Commit 6af1c52a authored by Balázs Meskó's avatar Balázs Meskó Committed by Administrator

Updated Hungarian translation

parent caf6f52b
......@@ -14,16 +14,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-30 08:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-30 16:21+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-24 22:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-25 09:43+0100\n"
"Last-Translator: Meskó Balázs <meskobalazs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:1
msgid "Custom"
......@@ -37,23 +37,18 @@ msgstr "Ez a bejegyzés lehetővé teszi mentett munkamenet kiválasztását"
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2 ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Bejelentkezés a GNOME környezetbe"
#: ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:1
msgid "GNOME on Xorg"
msgstr "GNOME Xorgon"
#: ../data/gnome-dummy.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME dummy"
msgstr "GNOME példa"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-wayland.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME on Wayland"
msgstr "GNOME Waylandon"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
msgstr "Bejelentkezés a GNOME környezetbe Wayland használatával"
#: ../data/session-selector.ui.h:1
msgid "Custom Session"
msgstr "Egyéni környezet"
......@@ -114,11 +109,11 @@ msgstr "_Parancs:"
msgid "_Name:"
msgstr "_Név:"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:321
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:313
msgid "Oh no! Something has gone wrong."
msgstr "Jaj! Valami elromlott."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:328
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:320
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover. Please contact a system "
"administrator"
......@@ -126,7 +121,7 @@ msgstr ""
"Hiba történt, és a rendszer nem képes helyreállni. Keresse meg a "
"rendszergazdát."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:330
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:322
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover. All extensions have "
"been disabled as a precaution."
......@@ -134,7 +129,7 @@ msgstr ""
"Hiba történt, és a rendszer nem képes helyreállni. Elővigyázatosságból "
"minden kiterjesztés letiltásra került."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:332
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:324
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover.\n"
"Please log out and try again."
......@@ -142,27 +137,27 @@ msgstr ""
"Hiba történt, és a rendszer nem képes helyreállni.\n"
"Jelentkezzen ki, és próbálja újra."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:347
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:339
msgid "_Log Out"
msgstr "_Kijelentkezés"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:369 ../gnome-session/main.c:306
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:281
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Hibakeresési kód engedélyezése"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:370
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:362
msgid "Allow logout"
msgstr "Kijelentkezés engedélyezése"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:371
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:363
msgid "Show extension warning"
msgstr "Kiterjesztés figyelmeztetésének megjelenítése"
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1271 ../gnome-session/gsm-manager.c:2043
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1262 ../gnome-session/gsm-manager.c:1908
msgid "Not responding"
msgstr "Nem válaszol"
#: ../gnome-session/gsm-util.c:382
#: ../gnome-session/gsm-util.c:381
msgid "_Log out"
msgstr "_Kijelentkezés"
......@@ -189,40 +184,40 @@ msgstr "Új ügyfélkapcsolatok visszautasítása, mivel a rendszer éppen leál
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Nem hozható létre az ICE-figyelő foglalat: %s"
#: ../gnome-session/main.c:304
#: ../gnome-session/main.c:279
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Szabványos automatikus indítási könyvtárak felülbírálása"
#: ../gnome-session/main.c:304
#: ../gnome-session/main.c:279
msgid "AUTOSTART_DIR"
msgstr "AUTO_INDÍTÁS_KVT"
#: ../gnome-session/main.c:305
#: ../gnome-session/main.c:280
msgid "Session to use"
msgstr "Használandó munkamenet"
#: ../gnome-session/main.c:305
#: ../gnome-session/main.c:280
msgid "SESSION_NAME"
msgstr "MUNKAMENET_NEVE"
#: ../gnome-session/main.c:307
#: ../gnome-session/main.c:282
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Ne töltsön be felhasználó által megadott alkalmazásokat"
#: ../gnome-session/main.c:308
#: ../gnome-session/main.c:283
msgid "Version of this application"
msgstr "Ezen alkalmazás verziója"
#. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
#: ../gnome-session/main.c:310
#: ../gnome-session/main.c:285
msgid "Show the fail whale dialog for testing"
msgstr "A hibaképernyő megjelenítése teszteléshez"
#: ../gnome-session/main.c:311
#: ../gnome-session/main.c:286
msgid "Disable hardware acceleration check"
msgstr "A hardveres gyorsítás ellenőrzésének kikapcsolása"
#: ../gnome-session/main.c:325
#: ../gnome-session/main.c:309
msgid " - the GNOME session manager"
msgstr " – A GNOME munkamenet-kezelője"
......@@ -295,34 +290,37 @@ msgstr "A környezetnevek nem tartalmazhatnak „/” karaktert"
msgid "A session named ‘%s’ already exists"
msgstr "Már létezik „%s” nevű környezet"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
#: ../tools/gnome-session-quit.c:50
msgid "Log out"
msgstr "Kijelentkezés"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
msgid "Power off"
msgstr "Kikapcsolás"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
msgid "Reboot"
msgstr "Újraindítás"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:54
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
msgid "Ignoring any existing inhibitors"
msgstr "A meglévő korlátozók mellőzése"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:55
#: ../tools/gnome-session-quit.c:54
msgid "Don't prompt for user confirmation"
msgstr "Ne kérjen felhasználói megerősítést"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:89 ../tools/gnome-session-quit.c:99
#: ../tools/gnome-session-quit.c:88 ../tools/gnome-session-quit.c:102
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Sikertelen kapcsolatfelvétel a munkamenet-kezelővel"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:201
#: ../tools/gnome-session-quit.c:198
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "A program kapcsolói ütköznek"
#~ msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
#~ msgstr "Bejelentkezés a GNOME környezetbe Wayland használatával"
#~ msgid "Select Command"
#~ msgstr "Válasszon parancsot"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment