sv.po 13.4 KB
Newer Older
1
# Swedish messages for gnome-screenshot.
2
# Copyright © 2000-2018 Free Software Foundation, Inc.
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
3 4 5
# Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2000.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
7
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2015.
8
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2017, 2018.
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
12
"Project-Id-Version: gnome-screenshot\n"
13 14 15 16
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-03 23:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-28 12:07+0100\n"
17
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
18 19 20 21 22 23
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
24
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
25

26
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
27 28
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Fönsterspecifik skärmbild (utfasad)"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
29

30
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:12
31 32 33 34 35 36
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
msgstr ""
"Fånga bara det aktuella fönstret istället för hela skrivbordet. Denna nyckel "
"har fasats ut och används inte längre."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
37

38
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:16
39 40 41
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Fördröjning för skärmbild"

42
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:17
43 44
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Antalet sekunder att vänta innan skärmbilden tas."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
45

46
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
47 48
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Katalog för skärmbilder"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
49

50
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
51 52
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Katalogen där skärmbilderna kommer att sparas i som standard."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
53

54
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:26
55 56
msgid "Last save directory"
msgstr "Senaste katalogen"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
57

58
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
59 60
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr "Senaste katalogen som en skärmbild sparades i vid interaktivt läge."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
61

62
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
63 64
msgid "Include Border"
msgstr "Inkludera ram"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
65

66
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:32
67 68
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Inkludera fönsterhanterarens ram i skärmbilden"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
69

70
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
71 72
msgid "Include Pointer"
msgstr "Inkludera pekare"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
73

74
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
75 76
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Inkludera muspekaren i skärmbilden"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
77

78
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:41
79 80
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Inkludera ICC-profil"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
81

82
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:42
83 84 85
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Inkludera ICC-profilen för målet i skärmbildsfilen"

86
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:46
87 88 89
msgid "Border Effect"
msgstr "Rameffekt"

90
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:47
91
msgid ""
92 93
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are “shadow”, "
"“none”, and “border”."
94
msgstr ""
95 96
"Effekt att lägga till utsidan på ramen. Möjliga värden är ”shadow” (skugga), "
"”none” (ingen) och ”border” (kant)."
97

98
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:51
99 100
msgid "Default file type extension"
msgstr "Standardändelse för filtyp"
101

102
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:52
103 104 105
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Filtypsändelsen att använda som standard för skärmbilder."

106 107
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:768
#: src/screenshot-application.c:836
108 109 110 111
msgid "Screenshot"
msgstr "Skärmbild"

#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
112
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:769
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Spara bilder av din skärm eller individuella fönster"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr "fånga;skärmbild;screenshot;"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
123 124 125
#| msgid "Screenshot"
msgid "org.gnome.Screenshot"
msgstr "org.gnome.Screenshot"
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Ta en skärmbild av hela skärmen"

#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:26
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Ta en skärmbild av det aktuella fönstret"

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:7
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "GNOME skärmbild"

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:10
msgid ""
"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
"application, or a selected rectangular area. You can also copy the captured "
"screenshot directly into the GNOME clipboard and paste it into other "
"applications."
msgstr ""
"GNOME skärmbild är ett enkelt verktyg som låter dig ta bilder av din "
"datorskärm. Skärmbilder kan täcka hela din skärm, ett specifikt program "
"eller en vald rektangulär yta. Du kan även kopiera den infångade skärmbilden "
"direkt till GNOME:s urklipp och klistra in den i andra program."

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it’s not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
"screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc "
"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
msgstr ""
"GNOME skärmbild låter dig ta skärmbilder även när det inte är öppet: tryck "
"bara på PrtSc-knappen på ditt tangentbord så kommer en skärmbild av hela din "
"skärm att sparas till din mapp Bilder. Om du håller ner Alt medan du trycker "
"på PrtSc så kommer du att få en skärmbild av det för närvarande valda "
"fönstret."

#: src/screenshot-app-menu.ui:6
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#: src/screenshot-app-menu.ui:10
msgid "About"
msgstr "Om"

#: src/screenshot-app-menu.ui:14
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"

177
#: src/screenshot-application.c:149
178
#, c-format
179
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
180
msgstr "En fil med namnet ”%s” finns redan i ”%s”"
181

182
#: src/screenshot-application.c:156
183 184 185
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Skriv över befintlig fil?"

186 187 188
#: src/screenshot-application.c:178 src/screenshot-application.c:187
#: src/screenshot-application.c:464 src/screenshot-application.c:468
#: src/screenshot-application.c:508 src/screenshot-application.c:511
189 190 191
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Kunde inte ta en skärmbild"

192
#: src/screenshot-application.c:179
193 194 195
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr "Fel vid skapande av filen. Välj en annan plats och försök igen."

196
#: src/screenshot-application.c:465
197 198 199
msgid "Error creating file"
msgstr "Fel vid skapande av filen"

200
#: src/screenshot-application.c:476 src/screenshot-application.c:544
201 202 203
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Skärmbild tagen"

204
#: src/screenshot-application.c:509
205 206 207
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Alla tänkbara metoder misslyckades"

208
#: src/screenshot-application.c:632
209 210 211
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Skicka fångsten direkt till urklipp"

212
#: src/screenshot-application.c:633
213 214 215
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Fånga ett fönster istället för hela skärmen"

216
#: src/screenshot-application.c:634
217 218 219
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Fånga ett område av skärmen istället för hela skärmen"

220
#: src/screenshot-application.c:635
221 222 223
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Inkludera fönsterramen i skärmbilden"

224
#: src/screenshot-application.c:636
225 226 227
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Ta bort fönsterramen från skärmbilden"

228
#: src/screenshot-application.c:637
229 230 231
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Inkludera muspekaren i skärmbilden"

232
#: src/screenshot-application.c:638
233 234 235 236 237 238
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Ta skärmbild efter angiven fördröjning [i sekunder]"

#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
239
#: src/screenshot-application.c:638 src/screenshot-interactive-dialog.c:413
240 241 242
msgid "seconds"
msgstr "sekunder"

243
#: src/screenshot-application.c:639
244 245
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Effekt att lägga till i ramen (skugga, ram, vintage eller ingen)"
246

247
#: src/screenshot-application.c:639
248 249 250
msgid "effect"
msgstr "effekt"

251
#: src/screenshot-application.c:640
252 253 254
msgid "Interactively set options"
msgstr "Ställ interaktivt in alternativ"

255
#: src/screenshot-application.c:641
256 257 258
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Spara skärmbild direkt till denna fil"

259
#: src/screenshot-application.c:641
260 261 262
msgid "filename"
msgstr "filnamn"

263
#: src/screenshot-application.c:642
264 265
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Skriv ut versionsinformation och avsluta"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
266

267
#: src/screenshot-application.c:771
268 269 270
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
271
"Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
272
"\n"
273 274
"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
"<tp-sv@listor.tp-sv.se>."
275

276
#: src/screenshot-config.c:117
277 278 279
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
280
msgstr "Flaggor i konflikt: --window och --area bör inte användas samtidigt.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
281

282
#: src/screenshot-config.c:124
283 284 285
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
286
msgstr "Flaggor i konflikt: --area och --delay bör inte användas samtidigt.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
287

288
#: src/screenshot-dialog.c:319
289 290
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Skärmbild.png"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
291

292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
#: src/screenshot-dialog.ui:7
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Spara skärmbild"

#: src/screenshot-dialog.ui:17
msgid "Back"
msgstr "Bakåt"

#: src/screenshot-dialog.ui:38
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "K_opiera till urklipp"

#: src/screenshot-dialog.ui:50
msgid "_Save"
msgstr "_Spara"

#: src/screenshot-dialog.ui:110
msgid "_Name:"
msgstr "_Namn:"

#: src/screenshot-dialog.ui:127
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Spara i _mappen:"

#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken. The first placeholder is a
#. * timestamp (e.g. "2017-05-21 12-24-03"); the second placeholder is the
#. * file format (e.g. "png").
#.
#: src/screenshot-filename-builder.c:147
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
322
#, c-format
323 324
msgid "Screenshot from %s.%s"
msgstr "Skärmbild från %s.%s"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
325

326 327 328 329 330 331 332
#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken and the simpler filename
#. * already exists. The first and second placeholders are a timestamp and
#. * a counter to make it unique (e.g. "2017-05-21 12-24-03 - 2"); the third
#. * placeholder is the file format (e.g. "png").
#.
#: src/screenshot-filename-builder.c:157
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
333
#, c-format
334 335
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Skärmbild från %s - %d.%s"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
336

337 338 339 340 341
#. Translators:
#. * these are the names of the effects available which will be
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
342
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:155
343 344
msgid "None"
msgstr "Ingen"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
345

346
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:156
347 348
msgid "Drop shadow"
msgstr "Skugga"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
349

350
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
351 352
msgid "Border"
msgstr "Ram"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
353

354
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
355 356 357
msgid "Vintage"
msgstr "Vintage"

358
#. * Include pointer *
359
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:262
360 361
msgid "Include _pointer"
msgstr "Inkludera _pekare"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
362

363
#. * Include window border *
364
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:272
365 366
msgid "Include the window _border"
msgstr "Inkludera fönster_ramen"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
367

368
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:289
369 370
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Tillämpa _effekt:"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
371

372
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:346
373 374
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Fånga hela s_kärmen"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
375

376
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:360
377 378
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Fånga aktuellt _fönster"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
379

380
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:372
381 382
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Välj _område att fånga"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
383

384 385 386
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
387
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:392
388
msgid "Grab after a _delay of"
389
msgstr "Fånga _efter en fördröjning på"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
390

391
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:462
392 393
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Ta en skärmbild"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
394

395
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:463
396 397
msgid "Effects"
msgstr "Effekter"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
398

399
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:467
400 401
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Ta en _skärmbild"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
402

403
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:484
404 405 406
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"

407
#: src/screenshot-utils.c:723
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
408
msgid "Error loading the help page"
409
msgstr "Fel vid inläsning av hjälpsidan"
410 411 412 413 414 415 416

#~| msgid "Save Screenshot"
#~ msgid "applets-screenshooter"
#~ msgstr "applets-screenshooter"

#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "_Hjälp"