sk.po 13.7 KB
Newer Older
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
1
# Slovak translation for gnome-session.
2
# Copyright (C) 2002, 2003, 2005-2010, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
3 4
# This file is distributed under the same license as the gnome-session package.
# Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002, 2003.
5
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2003.
6
# Peter Tuharsky <tuharsky@misbb.sk>, 2007.
7
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005, 2006, 2008.
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
8
# Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>, 2009, 2010.
9
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2012, 2013.
10
#
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
11 12
msgid ""
msgstr ""
13
"Project-Id-Version: gnome-session\n"
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
15
"session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
16 17
"POT-Creation-Date: 2014-11-24 12:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-24 18:13+0100\n"
18
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
19
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
20
"Language: sk\n"
21
"MIME-Version: 1.0\n"
22
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
24
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
25
"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
# desktop entry name
#: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:1
msgid "Custom"
msgstr "Vlastná relácia"

# desktop entry comment
#: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:2
msgid "This entry lets you select a saved session"
msgstr "Táto položka vám umožní vybrať uloženú reláciu"

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
# desktop entry name; gnome session name
#: ../data/gnome.desktop.in.h:1 ../data/gnome.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

# desktop entry comment
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Táto relácia vás prihlási do GNOME"

47 48 49 50 51
# desktop entry name
#: ../data/gnome-dummy.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME dummy"
msgstr "Fingované GNOME"

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-wayland.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME on Wayland"
msgstr "GNOME cez Wayland"

# desktop entry comment
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
msgstr "Táto relácia vás prihlási do GNOME s použitím protokolu Wayland"

62 63 64 65 66 67
# GtkWindow title
#: ../data/session-selector.ui.h:1
msgid "Custom Session"
msgstr "Vlastná relácia"

# GtkLabel label
68
#: ../data/session-selector.ui.h:2 ../tools/gnome-session-selector.c:102
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
msgid "Please select a custom session to run"
msgstr "Prosím, vyberte vlastnú reláciu, ktorá sa má spustiť"

# GtkButton label
#: ../data/session-selector.ui.h:3
msgid "_New Session"
msgstr "_Nová relácia"

# GtkButton label
#: ../data/session-selector.ui.h:4
msgid "_Remove Session"
msgstr "_Odstrániť reláciu"

# GtkButton label
#: ../data/session-selector.ui.h:5
msgid "Rena_me Session"
msgstr "Pre_menovať reláciu"

# GtkButton label
#: ../data/session-selector.ui.h:6
msgid "_Continue"
msgstr "_Pokračovať"

# GtkLabel label
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
93 94
#: ../data/session-properties.ui.h:1
msgid "Additional startup _programs:"
95
msgstr "Ďalšie _programy spúšťané pri štarte:"
96

97
# tab
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
98
#: ../data/session-properties.ui.h:2
99 100
msgid "Startup Programs"
msgstr "Programy spúšťané pri štarte"
101

102
# GtkCheckButton label
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
103
#: ../data/session-properties.ui.h:3
104 105
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "Pri odhlasovaní si _automaticky zapamätať bežiace aplikácie"
106

107
# GtkLabel label
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
108
#: ../data/session-properties.ui.h:4
109 110
msgid "_Remember Currently Running Applications"
msgstr "_Zapamätať si teraz bežiace aplikácie"
111

112
# tab
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
113 114
#: ../data/session-properties.ui.h:5
msgid "Options"
115
msgstr "Voľby"
116

117
# GtkButton label
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
118
#: ../data/session-properties.ui.h:6
119 120
msgid "Browse…"
msgstr "Prehliadať…"
121

122
# GtkLabel label
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
123
#: ../data/session-properties.ui.h:7
124 125
msgid "Comm_ent:"
msgstr "P_oznámka:"
126

127
# GtkLabel label
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
128
#: ../data/session-properties.ui.h:8
129 130
msgid "Co_mmand:"
msgstr "_Príkaz:"
131

132
# GtkLabel label
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
133
#: ../data/session-properties.ui.h:9
134 135
msgid "_Name:"
msgstr "_Názov:"
136

137
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:321
138 139 140
msgid "Oh no! Something has gone wrong."
msgstr "Ale nie! Niekde sa stala chyba."

141
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:328
142 143 144 145 146 147 148 149 150
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover. Please contact a system "
"administrator"
msgstr ""
"Vyskytla sa chyba a systém sa nedokáže obnoviť. Prosím, kontaktuje správcu "
"systému."

# PK: extensions asi zasuvne moduly
# DK: zasuvne moduly su "plugins".tu sa jedna o rozsirenia Shellu.mam overene v praxi.
151
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:330
152 153 154 155 156 157 158
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover. All extensions have "
"been disabled as a precaution."
msgstr ""
"Vyskytla sa chyba a systém sa nedokáže obnoviť. Všetky rozšírenia boli "
"preventívne zakázané."

159
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:332
160 161 162 163 164 165 166
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover.\n"
"Please log out and try again."
msgstr ""
"Vyskytla sa chyba a systém sa nedokáže obnoviť.\n"
"Prosím, odhláste sa a skúste to znovu."

167
# button
168
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:347
169 170 171 172
msgid "_Log Out"
msgstr "_Odhlásiť sa"

# cmd desc
173
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:369 ../gnome-session/main.c:306
174 175 176 177
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Povolí ladiaci kód"

# cmd desc
178
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:370
179 180 181 182
msgid "Allow logout"
msgstr "Povolí odhlásenie"

# cmd desc
183
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:371
184 185
msgid "Show extension warning"
msgstr "Zobrazí upozornenie rozšírenia"
186

187
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1271 ../gnome-session/gsm-manager.c:2043
188 189
msgid "Not responding"
msgstr "Neodpovedá"
190

191
# button
192
#: ../gnome-session/gsm-util.c:382
193 194
msgid "_Log out"
msgstr "Odh_lásiť sa"
195

196 197 198 199
#. It'd be really surprising to reach this code: if we're here,
#. * then the XSMP client already has set several XSMP
#. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
#.
200
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:557
201 202 203
msgid "Remembered Application"
msgstr "Zapamätaná aplikácia"

204
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1207
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
205
msgid "This program is blocking logout."
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
206
msgstr "Tento program blokuje odhlásenie."
207

208
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:340
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
209 210 211 212
msgid ""
"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
msgstr "Nové pripojenie klienta odmietnuté, pretože sa relácia práve vypína\n"
213

214
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:609
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
215 216
#, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
217
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť načúvajúci soket ICE: %s"
218

219
# cmd desc
220
#: ../gnome-session/main.c:304
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
221
msgid "Override standard autostart directories"
222
msgstr "Preváži predvolené adresáre automatického spúšťania"
223

224
#: ../gnome-session/main.c:304
225 226
msgid "AUTOSTART_DIR"
msgstr "ADRESÁR_AUTOSPUSTENIA"
227

228
# cmd desc
229
#: ../gnome-session/main.c:305
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
230
msgid "Session to use"
231
msgstr "Relácia, ktorá bude použitá"
232

233
#: ../gnome-session/main.c:305
234 235 236 237
msgid "SESSION_NAME"
msgstr "NÁZOV_RELÁCIE"

# cmd desc
238
#: ../gnome-session/main.c:307
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
239
msgid "Do not load user-specified applications"
240 241
msgstr "Nenačíta aplikácie špecifikované používateľom"

242 243 244 245 246
# cmd desc
#: ../gnome-session/main.c:308
msgid "Version of this application"
msgstr "Verzia tejto aplikácie"

247 248
# cmd desc
#. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
249
#: ../gnome-session/main.c:310
250
msgid "Show the fail whale dialog for testing"
251
msgstr "Zobrazí dialógové okno s chybou slúžiace na testovanie"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
252

253 254 255 256 257 258
# cmd desc
#: ../gnome-session/main.c:311
msgid "Disable hardware acceleration check"
msgstr "Zakáže kontrolu hardvérovej akcelerácie"

#: ../gnome-session/main.c:325
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
259 260 261
msgid " - the GNOME session manager"
msgstr " - správca relácie GNOME"

262
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:108
263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
#, c-format
msgid ""
"%s [OPTION...] COMMAND\n"
"\n"
"Execute COMMAND while inhibiting some session functionality.\n"
"\n"
" -h, --help    Show this help\n"
" --version     Show program version\n"
" --app-id ID    The application id to use\n"
"          when inhibiting (optional)\n"
" --reason REASON  The reason for inhibiting (optional)\n"
" --inhibit ARG   Things to inhibit, colon-separated list of:\n"
"          logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
" --inhibit-only  Do not launch COMMAND and wait forever instead\n"
"\n"
"If no --inhibit option is specified, idle is assumed.\n"
msgstr ""
"%s [VOĽBA...] PRÍKAZ\n"
"\n"
"Spustenie PRÍKAZU počas potlačenia niektorých funkcií relácie.\n"
"\n"
" -h, --help    Zobrazí tohoto pomocníka\n"
" --version     Zobrazí verziu programu\n"
" --app-id ID    Identifikátor aplikácie, ktorá sa použije\n"
"          pri potlačení (voliteľné)\n"
" --reason PRÍČINA Príčina, kvôli ktorej sa uskutoční potlačenie\n"
"          (voliteľné)\n"
290 291 292 293 294 295
" --inhibit PARAM  Dvojbodkou oddelené súčasti na potlačenie, z možností:\n"
"          logout (odhlásenie)\n"
"          switch-user (prepnutie používateľa)\n"
"          suspend (uspatie)\n"
"          idle (nečinnosť)\n"
"          automount (automatické pripojenie)\n"
296 297 298 299 300 301
" --inhibit-only  Nespustí PRÍKAZ, ale bude miesto toho čakať do\n"
"          nekonečna\n"
"\n"
"Ak nie je určená žiadna voľba typu --inhibit, bude sa predpokladať "
"nečinnosť.\n"

302
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:146
303 304 305 306
#, c-format
msgid "Failed to execute %s\n"
msgstr "Zlyhalo spustenie príkazu %s\n"

307 308
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:206 ../tools/gnome-session-inhibit.c:216
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:226
309 310
#, c-format
msgid "%s requires an argument\n"
311
msgstr "Príkaz %s vyžaduje parameter\n"
312

313
# cmd desc
314
#: ../tools/gnome-session-selector.c:61
315 316 317 318
#, c-format
msgid "Session %d"
msgstr "Relácia č. %d"

319
#: ../tools/gnome-session-selector.c:107
320 321 322 323
msgid ""
"Session names are not allowed to start with ‘.’ or contain ‘/’ characters"
msgstr "Názvy relácií nesmú začínať s „.“ ani obsahovať znaky „/“"

324
#: ../tools/gnome-session-selector.c:111
325 326 327
msgid "Session names are not allowed to start with ‘.’"
msgstr "Názvy relácií nesmú začínať s „.“"

328
#: ../tools/gnome-session-selector.c:115
329 330 331
msgid "Session names are not allowed to contain ‘/’ characters"
msgstr "Názvy relácií nesmú obsahovať znaky „/“"

332
#: ../tools/gnome-session-selector.c:123
333 334 335 336 337
#, c-format
msgid "A session named ‘%s’ already exists"
msgstr "Relácia s názvom „%s“ už existuje"

# cmd desc
338
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
339
msgid "Log out"
340
msgstr "Uskutoční odhlásenie"
341

342
# cmd desc
343
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
344
msgid "Power off"
345
msgstr "Uskutoční vypnutie"
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
346

347
# cmd desc
348
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
349
msgid "Reboot"
350
msgstr "Uskutoční reštart"
351

352
# cmd desc
353
#: ../tools/gnome-session-quit.c:54
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
354
msgid "Ignoring any existing inhibitors"
355
msgstr "Budú sa ignorovať akékoľvek potlačenia"
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
356

357
# cmd desc
358
#: ../tools/gnome-session-quit.c:55
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
359 360 361
msgid "Don't prompt for user confirmation"
msgstr "Nepýtať si potvrdenie od používateľa"

362
#: ../tools/gnome-session-quit.c:89 ../tools/gnome-session-quit.c:99
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
363 364
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k správcovi relácií"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
365

366
#: ../tools/gnome-session-quit.c:201
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
367 368
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Program volaný s konfliktnými voľbami"
369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467

# titulok okna
#~ msgid "Select Command"
#~ msgstr "Výber príkazu"

# window title
#~ msgid "Add Startup Program"
#~ msgstr "Pridanie programu spúšťaného pri štarte"

# window title
#~ msgid "Edit Startup Program"
#~ msgstr "Úprava programu spúšťaného pri štarte"

#~ msgid "The startup command cannot be empty"
#~ msgstr "Príkaz na spustenie pri štarte nemôže byť prázdny"

#~ msgid "The startup command is not valid"
#~ msgstr "Príkaz na spustenie pri štarte je neplatný"

# tree_view_column
#~ msgid "Enabled"
#~ msgstr "Povolený"

# tree_view_column
#~ msgid "Icon"
#~ msgstr "Ikona"

# tree_view_column
#~ msgid "Program"
#~ msgstr "Program"

#  window title
#~ msgid "Startup Applications Preferences"
#~ msgstr "Nastavenia aplikácií spúšťaných pri štarte"

#~ msgid "No name"
#~ msgstr "Bez názvu"

#~ msgid "No description"
#~ msgstr "Bez popisu"

#~ msgid "Could not display help document"
#~ msgstr "Nepodarilo sa zobraziť dokument pomocníka"

# desktop entry name
#~ msgid "Startup Applications"
#~ msgstr "Aplikácie spúšťané pri štarte"

# desktop entry comment
#~ msgid "Choose what applications to start when you log in"
#~ msgstr "Umožňuje zvoliť aplikácie, ktoré sa majú spustiť, keď sa prihlásite"

#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
#~ msgstr "Súbor nie je platným súborom .desktop"

#~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
#~ msgstr "Nerozpoznaná hodnota „%s“ položky Version v súbore .desktop"

#~ msgid "Starting %s"
#~ msgstr "Spúšťa sa %s"

#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
#~ msgstr "Aplikácia neprijíma dokumenty v príkazovom riadku"

#~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
#~ msgstr "Nerozpoznaná voľba spustenia: %d"

#~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
#~ msgstr ""
#~ "Nie je možné odovzdať URI dokumentov do položky „Type=Link“ súboru ."
#~ "desktop "

#~ msgid "Not a launchable item"
#~ msgstr "Nespustiteľná položka"

# cmd desc
#~ msgid "Disable connection to session manager"
#~ msgstr "Zakáže pripojenie k správcovi relácií"

# cmd desc
#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
#~ msgstr "Určuje súbor obsahujúci uloženú konfiguráciu"

#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "SÚBOR"

# cmd desc
#~ msgid "Specify session management ID"
#~ msgstr "Určuje identifikátor správy relácie"

#~ msgid "ID"
#~ msgstr "IDENTIFIKÁTOR"

#~ msgid "Session management options:"
#~ msgstr "Voľby pre správu relácie:"

# cmd desc
#~ msgid "Show session management options"
#~ msgstr "Zobrazí voľby pre správu relácie"