Commit b0e98496 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 0aeea046
......@@ -15,16 +15,17 @@
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009.
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2009 (just a small fix).
# Adrian Guniš <andygun696@gmail.com>, 2008, 2009, 2010.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010 (just a small fixes), 2011.
# Jan Turoň <turon.honza@gmail.com>, 2011.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010 (just a small fixes), 2011, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-07 07:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-13 14:13+0100\n"
"Last-Translator: Jan Turoň <turon.honza@gmail.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-26 21:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-17 14:08+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -33,77 +34,6 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
#: ../src/gnome-screenshot.c:143
msgid "Error while saving screenshot"
msgstr "Chyba při ukládání snímku obrazovky"
#: ../src/gnome-screenshot.c:147
#, c-format
msgid ""
"Impossible to save the screenshot to %s.\n"
" Error was %s.\n"
" Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Nelze uložit snímek obrazovky do %s.\n"
" Chyba byla %s.\n"
" Vyberte prosím jiné umístění a zkuste to znovu."
#: ../src/gnome-screenshot.c:336
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Snímek obrazovky zachycen"
#: ../src/gnome-screenshot.c:495
msgid "Unable to take a screenshot of the current window"
msgstr "Nelze zachytit snímek aktuálního okna"
#: ../src/gnome-screenshot.c:662
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Poslat zachycený snímek přímo do schránky"
#: ../src/gnome-screenshot.c:663
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Zachytit okno místo celé obrazovky"
#: ../src/gnome-screenshot.c:664
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Zachytit oblast obrazovky místo celé obrazovky"
#: ../src/gnome-screenshot.c:665
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Vložit do snímku obrazovky i rámeček okna"
#: ../src/gnome-screenshot.c:666
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Odstranit ze snímku obrazovky rámeček okna"
#: ../src/gnome-screenshot.c:667
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky po zadaném zpoždění [v sekundách]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/gnome-screenshot.c:667
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:423
msgid "seconds"
msgstr "sekund"
#: ../src/gnome-screenshot.c:668
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Efekt přidaný k rámečku (stín, rámeček nebo žádný)"
#: ../src/gnome-screenshot.c:668
msgid "effect"
msgstr "efekt"
#: ../src/gnome-screenshot.c:669
msgid "Interactively set options"
msgstr "Nastavit volby interaktivně"
#: ../src/gnome-screenshot.c:680
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
msgid "Save images of your desktop or individual windows"
msgstr "Uložit obrázky pracovní plochy nebo konkrétních oken"
......@@ -145,12 +75,20 @@ msgid "Border Effect"
msgstr "Efekt rámečku"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:2
msgid "Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", \"none\", and \"border\"."
msgstr "Efekt přidaný k vnější části rámečku. Možné hodnoty jsou „shadow“, „none“ a „border“."
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
msgstr ""
"Efekt přidaný k vnější části rámečku. Možné hodnoty jsou „shadow“, „none“ a "
"„border“."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
msgid "Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has been deprecated and it is no longer in use."
msgstr "Zachytit pouze aktuální okno, nikoliv celou pracovní plochu. Tento klíč je zastaralý a už se nepoužívá."
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
msgstr ""
"Zachytit pouze aktuální okno, nikoliv celou pracovní plochu. Tento klíč je "
"zastaralý a už se nepoužívá."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:4
msgid "Include Border"
......@@ -177,36 +115,138 @@ msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Zahrnout do snímku obrazovky rámeček správce oken"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:10
#| msgid "Screenshot directory"
msgid "Last save directory"
msgstr "Poslední složka pro ukládání"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:11
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Zpoždění snímku obrazovky"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:11
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:12
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Složka se snímky obrazovky"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:12
msgid "The directory the last screenshot was saved in."
msgstr "Složka, do které byl uložen poslední snímek obrazovky."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:13
#| msgid "The directory the last screenshot was saved in."
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Složka, do které jsou snímky obrazovky ukládány jako výchozí."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:14
#| msgid "The directory the last screenshot was saved in."
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
"Poslední složka, do které byl uložen snímek obrazovky v interaktivním režimu."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:15
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Doba čekání v sekundách před zachycením snímku obrazovky."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:14
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:16
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Snímek obrazovky podle specifického nastavení okna (zastaralé)"
#: ../src/screenshot-config.c:78
#: ../src/screenshot-application.c:147
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
msgstr "Soubor pojmenovaný „%s“ již existuje v „%s“"
#: ../src/screenshot-application.c:154
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Přepsat stávající soubor?"
#: ../src/screenshot-application.c:175 ../src/screenshot-application.c:183
#: ../src/screenshot-application.c:342 ../src/screenshot-application.c:345
#: ../src/screenshot-application.c:388 ../src/screenshot-application.c:391
#| msgid "Unable to take a screenshot of the current window"
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Nelze zachytit snímek obrazovky"
#: ../src/screenshot-application.c:176
#| msgid ""
#| "Impossible to save the screenshot to %s.\n"
#| " Error was %s.\n"
#| " Please choose another location and retry."
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Chyba vytváření souboru. Zvolte prosím jiné umístění a zkuste to znovu."
#: ../src/screenshot-application.c:343
msgid "Error creating file"
msgstr "Chyba vytváření souboru"
#: ../src/screenshot-application.c:350 ../src/screenshot-application.c:419
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Snímek obrazovky zachycen"
#: ../src/screenshot-application.c:389
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Všechny možné postupy selhaly"
#: ../src/screenshot-application.c:501
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Poslat zachycený snímek přímo do schránky"
#: ../src/screenshot-application.c:502
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Zachytit okno místo celé obrazovky"
#: ../src/screenshot-application.c:503
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Zachytit oblast obrazovky místo celé obrazovky"
#: ../src/screenshot-application.c:504
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Vložit do snímku obrazovky i rámeček okna"
#: ../src/screenshot-application.c:505
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Odstranit ze snímku obrazovky rámeček okna"
#: ../src/screenshot-application.c:506
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky po zadaném zpoždění [v sekundách]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:506
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:423
msgid "seconds"
msgstr "sekund"
#: ../src/screenshot-application.c:507
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Efekt přidaný k rámečku (stín, rámeček nebo žádný)"
#: ../src/screenshot-application.c:507
msgid "effect"
msgstr "efekt"
#: ../src/screenshot-application.c:508
msgid "Interactively set options"
msgstr "Nastavit volby interaktivně"
#: ../src/screenshot-application.c:522
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky"
#: ../src/screenshot-config.c:82
#, c-format
msgid "Conflicting options: --window and --area should not be used at the same time.\n"
msgstr "Konfliktní možnosti: --window a --area nelze použít ve stejnou chvíli.\n"
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Konfliktní možnosti: --window a --area nelze použít ve stejnou chvíli.\n"
#: ../src/screenshot-config.c:85
#: ../src/screenshot-config.c:89
#, c-format
msgid "Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same time.\n"
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr "Konflikt přepínačů: --area a --delay nelze použít ve zároveň.\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:193
#: ../src/screenshot-dialog.c:171
msgid ""
"UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
"Please check your installation of gnome-utils"
......@@ -214,17 +254,17 @@ msgstr ""
"Soubor definicí UI pro program pro zachycení obrazovky chybí.\n"
"Zkontrolujte prosím svou instalaci gnome-utils"
#: ../src/screenshot-dialog.c:214
#: ../src/screenshot-dialog.c:192
msgid "Select a folder"
msgstr "Zvolte složku"
#: ../src/screenshot-dialog.c:323
#: ../src/screenshot-dialog.c:301
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Snímek obrazovky.png"
#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:119
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:122
#, c-format
msgid "Screenshot at %s.png"
msgstr "Snímek obrazovky (%s).png"
......@@ -232,7 +272,7 @@ msgstr "Snímek obrazovky (%s).png"
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:126
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:129
#, c-format
msgid "Screenshot at %s - %d.png"
msgstr "Snímek obrazovky (%s) - %d.png"
......@@ -295,6 +335,6 @@ msgstr "Efekty"
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Zachytit _snímek obrazovky"
#: ../src/screenshot-utils.c:702
#: ../src/screenshot-utils.c:719
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Chyba při načítání nápovědy"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment