Commit 18c133d3 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent a9576e9e
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-26 21:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-17 14:08+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-25 00:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-15 18:31+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -35,116 +35,113 @@ msgstr ""
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
msgid "Save images of your desktop or individual windows"
msgstr "Uložit obrázky pracovní plochy nebo konkrétních oken"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
msgid "Screenshot"
msgstr "Snímek obrazovky"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
msgid "Take a screenshot of the current window"
msgstr "Zachytit snímek aktuálního okna"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
msgid "Save images of your desktop or individual windows"
msgstr "Uložit obrázky pracovní plochy nebo konkrétních oken"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
msgid "Take a screenshot of the whole screen"
msgstr "Zachytit snímek celé obrazovky"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
msgid "Take a screenshot of the current window"
msgstr "Zachytit snímek aktuálního okna"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:1
msgid "*"
msgstr "*"
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Uložit snímek obrazovky"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:2
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "K_opírovat do schránky"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:3
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Uložit snímek obrazovky"
msgid "_Name:"
msgstr "Náz_ev:"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:4
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Uložit do _složky:"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:5
msgid "_Name:"
msgstr "Náz_ev:"
msgid "*"
msgstr "*"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
msgid "Border Effect"
msgstr "Efekt rámečku"
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Snímek obrazovky podle specifického nastavení okna (zastaralé)"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
msgstr ""
"Efekt přidaný k vnější části rámečku. Možné hodnoty jsou „shadow“, „none“ a "
"„border“."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
msgstr ""
"Zachytit pouze aktuální okno, nikoliv celou pracovní plochu. Tento klíč je "
"zastaralý a už se nepoužívá."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Zpoždění snímku obrazovky"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:4
msgid "Include Border"
msgstr "Zahrnout rámeček"
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Doba čekání v sekundách před zachycením snímku obrazovky."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:5
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Zahrnout profil ICC"
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Složka se snímky obrazovky"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:6
msgid "Include Pointer"
msgstr "Zahrnout kurzor myši"
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Složka, do které jsou snímky obrazovky ukládány jako výchozí."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:7
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Zahrnout do souboru se snímkem obrazovky profil ICC cíle"
msgid "Last save directory"
msgstr "Poslední složka pro ukládání"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:8
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Zahrnout do snímku obrazovky kurzor myši"
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
"Poslední složka, do které byl uložen snímek obrazovky v interaktivním režimu."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:9
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Zahrnout do snímku obrazovky rámeček správce oken"
msgid "Include Border"
msgstr "Zahrnout rámeček"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:10
#| msgid "Screenshot directory"
msgid "Last save directory"
msgstr "Poslední složka pro ukládání"
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Zahrnout do snímku obrazovky rámeček správce oken"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:11
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Zpoždění snímku obrazovky"
msgid "Include Pointer"
msgstr "Zahrnout kurzor myši"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:12
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Složka se snímky obrazovky"
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Zahrnout do snímku obrazovky kurzor myši"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:13
#| msgid "The directory the last screenshot was saved in."
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Složka, do které jsou snímky obrazovky ukládány jako výchozí."
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Zahrnout profil ICC"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:14
#| msgid "The directory the last screenshot was saved in."
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
"Poslední složka, do které byl uložen snímek obrazovky v interaktivním režimu."
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Zahrnout do souboru se snímkem obrazovky profil ICC cíle"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:15
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Doba čekání v sekundách před zachycením snímku obrazovky."
msgid "Border Effect"
msgstr "Efekt rámečku"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:16
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Snímek obrazovky podle specifického nastavení okna (zastaralé)"
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
msgstr ""
"Efekt přidaný k vnější části rámečku. Možné hodnoty jsou „shadow“, „none“ a "
"„border“."
#: ../src/screenshot-application.c:147
#, c-format
......@@ -158,15 +155,10 @@ msgstr "Přepsat stávající soubor?"
#: ../src/screenshot-application.c:175 ../src/screenshot-application.c:183
#: ../src/screenshot-application.c:342 ../src/screenshot-application.c:345
#: ../src/screenshot-application.c:388 ../src/screenshot-application.c:391
#| msgid "Unable to take a screenshot of the current window"
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Nelze zachytit snímek obrazovky"
#: ../src/screenshot-application.c:176
#| msgid ""
#| "Impossible to save the screenshot to %s.\n"
#| " Error was %s.\n"
#| " Please choose another location and retry."
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Chyba vytváření souboru. Zvolte prosím jiné umístění a zkuste to znovu."
......@@ -183,55 +175,55 @@ msgstr "Snímek obrazovky zachycen"
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Všechny možné postupy selhaly"
#: ../src/screenshot-application.c:501
#: ../src/screenshot-application.c:504
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Poslat zachycený snímek přímo do schránky"
#: ../src/screenshot-application.c:502
#: ../src/screenshot-application.c:505
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Zachytit okno místo celé obrazovky"
#: ../src/screenshot-application.c:503
#: ../src/screenshot-application.c:506
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Zachytit oblast obrazovky místo celé obrazovky"
#: ../src/screenshot-application.c:504
#: ../src/screenshot-application.c:507
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Vložit do snímku obrazovky i rámeček okna"
#: ../src/screenshot-application.c:505
#: ../src/screenshot-application.c:508
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Odstranit ze snímku obrazovky rámeček okna"
#: ../src/screenshot-application.c:506
#: ../src/screenshot-application.c:509
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky po zadaném zpoždění [v sekundách]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:506
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:423
#: ../src/screenshot-application.c:509
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:426
msgid "seconds"
msgstr "sekund"
#: ../src/screenshot-application.c:507
#: ../src/screenshot-application.c:510
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Efekt přidaný k rámečku (stín, rámeček nebo žádný)"
#: ../src/screenshot-application.c:507
#: ../src/screenshot-application.c:510
msgid "effect"
msgstr "efekt"
#: ../src/screenshot-application.c:508
#: ../src/screenshot-application.c:511
msgid "Interactively set options"
msgstr "Nastavit volby interaktivně"
#: ../src/screenshot-application.c:522
#: ../src/screenshot-application.c:525
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky"
#: ../src/screenshot-config.c:82
#: ../src/screenshot-config.c:54
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
......@@ -239,7 +231,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Konfliktní možnosti: --window a --area nelze použít ve stejnou chvíli.\n"
#: ../src/screenshot-config.c:89
#: ../src/screenshot-config.c:61
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
......@@ -266,16 +258,16 @@ msgstr "Snímek obrazovky.png"
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:122
#, c-format
msgid "Screenshot at %s.png"
msgstr "Snímek obrazovky (%s).png"
msgid "Screenshot from %s.png"
msgstr "Snímek obrazovky pořízený %s.png"
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:129
#, c-format
msgid "Screenshot at %s - %d.png"
msgstr "Snímek obrazovky (%s) - %d.png"
msgid "Screenshot from %s - %d.png"
msgstr "Snímek obrazovky pořízený %s – %d.png"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:165
msgid "None"
......@@ -318,23 +310,23 @@ msgstr "Zvolit _oblast zachycení"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:403
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:406
msgid "Grab _after a delay of"
msgstr "Zachytit po _prodlevě"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:441
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:449
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:444
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:452
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:450
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:453
msgid "Effects"
msgstr "Efekty"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:455
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:458
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Zachytit _snímek obrazovky"
#: ../src/screenshot-utils.c:719
#: ../src/screenshot-utils.c:723
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Chyba při načítání nápovědy"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment