Commit ed33710b authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 165dec45
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-07 10:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-07 10:33+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-31 16:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-31 16:35+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -102,13 +102,13 @@ msgstr "Privzeta pripona datotek"
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Privzeta pripona datotek za zajeto zaslonsko sliko"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:755
#: src/screenshot-application.c:823
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:770
#: src/screenshot-application.c:838
msgid "Screenshot"
msgstr "Zaslonska slika"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:756
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:771
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Zajemanje slik zaslona ali posameznih oken"
......@@ -119,7 +119,6 @@ msgstr "zajemanje;zajeto;zajem;natisni;zaslonska slika;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
#| msgid "Save Screenshot"
msgid "applets-screenshooter"
msgstr "applets-screenshooter"
......@@ -172,98 +171,98 @@ msgstr "O programu"
msgid "Quit"
msgstr "Končaj"
#: src/screenshot-application.c:146
#: src/screenshot-application.c:151
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "Datoteka z imenom »%s« že obstaja v mapi »%s«"
#: src/screenshot-application.c:153
#: src/screenshot-application.c:158
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Ali naj se obstoječa datoteka prepiše?"
#: src/screenshot-application.c:175 src/screenshot-application.c:184
#: src/screenshot-application.c:451 src/screenshot-application.c:455
#: src/screenshot-application.c:495 src/screenshot-application.c:498
#: src/screenshot-application.c:180 src/screenshot-application.c:189
#: src/screenshot-application.c:466 src/screenshot-application.c:470
#: src/screenshot-application.c:510 src/screenshot-application.c:513
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Zajemanje slike ni mogoče."
#: src/screenshot-application.c:176
#: src/screenshot-application.c:181
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Napaka med ustvarjanjem datoteke. Izberite novo mesto in poskusite znova."
#: src/screenshot-application.c:452
#: src/screenshot-application.c:467
msgid "Error creating file"
msgstr "Napaka med ustvarjanjem datoteke."
#: src/screenshot-application.c:463 src/screenshot-application.c:531
#: src/screenshot-application.c:478 src/screenshot-application.c:546
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Zaslonska slika je zajeta"
#: src/screenshot-application.c:496
#: src/screenshot-application.c:511
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Vsi podprti načni so spodleteli."
#: src/screenshot-application.c:619
#: src/screenshot-application.c:634
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Pošlji zajete podatke neposredno v odložišče"
#: src/screenshot-application.c:620
#: src/screenshot-application.c:635
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Zajemi okno namesto celotnega zaslona"
#: src/screenshot-application.c:621
#: src/screenshot-application.c:636
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Zajemi območje zaslona namesto celotnega zaslona"
#: src/screenshot-application.c:622
#: src/screenshot-application.c:637
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "V zaslonsko sliko vključi tudi robove okna"
#: src/screenshot-application.c:623
#: src/screenshot-application.c:638
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Iz zaslonske slike odstrani robove okna"
#: src/screenshot-application.c:624
#: src/screenshot-application.c:639
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "V zaslonsko sliko vključi tudi kazalnik"
#: src/screenshot-application.c:625
#: src/screenshot-application.c:640
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Zajemi zaslonsko sliko po navedenem zamiku [v sekundah]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-application.c:625 src/screenshot-interactive-dialog.c:415
#: src/screenshot-application.c:640 src/screenshot-interactive-dialog.c:415
msgid "seconds"
msgstr "sekund"
#: src/screenshot-application.c:626
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Učinki za dodajanje robovom (senca, rob, staranje in brez)"
#: src/screenshot-application.c:626
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "effect"
msgstr "učinek"
#: src/screenshot-application.c:627
#: src/screenshot-application.c:642
msgid "Interactively set options"
msgstr "Interaktivna določanje možnosti"
#: src/screenshot-application.c:628
#: src/screenshot-application.c:643
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Shrani zaslonsko sliko neposredno v to datoteko"
#: src/screenshot-application.c:628
#: src/screenshot-application.c:643
msgid "filename"
msgstr "ime datoteke"
#: src/screenshot-application.c:629
#: src/screenshot-application.c:644
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Izpiši podatke o različici in končaj"
#: src/screenshot-application.c:758
#: src/screenshot-application.c:773
msgid "translator-credits"
msgstr "Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>"
......@@ -282,7 +281,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Možnosti v sporu: zastavic --area in --delay ni mogoče uporabljati sočasno.\n"
#: src/screenshot-dialog.c:313
#: src/screenshot-dialog.c:319
msgid "Screenshot.png"
msgstr "zaslonska_slika.png"
......@@ -291,18 +290,22 @@ msgid "Save Screenshot"
msgstr "Shrani zajeto sliko"
#: src/screenshot-dialog.ui:17
msgid "Back"
msgstr "Nazaj"
#: src/screenshot-dialog.ui:38
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "_Kopiraj v odložišče"
#: src/screenshot-dialog.ui:29
#: src/screenshot-dialog.ui:50
msgid "_Save"
msgstr "_Shrani"
#: src/screenshot-dialog.ui:89
#: src/screenshot-dialog.ui:110
msgid "_Name:"
msgstr "_Ime:"
#: src/screenshot-dialog.ui:106
#: src/screenshot-dialog.ui:127
msgid "Save in _folder:"
msgstr "_Shrani v mapo:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment