Commit cb9788b1 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent e3f19bcb
# Hungarian translation of gnome-screenshot.
# Copyright (C) 1999 - 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
# Hungarian translation for gnome-screenshot.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-screenshot package.
#
# Szabolcs Ban <shooby at gnome dot hu>, 1999, 2000.
......@@ -10,22 +10,22 @@
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016.
# Mate ORY <orymate at gmail d0t com>, 2006.
# Lukács Bence <lukacs.bence1 at gmail dot com>, 2012.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2013, 2014, 2015.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2013, 2014, 2015, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-31 10:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-03 09:21+0200\n"
"Last-Translator: Meskó Balázs <meskobalazs@fedoraproject.org>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-03 23:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-27 17:23+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.2\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
......@@ -108,13 +108,13 @@ msgstr "Alapértelmezett fájltípus kiterjesztés"
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Az alapértelmezett fájltípus kiterjesztés a képernyőképekhez."
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:770
#: src/screenshot-application.c:838
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:768
#: src/screenshot-application.c:836
msgid "Screenshot"
msgstr "Képernyőkép"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:771
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:769
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "A képernyő vagy egyedi ablakok képeinek mentése"
......@@ -125,9 +125,8 @@ msgstr "pillanatkép;rögzítés;nyomtatás;képernyőkép;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
#| msgid "Save Screenshot"
msgid "applets-screenshooter"
msgstr "applets-screenshooter"
msgid "org.gnome.Screenshot"
msgstr "org.gnome.Screenshot"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
......@@ -180,98 +179,98 @@ msgstr "Névjegy"
msgid "Quit"
msgstr "Kilépés"
#: src/screenshot-application.c:151
#: src/screenshot-application.c:149
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "Már létezik „%s” nevű fájl itt: „%s”"
#: src/screenshot-application.c:158
#: src/screenshot-application.c:156
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Felülírja a meglévő fájlt?"
#: src/screenshot-application.c:180 src/screenshot-application.c:189
#: src/screenshot-application.c:466 src/screenshot-application.c:470
#: src/screenshot-application.c:510 src/screenshot-application.c:513
#: src/screenshot-application.c:178 src/screenshot-application.c:187
#: src/screenshot-application.c:464 src/screenshot-application.c:468
#: src/screenshot-application.c:508 src/screenshot-application.c:511
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Nem készíthető képernyőkép"
#: src/screenshot-application.c:181
#: src/screenshot-application.c:179
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr "Hiba a fájl létrehozásakor. Válasszon másik helyet, és próbálja újra."
#: src/screenshot-application.c:467
#: src/screenshot-application.c:465
msgid "Error creating file"
msgstr "Hiba a fájl létrehozásakor"
#: src/screenshot-application.c:478 src/screenshot-application.c:546
#: src/screenshot-application.c:476 src/screenshot-application.c:544
msgid "Screenshot taken"
msgstr "A képernyőkép elkészült"
#: src/screenshot-application.c:511
#: src/screenshot-application.c:509
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Minden lehetséges módszer sikertelen"
#: src/screenshot-application.c:634
#: src/screenshot-application.c:632
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "A kép közvetlenül vágólapra küldése"
#: src/screenshot-application.c:635
#: src/screenshot-application.c:633
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Csak egy ablakról készítsen képernyőképet az egész képernyő helyett"
#: src/screenshot-application.c:636
#: src/screenshot-application.c:634
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Csak egy területről készítsen képernyőképet az egész képernyő helyett"
#: src/screenshot-application.c:637
#: src/screenshot-application.c:635
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Az ablak keretének bevétele a képernyőképbe"
#: src/screenshot-application.c:638
#: src/screenshot-application.c:636
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Az ablak keretének bevétele a képernyőképbe"
#: src/screenshot-application.c:639
#: src/screenshot-application.c:637
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "A mutató bevétele a képernyőképbe"
#: src/screenshot-application.c:640
#: src/screenshot-application.c:638
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Képernyőkép készítése (másodpercekben) megadott idő letelte után"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-application.c:640 src/screenshot-interactive-dialog.c:415
#: src/screenshot-application.c:638 src/screenshot-interactive-dialog.c:413
msgid "seconds"
msgstr "másodperc"
#: src/screenshot-application.c:641
#: src/screenshot-application.c:639
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr ""
"Az ablak keretéhez adandó hatás (árnyék, szegély, klasszikus vagy nincs)"
#: src/screenshot-application.c:641
#: src/screenshot-application.c:639
msgid "effect"
msgstr "hatás"
#: src/screenshot-application.c:642
#: src/screenshot-application.c:640
msgid "Interactively set options"
msgstr "Interaktív mód"
#: src/screenshot-application.c:643
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "A felvétel mentése közvetlenül ebbe fájlba"
#: src/screenshot-application.c:643
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "filename"
msgstr "fájlnév"
#: src/screenshot-application.c:644
#: src/screenshot-application.c:642
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Verzióinformációk kiírása és kilépés"
#: src/screenshot-application.c:773
#: src/screenshot-application.c:771
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Bán Szabolcs <shooby at gnome dot hu>\n"
......@@ -349,87 +348,72 @@ msgstr "Képernyőkép – %s – %d.%s"
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:155
msgid "None"
msgstr "Nincs"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "Drop shadow"
msgstr "Vetett árnyék"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:159
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
msgid "Border"
msgstr "Szegély"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:160
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Vintage"
msgstr "Klasszikus"
#. * Include pointer *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:264
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:262
msgid "Include _pointer"
msgstr "M_utató bevétele"
#. * Include window border *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:274
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:272
msgid "Include the window _border"
msgstr "Az ablak _keretének bevétele a képernyőképbe"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:291
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:289
msgid "Apply _effect:"
msgstr "_Hatás alkalmazása:"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:348
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:346
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Képkészítés az egész képe_rnyőről"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:362
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:360
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Az _aktuális ablakról"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:374
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:372
msgid "Select _area to grab"
msgstr "_Terület kiválasztása"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:394
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:392
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Ennyi késl_eltetés után:"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:465
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:462
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Képernyőkép készítése"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:466
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:463
msgid "Effects"
msgstr "Hatások"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:479
msgid "_Help"
msgstr "_Súgó"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:488
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:467
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "_Felvétel"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:505
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:484
msgid "_Cancel"
msgstr "_Mégse"
#: src/screenshot-utils.c:725
#: src/screenshot-utils.c:723
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Hiba a súgóoldal betöltése közben"
#~ msgid "Take a picture of the screen"
#~ msgstr "Kép készítése a képernyőről"
#~ msgid "About Screenshot"
#~ msgstr "A Képernyőkép névjegye"
#~ msgid "*"
#~ msgstr "*"
#~ msgid "Select a folder"
#~ msgstr "Válasszon egy mappát"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment