Commit 33dbcfb9 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

parent 54e8e518
# Norwegian bokmål translation of gnome-session.
# Copyright (C) 1998-2004 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2014.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2015.
# Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session 3.15.x\n"
"Project-Id-Version: gnome-session 3.19.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-25 23:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-25 23:28+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-15 19:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-15 19:59+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: no\n"
......@@ -29,23 +29,18 @@ msgstr "Denne oppføringen lar deg velge en lagret økt"
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2 ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Denne økten logger inn i GNOME"
#: ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:1
msgid "GNOME on Xorg"
msgstr "GNOME på Xorg"
#: ../data/gnome-dummy.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME dummy"
msgstr "GNOME dummy"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-wayland.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME on Wayland"
msgstr "GNOME på Wayland"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
msgstr "Denne økten logger inn i GNOME med Wayland"
#: ../data/session-selector.ui.h:1
msgid "Custom Session"
msgstr "Egendefinert økt"
......@@ -106,11 +101,11 @@ msgstr "Ko_mmando:"
msgid "_Name:"
msgstr "_Navn:"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:321
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:313
msgid "Oh no! Something has gone wrong."
msgstr "Å nei! Noe har gått galt."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:328
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:320
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover. Please contact a system "
"administrator"
......@@ -118,7 +113,7 @@ msgstr ""
"Et problem har oppstått og systemet kan ikke gjenopprettes. Vennligst "
"kontakt en systemadmininstrator"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:330
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:322
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover. All extensions have "
"been disabled as a precaution."
......@@ -126,7 +121,7 @@ msgstr ""
"Et problem har oppstått og systemet kan ikke gjenopprettes. Alle utvidelser "
"er slått av som følge av dette."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:332
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:324
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover.\n"
"Please log out and try again."
......@@ -134,27 +129,27 @@ msgstr ""
"Et problem har oppstått og systemet kan ikke gjenopprettes.\n"
"Vennligst logg ut og prøv igjen."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:347
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:339
msgid "_Log Out"
msgstr "_Logg ut"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:369 ../gnome-session/main.c:306
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:280
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Aktiver feilsøkingskode"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:370
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:362
msgid "Allow logout"
msgstr "Tillat utlogging"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:371
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:363
msgid "Show extension warning"
msgstr "Vis advarsel om utvidelser"
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1271 ../gnome-session/gsm-manager.c:2043
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1256 ../gnome-session/gsm-manager.c:1902
msgid "Not responding"
msgstr "Svarer ikke"
#: ../gnome-session/gsm-util.c:382
#: ../gnome-session/gsm-util.c:381
msgid "_Log out"
msgstr "_Logg ut"
......@@ -181,40 +176,40 @@ msgstr "Nekter ny klient tilgang fordi økten er i ferd med å avsluttes\n"
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Kunne ikke opprette plugg for ICE-lytting: %s"
#: ../gnome-session/main.c:304
#: ../gnome-session/main.c:278
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Overstyr forvalgte kataloger for autostart"
#: ../gnome-session/main.c:304
#: ../gnome-session/main.c:278
msgid "AUTOSTART_DIR"
msgstr "AUTOSTART_DIR"
#: ../gnome-session/main.c:305
#: ../gnome-session/main.c:279
msgid "Session to use"
msgstr "Økt som skal brukes"
#: ../gnome-session/main.c:305
#: ../gnome-session/main.c:279
msgid "SESSION_NAME"
msgstr "SESSION_NAME"
#: ../gnome-session/main.c:307
#: ../gnome-session/main.c:281
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Ikke last brukerdefinerte programmer"
#: ../gnome-session/main.c:308
#: ../gnome-session/main.c:282
msgid "Version of this application"
msgstr "Versjon av dette programmet"
#. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
#: ../gnome-session/main.c:310
#: ../gnome-session/main.c:284
msgid "Show the fail whale dialog for testing"
msgstr "Vis feildialog for testing"
#: ../gnome-session/main.c:311
#: ../gnome-session/main.c:285
msgid "Disable hardware acceleration check"
msgstr "Slå av sjekk for maskinvareaksellerasjon"
#: ../gnome-session/main.c:325
#: ../gnome-session/main.c:307
msgid " - the GNOME session manager"
msgstr "- GNOME økthåndterer"
......@@ -285,30 +280,30 @@ msgstr "Øktnavn kan ikke inneholde «/»-tegn"
msgid "A session named ‘%s’ already exists"
msgstr "En økt med navn «%s» eksisterer allerede"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
#: ../tools/gnome-session-quit.c:49
msgid "Log out"
msgstr "Logg ut"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
#: ../tools/gnome-session-quit.c:50
msgid "Power off"
msgstr "Slå av"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
msgid "Reboot"
msgstr "Start på nytt"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:54
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
msgid "Ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Overser eventuelle hindringer"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:55
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
msgid "Don't prompt for user confirmation"
msgstr "Ikke spør etter bekreftelse fra bruker"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:89 ../tools/gnome-session-quit.c:99
#: ../tools/gnome-session-quit.c:87 ../tools/gnome-session-quit.c:101
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Kunne ikke koble til økthåndterer"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:201
#: ../tools/gnome-session-quit.c:196
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Programmet ble kalt med motstridende alternativer"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment