pl.po 13.8 KB
Newer Older
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1
# Polish translation for gnome-screenshot.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
2
# Copyright © 1999-2019 the gnome-screenshot authors.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
3
# This file is distributed under the same license as the gnome-screenshot package.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
4 5 6 7 8
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1999-2003.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2005.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
# Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2008.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
9
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019.
10
# Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2015.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
11
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
12
#
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
13 14
msgid ""
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
15
"Project-Id-Version: gnome-screenshot\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
16 17 18 19
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-03 23:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-17 12:12+0100\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
20
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
21
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
22 23 24 25 26 27 28
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
29
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
30 31
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Zrzut ekranu dla okna (przestarzałe)"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
32

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
33
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:12
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
34
msgid ""
35 36
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
37
msgstr ""
38
"Przechwycenie bieżącego okna zamiast całego ekranu. Ten klucz jest "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
39
"przestarzały i nie jest już używany."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
40

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
41
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:16
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
42
msgid "Screenshot delay"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
43
msgstr "Opóźnienie wykonania zrzutu ekranu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
44

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
45
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:17
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
46
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
47
msgstr "Opóźnienie wykonania zrzutu ekranu w sekundach."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
48

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
49
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
50 51
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Katalog zrzutów ekranu"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
52

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
53
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
54
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
55
msgstr "Katalog, w którym zrzuty ekranu są domyślnie zapisywane."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
56

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
57
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:26
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
58 59
msgid "Last save directory"
msgstr "Katalog ostatniego zapisu"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
60

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
61
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
62 63
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
64
"Ostatni katalog, w którym zapisano zrzut ekranu w trybie interaktywnym."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
65

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
66
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
67
msgid "Include Border"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
68
msgstr "Dołączanie krawędzi"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
69

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
70
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:32
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
71
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
72
msgstr "Dołączanie do zrzutu ekranu krawędzi menedżera okien"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
73

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
74
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
75 76
msgid "Include Pointer"
msgstr "Dołączanie kursora"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
77

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
78
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
79 80
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Dołącza kursor do zrzutu ekranu"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
81

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
82
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:41
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
83 84
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Dołączanie profilu ICC"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
85

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
86
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:42
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
87 88
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Dołącza profil ICC obiektu docelowego do zrzutu ekranu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
89

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
90
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:46
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
91
msgid "Border Effect"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
92
msgstr "Efekt krawędzi"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
93

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
94
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:47
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
95
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
96 97
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are “shadow”, "
"“none”, and “border”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
98 99
msgstr ""
"Efekt dodawany do zewnętrznej części krawędzi. Dopuszczalne wartości to "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
100
"„shadow” (cień), „none” (brak) oraz „border” (ramka)."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
101

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
102
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:51
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
103 104 105
msgid "Default file type extension"
msgstr "Domyślne rozszerzenie typu pliku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
106
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:52
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
107 108 109
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Domyślne rozszerzenie typu pliku dla zrzutów ekranu."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
110 111
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:768
#: src/screenshot-application.c:836
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
112 113 114 115
msgid "Screenshot"
msgstr "Zrzut ekranu"

#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
116
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:769
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Zapisywanie obrazów pulpitu lub poszczególnych okien"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr ""
"zrzut ekranu;migawka;przechwycenie;przechwyć;pobieranie;pobierz;druk;"
"drukowanie;wydrukowanie;"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
129 130
msgid "org.gnome.Screenshot"
msgstr "org.gnome.Screenshot"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Wykonaj zrzut całego ekranu"

#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:26
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Wykonaj zrzut bieżącego okna"

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:7
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "Zrzut ekranu GNOME"

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:10
msgid ""
"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
"application, or a selected rectangular area. You can also copy the captured "
"screenshot directly into the GNOME clipboard and paste it into other "
"applications."
msgstr ""
"Zrzut ekranu GNOME to proste narzędzie umożliwiające wykonanie zdjęcia "
"ekranu komputera. Mogą to być zrzuty całego ekranu, dowolnego programu lub "
"zaznaczonego prostokątnego obszaru. Przechwycony zrzut ekranu można "
"skopiować bezpośrednio do schowka środowiska GNOME i wkleić w innym "
"programie."

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it’s not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
"screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc "
"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
msgstr ""
"Zrzut ekranu GNOME umożliwia wykonanie zdjęcia ekranu, nawet gdy nie jest "
"otwarty: wystarczy nacisnąć klawisz PrtSc na klawiaturze, a obraz całego "
"ekranu zostanie zapisany w katalogu Obrazy. Przytrzymując klawisz Alt "
"i naciskając PrtSc, można wykonać zrzut wyłącznie aktywnego okna."

#: src/screenshot-app-menu.ui:6
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"

#: src/screenshot-app-menu.ui:10
msgid "About"
msgstr "O programie"

#: src/screenshot-app-menu.ui:14
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
182
#: src/screenshot-application.c:149
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
183
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
184
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
185
msgstr "Plik o nazwie „%s” już istnieje w „%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
186

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
187
#: src/screenshot-application.c:156
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
188 189 190
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Zastąpić istniejący plik?"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
191 192 193
#: src/screenshot-application.c:178 src/screenshot-application.c:187
#: src/screenshot-application.c:464 src/screenshot-application.c:468
#: src/screenshot-application.c:508 src/screenshot-application.c:511
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
194
msgid "Unable to capture a screenshot"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
195
msgstr "Nie można wykonać zrzutu ekranu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
196

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
197
#: src/screenshot-application.c:179
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
198 199
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
200
"Błąd podczas tworzenia pliku. Proszę wybrać inne położenie i spróbować "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
201 202
"ponownie."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
203
#: src/screenshot-application.c:465
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
204 205 206
msgid "Error creating file"
msgstr "Błąd podczas tworzenia pliku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
207
#: src/screenshot-application.c:476 src/screenshot-application.c:544
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
208
msgid "Screenshot taken"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
209
msgstr "Wykonano zrzut ekranu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
210

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
211
#: src/screenshot-application.c:509
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
212 213 214
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Żadna możliwa metoda się nie powiodła"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
215
#: src/screenshot-application.c:632
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
216
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
217
msgstr "Wysyła wykonany zrzut bezpośrednio do schowka"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
218

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
219
#: src/screenshot-application.c:633
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
220
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
221
msgstr "Wykonuje zrzut okna zamiast całego ekranu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
222

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
223
#: src/screenshot-application.c:634
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
224
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
225
msgstr "Wykonuje zrzut określonego obszar ekranu zamiast całego ekranu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
226

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
227
#: src/screenshot-application.c:635
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
228
msgid "Include the window border with the screenshot"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
229
msgstr "Dołącza krawędź okna do zrzutu ekranu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
230

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
231
#: src/screenshot-application.c:636
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
232
msgid "Remove the window border from the screenshot"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
233
msgstr "Usuwa krawędź okna ze zrzutu ekranu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
234

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
235
#: src/screenshot-application.c:637
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
236 237 238
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Dołącza kursor do zrzutu ekranu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
239
#: src/screenshot-application.c:638
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
240
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
241
msgstr "Wykonuje zrzut ekranu po podanym opóźnieniu (w sekundach)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
242 243 244 245

#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
246
#: src/screenshot-application.c:638 src/screenshot-interactive-dialog.c:413
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
247
msgid "seconds"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
248
msgstr "s"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
249

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
250
#: src/screenshot-application.c:639
251
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
252
msgstr "Efekt dodawany do krawędzi (cień, ramka, retro lub brak)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
253

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
254
#: src/screenshot-application.c:639
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
255 256 257
msgid "effect"
msgstr "efekt"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
258
#: src/screenshot-application.c:640
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
259 260 261
msgid "Interactively set options"
msgstr "Interaktywne ustawienie opcji"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
262
#: src/screenshot-application.c:641
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
263 264 265
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Zapisuje zrzut ekranu bezpośrednio do tego pliku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
266
#: src/screenshot-application.c:641
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
267 268 269
msgid "filename"
msgstr "nazwa pliku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
270
#: src/screenshot-application.c:642
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
271
msgid "Print version information and exit"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
272
msgstr "Wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
273

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
274
#: src/screenshot-application.c:771
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
275
msgid "translator-credits"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
276 277 278 279 280 281
msgstr ""
"Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1999-2003\n"
"Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2005\n"
"Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007\n"
"Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009\n"
"Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2008\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
282
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019\n"
283
"Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014-2015\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
284
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
285

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
286
#: src/screenshot-config.c:117
287 288 289
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
290
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
291
"Sprzeczne opcje: --window oraz --area nie mogą być używane w tym samym "
292
"czasie.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
293

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
294
#: src/screenshot-config.c:124
295 296 297
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
298
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
299
"Sprzeczne opcje: --area oraz --delay nie mogą być używane w tym samym "
300
"czasie.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
301

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
302
#: src/screenshot-dialog.c:319
303
msgid "Screenshot.png"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
304
msgstr "Zrzut ekranu.png"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
305

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335
#: src/screenshot-dialog.ui:7
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Zapis zrzutu ekranu"

#: src/screenshot-dialog.ui:17
msgid "Back"
msgstr "Wstecz"

#: src/screenshot-dialog.ui:38
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "S_kopiuj do schowka"

#: src/screenshot-dialog.ui:50
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"

#: src/screenshot-dialog.ui:110
msgid "_Name:"
msgstr "_Nazwa:"

#: src/screenshot-dialog.ui:127
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Zapi_s w katalogu:"

#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken. The first placeholder is a
#. * timestamp (e.g. "2017-05-21 12-24-03"); the second placeholder is the
#. * file format (e.g. "png").
#.
#: src/screenshot-filename-builder.c:147
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
336
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
337 338
msgid "Screenshot from %s.%s"
msgstr "Zrzut ekranu z %s.%s"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
339

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
340 341 342 343 344 345 346
#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken and the simpler filename
#. * already exists. The first and second placeholders are a timestamp and
#. * a counter to make it unique (e.g. "2017-05-21 12-24-03 - 2"); the third
#. * placeholder is the file format (e.g. "png").
#.
#: src/screenshot-filename-builder.c:157
347
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
348 349
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Zrzut ekranu z %s - %d.%s"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
350

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
351 352 353 354 355
#. Translators:
#. * these are the names of the effects available which will be
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
356
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:155
357 358
msgid "None"
msgstr "Brak"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
359

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
360
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:156
361 362
msgid "Drop shadow"
msgstr "Cień"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
363

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
364
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
365
msgid "Border"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
366
msgstr "Ramka"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
367

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
368
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
369 370 371
msgid "Vintage"
msgstr "Retro"

372
#. * Include pointer *
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
373
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:262
374
msgid "Include _pointer"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
375
msgstr "Widoczny k_ursor"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
376

377
#. * Include window border *
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
378
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:272
379
msgid "Include the window _border"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
380
msgstr "_Krawędź okna"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
381

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
382
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:289
383 384
msgid "Apply _effect:"
msgstr "_Efekt:"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
385

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
386
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:346
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
387
msgid "Grab the whole sc_reen"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
388
msgstr "_Cały ekran"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
389

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
390
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:360
391
msgid "Grab the current _window"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
392
msgstr "_Bieżące okno"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
393

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
394
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:372
395
msgid "Select _area to grab"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
396
msgstr "Zaznaczony _obszar"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
397

398 399 400
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
401
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:392
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
402
msgid "Grab after a _delay of"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
403
msgstr "Po _upływie"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
404

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
405
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:462
406
msgid "Take Screenshot"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
407
msgstr "Zrzut ekranu"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
408

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
409
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:463
410 411
msgid "Effects"
msgstr "Efekty"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
412

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
413
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:467
414
msgid "Take _Screenshot"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
415
msgstr "_Wykonaj zrzut ekranu"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
416

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
417
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:484
418 419 420
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
421
#: src/screenshot-utils.c:723
422 423
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Błąd podczas wczytywania pomocy"