Commit 7d996f38 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 31cb440a
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Polish translation for gnome-screenshot.
# Copyright © 1999-2016 the gnome-screenshot authors.
# This file is distributed under the same license as the gnome-screenshot package.
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1999-2003.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2005.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
# Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2008.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2015.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2016.
# Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2015.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-08 05:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-08 05:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-23 00:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-23 00:48+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:1
#: ../src/screenshot-application.c:767
......@@ -69,7 +65,7 @@ msgstr ""
"Zrzut ekranu GNOME to proste narzędzie umożliwiające wykonanie zdjęcia "
"ekranu komputera. Mogą to być zrzuty całego ekranu, dowolnego programu lub "
"zaznaczonego prostokątnego obszaru. Przechwycony zrzut ekranu można "
"skopiować bezpośrednio do schowka środowiska GNOME i wkleić w innym "
"skopiować bezpośrednio do schowka środowiska GNOME i wkleić w innym "
"programie."
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:4
......@@ -80,9 +76,9 @@ msgid ""
"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
msgstr ""
"Zrzut ekranu GNOME umożliwia wykonanie zdjęcia ekranu nawet gdy nie jest "
"otwarty: wystarczy nacisnąć klawisz PrtSc na klawiaturze, a obraz całego "
"ekranu zostanie zapisany w katalogu Obrazy. Przytrzymując klawisz Alt i "
"naciskając PrtSc, można wykonać zrzut wyłącznie aktywnego okna."
"otwarty: wystarczy nacisnąć klawisz PrtSc na klawiaturze, a obraz całego "
"ekranu zostanie zapisany w katalogu Obrazy. Przytrzymując klawisz Alt "
"naciskając PrtSc, można wykonać zrzut wyłącznie aktywnego okna."
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
msgid "Help"
......@@ -90,7 +86,7 @@ msgstr "Pomoc"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:2
msgid "About"
msgstr "O programie"
msgstr "O programie"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:3
msgid "Quit"
......@@ -114,74 +110,74 @@ msgstr "_Nazwa:"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:5
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Zapi_s w katalogu:"
msgstr "Zapi_s w katalogu:"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:1
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Zrzut ekranu dla okna (przestarzałe)"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:2
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
msgstr ""
"Przechwycenie bieżącego okna zamiast całego ekranu. Ten klucz jest "
"przestarzały i nie jest już używany."
"przestarzały i nie jest już używany."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:3
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Opóźnienie wykonania zrzutu ekranu"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:4
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:4
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Opóźnienie wykonania zrzutu ekranu w sekundach."
msgstr "Opóźnienie wykonania zrzutu ekranu w sekundach."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:5
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:5
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Katalog zrzutów ekranu"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:6
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:6
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Katalog, w którym zrzuty ekranu są domyślnie zapisywane."
msgstr "Katalog, w którym zrzuty ekranu są domyślnie zapisywane."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:7
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:7
msgid "Last save directory"
msgstr "Katalog ostatniego zapisu"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:8
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:8
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
"Ostatni katalog, w którym zapisano zrzut ekranu w trybie interaktywnym."
"Ostatni katalog, w którym zapisano zrzut ekranu w trybie interaktywnym."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:9
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:9
msgid "Include Border"
msgstr "Dołączanie krawędzi"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:10
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:10
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Dołączanie do zrzutu ekranu krawędzi menedżera okien"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:11
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:11
msgid "Include Pointer"
msgstr "Dołączanie kursora"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:12
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:12
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Dołącza kursor do zrzutu ekranu"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:13
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:13
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Dołączanie profilu ICC"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:14
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:14
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Dołącza profil ICC obiektu docelowego do zrzutu ekranu"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:15
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:15
msgid "Border Effect"
msgstr "Efekt krawędzi"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:16
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:16
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
......@@ -189,18 +185,18 @@ msgstr ""
"Efekt dodawany do zewnętrznej części krawędzi. Dopuszczalne wartości to "
"„shadow” (cień), „none” (brak) oraz „border” (ramka)."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:17
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:17
msgid "Default file type extension"
msgstr "Domyślne rozszerzenie typu pliku"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:18
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:18
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Domyślne rozszerzenie typu pliku dla zrzutów ekranu."
#: ../src/screenshot-application.c:145
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
msgstr "Plik o nazwie „%s” już istnieje w „%s”"
msgstr "Plik o nazwie „%s” już istnieje w „%s”"
#: ../src/screenshot-application.c:152
msgid "Overwrite existing file?"
......@@ -215,7 +211,7 @@ msgstr "Nie można wykonać zrzutu ekranu"
#: ../src/screenshot-application.c:175
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Błąd podczas tworzenia pliku. Proszę wybrać inne położenie i spróbować "
"Błąd podczas tworzenia pliku. Proszę wybrać inne położenie i spróbować "
"ponownie."
#: ../src/screenshot-application.c:464
......@@ -288,7 +284,7 @@ msgstr "nazwa pliku"
#: ../src/screenshot-application.c:641
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
msgstr "Wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
#: ../src/screenshot-application.c:770
msgid "translator-credits"
......@@ -298,9 +294,9 @@ msgstr ""
"Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007\n"
"Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009\n"
"Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2008\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2015\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2016\n"
"Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014-2015\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2015"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2016"
#: ../src/screenshot-config.c:116
#, c-format
......@@ -308,7 +304,7 @@ msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Sprzeczne opcje: --window oraz --area nie mogą być używane w tym samym "
"Sprzeczne opcje: --window oraz --area nie mogą być używane w tym samym "
"czasie.\n"
#: ../src/screenshot-config.c:123
......@@ -317,10 +313,10 @@ msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Sprzeczne opcje: --area oraz --delay nie mogą być używane w tym samym "
"Sprzeczne opcje: --area oraz --delay nie mogą być używane w tym samym "
"czasie.\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:314
#: ../src/screenshot-dialog.c:312
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Zrzut ekranu.png"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment