Commit 92a0c9ed authored by Sabri Ünal's avatar Sabri Ünal 🎨 Committed by Administrator

Update Turkish translation

parent 58ab9ee2
......@@ -11,15 +11,15 @@
# Gökhan Gurbetoğlu <ggurbet@gmail.com>, 2014.
# Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>, 2011, 2013, 2014, 2015.
# Furkan Tokaç <developmentft@gmail.com>, 2017.
# Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>, 2013, 2017.
# Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>, 2013-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-13 16:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-28 14:17+0300\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-28 11:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-05 17:57+0300\n"
"Last-Translator: Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>\n"
"Language-Team: Türkçe <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
......@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
......@@ -51,7 +51,7 @@ msgstr "Ekran görüntüsü alınmadan önce beklenecek saniye sayısı."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Ekrangörüntüsü dizini"
msgstr "Ekran görüntüsü dizini"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
......@@ -107,15 +107,15 @@ msgstr "Öntanımlı dosya türü uzantısı"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:52
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Ekran görüntüleri için öntanımlı dosya türü uzantısı"
msgstr "Ekran görüntüleri için öntanımlı dosya türü uzantısı."
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:770
#: src/screenshot-application.c:838
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:768
#: src/screenshot-application.c:836
msgid "Screenshot"
msgstr "Ekran Görüntüsü"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:771
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:769
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Masaüstünüzün veya pencerelerinizin görüntülerini kaydedin"
......@@ -126,8 +126,8 @@ msgstr "enstantane;yakala;yazdır;ekran görüntüsü;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
msgid "applets-screenshooter"
msgstr "applets-screenshooter"
msgid "org.gnome.Screenshot"
msgstr "org.gnome.Screenshot"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
......@@ -180,98 +180,98 @@ msgstr "Hakkında"
msgid "Quit"
msgstr "Çıkış"
#: src/screenshot-application.c:151
#: src/screenshot-application.c:149
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "“%2$s” dizininde “%1$s” adında bir dosya zaten var"
msgstr "“%s” adlı dosya “%s” dizininde zaten var"
#: src/screenshot-application.c:158
#: src/screenshot-application.c:156
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Var olan dosyanın üzerine yazılsın mı?"
#: src/screenshot-application.c:180 src/screenshot-application.c:189
#: src/screenshot-application.c:466 src/screenshot-application.c:470
#: src/screenshot-application.c:510 src/screenshot-application.c:513
#: src/screenshot-application.c:178 src/screenshot-application.c:187
#: src/screenshot-application.c:464 src/screenshot-application.c:468
#: src/screenshot-application.c:508 src/screenshot-application.c:511
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Ekran görüntüsü alınamadı"
#: src/screenshot-application.c:181
#: src/screenshot-application.c:179
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Dosya oluşturulamıyor. Lütfen başka bir konum seçin ve yeniden deneyin."
#: src/screenshot-application.c:467
#: src/screenshot-application.c:465
msgid "Error creating file"
msgstr "Dosya oluşturulamıyor"
#: src/screenshot-application.c:478 src/screenshot-application.c:546
#: src/screenshot-application.c:476 src/screenshot-application.c:544
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Ekran görüntüsü alındı"
#: src/screenshot-application.c:511
#: src/screenshot-application.c:509
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Olası tüm yöntemler başarısız oldu"
#: src/screenshot-application.c:634
#: src/screenshot-application.c:632
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Yakalananları doğrudan panoya gönder"
#: src/screenshot-application.c:635
#: src/screenshot-application.c:633
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Tüm ekran yerine bir pencere yakala"
#: src/screenshot-application.c:636
#: src/screenshot-application.c:634
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Tüm ekran yerine ekranın bir alanını yakala"
#: src/screenshot-application.c:637
#: src/screenshot-application.c:635
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Ekran görüntüsüyle birlikte pencere kenarlıklarını da kapsa"
#: src/screenshot-application.c:638
#: src/screenshot-application.c:636
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Ekran görüntüsünden pencere kenarlıklarını çıkar"
#: src/screenshot-application.c:639
#: src/screenshot-application.c:637
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Ekran görüntüsünde işaretçiyi içer"
#: src/screenshot-application.c:640
#: src/screenshot-application.c:638
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Belirtilen süreden sonra [saniye olarak] ekran görüntüsü al"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-application.c:640 src/screenshot-interactive-dialog.c:415
#: src/screenshot-application.c:638 src/screenshot-interactive-dialog.c:413
msgid "seconds"
msgstr "saniye"
#: src/screenshot-application.c:641
#: src/screenshot-application.c:639
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Çerçeveye eklenecek etki (gölge, kenarlık, eski ya da hiçbiri)"
#: src/screenshot-application.c:641
#: src/screenshot-application.c:639
msgid "effect"
msgstr "etki"
#: src/screenshot-application.c:642
#: src/screenshot-application.c:640
msgid "Interactively set options"
msgstr "Seçenekleri etkileşimli olarak ata"
#: src/screenshot-application.c:643
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Ekran görüntüsünü doğrudan bu dosyaya kaydet"
#: src/screenshot-application.c:643
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "filename"
msgstr "dosya adı"
#: src/screenshot-application.c:644
#: src/screenshot-application.c:642
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Sürüm bilgisini yazdır ve çık"
#: src/screenshot-application.c:773
#: src/screenshot-application.c:771
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Osman Karagöz <osmank3@gmail.com>\n"
......@@ -336,82 +336,84 @@ msgstr "Ekran Görüntüsü - %s.%s"
#: src/screenshot-filename-builder.c:157
#, c-format
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Ekran Göntüsü - %s - %d.%s"
msgstr "Ekran Göntüsü - %s - %d.%s"
#. Translators:
#. * these are the names of the effects available which will be
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:155
msgid "None"
msgstr "Hiçbiri"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "Drop shadow"
msgstr "Gölge düşür"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:159
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
msgid "Border"
msgstr "Köşelik"
msgstr "Kenarlık"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:160
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Vintage"
msgstr "Eski"
#. * Include pointer *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:264
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:262
msgid "Include _pointer"
msgstr "_Belirteç içer"
#. * Include window border *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:274
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:272
msgid "Include the window _border"
msgstr "Pencere _kenarlığı içer"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:291
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:289
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Etki _uygula:"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:348
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:346
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Tüm _masaüstünü yakala"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:362
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:360
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Geçerli _pencereyi yakala"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:374
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:372
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Yakalanacak _alan seç"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:394
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:392
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Yakalamadan ö_nce beklenecek süre"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:465
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:462
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Ekran Görüntüsü Al"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:466
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:463
msgid "Effects"
msgstr "Etkiler"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:479
msgid "_Help"
msgstr "_Yardım"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:488
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:467
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Ekran Görüntüsü _Al"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:505
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:484
msgid "_Cancel"
msgstr "_Vazgeç"
#: src/screenshot-utils.c:725
#: src/screenshot-utils.c:723
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Yardım sayfası yüklenirken hata"
#~ msgid "applets-screenshooter"
#~ msgstr "applets-screenshooter"
#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "_Yardım"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment