fi.po 21.2 KB
Newer Older
1
# gnome-session Finnish translation
2
# Copyright (C) 2002-2009 Free Software Foundation, Inc.
3 4 5 6 7 8
# Ville Hautamäki <villeh@cs.joensuu.fi>, 1998, 2000.
# Mikko Rauhala <mjr@iki.fi>, 1999.
# Pauli Virtanen <pauli.virtanen@hut.fi>, 2000-2005.
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2005-2009.
# Mikko Piippo (https://launchpad.net/~piippo-cc), 2008.
# Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi>, 2008-2010.
9
# Ville-Pekka Vainio <vpivaini@cs.helsinki.fi>, 2010.
10
# Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>, 2011.
11
# Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>, 2012, 2013, 2015.
12
#
13 14
msgid ""
msgstr ""
15
"Project-Id-Version: gnome-session\n"
16 17
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
18 19
"POT-Creation-Date: 2015-11-18 10:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-18 16:59+0200\n"
20
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
21
"Language-Team: suomi <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
22
"Language: fi\n"
23
"MIME-Version: 1.0\n"
24
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
25
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
26
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
27
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
28

29 30 31 32 33 34 35 36
#: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:1
msgid "Custom"
msgstr "Omavalintainen"

#: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:2
msgid "This entry lets you select a saved session"
msgstr "Tämä kohta mahdollistaa tallennetun istunnon valinnan"

37 38 39 40
#: ../data/gnome.desktop.in.h:1 ../data/gnome.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME"
msgstr "Gnome"

41
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2 ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:2
42 43 44
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Tämä istunto kirjautuu Gnomeen"

45 46 47 48 49
#: ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:1
#| msgid "GNOME on Wayland"
msgid "GNOME on Xorg"
msgstr "Gnome Xorgilla"

50 51 52 53 54 55 56 57
#: ../data/gnome-dummy.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME dummy"
msgstr "Gnome-malli-istunto (dummy)"

#: ../data/session-selector.ui.h:1
msgid "Custom Session"
msgstr "Omavalintainen istunto"

58
#: ../data/session-selector.ui.h:2 ../tools/gnome-session-selector.c:102
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
msgid "Please select a custom session to run"
msgstr "Valitse omavalintainen istunto"

#: ../data/session-selector.ui.h:3
msgid "_New Session"
msgstr "_Uusi istunto"

#: ../data/session-selector.ui.h:4
msgid "_Remove Session"
msgstr "_Poista istunto"

#: ../data/session-selector.ui.h:5
msgid "Rena_me Session"
msgstr "Ni_meä istunto uudelleen"

#: ../data/session-selector.ui.h:6
msgid "_Continue"
msgstr "_Jatka"

78
#: ../data/session-properties.ui.h:1
79 80
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "Muut käynnistyvät _ohjelmat:"
Jacob Berkman's avatar
Jacob Berkman committed
81

82
#: ../data/session-properties.ui.h:2
83 84
msgid "Startup Programs"
msgstr "Käynnistyvät ohjelmat"
Jacob Berkman's avatar
Jacob Berkman committed
85

86
#: ../data/session-properties.ui.h:3
87 88
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "Muista käynnissä olevat ohjelmat kirjauduttaessa ulos"
Jacob Berkman's avatar
Jacob Berkman committed
89

90
#: ../data/session-properties.ui.h:4
91 92
msgid "_Remember Currently Running Applications"
msgstr "Muista tällä hetkellä _käynnissä olevat sovellukset"
Jacob Berkman's avatar
Jacob Berkman committed
93

94
#: ../data/session-properties.ui.h:5
95 96
msgid "Options"
msgstr "Valinnat"
Jacob Berkman's avatar
Jacob Berkman committed
97

98
#: ../data/session-properties.ui.h:6
99 100
msgid "Browse…"
msgstr "Selaa…"
Jacob Berkman's avatar
Jacob Berkman committed
101

102
#: ../data/session-properties.ui.h:7
103 104
msgid "Comm_ent:"
msgstr "Komm_entti:"
Jacob Berkman's avatar
Jacob Berkman committed
105

106
#: ../data/session-properties.ui.h:8
107 108
msgid "Co_mmand:"
msgstr "Ko_mento:"
Jacob Berkman's avatar
Jacob Berkman committed
109

110
#: ../data/session-properties.ui.h:9
111 112
msgid "_Name:"
msgstr "_Nimi:"
Jacob Berkman's avatar
Jacob Berkman committed
113

114
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:313
115 116
msgid "Oh no! Something has gone wrong."
msgstr "Voi ei! Jotain meni pieleen."
117

118
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:320
119 120 121 122 123 124 125
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover. Please contact a system "
"administrator"
msgstr ""
"Esiintyi ongelma ja järjestelmä ei pysty palautumaan. Ota yhteyttä "
"järjestelmän ylläpitäjään"

126
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:322
127 128 129 130 131 132 133
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover. All extensions have "
"been disabled as a precaution."
msgstr ""
"Esiintyi ongelma ja järjestelmä ei pysty palautumaan. Kaikki laajennukset on "
"poistettu käytöstä varotoimenpiteenä."

134
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:324
135 136 137 138 139 140 141
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover.\n"
"Please log out and try again."
msgstr ""
"Esiintyi ongelma ja järjestelmä ei pysty palautumaan.\n"
"Kirjaudu ulos ja yritä uudelleen, kiitos."

142
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:339
143
msgid "_Log Out"
144
msgstr "Kirjaudu ul_os"
145

146
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:280
147 148 149
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Käytä vianetsintäkoodia"

150
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:362
151 152 153
msgid "Allow logout"
msgstr "Salli uloskirjautuminen"

154
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:363
155 156 157
msgid "Show extension warning"
msgstr "Näytä laajennusvaroitus"

158
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1256 ../gnome-session/gsm-manager.c:1902
159 160
msgid "Not responding"
msgstr "Ei vastaa"
161

162
#: ../gnome-session/gsm-util.c:381
163 164 165
msgid "_Log out"
msgstr "Kirjau_du ulos"

166 167 168 169
#. It'd be really surprising to reach this code: if we're here,
#. * then the XSMP client already has set several XSMP
#. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
#.
170
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:557
171 172 173
msgid "Remembered Application"
msgstr "Muistettu sovellus"

174
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1207
175 176
msgid "This program is blocking logout."
msgstr "Tämä ohjelma estää kirjautumisen ulos."
177

178
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:340
179
msgid ""
180 181
"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
182
msgstr ""
183 184
"Kieltäydytään uudesta asiakasyhteydestä, koska istuntoa ollaan parhaillaan "
"sulkemassa\n"
185

186
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:609
187
#, c-format
188
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
189
msgstr "ICE-kuuntelupistoketta ei voi luoda: %s"
190

191
#: ../gnome-session/main.c:278
192 193 194
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Korvaa automaattikäynnistyksen oletuskansiot"

195
#: ../gnome-session/main.c:278
196 197 198
msgid "AUTOSTART_DIR"
msgstr "AUTOKÄYN_HAK"

199
#: ../gnome-session/main.c:279
200 201
msgid "Session to use"
msgstr "Käytettävä istunto"
202

203
#: ../gnome-session/main.c:279
204 205 206
msgid "SESSION_NAME"
msgstr "ISTUNTONIMI"

207
#: ../gnome-session/main.c:281
208 209
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Älä lataa käyttäjän määrittelemiä sovelluksia"
210

211
#: ../gnome-session/main.c:282
212 213 214
msgid "Version of this application"
msgstr "Tämän ohjelman versio"

215
#. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
216
#: ../gnome-session/main.c:284
217 218 219
msgid "Show the fail whale dialog for testing"
msgstr "Näytä musta virheikkuna testausta varten"

220
#: ../gnome-session/main.c:285
221 222 223
msgid "Disable hardware acceleration check"
msgstr "Poista laitteistokiihdytyksen tarkistus käytöstä"

224
#: ../gnome-session/main.c:307
225 226 227
msgid " - the GNOME session manager"
msgstr " - Gnomen istunnonhallinta"

228
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:108
229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246
#, c-format
msgid ""
"%s [OPTION...] COMMAND\n"
"\n"
"Execute COMMAND while inhibiting some session functionality.\n"
"\n"
" -h, --help    Show this help\n"
" --version     Show program version\n"
" --app-id ID    The application id to use\n"
"          when inhibiting (optional)\n"
" --reason REASON  The reason for inhibiting (optional)\n"
" --inhibit ARG   Things to inhibit, colon-separated list of:\n"
"          logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
" --inhibit-only  Do not launch COMMAND and wait forever instead\n"
"\n"
"If no --inhibit option is specified, idle is assumed.\n"
msgstr ""

247
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:146
248 249 250 251
#, c-format
msgid "Failed to execute %s\n"
msgstr "Kohteen %s suorittaminen epäonnistui\n"

252 253
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:206 ../tools/gnome-session-inhibit.c:216
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:226
254 255 256 257
#, c-format
msgid "%s requires an argument\n"
msgstr "%s vaatii argumentin\n"

258
#: ../tools/gnome-session-selector.c:61
259 260 261 262
#, c-format
msgid "Session %d"
msgstr "Istunto %d"

263
#: ../tools/gnome-session-selector.c:107
264 265 266 267
msgid ""
"Session names are not allowed to start with ‘.’ or contain ‘/’ characters"
msgstr "Istuntonimi ei voi alkaa merkillä ‘.’ tai sisältää merkkiä ‘/’"

268
#: ../tools/gnome-session-selector.c:111
269 270 271
msgid "Session names are not allowed to start with ‘.’"
msgstr "Istuntonimi ei voi alkaa merkillä ‘.’"

272
#: ../tools/gnome-session-selector.c:115
273 274 275
msgid "Session names are not allowed to contain ‘/’ characters"
msgstr "Istuntonimi ei voi sisältää merkkiä ‘/’"

276
#: ../tools/gnome-session-selector.c:123
277 278 279 280
#, c-format
msgid "A session named ‘%s’ already exists"
msgstr "Istunto nimeltä ‘%s’ on jo olemassa"

281
#: ../tools/gnome-session-quit.c:49
282 283 284
msgid "Log out"
msgstr "Kirjaudu ulos"

285
#: ../tools/gnome-session-quit.c:50
286 287
msgid "Power off"
msgstr "Sammuta"
288

289
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
290 291 292
msgid "Reboot"
msgstr "Käynnistä uudelleen"

293
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
294 295
msgid "Ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Jätä käynnissä olevat estot huomioimatta"
296

297
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
298 299
msgid "Don't prompt for user confirmation"
msgstr "Älä kysy käyttäjän vahvistusta"
300

301
#: ../tools/gnome-session-quit.c:87 ../tools/gnome-session-quit.c:101
302 303
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Istunnonhallintaan ei saa yhteyttä"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
304

305
#: ../tools/gnome-session-quit.c:196
306 307
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Ohjelmaa kutsuttiin ristiriitaisilla valitsimilla"
308

309 310 311
#~ msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
#~ msgstr "Tämä istunto kirjautuu Gnomeen Waylandia käyttäen"

312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395
#~ msgid "Select Command"
#~ msgstr "Valitse komento"

#~ msgid "Add Startup Program"
#~ msgstr "Lisää käynnistyvä sovellus"

#~ msgid "Edit Startup Program"
#~ msgstr "Muokkaa käynnistyvää ohjelmaa"

#~ msgid "The startup command cannot be empty"
#~ msgstr "Käynnistyskomento ei voi olla tyhjä"

#~ msgid "The startup command is not valid"
#~ msgstr "Käynnistyskomento ei ole kelvollinen"

#~ msgid "Enabled"
#~ msgstr "Käytössä"

#~ msgid "Icon"
#~ msgstr "Kuvake"

#~ msgid "Program"
#~ msgstr "Sovellus"

#~ msgid "Startup Applications Preferences"
#~ msgstr "Aloitusohjelmien asetukset"

#~ msgid "No name"
#~ msgstr "Ei nimeä"

#~ msgid "No description"
#~ msgstr "Ei kuvausta"

#~ msgid "Could not display help document"
#~ msgstr "Ohjetta ei voitu näyttää"

#~ msgid "Startup Applications"
#~ msgstr "Käynnistettävät ohjelmat"

#~ msgid "Choose what applications to start when you log in"
#~ msgstr "Valitse sisäänkirjauduttaessa käynnistettävät ohjelmat"

#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
#~ msgstr "Tiedosto ei ole kelvollinen .desktop-tiedosto"

#~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
#~ msgstr "Tuntematon desktop-tiedoston versio ”%s”"

#~ msgid "Starting %s"
#~ msgstr "%s käynnistyy"

#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
#~ msgstr "Sovellus ei hyväksy asiakirjoja komentoriviltä"

#~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
#~ msgstr "Tuntematon käynnistinvalitsin: %d"

#~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
#~ msgstr "Asiakirja-URIa ei voida antaa ”Type=Link”-työpöytäkohteelle"

#~ msgid "Not a launchable item"
#~ msgstr "Kohde ei ole käynnistettävä"

#~ msgid "Disable connection to session manager"
#~ msgstr "Ota yhteys istunnonhallintaan pois käytöstä"

#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
#~ msgstr "Anna tallennetut asetukset sisältävä tiedosto"

#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "TIEDOSTO"

#~ msgid "Specify session management ID"
#~ msgstr "Anna istunnonhallinnan tunniste (ID)"

#~ msgid "ID"
#~ msgstr "ID"

#~ msgid "Session management options:"
#~ msgstr "Istunnonhallinnan valinnat:"

#~ msgid "Show session management options"
#~ msgstr "Näytä istunnonhallinnan valinnat"

396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
#~ msgid "Some programs are still running:"
#~ msgstr "Joitakin ohjelmia on vielä käynnissä:"

#~ msgid "Unknown"
#~ msgstr "Tuntematon"

#~ msgid "A program is still running:"
#~ msgstr "Ohjelma on vielä käynnissä:"

#~| msgid ""
#~| "Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause "
#~| "you to lose work."
#~ msgid ""
#~ "Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause you "
#~ "to lose work."
#~ msgstr ""
#~ "Odotetaan ohjelman sulkeutumista. Ohjelman suorituksen keskeyttäminen voi "
#~ "aiheuttaa töiden häviämisen."

#~| msgid ""
#~| "Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause "
#~| "you to lose work."
#~ msgid ""
#~ "Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause you "
#~ "to lose work."
#~ msgstr ""
#~ "Odotetaan ohjelmien sulkeutumista. Ohjelmien suorituksen keskeyttäminen "
#~ "voi aiheuttaa töiden häviämisen."

#~ msgid "Switch User Anyway"
#~ msgstr "Vaihda käyttäjää kaikesta huolimatta"

#~ msgid "Log Out Anyway"
#~ msgstr "Kirjaudu ulos kaikesta huolimatta"

#~ msgid "Suspend Anyway"
#~ msgstr "Siirry valmiustilaan kaikesta huolimatta"

#~ msgid "Hibernate Anyway"
#~ msgstr "Siirry lepotilaan kaikesta huolimatta"

#~ msgid "Shut Down Anyway"
#~ msgstr "Sammuta kaikesta huolimatta"

#~ msgid "Restart Anyway"
#~ msgstr "Käynnistä uudelleen kaikesta huolimatta"

#~ msgid "Lock Screen"
#~ msgstr "Lukitse näyttö"

#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Peru"

#~ msgid "You will be automatically logged out in %d second."
#~ msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds."
#~ msgstr[0] "Sinut kirjataan ulos automaattisesti %d sekunnin kuluttua."
#~ msgstr[1] "Sinut kirjataan ulos automaattisesti %d sekunnin kuluttua."

#~ msgid "This system will be automatically shut down in %d second."
#~ msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds."
#~ msgstr[0] "Järjestelmä sammuu automaattisesti %d sekunnin kuluttua."
#~ msgstr[1] "Järjestelmä sammuu automaattisesti %d sekunnin kuluttua."

#~ msgid "This system will be automatically restarted in %d second."
#~ msgid_plural "This system will be automatically restarted in %d seconds."
#~ msgstr[0] "Järjestelmä käynnistetään uudelleen %d sekunnin kuluttua."
#~ msgstr[1] "Järjestelmä käynnistetään uudelleen %d sekunnin kuluttua."

#~ msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
#~ msgstr "Olet kirjautunut sisään käyttäjänä ”%s”."

#~ msgid "Log out of this system now?"
#~ msgstr "Kirjaudutaanko ulos järjestelmästä nyt?"

#~ msgid "_Switch User"
#~ msgstr "_Vaihda käyttäjää"

#~ msgid "Shut down this system now?"
#~ msgstr "Sammutetaanko järjestelmä nyt?"

#~ msgid "S_uspend"
#~ msgstr "Valmi_ustila"

#~ msgid "_Hibernate"
#~ msgstr "_Lepotila"

#~ msgid "_Restart"
#~ msgstr "Käynnistä _uudelleen"

#~ msgid "_Shut Down"
#~ msgstr "_Sammuta"

#~ msgid "Restart this system now?"
#~ msgstr "Käynnistetäänkö järjestelmä uudelleen nyt?"
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517

#~ msgid "Icon '%s' not found"
#~ msgstr "Kuvaketta ”%s” ei löydy"

#~ msgid "GNOME 3 Failed to Load"
#~ msgstr "Gnome 3 lataus epäonnistui"

#~ msgid ""
#~ "Unfortunately GNOME 3 failed to start properly and started in the "
#~ "<i>fallback mode</i>.\n"
#~ "\n"
#~ "This most likely means your system (graphics hardware or driver) is not "
#~ "capable of delivering the full GNOME 3 experience."
#~ msgstr ""
#~ "Valitettavasti Gnome 3:n täysi käynnistys epäonnistui ja se "
#~ "käynnistettiin <i>varatilassa</i>.\n"
#~ "\n"
#~ "Yleensä tämä tarkoittaa, että järjestelmäsi (grafiikkalaitteisto tai -"
#~ "ajuri) ei pysty tarjoamaan täyttä Gnome 3 -kokemusta."

#~ msgid "Learn more about GNOME 3"
#~ msgstr "Opi lisää GNOME 3 -työpöydästä"

#~ msgid ""
#~ "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
#~ msgstr ""
#~ "Kirjautumisistuntoa ei voi käynnistää (eikä X-palvelimeen voitu yhdistää)"

518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539
#~ msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
#~ msgstr "<b>Joitakin ohjelmia on vielä käynnissä:</b>"

#~ msgid ""
#~ "A problem has occurred and the system can't recover. Some of the "
#~ "extensions below may have caused this.\n"
#~ "Please try disabling some of these, and then log out and try again."
#~ msgstr ""
#~ "Esiintyi ongelma ja järjestelmä ei pysty palautumaan. Jokin alla "
#~ "mainituista laajennuksista on saattanut aiheuttaa tämän.\n"
#~ "Kokeile ottaa ne pois käytöstä sekä kirjaudu ulos ja yritä uudelleen, "
#~ "kiitos."

#~ msgid "Exited with code %d"
#~ msgstr "Päättyi koodilla %d"

#~ msgid "Killed by signal %d"
#~ msgstr "Tapettu signaalilla %d"

#~ msgid "Stopped by signal %d"
#~ msgstr "Pysäytetty signaalilla %d"

540 541 542 543 544 545 546
#~ msgid ""
#~ "There is a problem with the configuration server.\n"
#~ "(%s exited with status %d)"
#~ msgstr ""
#~ "Ongelma asetuspalvelimen kanssa.\n"
#~ "(%s poistui tila-arvolla %d)"

547 548
#~ msgid "File Manager"
#~ msgstr "Tiedostonhallinta"
549

550 551 552 553
#~ msgid ""
#~ "If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session."
#~ msgstr ""
#~ "Jos käytössä, gnome-session kysyy käyttäjältä ennen istunnon lopettamista."
554

555 556
#~ msgid "If enabled, gnome-session will save the session automatically."
#~ msgstr "Jos käytössä, gnome-session tallentaa istunnon automaatisesti."
557

558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
#~ msgid "List of applications that are part of the default session."
#~ msgstr "Luettelo sovelluksista, jotka ovat osa oletusistuntoa."

#~ msgid "Logout prompt"
#~ msgstr "Uloskirjautumiskehote"

#~ msgid "Panel"
#~ msgstr "Paneeli"

#~ msgid "Required session components"
#~ msgstr "Vaaditut istuntokomponentit"

#~ msgid ""
#~ "The file manager provides the desktop icons and allows you to interact "
#~ "with your saved files."
#~ msgstr ""
#~ "Tiedostonhallinta mahdollistaa kuvakkeet työpöydällä ja tallennettujen "
#~ "tiedostojen kanssa työskentelyn."

#~ msgid ""
#~ "The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
#~ msgstr ""
#~ "Kuinka monen käyttämättömän minuutin jälkeen istunnon tulkitaan olevan "
#~ "jouten."

#~ msgid ""
#~ "The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
#~ "menus, the window list, status icons, the clock, etc."
#~ msgstr ""
#~ "Paneeli tarjoaa näytön ylä- tai alaosassa olevan palkin, joka sisältää "
#~ "valikot, ikkunaluettelot, tilakuvakkeet, kellon ja niin edelleen."

#~ msgid ""
#~ "The window manager is the program that draws the title bar and borders "
#~ "around windows, and allows you to move and resize windows."
#~ msgstr ""
#~ "Ikkunanhallinta on ohjelma, joka piirtää otsikkopalkin ja reunat "
#~ "ikkunoiden ympärille, sekä mahdollistaa ikkunoiden siirtämisen ja koon "
#~ "muuttamisen."

#~ msgid "Time before session is considered idle"
#~ msgstr "Aikaviive, jonka jälkeen istunto tulkitaan joutenolevaksi"

#~ msgid "Window Manager"
#~ msgstr "Ikkunointiohjelma"

#~ msgid "GConf key used to look up default session"
#~ msgstr "GConf-avain, josta oletusistuntoa etsitään"

#~ msgid "Show shutdown dialog"
#~ msgstr "Näytä sammutusikkuna"

#~ msgid "Use dialog boxes for errors"
#~ msgstr "Käytä valintaikkunoita virheille"

#~ msgid "Set the current session name"
#~ msgstr "Aseta nykyisen istunnon nimi"

#~ msgid "NAME"
#~ msgstr "NIMI"

#~ msgid "Kill session"
#~ msgstr "Tapa istunto"
621

622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
#~ msgid "Your session has been saved."
#~ msgstr "Istunto on tallennettu."

#~ msgid "Could not connect to the session bus"
#~ msgstr "Istuntoväylään ei voi yhdistää"

#~ msgid "Ubuntu Desktop Edition"
#~ msgstr "Ubuntu työpöydille"

#~ msgid "This session logs you into GNOME without user applications"
#~ msgstr "Tämä istunto kirjautuu Gnomeen ilman käyttäjäsovelluksia"

#~ msgid "Ubuntu Desktop Edition (Safe Mode)"
#~ msgstr "Ubuntu työpöydille (turvallinen tila)"

#~ msgid ""
#~ "Waiting for program to finish. Interrupting program may cause you to "
#~ "lose work."
#~ msgstr ""
#~ "Odotetaan ohjelman lopettamista. Ohjelman suorituksen keskeyttäminen voi "
#~ "aiheuttaa töiden häviämistä."

#~ msgid "Ends your session and logs you out."
#~ msgstr "Lopettaa istunnon ja kirjautuu ulos."

#~ msgid ""
#~ "Suspends your session, allowing another user to log in and use the "
#~ "computer."
#~ msgstr ""
#~ "Keskeyttää istunnon, mahdollistaen toisen käyttäjän kirjautumisen ja "
#~ "tietokoneen käytön."

#~ msgid "Shut Down the Computer"
#~ msgstr "Sammuta tietokone"

#~ msgid "Ends your session and turns off the computer."
#~ msgstr "Lopettaa istunnon ja sammuttaa tietokoneen."

#~ msgid "Ends your session and restarts the computer."
#~ msgstr "Lopettaa istunnon ja käynnistää tietokoneen uudelleen."

#~ msgid ""
#~ "Suspends your session quickly, using minimal power while the computer "
#~ "stands by."
#~ msgstr ""
#~ "Keskeyttää istunnon nopeasti. Tietokone käyttää hyvin vähän virtaa "
#~ "valmiustilassa."

#~ msgid ""
#~ "Suspends your session, using no power until the computer is restarted."
#~ msgstr ""
#~ "Keskeyttää istunnon. Tietokone ei käytä virtaa lainkaan, kunnes tietokone "
#~ "kytketään jälleen päälle."

#~ msgid "Cannot find help."
#~ msgstr "Ohjetta ei löydy."

679 680 681 682 683
#~ msgid "GNOME Splash Screen"
#~ msgstr "Gnomen käynnistymisikkuna"

#~ msgid "GNOME Settings Daemon Helper"
#~ msgstr "Gnomen asetuspalvelimen käärin"
684

685 686
#~ msgid "- GNOME Splash Screen"
#~ msgstr "- Gnomen käynnistymisikkuna"
687

688
#~ msgid ""
689 690 691
#~ "This is a relative path value based off the $datadir/pixmaps/ directory. "
#~ "Sub-directories and image names are valid values. Changing this value "
#~ "will effect the next session login."
692
#~ msgstr ""
693 694 695
#~ "Tämä on suhteellinen polku, joka saa arvonsa hakemistosta $datadir/"
#~ "pixmaps/. Kelvollisia arvoja ovat alihakemistot ja kuvien nimet. Tämän "
#~ "arvon muutos tulee voimaan vasta seuraavalla kirjautumiskerralla."