Commit 6a94a4c2 authored by Görkem Çetin's avatar Görkem Çetin

CVS_SILENT

parent 20ace3b0
# translation of gnome-session.HEAD.tr.po to Turkish
# Turkish translation of gnome-core.
# Copyright (C) 2001-2003 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2001-2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Sinan İmamoğlu <sinan@myrealbox.com>, 2002-2003.
# Ömer Fadıl USTA <omer_fad@hotmail.com>, 2002.
# Fatih Demir <kabalak@kabalak.net>, 2000.
# Görkem Cetin <gorkem@gelecek.com.tr>, 2001.
# Arman Aksoy <armish@linux-sevenler.de>, 2003.
# Baris Cicek <baris@teamforce.name.tr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-16 10:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2003-02-10 15:31+0200\n"
"Last-Translator: Arman Aksoy (Armish) <armish@linux-sevenler.de>\n"
"Project-Id-Version: gnome-session.HEAD.tr\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-26 03:58+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-26 13:13+0200\n"
"Last-Translator: Baris Cicek <baris@teamforce.name.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:1
msgid "Allow TCP connections"
......@@ -29,33 +32,34 @@ msgid ""
"ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. "
"gnome-session must be restarted for this to take effect."
msgstr ""
"gnome-session, güvenlik gerekçesiyle, _IceTcpTransNoListen() işlevine iye "
"sistemlerde (XFree86 sistemleri) TCP kapılarındaki bağlantıları dinlemez. Bu "
"seçenek yetkili uzak birimlerden gelecek bağlantılara izin verir. Etkili "
"olabilmesi için gnome-session yeniden başlatılmalıdır."
"Güvenlik gerekçesiyle, gnome-session, _IceTcpTransNoListen() olan platformlarda "
"(XFree86 sistemleri) TCP portlarını dinlemez. Bu seçenek (tekilendirilmemiş) "
"uzaktan bağlantılara izin verir. Etkin olabilmesi için gnome-session yeniden "
"başlatılmalıdır."
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:3
msgid "If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session."
msgstr "Seçiliyse gnome-session oturum kapanmasını kullanıcıya onaylatır."
msgstr "Eğer seçiliyse, gnome-session oturumu kapatmadan önce kullanıcı istemini sorar."
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:4
msgid ""
"If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, "
"the logout dialog will have an option to save the session."
msgstr ""
"Seçiliyse gnome-session oturumu kendiliğinden kaydeder. Yoksa oturumu kapama "
"Eğer seçiliyse, gnome-session oturumu kendiliğinden kaydeder. Seçili değilse, "
"iletişim kutusunda oturumu kaydetme seçeneği bulunur."
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:5
msgid "Logout prompt"
msgstr "Oturum kapama istemi"
msgstr "Çıkış istemi"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:6
msgid ""
"Preferred Image to use for the splash screen when logging in to the GNOME "
"Desktop"
msgstr ""
"GNOME Masaüstüne oturum açılırken kullanılması yeğlenen açılış görüntüsü"
"GNOME Masaüstüne giriş yaparken açılış görüntüsü olarak kullanılması istenen "
"resim."
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:7
msgid "Save sessions"
......@@ -67,7 +71,7 @@ msgstr "Açılış ekranı göster"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:9
msgid "Show the splash screen when the session starts up"
msgstr "Oturum ılırken açılış ekranını göster"
msgstr "Oturum başlatılırken açılış ekranını göster"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:10
msgid "Splash Screen Image"
......@@ -83,11 +87,11 @@ msgstr "Oturumdaki uygulamaların başlatılma sırası."
#: gnome-session/gsm-client-editor.c:106
msgid "What happens to the application when it exits."
msgstr "Kapanan uygulamanın başına gelecekler."
msgstr "Uygulamadan çıkarken ne olacağı."
#: gnome-session/gsm-client-editor.c:109
msgid "_Style:"
msgstr "_Biçem:"
msgstr "_Stil:"
#: gnome-session/gsm-client-list.c:150
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:412
......@@ -96,7 +100,7 @@ msgstr "Sıra"
#: gnome-session/gsm-client-list.c:155
msgid "Style"
msgstr "Biçem"
msgstr "Stil"
#: gnome-session/gsm-client-list.c:160
msgid "State"
......@@ -104,7 +108,7 @@ msgstr "Durum"
#: gnome-session/gsm-client-list.c:165
msgid "Program"
msgstr "Uygulama"
msgstr "Program"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:31
msgid "Inactive"
......@@ -112,7 +116,7 @@ msgstr "Etkin değil"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:32
msgid "Waiting to start or already finished."
msgstr "Başlatmak için bekleniyor ya da zaten bitmişti."
msgstr "Başlatmak için bekleniyor veya zaten bitmiş."
#: gnome-session/gsm-client-row.c:34
msgid "Starting"
......@@ -120,7 +124,7 @@ msgstr "Başlatılıyor"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:35
msgid "Started but has not yet reported state."
msgstr "Başlatıldı ama henüz durum rapor etmedi."
msgstr "Başlatıldı ama henüz durum rapor edilmedi."
#: gnome-session/gsm-client-row.c:37
msgid "Running"
......@@ -152,7 +156,7 @@ msgstr "Olağan"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:51
msgid "Unaffected by logouts but can die."
msgstr "Oturum kapanmasından etkilenmez ama öldürülebilir."
msgstr "Çıkıştan etkilenmez ama öldürülebilir."
#: gnome-session/gsm-client-row.c:53
msgid "Restart"
......@@ -168,7 +172,7 @@ msgstr "Çöp"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:57
msgid "Discarded on logout and can die."
msgstr "Oturum kapanırken atılır, ayrıca öldürülebilir."
msgstr "Çıkışta atılır ve öldürülebilir."
#: gnome-session/gsm-client-row.c:59
msgid "Settings"
......@@ -176,7 +180,7 @@ msgstr "Ayarlar"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:60
msgid "Always started on every login."
msgstr "Her girişte başlatılır."
msgstr "Her zaman her girişte başlatılır."
#.
#. * it would be nice to have a dialog which either:
......@@ -193,9 +197,9 @@ msgid ""
"Some things, such as themes, sounds, or background settings may not work "
"correctly."
msgstr ""
"GNOME Ayarları Sunucusunu başlatırken hata oluştu.\n"
"GNOME Ayarları Servisi başlatırken hata oluştu.\n"
"\n"
"Bazı şeyler, örneğin temalar, sesler ya da artalan ayarları, doğru "
"Bazı şeyler, örneğin temalar, sesler veya arkaplan ayarları, doğru "
"çalışmayabilir."
#: gnome-session/gsm-gsd.c:53
......@@ -218,7 +222,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Yine de GNOME bir dahaki oturumda Ayarlar Sunucusunu yeniden başlatmayı "
"Yine de GNOME bir sonraki girişte Ayarlar Servisini yeniden başlatmayı "
"deneyecek."
#: gnome-session/gsm-gsd.c:115
......@@ -227,11 +231,11 @@ msgstr "Bilinmeyen bir etkinleştirme hatası oldu."
#: gnome-session/gsm-gsd.c:157
msgid "The Settings Daemon restarted too many times."
msgstr "Ayarlar Sunucusu çok fazla kez yeniden başlatıldı."
msgstr "Ayarlar Servisi çok fazla kez yeniden başlatıldı."
#: gnome-session/logout.c:374
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Oturumu kapamakta kararlı mısınız?"
msgstr "Çıkmak istediğinizden emin misiniz?"
#: gnome-session/logout.c:391
msgid "_Save current setup"
......@@ -242,12 +246,10 @@ msgid "Action"
msgstr "Eylem"
#: gnome-session/logout.c:433
#, fuzzy
msgid "_Log out"
msgstr "Oturumu _Kapat"
msgstr "Çı_kış"
#: gnome-session/logout.c:437
#, fuzzy
msgid "Sh_ut down"
msgstr "_Bilgisayarı Kapat"
......@@ -261,22 +263,19 @@ msgstr "Yüklenecek oturum adını belirtin"
#: gnome-session/main.c:81
msgid "Only read saved sessions from the default.session file"
msgstr "default.session dosyasından yalnızca kaydedilmiş oturumları oku"
msgstr "Sadece default.session dosyasından kaydedilmiş oturumları oku"
#: gnome-session/main.c:82
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to register (0=forever)"
msgstr ""
"İstemcilerin kaydolması için milisaniye cinsinden bekleme süresi (0=sınırsız)"
msgstr "İstemcilerin kaydolması için milisaniye cinsinden bekleme süresi (0=sınırsız)"
#: gnome-session/main.c:83
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to respond (0=forever)"
msgstr ""
"İstemcilerin yanıtı için milisaniye cinsinden bekleme süresi (0=sonsuz)"
msgstr "İstemcilerin yanıtı için milisaniye cinsinden bekleme süresi (0=sonsuz)"
#: gnome-session/main.c:84
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to die (0=forever)"
msgstr ""
"İstemcilerin ölmesi için milisaniye cinsinden bekleme süresi (0=sonsuz)"
msgstr "İstemcilerin ölmesi için milisaniye cinsinden bekleme süresi (0=sonsuz)"
#: gnome-session/main.c:264
#, c-format
......@@ -286,14 +285,14 @@ msgid ""
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts."
msgstr ""
"%s 'nin internet adresi bulunamadı.\n"
"Bu GNOME'un düzgün çalışmasını önleyecektir.\n"
"%s'nin internet adresi bulunamadı.\n"
"Bu GNOME'un düzgün çalışmasına engel olacaktır.\n"
"Bu sorunu belki %s adresini /etc/hosts dosyasına\n"
"ekleyerek çözebilirsiniz."
#: gnome-session/main.c:271
msgid "Log in Anyway"
msgstr "Yine de Oturumu Aç"
msgstr "Yine de Giriş Yap"
#: gnome-session/main.c:272
msgid "Try Again"
......@@ -318,20 +317,19 @@ msgstr "Uygulama yavaş, durdurulmuş ya da bozuk olabilir."
#: gnome-session/manager.c:896
msgid "You may wait for it to respond or remove it."
msgstr "Yanıt vermesini bekleyebilir ya da yok edebilirsiniz."
msgstr "Yanıt vermesini bekleyebilir ya da kaldırabilirsiniz."
#: gnome-session/manager.c:1506
msgid "Restart abandoned due to failures."
msgstr "Aksaklıklardan dolayı yeniden başlama iptal edildi."
msgstr "Hatalardan dolayı yeniden başlatma iptal edildi."
#: gnome-session/manager.c:1682
msgid "A session shutdown is in progress."
msgstr "Oturum kapatılması sürüyor."
#: gnome-session/save-session.c:46
#, fuzzy
msgid "Set the current session"
msgstr "Değişiklikleri geçerli oturuma kaydet"
msgstr "Geçerli oturumu ayarla"
#: gnome-session/save-session.c:47
msgid "Kill session"
......@@ -339,7 +337,7 @@ msgstr "Oturumu öldür"
#: gnome-session/save-session.c:48
msgid "Use dialog boxes"
msgstr "İletişim kutuları kullan"
msgstr "İletişim kutuları kullan"
#: gnome-session/save-session.c:146 gnome-session/save-session.c:179
msgid "Could not connect to the session manager"
......@@ -371,8 +369,7 @@ msgid ""
"Is it still OK to exit?"
msgstr ""
"Bazı değişiklikler kaydedilmemiş.\n"
"Yine de çıkmak istiyor musunuz ?\n"
"(kaydedilmeyen değişiklikler yitirilecek)"
"Yine de çıkmak istiyor musunuz?"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:240
#: gnome-session/session-properties.desktop.in.h:2
......@@ -381,11 +378,11 @@ msgstr "Oturumlar"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:273
msgid "Show splash screen on _login"
msgstr "Oturum açılışında açılış _ekranını göster"
msgstr "Girişte açılış _ekranını göster"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:284
msgid "_Prompt on logout"
msgstr "Oturumu kapatılmasını _onaylat"
msgstr "Çıkışta _onay sor"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:295
msgid "Automatically save chan_ges to session"
......@@ -425,23 +422,23 @@ msgstr "Seçili istemciyi oturumdan kaldır."
#: gnome-session/session-properties.c:55
msgid "Apply changes to the current session"
msgstr "Değişiklikleri geçerli oturuma kaydet"
msgstr "Değişiklikleri geçerli oturuma uygula"
#: gnome-session/session-properties.c:61
msgid "The list of programs in the session."
msgstr "Oturumdaki uygulamaların dökümü"
msgstr "Oturumdaki programların listesi."
#: gnome-session/session-properties.c:88
msgid "Currently running _programs:"
msgstr "Şu _anda çalışan uygulamalar:"
msgstr "Şu _anda çalışan programlar:"
#: gnome-session/session-properties.c:104
msgid "Initialize session settings"
msgstr "Oturum ayarlarını ilklendir"
msgstr "Oturum ayarlarını başlat"
#: gnome-session/session-properties.desktop.in.h:1
msgid "Configure your sessions"
msgstr "Oturumları yapılandır"
msgstr "Oturumlarınızı yapılandırın"
#: gnome-session/splash-widget.c:43
msgid "Sawfish Window Manager"
......@@ -485,14 +482,9 @@ msgstr "Başlangıç komutu boş bırakılamaz"
#: gnome-session/startup-programs.c:379
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Başlangıç Uygulaması Ekle"
msgstr "Başlangıç Programı Ekle"
#: gnome-session/startup-programs.c:400
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Başlangıç Uygulaması Düzenle"
#~ msgid "Save Current Session"
#~ msgstr "Geçerli Oturumu Kaydet"
msgstr "Başlangıç Programı Düzenle"
#~ msgid "Save current state of desktop"
#~ msgstr "Masaüstünün geçerli durumunu kaydet"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment