cs.po 14 KB
Newer Older
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
# Czech translation for gnome-utils.
# Copyright (C) 2001, 2003, 2006, 2007, 2008 the author(s) of gnome-utils.
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# Copyright (C) 2006 Lukas Novotny <lukasnov@cvs.gnome.org>.
# This file is distributed under the same license as the gnome-utils package.
#
# David Sauer <davids@penguin.cz>, 1999.
# George Lebl <jirka@5z.com>, 2000, 2001.
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002, 2003.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005, 2006.
# Petr Tomeš <ptomes@gmail.com>, 2006.
# Lukas Novotny <lukasnov@cvs.gnome.org>, 2006.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006.
# Kamil Páral <ripper42@gmail.com>, 2008.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009.
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2009 (just a small fix).
# Adrian Guniš <andygun696@gmail.com>, 2008, 2009, 2010.
Jan Turoň's avatar
Jan Turoň committed
18
# Jan Turoň <turon.honza@gmail.com>, 2011.
19
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010 (just a small fixes), 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
20 21 22 23
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
24
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
25
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
26 27
"POT-Creation-Date: 2017-07-31 10:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-31 16:52+0200\n"
28
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
29
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>>\n"
30
"Language: cs\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
31 32 33 34
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
35
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
36

37
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
38 39
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Snímek obrazovky podle specifického nastavení okna (zastaralé)"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
40

41
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:12
42 43 44 45 46 47
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
msgstr ""
"Zachytit pouze aktuální okno, nikoliv celou pracovní plochu. Tento klíč je "
"zastaralý a už se nepoužívá."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
48

49
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:16
50 51 52
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Zpoždění snímku obrazovky"

53
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:17
54 55
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Doba čekání v sekundách před zachycením snímku obrazovky."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
56

57
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
58 59
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Složka se snímky obrazovky"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
60

61
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
62 63
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Složka, do které jsou snímky obrazovky ukládány jako výchozí."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
64

65
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:26
66 67
msgid "Last save directory"
msgstr "Poslední složka pro ukládání"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
68

69
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
70 71 72
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
"Poslední složka, do které byl uložen snímek obrazovky v interaktivním režimu."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
73

74
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
75 76
msgid "Include Border"
msgstr "Zahrnout rámeček"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
77

78
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:32
79 80
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Zahrnout do snímku obrazovky rámeček správce oken"
81

82
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
83 84
msgid "Include Pointer"
msgstr "Zahrnout kurzor myši"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
85

86
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
87 88
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Zahrnout do snímku obrazovky kurzor myši"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
89

90
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:41
91 92
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Zahrnout profil ICC"
93

94
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:42
95 96
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Zahrnout do souboru se snímkem obrazovky profil ICC cíle"
97

98
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:46
99 100
msgid "Border Effect"
msgstr "Efekt rámečku"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
101

102
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:47
103
msgid ""
104 105
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are “shadow”, "
"“none”, and “border”."
106
msgstr ""
107 108
"Efekt přidaný k vnější části okraje. Možné hodnoty jsou „shadow“ (stín), "
"„none“ (nic) a „border“ (rámeček)."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
109

110
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:51
111 112 113
msgid "Default file type extension"
msgstr "Výchozí přípona souboru"

114
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:52
115 116 117
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Výchozí připona podle typu souboru pro snímky obrazovky."

118 119
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:770
#: src/screenshot-application.c:838
120 121 122 123
msgid "Screenshot"
msgstr "Snímek obrazovky"

#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
124
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:771
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Uložit obrázky pracovní plochy nebo konkrétních oken"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr "snímek;zachytit;otisk;obrazovka;"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
msgid "applets-screenshooter"
msgstr "applets-screenshooter"

#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Zachytit snímek celé obrazovky"

#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:26
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Zachytit snímek aktuálního okna"

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:7
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "Snímek obrazovky GNOME"

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:10
msgid ""
"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
"application, or a selected rectangular area. You can also copy the captured "
"screenshot directly into the GNOME clipboard and paste it into other "
"applications."
msgstr ""
"Snímek obrazovky GNOME je jednoduchá pomůcka, pomocí které můžete pořídit "
"obrázek s obsahem vaší obrazovky. Snímek může zahrnovat celou obrazovku, "
"konkrétní aplikaci nebo vybranou obdélníkovou oblast. Snímek můžete také "
"zachytit přímo do schránky a následně v nějaké aplikaci vložit."

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it’s not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
"screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc "
"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
msgstr ""
"Snímky můžete pořizovat, i když není aplikace Snímek obrazovky GNOME "
"otevřená – stačí na klávesnici zmáčknout klávesu PrtSc a do vaší složky "
"Obrázky se uloží snímek celé obrazovky. Pokud před zmáčknutím PrtSc podržíte "
"Alt, získáte snímek jen právě vybraného okna."

#: src/screenshot-app-menu.ui:6
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"

#: src/screenshot-app-menu.ui:10
msgid "About"
msgstr "O aplikaci"

#: src/screenshot-app-menu.ui:14
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"

187
#: src/screenshot-application.c:151
188
#, c-format
189
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
190 191
msgstr "Soubor pojmenovaný „%s“ již existuje v „%s“"

192
#: src/screenshot-application.c:158
193 194 195
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Přepsat stávající soubor?"

196 197 198
#: src/screenshot-application.c:180 src/screenshot-application.c:189
#: src/screenshot-application.c:466 src/screenshot-application.c:470
#: src/screenshot-application.c:510 src/screenshot-application.c:513
199 200 201
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Nelze zachytit snímek obrazovky"

202
#: src/screenshot-application.c:181
203 204 205 206
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Chyba vytváření souboru. Zvolte prosím jiné umístění a zkuste to znovu."

207
#: src/screenshot-application.c:467
208 209 210
msgid "Error creating file"
msgstr "Chyba vytváření souboru"

211
#: src/screenshot-application.c:478 src/screenshot-application.c:546
212 213 214
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Snímek obrazovky zachycen"

215
#: src/screenshot-application.c:511
216 217 218
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Všechny možné postupy selhaly"

219
#: src/screenshot-application.c:634
220 221 222
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Poslat zachycený snímek přímo do schránky"

223
#: src/screenshot-application.c:635
224 225 226
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Zachytit okno místo celé obrazovky"

227
#: src/screenshot-application.c:636
228 229 230
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Zachytit oblast obrazovky místo celé obrazovky"

231
#: src/screenshot-application.c:637
232 233 234
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Vložit do snímku obrazovky i rámeček okna"

235
#: src/screenshot-application.c:638
236 237 238
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Odstranit ze snímku obrazovky rámeček okna"

239
#: src/screenshot-application.c:639
240 241 242
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Zahrnout do snímku obrazovky kurzor myši"

243
#: src/screenshot-application.c:640
244 245 246 247 248 249
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky po zadaném zpoždění [v sekundách]"

#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
250
#: src/screenshot-application.c:640 src/screenshot-interactive-dialog.c:415
251 252 253
msgid "seconds"
msgstr "sekund"

254
#: src/screenshot-application.c:641
255
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
256 257 258
msgstr ""
"Přidaný efekt  – shadow (stín), border (rámeček), vintage (patina) nebo none "
"(nic)"
259

260
#: src/screenshot-application.c:641
261 262 263
msgid "effect"
msgstr "efekt"

264
#: src/screenshot-application.c:642
265 266 267
msgid "Interactively set options"
msgstr "Nastavit volby interaktivně"

268
#: src/screenshot-application.c:643
269 270 271
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Uložit snímek přímo do tohoto souboru"

272
#: src/screenshot-application.c:643
273
msgid "filename"
274
msgstr "název_souboru"
275

276
#: src/screenshot-application.c:644
277 278 279
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vypsat informace o verzi a skončit"

280
#: src/screenshot-application.c:773
281 282 283
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"

284
#: src/screenshot-config.c:117
285 286 287
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
288
msgstr "Konfliktní možnosti: --window a --area nelze použít zároveň.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
289

290
#: src/screenshot-config.c:124
291 292 293
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
294
msgstr "Konflikt přepínačů: --area a --delay nelze použít zároveň.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
295

296
#: src/screenshot-dialog.c:319
297 298
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Snímek obrazovky.png"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
299

300 301 302 303 304
#: src/screenshot-dialog.ui:7
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Uložit snímek obrazovky"

#: src/screenshot-dialog.ui:17
305 306 307 308
msgid "Back"
msgstr "Zpět"

#: src/screenshot-dialog.ui:38
309 310 311
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "K_opírovat do schránky"

312
#: src/screenshot-dialog.ui:50
313 314 315
msgid "_Save"
msgstr "_Uložit"

316
#: src/screenshot-dialog.ui:110
317 318 319
msgid "_Name:"
msgstr "Náz_ev:"

320
#: src/screenshot-dialog.ui:127
321 322 323 324 325 326 327 328 329
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Uložit do _složky:"

#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken. The first placeholder is a
#. * timestamp (e.g. "2017-05-21 12-24-03"); the second placeholder is the
#. * file format (e.g. "png").
#.
#: src/screenshot-filename-builder.c:147
330
#, c-format
331
msgid "Screenshot from %s.%s"
332
msgstr "Snímek obrazovky pořízený %s.%s"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
333

334 335 336 337 338 339 340
#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken and the simpler filename
#. * already exists. The first and second placeholders are a timestamp and
#. * a counter to make it unique (e.g. "2017-05-21 12-24-03 - 2"); the third
#. * placeholder is the file format (e.g. "png").
#.
#: src/screenshot-filename-builder.c:157
341
#, c-format
342
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
343
msgstr "Snímek obrazovky pořízený %s – %d.%s"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
344

345 346 347 348 349 350
#. Translators:
#. * these are the names of the effects available which will be
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
351 352
msgid "None"
msgstr "Žádný"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
353

354
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
355 356
msgid "Drop shadow"
msgstr "Vrhat stín"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
357

358
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:159
359 360
msgid "Border"
msgstr "Rámeček"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
361

362
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:160
363 364 365
msgid "Vintage"
msgstr "Patina"

366
#. * Include pointer *
367
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:264
368 369
msgid "Include _pointer"
msgstr "Zahrnout _kurzor myši"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
370

371
#. * Include window border *
372
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:274
373 374
msgid "Include the window _border"
msgstr "Zahrnout _rámeček okna"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
375

376
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:291
377
msgid "Apply _effect:"
378
msgstr "Použít _efekt:"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
379

380
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:348
381
msgid "Grab the whole sc_reen"
382
msgstr "Zachytit celou ob_razovku"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
383

384
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:362
385
msgid "Grab the current _window"
386
msgstr "Zachytit akt_uální okno"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
387

388
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:374
389
msgid "Select _area to grab"
390
msgstr "Vybr_at zachytávanou oblast"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
391

392 393 394
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
395
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:394
396 397
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Zachytit po pro_dlevě"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
398

399
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:465
400 401
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
402

403
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:466
404 405
msgid "Effects"
msgstr "Efekty"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
406

407
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:479
408 409 410
msgid "_Help"
msgstr "Nápo_věda"

411
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:488
412 413
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Zachytit _snímek obrazovky"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
414

415
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:505
416 417 418
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"

419
#: src/screenshot-utils.c:725
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
420
msgid "Error loading the help page"
421
msgstr "Chyba při načítání nápovědy"