lib.\n"
#~ "(Dky Andymu Reitzovi za informci o tto chyb).\n"
#~ "Jestliže používáte Solaris, pak použijte patch Solaris #108376-16\n"
#~ "nebo použijte libICE.so.6 z originálního Solarisu 7.\n"
#~ "Jednoduše tento súbor zkopírujte do /usr/openwin/lib.\n"
#~ "(Díky Andymu Reitzovi za informáci o této chybě).\n"
#~ "\n"
#~ "Po uzaven tohoto dialogu bude vae GNOME sezen ukonen."
#~ "Po uzavření tohoto dialogu bude vaše GNOME sezení ukončené."
#~ msgid "Respawn"
#~ msgstr "Stl"
#~ msgstr "Stálé"
#~ msgid "Really log out?"
#~ msgstr "Skuten odhlsit?"
#~ msgstr "Skutečně odhlásit?"
#~ msgid "Reboot"
#~ msgstr "Restartovat pota"
#~ msgstr "Restartovat počítač"
#~ msgid "Session properties"
#~ msgstr "Vlastnosti sezen"
#~ msgstr "Vlastnosti sezení"
#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Nastaven"
#~ msgstr "Nastavení"
#~ msgid "<i>These changes take effect immediately</i>"
#~ msgstr "<i>Tyto zmny maj efekt okamit</i>"
#~ msgstr "<i>Tyto změny mají efekt okamžitě</i>"
#~ msgid "Choose Current Session"
#~ msgstr "Vyberte aktuln sezen"
#~ msgstr "Vyberte aktuální sezení"
#~ msgid "Add..."
#~ msgstr "Pidat..."
#~ msgstr "Přidat..."
#~ msgid "Edit..."
#~ msgstr "pravy..."
#~ msgstr "Úpravy..."
#~ msgid "Delete"
#~ msgstr "Smazat"
#~ msgid "Non-session-managed Startup Programs"
#~ msgstr "Programy nespravovan sezenm pi pihlen"
#~ msgstr "Programy nespravované sezením při přihlášení"
#~ msgid "Session Chooser"
#~ msgstr "Vbr sezen"
#~ msgstr "Výběr sezení"
#~ msgid "Start Session"
#~ msgstr "Zahjit sezen"
#~ msgstr "Zahájit sezení"
#~ msgid "Cancel Login"
#~ msgstr "Zruit pihlen"
#~ msgstr "Zrušit přihlášení"
#~ msgid "Session Properties & Startup Programs"
#~ msgstr "Sprva sezen a programy pi startu"
#~ msgstr "Správa sezení a programy při startu"
#~ msgid ""
#~ "Programs with smaller values are started before programs with higher "
#~ "values. The default value should be OK"
#~ msgstr ""
#~ "Programy s nimi hodnotami jsou spoutny ped programy vymi "
#~ "hodnotami. Implicitn hodnota by mla bt vyhovujc"
#~ "Programy s nižšími hodnotami jsou spouštěny před programy vyššími "
#~ "hodnotami. Implicitní hodnota by měla být vyhovující"
#~ msgid "Could not connect to gnome-session"
#~ msgstr "Nelze se spojit s gnome-session"
#~ msgid "Session Properties"
#~ msgstr "Vlastnosti sezen"
#~ msgstr "Vlastnosti sezení"
#~ msgid "Current session managed programs"
#~ msgstr "Programy spravovan vaktulnm sezen"
#~ msgstr "Programy spravované v aktuálním sezení"
#~ msgid "Enlightenment Window Manager"
#~ msgstr "Sprvce oken Enlightenment"
#~ msgstr "Správce oken Enlightenment"
#~ msgid "Keyboard Bell"
#~ msgstr "Zvonek klvesnice"
#~ msgstr "Zvonek klávesnice"
#~ msgid "Desktop"
#~ msgstr "Plocha"
......@@ -641,16 +641,16 @@ msgstr "Editovat program p
#~ msgstr "Zkusit"
#~ msgid "Revert"
#~ msgstr "Zpt"
#~ msgstr "Zpět"
#~ msgid "OK"
#~ msgstr "OK"
#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Zruit"
#~ msgstr "Zrušit"
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Npovda"
#~ msgstr "Nápověda"
#~ msgid "Remove Program"
#~ msgstr "Odstranit program"
......@@ -668,15 +668,15 @@ msgstr "Editovat program p
#, fuzzy
#~ msgid "Command:"
#~ msgstr "Pkaz"
#~ msgstr "Příkaz"
#, fuzzy
#~ msgid "Name:"
#~ msgstr "Jmna"
#~ msgstr "Jména"
#, fuzzy
#~ msgid "Comment:"
#~ msgstr "Pkaz"
#~ msgstr "Příkaz"
#, fuzzy
#~ msgid "Type:"
......@@ -687,78 +687,78 @@ msgstr "Editovat program p
#, fuzzy
#~ msgid "Browse icons"
#~ msgstr "Ikona zsuvky"
#~ msgstr "Ikona zásuvky"
#, fuzzy
#~ msgid "Run in Terminal"
#~ msgstr "Spustit v terminlu"
#~ msgstr "Spustit v terminálu"
#, fuzzy
#~ msgid "Documentation:"
#~ msgstr "Ukzat seznam dokumentace"
#~ msgstr "Ukázat seznam dokumentace"
#, fuzzy
#~ msgid "Name"
#~ msgstr "Jmna"
#~ msgstr "Jména"
#, fuzzy
#~ msgid "Comment"
#~ msgstr "Pkaz"
#~ msgstr "Příkaz"
#, fuzzy
#~ msgid "Basic"
#~ msgstr "Zpt"
#~ msgstr "Zpět"
#~ msgid "Advanced"
#~ msgstr "Pokroil"
#~ msgstr "Pokročilé"
#, fuzzy
#~ msgid "_Show Hints at Startup"
#~ msgstr "Pi startu panelu zobrazovat tipy"
#~ msgstr "Při startu panelu zobrazovat tipy"
#~ msgid "GNOME Terminal"
#~ msgstr "Terminl GNOME"
#~ msgstr "Terminál GNOME"
#~ msgid "The GNOME terminal emulation program."
#~ msgstr "terminlov emultor podle GNOME."
#~ msgstr "terminálový emulátor podle GNOME."
#~ msgid "Default"
#~ msgstr "Implicitn"
#~ msgstr "Implicitní"
#~ msgid ""
#~ "You have switched the class of this window. Do you\n"
#~ " want to reconfigure this window to match the default\n"
#~ "configuration of the new class?"
#~ msgstr ""
#~ "Byla zmnna tda tohoto okna. Chcete rekonfigurovat\n"
#~ "okno, aby odpovdalo standardn konfiguraci nov tdy?"
#~ "Byla změněna třída tohoto okna. Chcete rekonfigurovat\n"
#~ "okno, aby odpovídalo standardní konfiguraci nové třídy?"
#~ msgid "Linux console"
#~ msgstr "Konzole linux"
#~ msgid "Color Xterm"
#~ msgstr "Barevn XTerm"
#~ msgstr "Barevný XTerm"
#~ msgid "rxvt"
#~ msgstr "rxvt"
#~ msgid "Custom"
#~ msgstr "Vlastn"
#~ msgstr "Vlastní"
#~ msgid "White on black"
#~ msgstr "Bl na ern"
#~ msgstr "Bílá na černé"
#~ msgid "Black on white"
#~ msgstr "ern na bl"
#~ msgstr "Černá na bílé"
#~ msgid "Green on black"
#~ msgstr "Zelen na ern"
#~ msgstr "Zelená na černé"
#~ msgid "Black on light yellow"
#~ msgstr "ern na svtl lut"
#~ msgstr "Černá na světlé žluté"
#~ msgid "Custom colors"
#~ msgstr "Vlastn barvy"
#~ msgstr "Vlastní barvy"
#~ msgid "Left"
#~ msgstr "Vlevo"
......@@ -770,7 +770,7 @@ msgstr "Editovat program p
#~ msgstr "Skryto"
#~ msgid "Color selector"
#~ msgstr "Vbr barev"
#~ msgstr "Výběr barev"
#, fuzzy