Commit 1de0d52b authored by Марко М. Костић (Marko M. Kostić)'s avatar Марко М. Костић (Marko M. Kostić) Committed by Administrator

Update Serbian translation

parent 41092024
......@@ -6,22 +6,23 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils-2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-30 09:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-30 18:47+0100\n"
"Last-Translator: Марко М. Костић (Marko M. Kostić) <marko.m.kostic@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2017-04-21 19:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-20 16:50+0200\n"
"Last-Translator: Марко М. Костић <marko.m.kostic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 "
"&& n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n"
"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.2\n"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:767
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:1
#: ../src/screenshot-application.c:767
msgid "Screenshot"
msgstr "Снимач екрана"
......@@ -33,7 +34,9 @@ msgstr "Сачувајте слике вашег екрана или појед
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:3
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr "снимак;сними;штампај;снимак екрана;"
msgstr ""
"снимак;сними;штампај;снимак екрана;snimak;snimi,štampaj;snimak ekrana;"
"snapshot;capture;print;screenshot;"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:4
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
......@@ -56,21 +59,21 @@ msgid ""
"applications."
msgstr ""
"Гномов снимач екрана је једноставно помагало које вам омогућава да направите "
"слике екрана вашег рачунара. Можете направити снимке читавог екрана, било ког "
"програма, или одабране правоугаоне области. Можете такође да умножите снимак "
"екрана управо у Гномовој остави и да је убаците у друге програме."
"слике екрана вашег рачунара. Можете направити снимке читавог екрана, било "
"ког програма, или одабране правоугаоне области. Можете такође да умножите "
"снимак екрана управо у Гномовој остави и да је убаците у друге програме."
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it's not open: just "
"press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole screen "
"will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc and you "
"will get a screenshot of only the currently selected window."
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it's not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
"screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc "
"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
msgstr ""
"Гномов снимач екрана вам омогућава да направите снимке екрана чак и када није "
"отворен: само притисните одговарајуће дугме на тастатури (PrtSc), и снимак "
"читавог екрана биће сачуван у вашој фасцикли слика. Држите Алт док притискате "
"„PrtSc“ и добићете снимак екрана само тренутно изабраног прозора."
"Гномов снимач екрана вам омогућава да направите снимке екрана чак и када "
"није отворен: само притисните тастер PrtSc на вашој тастатури, и снимак "
"читавог екрана биће сачуван у вашој фасцикли слика. Држите Alt док "
"притискате „PrtSc“ и добићете снимак екрана само тренутно изабраног прозора."
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
msgid "Help"
......@@ -104,84 +107,85 @@ msgstr "_Назив:"
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Сачувај у _фасцикли:"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:1
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Снимак одређеног прозора (превазиђено)"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:2
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has been "
"deprecated and it is no longer in use."
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
msgstr ""
"Снима само текући прозор уместо целе радне површи. Овај кључ је превазиђен и "
"више се не користи."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:3
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Застој пре снимања"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:4
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:4
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Време у секундама након кога ће бити направљен снимак екрана."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:5
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:5
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Фасцикла за снимке"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:6
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:6
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Фасцикла у којој ће бити сачувани снимци екрана."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:7
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:7
msgid "Last save directory"
msgstr "Последња фасцикла чувања"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:8
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:8
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
"Последња фасцикла у којој је био сачуван снимак екрана у међудејственом режиму."
"Последња фасцикла у којој је био сачуван снимак екрана у међудејственом "
"режиму."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:9
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:9
msgid "Include Border"
msgstr "Обухвата ивицу"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:10
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:10
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Укључује ивицу управника прозора у снимак екрана"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:11
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:11
msgid "Include Pointer"
msgstr "Обухвата показивач"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:12
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:12
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Укључује показивач у снимак екрана"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:13
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:13
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Укључује ИЦЦ профил"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:14
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:14
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Уграђује ИЦЦ профил у датотеку са снимком екрана"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:15
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:15
msgid "Border Effect"
msgstr "Ефекат ивица"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:16
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:16
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", \"none"
"\", and \"border\"."
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
msgstr ""
"Ефекат који се додаје са спољне стране ивице. Могуће вредности су "
"„shadow“ (сенка), „none“ (ништа), и „border“ (ивица)."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:17
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:17
msgid "Default file type extension"
msgstr "Основно проширење врсте датотеке"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:18
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:18
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Основно проширење врсте датотеке за снимке екана."
......@@ -249,7 +253,8 @@ msgstr "Снима екран након наведеног времена [у
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:637 ../src/screenshot-interactive-dialog.c:414
#: ../src/screenshot-application.c:637
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:414
msgid "seconds"
msgstr "секунде"
......@@ -288,17 +293,20 @@ msgstr ""
#: ../src/screenshot-config.c:116
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same time.\n"
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Сукоб опција: „--window“ и „--area“ не могу бити коришћене у исто време.\n"
#: ../src/screenshot-config.c:123
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same time.\n"
msgstr "Сукоб опција: „--area“ и „--delay“ не могу бити коришћене у исто време.\n"
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Сукоб опција: „--area“ и „--delay“ не могу бити коришћене у исто време.\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:314
#: ../src/screenshot-dialog.c:312
msgid "Screenshot.png"
msgstr "снимак-екрана.png"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment