Commit 60e77202 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 435c970b
......@@ -2,7 +2,7 @@
# Copyright (C) 2000-2006 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-screenshot package.
#
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2011–2017.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2011–2018.
#
msgid ""
msgstr ""
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-31 16:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-31 16:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-26 22:35+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
......@@ -56,7 +56,7 @@ msgstr "Zadnja mapa za shranjevanje"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr "Mapa v katero je bila shranjena slika ob zadnjem shranjevanju."
msgstr "Mapa, v katero je bila shranjena slika ob zadnjem shranjevanju."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
msgid "Include Border"
......@@ -68,7 +68,7 @@ msgstr "Vključi robove okenskega upravljalnika skupaj z zaslonsko sliko"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
msgid "Include Pointer"
msgstr "Vključi kazalnik"
msgstr "Vključi kazalko"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
msgid "Include the pointer in the screenshot"
......@@ -115,7 +115,7 @@ msgstr "Zajemanje slik zaslona ali posameznih oken"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr "zajemanje;zajeto;zajem;natisni;zaslonska slika;"
msgstr "zajemanje;zajeto;zajem;natisni;zaslonska slika;screenshot;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
......@@ -143,7 +143,7 @@ msgid ""
"applications."
msgstr ""
"Program Zajemalnik slik za GNOME je enostavno orodje za zajemanje zaslonskih "
"slik. Omogoča zajemanje celotnega zaslona, dejavnih oken ali poljubno "
"slik. Omogoča zajemanje celotnega zaslona, dejavnih oken ali poljubno "
"pravokotno ploskev na zaslonu. Sliko je mogoče zajeti v odložišče ali pa "
"shraniti na disk."
......@@ -156,8 +156,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Program GNOME Zajemalnik zaslonskih slik omogoča zajemanje vsebine zaslona "
"tudi, če ni zagnan. Pritisniti je treba zgolj tipko PrtSc na tipkovnici in "
"slica celotnega zaslona bo shranjena v mapo Slik. Če pritisnete tudi tipko "
"Alt, bo shranjeno le trenutno dejavno okno."
"slika celotnega zaslona bo shranjena v mapo s slikami. Če pritisnete tudi "
"tipko Alt, bo shranjeno le trenutno dejavno okno."
#: src/screenshot-app-menu.ui:6
msgid "Help"
......@@ -174,7 +174,7 @@ msgstr "Končaj"
#: src/screenshot-application.c:151
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "Datoteka z imenom »%s« že obstaja v mapi »%s«"
msgstr "Datoteka z imenom »%s« v mapi »%s« že obstaja."
#: src/screenshot-application.c:158
msgid "Overwrite existing file?"
......@@ -205,15 +205,15 @@ msgstr "Vsi podprti načni so spodleteli."
#: src/screenshot-application.c:634
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Pošlji zajete podatke neposredno v odložišče"
msgstr "Pošiljanje zajete podatke neposredno v odložišče"
#: src/screenshot-application.c:635
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Zajemi okno namesto celotnega zaslona"
msgstr "Zajem okna namesto celotnega zaslona"
#: src/screenshot-application.c:636
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Zajemi območje zaslona namesto celotnega zaslona"
msgstr "Zajem določenega območja zaslona namesto celotnega zaslona"
#: src/screenshot-application.c:637
msgid "Include the window border with the screenshot"
......@@ -221,15 +221,15 @@ msgstr "V zaslonsko sliko vključi tudi robove okna"
#: src/screenshot-application.c:638
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Iz zaslonske slike odstrani robove okna"
msgstr "Na zaslonski sliki obreži robove okna"
#: src/screenshot-application.c:639
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "V zaslonsko sliko vključi tudi kazalnik"
msgstr "V zaslonsko sliko vključi tudi kazalko"
#: src/screenshot-application.c:640
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Zajemi zaslonsko sliko po navedenem zamiku [v sekundah]"
msgstr "Zajem zaslonske slike po navedenem zamiku [v sekundah]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
......@@ -240,7 +240,7 @@ msgstr "sekund"
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Učinki za dodajanje robovom (senca, rob, staranje in brez)"
msgstr "Učinek za dodajanje (senca, dodatni rob, postaranje in brez učinka)"
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "effect"
......@@ -248,7 +248,7 @@ msgstr "učinek"
#: src/screenshot-application.c:642
msgid "Interactively set options"
msgstr "Interaktivna določanje možnosti"
msgstr "Interaktivno določanje možnosti"
#: src/screenshot-application.c:643
msgid "Save screenshot directly to this file"
......@@ -271,15 +271,14 @@ msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Možnosti v sporu: zastavic --window in --area ni mogoče uporabljati "
"sočasno.\n"
"Možnosti v sporu: zastavic --window in --area ni mogoče uporabiti sočasno.\n"
#: src/screenshot-config.c:124
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Možnosti v sporu: zastavic --area in --delay ni mogoče uporabljati sočasno.\n"
"Možnosti v sporu: zastavic --area in --delay ni mogoče uporabiti sočasno.\n"
#: src/screenshot-dialog.c:319
msgid "Screenshot.png"
......@@ -328,7 +327,7 @@ msgstr "Zaslonska slika %s.%s"
#: src/screenshot-filename-builder.c:157
#, c-format
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Zaslonska slika %s - %d.%s"
msgstr "Zaslonska slika %s %d.%s"
#. Translators:
#. * these are the names of the effects available which will be
......@@ -345,16 +344,16 @@ msgstr "Senčenje"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:159
msgid "Border"
msgstr "Obroba"
msgstr "Obroba slike"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:160
msgid "Vintage"
msgstr "Staranje"
msgstr "Postaran videz"
#. * Include pointer *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:264
msgid "Include _pointer"
msgstr "Vključi _kazalnik"
msgstr "Vključi _kazalko"
#. * Include window border *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:274
......@@ -367,7 +366,7 @@ msgstr "Uporabi _učinek:"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:348
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Zajemi celotni _zaslon"
msgstr "Zajemi celoten _zaslon"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:362
msgid "Grab the current _window"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment