Updated Serbian translation

parent 96dcbe48
......@@ -5,8 +5,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils-2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-26 21:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-16 10:51+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-25 00:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-25 08:44+0200\n"
"Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
......@@ -18,117 +18,114 @@ msgstr ""
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
msgid "Save images of your desktop or individual windows"
msgstr "Сачувајте слике ваше радне површи или појединачних прозора"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
msgid "Screenshot"
msgstr "Снимак екрана"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
msgid "Take a screenshot of the current window"
msgstr "Направи снимак текућег прозора"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
msgid "Save images of your desktop or individual windows"
msgstr "Сачувајте слике ваше радне површи или појединачних прозора"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
msgid "Take a screenshot of the whole screen"
msgstr "Направи снимак целог екрана"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
msgid "Take a screenshot of the current window"
msgstr "Направи снимак текућег прозора"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:1
msgid "*"
msgstr "*"
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Сачувајте снимак екрана"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:2
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "У_множи у оставу"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:3
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Сачувајте снимак екрана"
msgid "_Name:"
msgstr "_Назив:"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:4
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Сачувај у _фасцикли:"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:5
msgid "_Name:"
msgstr "_Назив:"
msgid "*"
msgstr "*"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
msgid "Border Effect"
msgstr "Ефекат ивица"
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Снимак одређеног прозора (превазиђено)"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
msgstr ""
"Ефекат који се додаје са спољне стране ивице. Могуће вредности су „shadow“ "
"(сенка), „none“ (ништа), и „border“ (ивица)."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
msgstr ""
"Снима само текући прозор уместо целе радне површи. Овај кључ је превазиђен и "
"више се не користи."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Застој пре снимања"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:4
msgid "Include Border"
msgstr "Обухвата ивицу"
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Време (у секундама) након кога ће бити направљен снимак екрана."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:5
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Укључује ИЦЦ профил"
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Фасцикла за снимке"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:6
msgid "Include Pointer"
msgstr "Обухвата показивач"
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Фасцикла у којој ће бити сачувани снимци екрана."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:7
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Уграђује ИЦЦ профил у датотеку са снимком екрана"
msgid "Last save directory"
msgstr "Последња фасцикла чувања"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:8
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Укључује показивач у снимак екрана"
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
"Последња фасцикла у којој је био сачуван снимак екрана у међудејственом "
"режиму."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:9
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Укључује ивицу управника прозора у снимак екрана"
msgid "Include Border"
msgstr "Обухвата ивицу"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:10
#| msgid "Screenshot directory"
msgid "Last save directory"
msgstr "Последња фасцикла чувања"
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Укључује ивицу управника прозора у снимак екрана"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:11
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Застој пре снимања"
msgid "Include Pointer"
msgstr "Обухвата показивач"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:12
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Фасцикла за снимке"
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Укључује показивач у снимак екрана"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:13
#| msgid "The directory the last screenshot was saved in."
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Фасцикла у којој ће бити сачувани снимци екрана."
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Укључује ИЦЦ профил"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:14
#| msgid "The directory the last screenshot was saved in."
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
"Последња фасцикла у којој је био сачуван снимак екрана у међудејственом "
"режиму."
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Уграђује ИЦЦ профил у датотеку са снимком екрана"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:15
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Време (у секундама) након кога ће бити направљен снимак екрана."
msgid "Border Effect"
msgstr "Ефекат ивица"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:16
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Снимак одређеног прозора (превазиђено)"
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
msgstr ""
"Ефекат који се додаје са спољне стране ивице. Могуће вредности су "
"„shadow“ (сенка), „none“ (ништа), и „border“ (ивица)."
#: ../src/screenshot-application.c:147
#, c-format
......@@ -142,15 +139,10 @@ msgstr "Да препишем постојећу датотеку?"
#: ../src/screenshot-application.c:175 ../src/screenshot-application.c:183
#: ../src/screenshot-application.c:342 ../src/screenshot-application.c:345
#: ../src/screenshot-application.c:388 ../src/screenshot-application.c:391
#| msgid "Unable to take a screenshot of the current window"
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Нисам могао да направим снимак екрана"
#: ../src/screenshot-application.c:176
#| msgid ""
#| "Impossible to save the screenshot to %s.\n"
#| " Error was %s.\n"
#| " Please choose another location and retry."
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Грешка при стварању датотеке. Молим изаберите неко друго место и покушајте "
......@@ -168,67 +160,69 @@ msgstr "Снимак је урађен"
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Није успео ниједан од могућих начина"
#: ../src/screenshot-application.c:501
#: ../src/screenshot-application.c:504
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Шаље снимљено директно у оставу"
#: ../src/screenshot-application.c:502
#: ../src/screenshot-application.c:505
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Снима прозор уместо читавог екрана"
#: ../src/screenshot-application.c:503
#: ../src/screenshot-application.c:506
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Хвата област екрана уместо читавог екрана"
#: ../src/screenshot-application.c:504
#: ../src/screenshot-application.c:507
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Укључује ивице прозора у снимак екрана"
#: ../src/screenshot-application.c:505
#: ../src/screenshot-application.c:508
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Уклања ивице прозора из снимка екрана"
#: ../src/screenshot-application.c:506
#: ../src/screenshot-application.c:509
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Снима екран након наведеног времена (у секундама)"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:506
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:423
#: ../src/screenshot-application.c:509
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:426
msgid "seconds"
msgstr "секунде"
#: ../src/screenshot-application.c:507
#: ../src/screenshot-application.c:510
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Ефекат који се додаје на ивицу (сенка, ивица или ништа)"
#: ../src/screenshot-application.c:507
#: ../src/screenshot-application.c:510
msgid "effect"
msgstr "ефекат ивица"
#: ../src/screenshot-application.c:508
#: ../src/screenshot-application.c:511
msgid "Interactively set options"
msgstr "Интерактивно поставља опције"
#: ../src/screenshot-application.c:522
#: ../src/screenshot-application.c:525
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Прави снимак екрана вашег радног окружења"
#: ../src/screenshot-config.c:82
#: ../src/screenshot-config.c:54
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr "Сукоб опција: „--window“ и „--area“ не могу бити коришћене у исто време.\n"
msgstr ""
"Сукоб опција: „--window“ и „--area“ не могу бити коришћене у исто време.\n"
#: ../src/screenshot-config.c:89
#: ../src/screenshot-config.c:61
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr "Сукоб опција: „--area“ и „--delay“ не могу бити коришћене у исто време.\n"
msgstr ""
"Сукоб опција: „--area“ и „--delay“ не могу бити коришћене у исто време.\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:171
msgid ""
......@@ -250,16 +244,18 @@ msgstr "снимак-екрана.png"
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:122
#, c-format
msgid "Screenshot at %s.png"
msgstr "Снимак-екрана-%s.png"
#| msgid "Screenshot at %s.png"
msgid "Screenshot from %s.png"
msgstr "Снимак екрана са %s.png"
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:129
#, c-format
msgid "Screenshot at %s - %d.png"
msgstr "снимак-екрана-%s-%d.png"
#| msgid "Screenshot at %s - %d.png"
msgid "Screenshot from %s - %d.png"
msgstr "Снимак екрана са %s — %d.png"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:165
msgid "None"
......@@ -302,24 +298,24 @@ msgstr "Изабери _област за снимање"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:403
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:406
msgid "Grab _after a delay of"
msgstr "_Сними након застоја од"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:441
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:449
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:444
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:452
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Снимак екрана"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:450
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:453
msgid "Effects"
msgstr "Ефекти"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:455
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:458
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "_Сними екран"
#: ../src/screenshot-utils.c:719
#: ../src/screenshot-utils.c:723
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Грешка у учитавању странице помоћи"
......
......@@ -5,8 +5,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils-2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-26 21:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-16 10:51+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-25 00:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-25 08:44+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Nikolić <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
......@@ -18,117 +18,114 @@ msgstr ""
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
msgid "Save images of your desktop or individual windows"
msgstr "Sačuvajte slike vaše radne površi ili pojedinačnih prozora"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
msgid "Screenshot"
msgstr "Snimak ekrana"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
msgid "Take a screenshot of the current window"
msgstr "Napravi snimak tekućeg prozora"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
msgid "Save images of your desktop or individual windows"
msgstr "Sačuvajte slike vaše radne površi ili pojedinačnih prozora"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
msgid "Take a screenshot of the whole screen"
msgstr "Napravi snimak celog ekrana"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
msgid "Take a screenshot of the current window"
msgstr "Napravi snimak tekućeg prozora"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:1
msgid "*"
msgstr "*"
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Sačuvajte snimak ekrana"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:2
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "U_množi u ostavu"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:3
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Sačuvajte snimak ekrana"
msgid "_Name:"
msgstr "_Naziv:"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:4
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Sačuvaj u _fascikli:"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:5
msgid "_Name:"
msgstr "_Naziv:"
msgid "*"
msgstr "*"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
msgid "Border Effect"
msgstr "Efekat ivica"
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Snimak određenog prozora (prevaziđeno)"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
msgstr ""
"Efekat koji se dodaje sa spoljne strane ivice. Moguće vrednosti su „shadow“ "
"(senka), „none“ (ništa), i „border“ (ivica)."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
msgstr ""
"Snima samo tekući prozor umesto cele radne površi. Ovaj ključ je prevaziđen i "
"više se ne koristi."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Zastoj pre snimanja"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:4
msgid "Include Border"
msgstr "Obuhvata ivicu"
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Vreme (u sekundama) nakon koga će biti napravljen snimak ekrana."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:5
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Uključuje ICC profil"
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Fascikla za snimke"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:6
msgid "Include Pointer"
msgstr "Obuhvata pokazivač"
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Fascikla u kojoj će biti sačuvani snimci ekrana."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:7
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Ugrađuje ICC profil u datoteku sa snimkom ekrana"
msgid "Last save directory"
msgstr "Poslednja fascikla čuvanja"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:8
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Uključuje pokazivač u snimak ekrana"
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
"Poslednja fascikla u kojoj je bio sačuvan snimak ekrana u međudejstvenom "
"režimu."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:9
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Uključuje ivicu upravnika prozora u snimak ekrana"
msgid "Include Border"
msgstr "Obuhvata ivicu"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:10
#| msgid "Screenshot directory"
msgid "Last save directory"
msgstr "Poslednja fascikla čuvanja"
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Uključuje ivicu upravnika prozora u snimak ekrana"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:11
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Zastoj pre snimanja"
msgid "Include Pointer"
msgstr "Obuhvata pokazivač"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:12
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Fascikla za snimke"
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Uključuje pokazivač u snimak ekrana"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:13
#| msgid "The directory the last screenshot was saved in."
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Fascikla u kojoj će biti sačuvani snimci ekrana."
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Uključuje ICC profil"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:14
#| msgid "The directory the last screenshot was saved in."
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
"Poslednja fascikla u kojoj je bio sačuvan snimak ekrana u međudejstvenom "
"režimu."
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Ugrađuje ICC profil u datoteku sa snimkom ekrana"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:15
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Vreme (u sekundama) nakon koga će biti napravljen snimak ekrana."
msgid "Border Effect"
msgstr "Efekat ivica"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:16
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Snimak određenog prozora (prevaziđeno)"
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
msgstr ""
"Efekat koji se dodaje sa spoljne strane ivice. Moguće vrednosti su "
"„shadow“ (senka), „none“ (ništa), i „border“ (ivica)."
#: ../src/screenshot-application.c:147
#, c-format
......@@ -142,15 +139,10 @@ msgstr "Da prepišem postojeću datoteku?"
#: ../src/screenshot-application.c:175 ../src/screenshot-application.c:183
#: ../src/screenshot-application.c:342 ../src/screenshot-application.c:345
#: ../src/screenshot-application.c:388 ../src/screenshot-application.c:391
#| msgid "Unable to take a screenshot of the current window"
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Nisam mogao da napravim snimak ekrana"
#: ../src/screenshot-application.c:176
#| msgid ""
#| "Impossible to save the screenshot to %s.\n"
#| " Error was %s.\n"
#| " Please choose another location and retry."
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Greška pri stvaranju datoteke. Molim izaberite neko drugo mesto i pokušajte "
......@@ -168,67 +160,69 @@ msgstr "Snimak je urađen"
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Nije uspeo nijedan od mogućih načina"
#: ../src/screenshot-application.c:501
#: ../src/screenshot-application.c:504
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Šalje snimljeno direktno u ostavu"
#: ../src/screenshot-application.c:502
#: ../src/screenshot-application.c:505
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Snima prozor umesto čitavog ekrana"
#: ../src/screenshot-application.c:503
#: ../src/screenshot-application.c:506
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Hvata oblast ekrana umesto čitavog ekrana"
#: ../src/screenshot-application.c:504
#: ../src/screenshot-application.c:507
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Uključuje ivice prozora u snimak ekrana"
#: ../src/screenshot-application.c:505
#: ../src/screenshot-application.c:508
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Uklanja ivice prozora iz snimka ekrana"
#: ../src/screenshot-application.c:506
#: ../src/screenshot-application.c:509
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Snima ekran nakon navedenog vremena (u sekundama)"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:506
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:423
#: ../src/screenshot-application.c:509
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:426
msgid "seconds"
msgstr "sekunde"
#: ../src/screenshot-application.c:507
#: ../src/screenshot-application.c:510
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Efekat koji se dodaje na ivicu (senka, ivica ili ništa)"
#: ../src/screenshot-application.c:507
#: ../src/screenshot-application.c:510
msgid "effect"
msgstr "efekat ivica"
#: ../src/screenshot-application.c:508
#: ../src/screenshot-application.c:511
msgid "Interactively set options"
msgstr "Interaktivno postavlja opcije"
#: ../src/screenshot-application.c:522
#: ../src/screenshot-application.c:525
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Pravi snimak ekrana vašeg radnog okruženja"
#: ../src/screenshot-config.c:82
#: ../src/screenshot-config.c:54
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr "Sukob opcija: „--window“ i „--area“ ne mogu biti korišćene u isto vreme.\n"
msgstr ""
"Sukob opcija: „--window“ i „--area“ ne mogu biti korišćene u isto vreme.\n"
#: ../src/screenshot-config.c:89
#: ../src/screenshot-config.c:61
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr "Sukob opcija: „--area“ i „--delay“ ne mogu biti korišćene u isto vreme.\n"
msgstr ""
"Sukob opcija: „--area“ i „--delay“ ne mogu biti korišćene u isto vreme.\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:171
msgid ""
......@@ -250,16 +244,18 @@ msgstr "snimak-ekrana.png"
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:122
#, c-format
msgid "Screenshot at %s.png"
msgstr "Snimak-ekrana-%s.png"
#| msgid "Screenshot at %s.png"
msgid "Screenshot from %s.png"
msgstr "Snimak ekrana sa %s.png"
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:129
#, c-format
msgid "Screenshot at %s - %d.png"
msgstr "snimak-ekrana-%s-%d.png"
#| msgid "Screenshot at %s - %d.png"
msgid "Screenshot from %s - %d.png"
msgstr "Snimak ekrana sa %s — %d.png"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:165
msgid "None"
......@@ -302,24 +298,24 @@ msgstr "Izaberi _oblast za snimanje"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:403
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:406
msgid "Grab _after a delay of"
msgstr "_Snimi nakon zastoja od"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:441
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:449
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:444
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:452
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Snimak ekrana"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:450
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:453
msgid "Effects"
msgstr "Efekti"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:455
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:458
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "_Snimi ekran"
#: ../src/screenshot-utils.c:719
#: ../src/screenshot-utils.c:723
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Greška u učitavanju stranice pomoći"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment