Commit 25d2153d authored by Alan Mortensen's avatar Alan Mortensen Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent 92a0c9ed
......@@ -21,10 +21,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-05 21:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-09 17:15+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-03 23:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-13 11:50+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -32,7 +32,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
......@@ -115,13 +115,13 @@ msgstr "Forvalgt filtypeendelse"
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Den forvalgte filtypeendelse for skærmbilleder."
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:770
#: src/screenshot-application.c:838
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:768
#: src/screenshot-application.c:836
msgid "Screenshot"
msgstr "Skærmbillede"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:771
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:769
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Gem billeder af din skærm eller individuelle vinduer"
......@@ -132,9 +132,9 @@ msgstr "billede;øjebliksbillede;indfang;print;skærmbillede;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
#| msgid "Save Screenshot"
msgid "applets-screenshooter"
msgstr "applets-screenshooter"
#| msgid "Screenshot"
msgid "org.gnome.Screenshot"
msgstr "org.gnome.Screenshot"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
......@@ -186,98 +186,98 @@ msgstr "Om"
msgid "Quit"
msgstr "Afslut"
#: src/screenshot-application.c:151
#: src/screenshot-application.c:149
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "Der findes allerede en fil med navnet “%s” i “%s”"
#: src/screenshot-application.c:158
#: src/screenshot-application.c:156
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Overskriv eksisterende fil?"
#: src/screenshot-application.c:180 src/screenshot-application.c:189
#: src/screenshot-application.c:466 src/screenshot-application.c:470
#: src/screenshot-application.c:510 src/screenshot-application.c:513
#: src/screenshot-application.c:178 src/screenshot-application.c:187
#: src/screenshot-application.c:464 src/screenshot-application.c:468
#: src/screenshot-application.c:508 src/screenshot-application.c:511
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Kunne ikke tage et skærmbillede"
#: src/screenshot-application.c:181
#: src/screenshot-application.c:179
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Fejl ved oprettelse af fil. Vælg venligst en anden placering og prøv igen."
#: src/screenshot-application.c:467
#: src/screenshot-application.c:465
msgid "Error creating file"
msgstr "Fejl ved oprettelse af fil"
#: src/screenshot-application.c:478 src/screenshot-application.c:546
#: src/screenshot-application.c:476 src/screenshot-application.c:544
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Skærmbillede taget"
#: src/screenshot-application.c:511
#: src/screenshot-application.c:509
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Alle tilgængelige metoder mislykkedes"
#: src/screenshot-application.c:634
#: src/screenshot-application.c:632
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Send skærmbillede direkte til udklipsholderen"
#: src/screenshot-application.c:635
#: src/screenshot-application.c:633
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Tag et billede af et vindue i stedet for af hele skærmen"
#: src/screenshot-application.c:636
#: src/screenshot-application.c:634
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Tag et billede af et område på skærmen i stedet for af hele skærmen"
#: src/screenshot-application.c:637
#: src/screenshot-application.c:635
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Inkludér vinduesrammen i skærmbilledet"
#: src/screenshot-application.c:638
#: src/screenshot-application.c:636
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Fjern vinduesrammen fra skærmbilledet"
#: src/screenshot-application.c:639
#: src/screenshot-application.c:637
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Inkludér markøren i skærmbilledet"
#: src/screenshot-application.c:640
#: src/screenshot-application.c:638
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Tag skærmbillede efter en anført forsinkelse [i sekunder]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-application.c:640 src/screenshot-interactive-dialog.c:415
#: src/screenshot-application.c:638 src/screenshot-interactive-dialog.c:413
msgid "seconds"
msgstr "sekunder"
#: src/screenshot-application.c:641
#: src/screenshot-application.c:639
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Effekt for vinduesrammen (“shadow”, “border”, “vintage” eller “none”)"
#: src/screenshot-application.c:641
#: src/screenshot-application.c:639
msgid "effect"
msgstr "effekt"
#: src/screenshot-application.c:642
#: src/screenshot-application.c:640
msgid "Interactively set options"
msgstr "Vælg indstillinger interaktivt"
#: src/screenshot-application.c:643
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Gem skærmbilledet direkte til denne fil"
#: src/screenshot-application.c:643
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "filename"
msgstr "filnavn"
#: src/screenshot-application.c:644
#: src/screenshot-application.c:642
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Udskriv versionsoplysninger og afslut"
#: src/screenshot-application.c:773
#: src/screenshot-application.c:771
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Kenneth Christiansen\n"
......@@ -359,80 +359,83 @@ msgstr "Skærmbillede fra %s - %d.%s"
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:155
msgid "None"
msgstr "Ingen"
# Slagskygge er vist noget med om f.eks. drop-down menuer kaster skygge på tingene bagved, og det er svært at finde informationer om dem. Dette er dog den officielle oversættelse, så der er ikke så meget at rafle om.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "Drop shadow"
msgstr "Slagskygge"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:159
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
msgid "Border"
msgstr "Ramme"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:160
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Vintage"
msgstr "Klassisk"
#. * Include pointer *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:264
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:262
msgid "Include _pointer"
msgstr "Inkludér _markør"
#. * Include window border *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:274
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:272
msgid "Include the window _border"
msgstr "Inkludér vindues_rammen"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:291
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:289
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Anvend _effekt:"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:348
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:346
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Tag billede af _hele skærmen"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:362
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:360
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Tag billede af det aktuelle _vindue"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:374
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:372
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Vælg _området, der skal tages billede af"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:394
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:392
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Tag billede efter en vente_tid på"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:465
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:462
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Gem skærmbillede"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:466
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:463
msgid "Effects"
msgstr "Effekter"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:479
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:488
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:467
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Gem _skærmbillede"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:505
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:484
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
#: src/screenshot-utils.c:725
#: src/screenshot-utils.c:723
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Fejl ved indlæsning af hjælpesiden"
#~| msgid "Save Screenshot"
#~ msgid "applets-screenshooter"
#~ msgstr "applets-screenshooter"
#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "_Hjælp"
#~ msgid "Take a picture of the screen"
#~ msgstr "Tag et skærmbillede"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment