Updated Serbian translation

parent 96270204
......@@ -5,8 +5,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils-2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-25 00:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-25 08:44+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-24 18:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-04 04:10+0200\n"
"Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
......@@ -17,42 +17,50 @@ msgstr ""
"n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:667
msgid "Screenshot"
msgstr "Снимак екрана"
msgstr "Снимач екрана"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
msgid "Save images of your desktop or individual windows"
msgstr "Сачувајте слике ваше радне површи или појединачних прозора"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:668
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Сачувајте слике вашег екрана или појединачних прозора"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
msgid "Take a screenshot of the whole screen"
msgstr "Направи снимак целог екрана"
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Направите снимак целог екрана"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
msgid "Take a screenshot of the current window"
msgstr "Направи снимак текућег прозора"
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Направите снимак текућег прозора"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:1
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Сачувајте снимак екрана"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:2
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "У_множи у оставу"
msgstr "Умножи у _оставу"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:3
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:2
msgid "_Name:"
msgstr "_Назив:"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:4
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:3
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Сачувај у _фасцикли:"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:5
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:4
msgid "*"
msgstr "*"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
msgid "About Screenshot"
msgstr "О снимачу екрана"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:2
msgid "Help"
msgstr "Помоћ"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:3
msgid "Quit"
msgstr "Изађи"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Снимак одређеног прозора (превазиђено)"
......@@ -71,7 +79,7 @@ msgstr "Застој пре снимања"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:4
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Време (у секундама) након кога ће бити направљен снимак екрана."
msgstr "Време у секундама након кога ће бити направљен снимак екрана."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:5
msgid "Screenshot directory"
......@@ -124,200 +132,205 @@ msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
msgstr ""
"Ефекат који се додаје са спољне стране ивице. Могуће вредности су "
"„shadow“ (сенка), „none“ (ништа), и „border“ (ивица)."
"Ефекат који се додаје са спољне стране ивице. Могуће вредности су „shadow“ "
"(сенка), „none“ (ништа), и „border“ (ивица)."
#: ../src/screenshot-application.c:147
#: ../src/screenshot-application.c:142
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
msgstr "Датотека под називом „%s\" већ постоји у „%s“"
#: ../src/screenshot-application.c:154
#: ../src/screenshot-application.c:149
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Да препишем постојећу датотеку?"
#: ../src/screenshot-application.c:175 ../src/screenshot-application.c:183
#: ../src/screenshot-application.c:342 ../src/screenshot-application.c:345
#: ../src/screenshot-application.c:388 ../src/screenshot-application.c:391
#: ../src/screenshot-application.c:170 ../src/screenshot-application.c:179
#: ../src/screenshot-application.c:337 ../src/screenshot-application.c:341
#: ../src/screenshot-application.c:382 ../src/screenshot-application.c:385
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Нисам могао да направим снимак екрана"
#: ../src/screenshot-application.c:176
#: ../src/screenshot-application.c:171
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Грешка при стварању датотеке. Молим изаберите неко друго место и покушајте "
"поново."
#: ../src/screenshot-application.c:343
#: ../src/screenshot-application.c:338
msgid "Error creating file"
msgstr "Грешка при стварању датотеке"
msgstr "Грешка стварања датотеке"
#: ../src/screenshot-application.c:350 ../src/screenshot-application.c:419
#: ../src/screenshot-application.c:349 ../src/screenshot-application.c:415
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Снимак је урађен"
msgstr "Снимак екрана је урађен"
#: ../src/screenshot-application.c:389
#: ../src/screenshot-application.c:383
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Није успео ниједан од могућих начина"
#: ../src/screenshot-application.c:504
#: ../src/screenshot-application.c:509
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Шаље снимљено директно у оставу"
#: ../src/screenshot-application.c:505
#: ../src/screenshot-application.c:510
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Снима прозор уместо читавог екрана"
#: ../src/screenshot-application.c:506
#: ../src/screenshot-application.c:511
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Хвата област екрана уместо читавог екрана"
msgstr "Обухвата област екрана уместо читавог екрана"
#: ../src/screenshot-application.c:507
#: ../src/screenshot-application.c:512
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Укључује ивице прозора у снимак екрана"
#: ../src/screenshot-application.c:508
#: ../src/screenshot-application.c:513
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Уклања ивице прозора из снимка екрана"
#: ../src/screenshot-application.c:509
#: ../src/screenshot-application.c:514
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Укључује показивач у снимак екрана"
#: ../src/screenshot-application.c:515
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Снима екран након наведеног времена (у секундама)"
msgstr "Снима екран након наведеног времена [у секундама]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:509
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:426
#: ../src/screenshot-application.c:515
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:409
msgid "seconds"
msgstr "секунде"
#: ../src/screenshot-application.c:510
#: ../src/screenshot-application.c:516
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Ефекат који се додаје на ивицу (сенка, ивица или ништа)"
#: ../src/screenshot-application.c:510
#: ../src/screenshot-application.c:516
msgid "effect"
msgstr "ефекат ивица"
msgstr "ефекат"
#: ../src/screenshot-application.c:511
#: ../src/screenshot-application.c:517
msgid "Interactively set options"
msgstr "Интерактивно поставља опције"
msgstr "Међудејствено поставља опције"
#: ../src/screenshot-application.c:518
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Чува снимак у ову датотеку"
#: ../src/screenshot-application.c:525
#: ../src/screenshot-application.c:518
msgid "filename"
msgstr "назив датотеке"
#: ../src/screenshot-application.c:532
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Прави снимак екрана вашег радног окружења"
msgstr "Прави снимак екрана радног окружења"
#: ../src/screenshot-application.c:670
msgid "translator-credits"
msgstr " Мирослав Николић <mirosavnikoic@rocketmailcom>"
#: ../src/screenshot-config.c:54
#: ../src/screenshot-config.c:56
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Сукоб опција: „--window“ и „--area“ не могу бити коришћене у исто време.\n"
msgstr "Сукоб опција: „--window“ и „--area“ не могу бити коришћене у исто време.\n"
#: ../src/screenshot-config.c:61
#: ../src/screenshot-config.c:63
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Сукоб опција: „--area“ и „--delay“ не могу бити коришћене у исто време.\n"
msgstr "Сукоб опција: „--area“ и „--delay“ не могу бити коришћене у исто време.\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:171
msgid ""
"UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
"Please check your installation of gnome-utils"
msgstr ""
"Недостаје датотека са дефиницијом сучеља за програм за снимке екрана.\n"
"Молим проверите вашу инсталацију гномових помагала (gnome-utils)"
#: ../src/screenshot-dialog.c:173
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Сачувајте снимак екрана"
#: ../src/screenshot-dialog.c:192
#: ../src/screenshot-dialog.c:189
msgid "Select a folder"
msgstr "Изаберите директоријум"
msgstr "Изаберите фасциклу"
#: ../src/screenshot-dialog.c:301
#: ../src/screenshot-dialog.c:286
msgid "Screenshot.png"
msgstr "снимак-екрана.png"
#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:122
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:133
#, c-format
#| msgid "Screenshot at %s.png"
msgid "Screenshot from %s.png"
msgstr "Снимак екрана са %s.png"
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:129
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:140
#, c-format
#| msgid "Screenshot at %s - %d.png"
msgid "Screenshot from %s - %d.png"
msgstr "Снимак екрана са %s — %d.png"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:165
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:148
msgid "None"
msgstr "Ништа"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:166
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:149
msgid "Drop shadow"
msgstr "Сенка"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:167
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:150
msgid "Border"
msgstr "Ивица"
#. * Include pointer *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:271
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:254
msgid "Include _pointer"
msgstr "Укључи _показивач"
#. * Include window border *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:281
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:264
msgid "Include the window _border"
msgstr "Укључи _ивицу прозора"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:298
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:281
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Примени _ефекат:"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:360
msgid "Grab the whole _desktop"
msgstr "Сними целу _радну површ"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:343
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Сними _целу радну површ"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:374
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:357
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Сними _тренутни прозор"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:386
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:369
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Изабери _област за снимање"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:406
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:389
msgid "Grab _after a delay of"
msgstr "_Сними након застоја од"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:444
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:452
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:435
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:453
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Снимак екрана"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:453
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:454
msgid "Effects"
msgstr "Ефекти"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:458
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:457
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "_Сними екран"
#: ../src/screenshot-utils.c:723
#: ../src/screenshot-utils.c:724
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Грешка у учитавању странице помоћи"
#~ msgid "Error while saving screenshot"
#~ msgstr "Грешка при чувању снимка"
msgstr "Грешка учитавања странице помоћи"
......@@ -5,8 +5,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils-2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-25 00:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-25 08:44+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-24 18:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-04 04:10+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Nikolić <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
......@@ -17,42 +17,50 @@ msgstr ""
"n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:667
msgid "Screenshot"
msgstr "Snimak ekrana"
msgstr "Snimač ekrana"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
msgid "Save images of your desktop or individual windows"
msgstr "Sačuvajte slike vaše radne površi ili pojedinačnih prozora"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:668
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Sačuvajte slike vašeg ekrana ili pojedinačnih prozora"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
msgid "Take a screenshot of the whole screen"
msgstr "Napravi snimak celog ekrana"
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Napravite snimak celog ekrana"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
msgid "Take a screenshot of the current window"
msgstr "Napravi snimak tekućeg prozora"
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Napravite snimak tekućeg prozora"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:1
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Sačuvajte snimak ekrana"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:2
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "U_množi u ostavu"
msgstr "Umnoži u _ostavu"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:3
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:2
msgid "_Name:"
msgstr "_Naziv:"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:4
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:3
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Sačuvaj u _fascikli:"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:5
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:4
msgid "*"
msgstr "*"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
msgid "About Screenshot"
msgstr "O snimaču ekrana"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:2
msgid "Help"
msgstr "Pomoć"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:3
msgid "Quit"
msgstr "Izađi"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Snimak određenog prozora (prevaziđeno)"
......@@ -71,7 +79,7 @@ msgstr "Zastoj pre snimanja"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:4
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Vreme (u sekundama) nakon koga će biti napravljen snimak ekrana."
msgstr "Vreme u sekundama nakon koga će biti napravljen snimak ekrana."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:5
msgid "Screenshot directory"
......@@ -124,200 +132,205 @@ msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
msgstr ""
"Efekat koji se dodaje sa spoljne strane ivice. Moguće vrednosti su "
"„shadow“ (senka), „none“ (ništa), i „border“ (ivica)."
"Efekat koji se dodaje sa spoljne strane ivice. Moguće vrednosti su „shadow“ "
"(senka), „none“ (ništa), i „border“ (ivica)."
#: ../src/screenshot-application.c:147
#: ../src/screenshot-application.c:142
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
msgstr "Datoteka pod nazivom „%s\" već postoji u „%s“"
#: ../src/screenshot-application.c:154
#: ../src/screenshot-application.c:149
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Da prepišem postojeću datoteku?"
#: ../src/screenshot-application.c:175 ../src/screenshot-application.c:183
#: ../src/screenshot-application.c:342 ../src/screenshot-application.c:345
#: ../src/screenshot-application.c:388 ../src/screenshot-application.c:391
#: ../src/screenshot-application.c:170 ../src/screenshot-application.c:179
#: ../src/screenshot-application.c:337 ../src/screenshot-application.c:341
#: ../src/screenshot-application.c:382 ../src/screenshot-application.c:385
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Nisam mogao da napravim snimak ekrana"
#: ../src/screenshot-application.c:176
#: ../src/screenshot-application.c:171
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Greška pri stvaranju datoteke. Molim izaberite neko drugo mesto i pokušajte "
"ponovo."
#: ../src/screenshot-application.c:343
#: ../src/screenshot-application.c:338
msgid "Error creating file"
msgstr "Greška pri stvaranju datoteke"
msgstr "Greška stvaranja datoteke"
#: ../src/screenshot-application.c:350 ../src/screenshot-application.c:419
#: ../src/screenshot-application.c:349 ../src/screenshot-application.c:415
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Snimak je urađen"
msgstr "Snimak ekrana je urađen"
#: ../src/screenshot-application.c:389
#: ../src/screenshot-application.c:383
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Nije uspeo nijedan od mogućih načina"
#: ../src/screenshot-application.c:504
#: ../src/screenshot-application.c:509
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Šalje snimljeno direktno u ostavu"
#: ../src/screenshot-application.c:505
#: ../src/screenshot-application.c:510
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Snima prozor umesto čitavog ekrana"
#: ../src/screenshot-application.c:506
#: ../src/screenshot-application.c:511
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Hvata oblast ekrana umesto čitavog ekrana"
msgstr "Obuhvata oblast ekrana umesto čitavog ekrana"
#: ../src/screenshot-application.c:507
#: ../src/screenshot-application.c:512
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Uključuje ivice prozora u snimak ekrana"
#: ../src/screenshot-application.c:508
#: ../src/screenshot-application.c:513
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Uklanja ivice prozora iz snimka ekrana"
#: ../src/screenshot-application.c:509
#: ../src/screenshot-application.c:514
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Uključuje pokazivač u snimak ekrana"
#: ../src/screenshot-application.c:515
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Snima ekran nakon navedenog vremena (u sekundama)"
msgstr "Snima ekran nakon navedenog vremena [u sekundama]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:509
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:426
#: ../src/screenshot-application.c:515
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:409
msgid "seconds"
msgstr "sekunde"
#: ../src/screenshot-application.c:510
#: ../src/screenshot-application.c:516
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Efekat koji se dodaje na ivicu (senka, ivica ili ništa)"
#: ../src/screenshot-application.c:510
#: ../src/screenshot-application.c:516
msgid "effect"
msgstr "efekat ivica"
msgstr "efekat"
#: ../src/screenshot-application.c:511
#: ../src/screenshot-application.c:517
msgid "Interactively set options"
msgstr "Interaktivno postavlja opcije"
msgstr "Međudejstveno postavlja opcije"
#: ../src/screenshot-application.c:518
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Čuva snimak u ovu datoteku"
#: ../src/screenshot-application.c:525
#: ../src/screenshot-application.c:518
msgid "filename"
msgstr "naziv datoteke"
#: ../src/screenshot-application.c:532
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Pravi snimak ekrana vašeg radnog okruženja"
msgstr "Pravi snimak ekrana radnog okruženja"
#: ../src/screenshot-application.c:670
msgid "translator-credits"
msgstr " Miroslav Nikolić <mirosavnikoic@rocketmailcom>"
#: ../src/screenshot-config.c:54
#: ../src/screenshot-config.c:56
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Sukob opcija: „--window“ i „--area“ ne mogu biti korišćene u isto vreme.\n"
msgstr "Sukob opcija: „--window“ i „--area“ ne mogu biti korišćene u isto vreme.\n"
#: ../src/screenshot-config.c:61
#: ../src/screenshot-config.c:63
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Sukob opcija: „--area“ i „--delay“ ne mogu biti korišćene u isto vreme.\n"
msgstr "Sukob opcija: „--area“ i „--delay“ ne mogu biti korišćene u isto vreme.\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:171
msgid ""
"UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
"Please check your installation of gnome-utils"
msgstr ""
"Nedostaje datoteka sa definicijom sučelja za program za snimke ekrana.\n"
"Molim proverite vašu instalaciju gnomovih pomagala (gnome-utils)"
#: ../src/screenshot-dialog.c:173
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Sačuvajte snimak ekrana"
#: ../src/screenshot-dialog.c:192
#: ../src/screenshot-dialog.c:189
msgid "Select a folder"
msgstr "Izaberite direktorijum"
msgstr "Izaberite fasciklu"
#: ../src/screenshot-dialog.c:301
#: ../src/screenshot-dialog.c:286
msgid "Screenshot.png"
msgstr "snimak-ekrana.png"
#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:122
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:133
#, c-format
#| msgid "Screenshot at %s.png"
msgid "Screenshot from %s.png"
msgstr "Snimak ekrana sa %s.png"
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:129
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:140
#, c-format
#| msgid "Screenshot at %s - %d.png"
msgid "Screenshot from %s - %d.png"
msgstr "Snimak ekrana sa %s — %d.png"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:165
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:148
msgid "None"
msgstr "Ništa"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:166
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:149
msgid "Drop shadow"
msgstr "Senka"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:167
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:150
msgid "Border"
msgstr "Ivica"
#. * Include pointer *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:271
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:254
msgid "Include _pointer"
msgstr "Uključi _pokazivač"
#. * Include window border *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:281
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:264
msgid "Include the window _border"
msgstr "Uključi _ivicu prozora"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:298
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:281
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Primeni _efekat:"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:360
msgid "Grab the whole _desktop"
msgstr "Snimi celu _radnu površ"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:343
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Snimi _celu radnu površ"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:374
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:357
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Snimi _trenutni prozor"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:386
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:369
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Izaberi _oblast za snimanje"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:406
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:389
msgid "Grab _after a delay of"
msgstr "_Snimi nakon zastoja od"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:444
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:452
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:435
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:453
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Snimak ekrana"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:453
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:454
msgid "Effects"
msgstr "Efekti"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:458
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:457
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "_Snimi ekran"
#: ../src/screenshot-utils.c:723
#: ../src/screenshot-utils.c:724
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Greška u učitavanju stranice pomoći"
#~ msgid "Error while saving screenshot"
#~ msgstr "Greška pri čuvanju snimka"
msgstr "Greška učitavanja stranice pomoći"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment