cs.po 13.9 KB
Newer Older
1
# translation of gnome-session to Czech
2
# Copyright (C) 1999,2003 Free Software Foundation, Inc.
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
4
# GIS <gis@academy.cas.cz>, 1999.
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
5
# David Šauer <davids@penguin.cz>, 1999.
6 7
# George Lebl <jirka@5z.com>, 2000-2001.
# Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>, 2000-2001.
8
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002,2003
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
9
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
10 11
msgid ""
msgstr ""
12
"Project-Id-Version: gnome-session VERSION\n"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
14
"POT-Creation-Date: 2005-01-11 08:59+0000\n"
15
"PO-Revision-Date: 2004-12-25 15:49+0100\n"
16
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
17
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
18
"MIME-Version: 1.0\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
22
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:1
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
23
msgid "Allow TCP connections"
24
msgstr "Povolit TCP připojení"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
25

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
26
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:2
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
27 28 29 30 31
msgid ""
"For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() "
"(XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP "
"ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. "
"gnome-session must be restarted for this to take effect."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
32 33 34 35 36
msgstr ""
"Na platformách, které mají _IceTcpTransNoListen() (systémy XFree86), gnome-"
"session nenaslouchá spojením na TCP portech. Tato volba umožňuje připojení z "
"(ověřených) vzdálených počítačů. Aby se projevila změna v tomto nastavení, "
"musí být gnome-session restartována."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
37

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
38
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:3
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
39
msgid "If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
40 41
msgstr ""
"Pokud je povoleno, gnome-session se před ukončením sezení zeptá uživatele."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
42

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
43
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:4
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
44 45 46
msgid ""
"If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, "
"the logout dialog will have an option to save the session."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
47 48 49
msgstr ""
"Pokud je povoleno, gnome-session uloží sezení automaticky. Jinak bude na "
"odhlašovacím dialogu zobrazena volba pro uložení sezení."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
50

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
51
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:5
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
52
msgid "Logout prompt"
53
msgstr "Dotaz na odhlášení"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
54

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
55
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:6
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
56 57 58 59
msgid ""
"Preferred Image to use for the splash screen when logging in to the GNOME "
"Desktop"
msgstr ""
60 61
"Preferovaný obrázek, který se použije na úvodní obrazovce při přihlašování "
"do prostředí GNOME"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
62

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
63
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:7
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
64
msgid "Save sessions"
65
msgstr "Ukládat sezení"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
66

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
67
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:8
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
68
msgid "Show the splash screen"
69
msgstr "Zobrazovat úvodní obrazovku"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
70

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
71
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:9
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
72
msgid "Show the splash screen when the session starts up"
73
msgstr "Zobrazovat úvodní obrazovku při startu sezení"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
74

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
75
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:10
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
76
msgid "Splash Screen Image"
77
msgstr "Obrázek úvodní obrazovky"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
78

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
79
#: gnome-session/gsm-client-editor.c:97 gnome-session/startup-programs.c:314
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
80
msgid "_Order:"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
81
msgstr "_Pořadí:"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
82

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
83
#: gnome-session/gsm-client-editor.c:99
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
84
msgid "The order in which applications are started in the session."
85
msgstr "Pořadí, ve kterém budou aplikace v sezení spouštěny"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
86

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
87
#: gnome-session/gsm-client-editor.c:106
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
88
msgid "What happens to the application when it exits."
89
msgstr "Co se stane aplikaci, když skončí."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
90

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
91
#: gnome-session/gsm-client-editor.c:109
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
92
msgid "_Style:"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
93
msgstr "_Styl: "
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
94

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
95
#: gnome-session/gsm-client-list.c:150
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
96
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:412
97
msgid "Order"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
98
msgstr "Pořadí"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
99

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
100
#: gnome-session/gsm-client-list.c:155
101 102
msgid "Style"
msgstr "Styl"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
103

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
104
#: gnome-session/gsm-client-list.c:160
105 106
msgid "State"
msgstr "Stav"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
107

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
108
#: gnome-session/gsm-client-list.c:165
109 110
msgid "Program"
msgstr "Program"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
111

112 113
#: gnome-session/gsm-client-row.c:31
msgid "Inactive"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
114
msgstr "Neaktivní"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
115

116 117
#: gnome-session/gsm-client-row.c:32
msgid "Waiting to start or already finished."
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
118
msgstr "Čekající na spuštění nebo již ukončený."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
119

120 121
#: gnome-session/gsm-client-row.c:34
msgid "Starting"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
122
msgstr "Spouští se"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
123

124 125
#: gnome-session/gsm-client-row.c:35
msgid "Started but has not yet reported state."
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
126
msgstr "Spuštěn, ale ještě neoznámil stav."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
127

128 129
#: gnome-session/gsm-client-row.c:37
msgid "Running"
130
msgstr "Běžící"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
131

132 133
#: gnome-session/gsm-client-row.c:38
msgid "A normal member of the session."
134
msgstr "Normální člen sezení."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
135

136 137
#: gnome-session/gsm-client-row.c:40
msgid "Saving"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
138
msgstr "Ukládá se"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
139

140 141
#: gnome-session/gsm-client-row.c:41
msgid "Saving session details."
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
142
msgstr "Ukládá popis sezení."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
143

144 145
#: gnome-session/gsm-client-row.c:43
msgid "Unknown"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
146
msgstr "Není známo"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
147

148 149
#: gnome-session/gsm-client-row.c:44
msgid "State not reported within timeout."
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
150
msgstr "Během určité doby nebyl oznámen stav."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
151

152 153
#: gnome-session/gsm-client-row.c:50
msgid "Normal"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
154
msgstr "Normální"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
155

156 157
#: gnome-session/gsm-client-row.c:51
msgid "Unaffected by logouts but can die."
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
158
msgstr "Nepřerušené při odhlášení, ale lze je ukončit."
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
159

160
#: gnome-session/gsm-client-row.c:53
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
161
msgid "Restart"
162
msgstr "Restart"
Jiri (George) Lebl's avatar
Jiri (George) Lebl committed
163

164 165
#: gnome-session/gsm-client-row.c:54
msgid "Never allowed to die."
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
166
msgstr "Nikdy nekončí."
167

168 169
#: gnome-session/gsm-client-row.c:56
msgid "Trash"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
170
msgstr "Zahozené"
171

172 173
#: gnome-session/gsm-client-row.c:57
msgid "Discarded on logout and can die."
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
174
msgstr "Ukončeny při odhlášení a lze je ukončit."
175

176 177
#: gnome-session/gsm-client-row.c:59
msgid "Settings"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
178
msgstr "Nastavení"
Jacob Berkman's avatar
Jacob Berkman committed
179

180 181
#: gnome-session/gsm-client-row.c:60
msgid "Always started on every login."
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
182
msgstr "Spuštěno při každém přihlášení."
183

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
#.
#. * it would be nice to have a dialog which either:
#. *
#. * 1.  lets you change the message on it
#. * 2.  lets you append messages and has a "history"
#. *
#. * for now, we just kill the old dialog and pop up a new one.
#.
#: gnome-session/gsm-gsd.c:41
msgid ""
"There was an error starting the GNOME Settings Daemon.\n"
"\n"
"Some things, such as themes, sounds, or background settings may not work "
"correctly."
msgstr ""
199 200 201 202
"Při spouštění démona pro Nastavení GNOME nastala chyba.\n"
"\n"
"Některé věci, jako například témata, zvuky, nebo nastavení pozadí, nemusí "
"fungovat správně."
Jacob Berkman's avatar
Jacob Berkman committed
203

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
204 205 206 207 208 209 210
#: gnome-session/gsm-gsd.c:53
msgid ""
"\n"
"\n"
"The last error message was:\n"
"\n"
msgstr ""
211 212 213 214
"\n"
"\n"
"Poslední chybová zpráva byla:\n"
"\n"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
215 216 217 218 219 220 221

#: gnome-session/gsm-gsd.c:58
msgid ""
"\n"
"\n"
"GNOME will still try to restart the Settings Daemon next time you log in."
msgstr ""
222 223 224 225
"\n"
"\n"
"Prostředí GNOME se při vašem dalším přihlášení znovu pokusí démona pro "
"nastavení spustit."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
226 227 228

#: gnome-session/gsm-gsd.c:115
msgid "There was an unknown activation error."
229
msgstr "Při aktivaci nastala neznámá chyba."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
230 231 232

#: gnome-session/gsm-gsd.c:157
msgid "The Settings Daemon restarted too many times."
233
msgstr "Démon pro nastavení se restartoval příliš mnohokrát."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
234

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
235
#: gnome-session/logout.c:355
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
236
msgid "Are you sure you want to log out?"
237
msgstr "Skutečně se chcete odhlásit?"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
238

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
239
#: gnome-session/logout.c:372
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
240
msgid "_Save current setup"
241
msgstr "Uložit aktuální na_stavení"
242

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
243
#: gnome-session/logout.c:393
244 245
msgid "Action"
msgstr "Akce"
246

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
247
#: gnome-session/logout.c:410
248 249
msgid "_Log out"
msgstr "_Odhlásit se"
250

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
251
#: gnome-session/logout.c:416
252 253
msgid "Sh_ut down"
msgstr "_Vypnout počítač"
254

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
255
#: gnome-session/logout.c:423
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
256
msgid "_Restart the computer"
257
msgstr "_Restartovat počítač"
258

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
259
#: gnome-session/main.c:81
260
msgid "Specify a session name to load"
261
msgstr "Zadejte název sezení k načtení"
262

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
263
#: gnome-session/main.c:82
264
msgid "Only read saved sessions from the default.session file"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
265
msgstr "Pouze načíst uložená sezení ze souboru default.session"
266

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
267
#: gnome-session/main.c:83
268
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to register (0=forever)"
269
msgstr "Doba čekání na registraci klientů v ms (0=navždy)"
270

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
271
#: gnome-session/main.c:84
272
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to respond (0=forever)"
273
msgstr "Doba čekání na odpověď klientů v ms (0=navždy)"
274

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
275
#: gnome-session/main.c:85
276
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to die (0=forever)"
277
msgstr "Doba čekání na ukončení klientů (0=navždy)"
278

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
279
#: gnome-session/main.c:265
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
280 281 282 283 284 285 286
#, c-format
msgid ""
"Could not look up internet address for %s.\n"
"This will prevent GNOME from operating correctly.\n"
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts."
msgstr ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
287
"Nemohu najít internetovou adresu pro %s.\n"
288 289 290
"Prostředí GNOME nemůže správně pokračovat. Pokud \n"
"se tomu chcete vyhnout, přidejte %s\n"
"do souboru /etc/hosts."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
291

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
292
#: gnome-session/main.c:272
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
293
msgid "Log in Anyway"
294
msgstr "Přesto se přihlásit"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
295

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
296
#: gnome-session/main.c:273
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
297
msgid "Try Again"
298
msgstr "Zkusit znovu"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
299

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
300
#: gnome-session/manager.c:223
301
msgid "Your session has been saved"
302
msgstr "Vaše sezení bylo uloženo"
303

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
304
#: gnome-session/manager.c:527
305
msgid "Wait abandoned due to conflict."
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
306
msgstr "Vzhledem ke konfliktu bylo přerušeno čekání."
307

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
308
#: gnome-session/manager.c:1035
309 310
#, c-format
msgid "No response to the %s command."
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
311
msgstr "Na příkaz %s není žádná odpověď."
312

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
313
#: gnome-session/manager.c:1036
314 315
msgid "The program may be slow, stopped or broken."
msgstr "Program mohl drasticky zpomalit, zastavit se nebo obsahuje chybu."
316

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
317
#: gnome-session/manager.c:1037
318
msgid "You may wait for it to respond or remove it."
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
319
msgstr "Můžete chvilku počkat nebo ho zrušit."
320

321
#: gnome-session/manager.c:1760
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
322
msgid "Restart abandoned due to failures."
323
msgstr "Restart aplikace byl vzhledem k chybám zrušen."
324

325
#: gnome-session/manager.c:1956
326
msgid "A session shutdown is in progress."
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
327
msgstr "Probíhá ukončení sezení."
328

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
329 330
#: gnome-session/save-session.c:46
msgid "Set the current session"
331
msgstr "Nastavit aktuální sezení"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
332 333

#: gnome-session/save-session.c:47
334
msgid "Kill session"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
335
msgstr "Ukončit sezení"
336

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
337
#: gnome-session/save-session.c:48
338
msgid "Use dialog boxes"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
339
msgstr "Užívat dialogy"
340

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
341
#: gnome-session/save-session.c:146 gnome-session/save-session.c:179
342
msgid "Could not connect to the session manager"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
343
msgstr "Nemohu kontaktovat správce sezení"
344

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
345
#: gnome-session/session-names.c:143
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
346
msgid "The session name cannot be empty"
347
msgstr "Název sezení nemůže být prázdný"
348

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
349
#: gnome-session/session-names.c:154
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
350
msgid "The session name already exists"
351
msgstr "Název sezení již existuje"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
352

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
353
#: gnome-session/session-names.c:188
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
354
msgid "Add a new session"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
355
msgstr "Přidat nové sezení"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
356

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
357
#: gnome-session/session-names.c:218
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
358
msgid "Edit session name"
359
msgstr "Upravit název sezení"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
360

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
361
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:122
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
362
msgid "_Edit"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
363
msgstr "_Upravit"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
364

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
365
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:190
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
366 367 368 369
msgid ""
"Some changes are not saved.\n"
"Is it still OK to exit?"
msgstr ""
370
"Některé změny nejsou uloženy.\n"
371
"Opravdu chcete skončit?"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
372

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
373
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:240
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
374
#: gnome-session/session-properties.desktop.in.in.h:2
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
375
msgid "Sessions"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
376
msgstr "Sezení"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
377

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
378
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:273
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
379
msgid "Show splash screen on _login"
380
msgstr "Zobrazovat úvodní obrazovku při přih_lášení"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
381

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
382
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:284
383 384
msgid "As_k on logout"
msgstr "_Ptát se při odhlášení"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
385

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
386
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:295
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
387
msgid "Automatically save chan_ges to session"
388
msgstr "Automaticky _ukládat změny sezení"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
389

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
390
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:306
391 392 393
msgid "_Sessions:"
msgstr "_Sezení:"

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
394
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:324
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
395
msgid "Session Name"
396
msgstr "Název sezení"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
397

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
398
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:375
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
399
msgid "Session Options"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
400
msgstr "Vlastnosti sezení"
401

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
402
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:384
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
403
msgid "Current Session"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
404
msgstr "Aktuální sezení"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
405

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
406
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:393
407
msgid "Additional startup _programs:"
408
msgstr "_Další programy po spuštění:"
409

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
410
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:414
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
411
msgid "Command"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
412
msgstr "Příkaz"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
413

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
414
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:446
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
415
msgid "Startup Programs"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
416
msgstr "Programy při přihlášení"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
417

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
418
#: gnome-session/session-properties.c:49
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
419
msgid "Remove the currently selected client from the session."
420
msgstr "Odstranit právě vybraného klienta ze sezení."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
421

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
422 423
#: gnome-session/session-properties.c:55
msgid "Apply changes to the current session"
424
msgstr "Aplikovat změny na aktuální sezení"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
425 426

#: gnome-session/session-properties.c:61
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
427
msgid "The list of programs in the session."
428
msgstr "Seznam programů v tomto sezení."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
429

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
430
#: gnome-session/session-properties.c:88
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
431
msgid "Currently running _programs:"
432
msgstr "Právě běžící _programy:"
Jacob Berkman's avatar
Jacob Berkman committed
433

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
434
#: gnome-session/session-properties.c:104
435
msgid "Initialize session settings"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
436
msgstr "Inicializace vlastností sezení"
437

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
438
#: gnome-session/session-properties.desktop.in.in.h:1
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
439
msgid "Configure your sessions"
440
msgstr "Nastavení vašich sezení"
441

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
442
#: gnome-session/splash-widget.c:43
443
msgid "Sawfish Window Manager"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
444
msgstr "Správce oken Sawfish"
Jacob Berkman's avatar
Jacob Berkman committed
445

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
446
#: gnome-session/splash-widget.c:44
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
447
msgid "Metacity Window Manager"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
448
msgstr "Správce oken Metacity"
449

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
450
#: gnome-session/splash-widget.c:45
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
451
msgid "Window Manager"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
452
msgstr "Správce oken"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
453

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
454
#: gnome-session/splash-widget.c:46
455 456
msgid "The Panel"
msgstr "Panel"
457

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
458
#: gnome-session/splash-widget.c:47
459
msgid "Session Manager Proxy"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
460
msgstr "Proxy správce sezení"
Matthias Warkus's avatar
Matthias Warkus committed
461

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
462
#: gnome-session/splash-widget.c:48
463 464
msgid "Nautilus"
msgstr "Nautilus"
465

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
466
#: gnome-session/splash-widget.c:49
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
467
msgid "Desktop Settings"
468
msgstr "Nastavení prostředí"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
469

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
470
#: gnome-session/startup-programs.c:292
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
471
msgid "_Startup Command:"
472
msgstr "Pří_kaz při přihlášení:"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
473

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
474
#: gnome-session/startup-programs.c:298
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
475
msgid "Startup Command"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
476
msgstr "Příkaz při přihlášení"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
477

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
478
#: gnome-session/startup-programs.c:347
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
479
msgid "The startup command cannot be empty"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
480
msgstr "Příkaz při přihlášení nesmí být prázdný"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
481

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
482
#: gnome-session/startup-programs.c:384
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
483
msgid "Add Startup Program"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
484
msgstr "Přidat program při přihlášení"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
485

Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
486
#: gnome-session/startup-programs.c:405
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
487
msgid "Edit Startup Program"
488
msgstr "Upravit program při přihlášení"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
489 490 491 492 493 494

#~ msgid "Save Current Session"
#~ msgstr "Uložit aktuální sezení"

#~ msgid "Save current state of desktop"
#~ msgstr "Uložit aktuální stav pracovní plochy"