sq.po 8.76 KB
Newer Older
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9
# Përkthimi i mesazheve të gnome-utils në shqip
# This file is distributed under the same license as the gnome-utils package.
# Copyright (C) 2003, 2004 Free Software Foundation. Inc.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2003, 2004, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils.HEAD.sq\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2011-10-06 14:34-0400\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
11 12 13
"PO-Revision-Date: 2005-08-17 12:40+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
14
"Language: sq\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
15 16 17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

20 21 22 23
#: ../src/gnome-screenshot.c:143
#, fuzzy
msgid "Error while saving screenshot"
msgstr "Gabim i panjohur gjatë ruajtjes së pamjes në disk"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
24

25 26
#: ../src/gnome-screenshot.c:147
#, c-format
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
27
msgid ""
28 29 30
"Impossible to save the screenshot to %s.\n"
" Error was %s.\n"
" Please choose another location and retry."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
31 32
msgstr ""

33 34 35 36
#: ../src/gnome-screenshot.c:336
#, fuzzy
msgid "Screenshot taken"
msgstr "PamjaEkranit.png"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
37

38 39 40
#: ../src/gnome-screenshot.c:495
#, fuzzy
msgid "Unable to take a screenshot of the current window"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
41
msgstr ""
42
"E pamundur marrja e pamjes së ekranit për hapësirën e tanishme të punës."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
43

44 45 46
#: ../src/gnome-screenshot.c:662
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr ""
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
47

48 49 50
#: ../src/gnome-screenshot.c:663
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Fotografo një dritare në vend të të gjithë ekranit"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
51

52 53 54 55
#: ../src/gnome-screenshot.c:664
#, fuzzy
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Fotografo një dritare në vend të të gjithë ekranit"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
56

57 58 59
#: ../src/gnome-screenshot.c:665
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Përfshi kornizën e dritares tek pamja"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
60

61 62 63 64
#: ../src/gnome-screenshot.c:666
#, fuzzy
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Përfshi kornizën e dritares tek pamja"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
65

66 67 68
#: ../src/gnome-screenshot.c:667
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Merr pamjen e ekranit mbas një kohe të caktuar [në sekonda]"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
69

70 71 72 73 74 75
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/gnome-screenshot.c:667 ../src/screenshot-interactive-dialog.c:423
msgid "seconds"
msgstr ""
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
76

77 78 79 80
#: ../src/gnome-screenshot.c:668
#, fuzzy
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Efekti që i duhet dhënë kornizës së dritares"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
81

82 83 84 85
#: ../src/gnome-screenshot.c:668
#, fuzzy
msgid "effect"
msgstr "Efekti i kornizës"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
86

87 88 89
#: ../src/gnome-screenshot.c:669
msgid "Interactively set options"
msgstr ""
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
90

91 92 93 94
#: ../src/gnome-screenshot.c:680
#, fuzzy
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Fotografo një dritare në vend të të gjithë ekranit"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
95

96 97
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
msgid "Save images of your desktop or individual windows"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
98 99
msgstr ""

100 101 102 103
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Screenshot"
msgstr "PamjaEkranit.png"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
104

105 106 107
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
#, fuzzy
msgid "Take a screenshot of the current window"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
108
msgstr ""
109
"E pamundur marrja e pamjes së ekranit për hapësirën e tanishme të punës."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
110

111 112 113
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
#, fuzzy
msgid "Take a screenshot of the whole screen"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
114
msgstr ""
115
"E pamundur marrja e pamjes së ekranit për hapësirën e tanishme të punës."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
116

117 118 119
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:1
msgid "*"
msgstr "*"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
120

121 122 123 124
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:2
#, fuzzy
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "Ngjit shënimet"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
125

126 127 128
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:3
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Ruaj Pamjen e Ekranit"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
129

130 131 132
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:4
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Ruaje tek _kartela:"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
133

134 135 136
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:5
msgid "_Name:"
msgstr "_Emri:"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
137

138 139 140
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
msgid "Border Effect"
msgstr "Efekti i kornizës"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
141

142 143
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:2
#, fuzzy
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
144
msgid ""
145 146
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
147
msgstr ""
148 149
"Efekti që i duhet dhënë anës së jashtme të kornizës. Vlerat e mundëshme janë "
"\"shadow\", \"none\", dhe \"black-line\"."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
150

151
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
152
msgid ""
153 154
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
155 156
msgstr ""

157 158 159
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:4
msgid "Include Border"
msgstr "Përfshi kornizën"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
160

161 162 163 164
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Përfshi kornizën"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
165

166 167 168 169
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:6
#, fuzzy
msgid "Include Pointer"
msgstr "Përfshi kornizën"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
170

171 172 173 174
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:7
#, fuzzy
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Përfshi kornizën e dritares tek pamja"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
175

176 177 178 179
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:8
#, fuzzy
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Përfshi kornizën e dritares tek pamja"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
180

181 182 183
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:9
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Përfshi dhe kornizën e organizuesit të dritareve tek pamja e ekranit"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
184

185 186 187 188
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:10
#, fuzzy
msgid "Screenshot delay"
msgstr "PamjaEkranit.png"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
189

190 191 192 193
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:11
#, fuzzy
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Zgjidh një directory"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
194

195 196 197 198
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:12
#, fuzzy
msgid "The directory the last screenshot was saved in."
msgstr "Directory ku u ruajt pamja e fundit e marrë"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
199

200 201
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:13
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
202 203
msgstr ""

204 205
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:14
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
206 207
msgstr ""

208
#: ../src/screenshot-config.c:78
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
209 210
#, c-format
msgid ""
211 212
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
213 214
msgstr ""

215
#: ../src/screenshot-config.c:85
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
216 217
#, c-format
msgid ""
218 219
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
220 221
msgstr ""

222 223
#: ../src/screenshot-dialog.c:193
#, fuzzy
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
224
msgid ""
225 226
"UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
"Please check your installation of gnome-utils"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
227
msgstr ""
228 229
"File Glade për programin e pamjeve të ekranit mungon.\n"
"Ju lutem kontrolloni korrektësinë e instalimit të gnome-panel"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
230

231 232 233 234
#: ../src/screenshot-dialog.c:214
#, fuzzy
msgid "Select a folder"
msgstr "Zgjidh një directory"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
235

236 237 238
#: ../src/screenshot-dialog.c:323
msgid "Screenshot.png"
msgstr "PamjaEkranit.png"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
239

240 241 242 243 244 245
#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:119
#, fuzzy, c-format
msgid "Screenshot at %s.png"
msgstr "Pamja e Ekranit-%s.png"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
246

247 248 249 250 251 252 253
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:126
#, fuzzy, c-format
msgid "Screenshot at %s - %d.png"
msgstr "PamjaEkranit-%s-%d.png"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
254

255 256
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:165
msgid "None"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
257 258
msgstr ""

259 260
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:166
msgid "Drop shadow"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
261 262
msgstr ""

263 264 265 266
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:167
#, fuzzy
msgid "Border"
msgstr "Efekti i kornizës"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
267

268 269 270 271 272
#. * Include pointer *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:271
#, fuzzy
msgid "Include _pointer"
msgstr "Përfshi kornizën"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
273

274 275 276 277 278
#. * Include window border *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:281
#, fuzzy
msgid "Include the window _border"
msgstr "Përfshi kornizën e dritares tek pamja"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
279

280 281
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:298
msgid "Apply _effect:"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
282 283
msgstr ""

284 285
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:360
msgid "Grab the whole _desktop"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
286 287
msgstr ""

288 289 290 291
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:374
#, fuzzy
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Printo shpjegimin aktual"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
292

293 294 295 296
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:386
#, fuzzy
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Zgjidh një directory"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
297

298 299 300 301 302
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:403
msgid "Grab _after a delay of"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
303 304
msgstr ""

305 306 307 308 309
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:441
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:449
#, fuzzy
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Ruaj Pamjen e Ekranit"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
310

311 312 313 314
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:450
#, fuzzy
msgid "Effects"
msgstr "Efekti i kornizës"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
315

316 317 318 319
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:455
#, fuzzy
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Ruaj Pamjen e Ekranit"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
320

321 322 323
#: ../src/screenshot-utils.c:702
#, fuzzy
msgid "Error loading the help page"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
324
msgstr "Gabim gjatë ngarkimit të ndihmës"