nb.po 12.8 KB
Newer Older
1
# Norwegian bokmål translation of gnome-screenshot.
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
2 3
# Copyright (C) 1999-2005 Free Software Foundation, Inc.
#
4
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1999-2017.
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
5 6 7 8
# Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
# Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
9 10 11 12
"Project-Id-Version: gnome-screenshot 3.26.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-05 21:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-08 20:04+0100\n"
13
"Last-Translator: Åka Sikrom <a4NOSPAMPLEASETHANKYOU@hush.com>\n"
14
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
15
"Language: nb\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
16 17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
21

22
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
23
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
24
msgstr "Vindusspesifikt skjermbilde (utgått)"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
25

26
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:12
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
27
msgid ""
28 29
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
30
msgstr ""
31 32
"Bare ta bilde av aktivt vindu i stedet for hele skrivebordet. Denne nøkkelen "
"er utgått og er ikke lenger i bruk."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
33

34
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:16
35
msgid "Screenshot delay"
36
msgstr "Skjermbilde-forsineksle"
37

38
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:17
39
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
40
msgstr "Antall sekunders pause før skjermbildet tas."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
41

42
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
43
msgid "Screenshot directory"
44
msgstr "Mappe for skjermbilder"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
45

46
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
47
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
48
msgstr "Mappe hvor skjermbiler blir lagret som standard."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
49

50
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:26
51 52 53
msgid "Last save directory"
msgstr "Mappe for siste lagring"

54
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
55
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
56
msgstr "Mappe hvor forrige skjermbilde ble lagret i interaktiv modus."
57

58
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
59 60
msgid "Include Border"
msgstr "Ta med kant"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
61

62
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:32
63
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
64
msgstr "Ta med vindushåndtererens kant på skjermbildet"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
65

66
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
67 68 69
msgid "Include Pointer"
msgstr "Ta med peker"

70
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
71
msgid "Include the pointer in the screenshot"
72
msgstr "Ta med peker på skjermbildet"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
73

74
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:41
75 76
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Ta med ICC-profil"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
77

78
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:42
79
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
80
msgstr "Ta med ICC-profil for mål i skjermbildefil"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
81

82
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:46
83 84
msgid "Border Effect"
msgstr "Effekt for kant"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
85

86
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:47
87
msgid ""
88 89
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are “shadow”, "
"“none”, and “border”."
90 91 92
msgstr ""
"Effekt som skal legges til på utsiden av kanten. Mulige verdier er «shadow», "
"«none» og «border»."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
93

94
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:51
95 96 97
msgid "Default file type extension"
msgstr "Forvalgt tiltype"

98
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:52
99
msgid "The default file type extension for screenshots."
100
msgstr "Forvalgt filtype for skjermbilder."
101

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:770
#: src/screenshot-application.c:838
msgid "Screenshot"
msgstr "Skjermbilde"

#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:771
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Lagre bilder av innholdet på skjermen eller i individuelle vinduer"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr "skjermbilde;opptak;utskrift;skjermdump;"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
msgid "applets-screenshooter"
msgstr "applets-screenshooter"

#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Ta bilde av hele skjermen"

#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:26
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Ta bilde av aktivt vindu"

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:7
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "GNOME Skjermbilde"

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:10
msgid ""
"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
"application, or a selected rectangular area. You can also copy the captured "
"screenshot directly into the GNOME clipboard and paste it into other "
"applications."
msgstr ""
"GNOME skjermbilde er et enkelt verktøy som lar deg ta bilder av skjermen på "
"datamaskinen. Du kan ta bilder av hele skjermen, et program, eller et "
"utvalgt firkantet område. Du kan også kopiere et skjermbilde direkte til "
"utklippstavlen og lime det inn i andre programmer."

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it’s not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
"screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc "
"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
msgstr ""
"Du kan ta skjermbilder selv når GNOME skjermbilde ikke er åpent. Trykk på "
"PrtSc-tasten for å lagre et bilde av hele skjermen i Bilder-mappen. Hvis du "
"holder nede Alt samtidig, får du et skjermbilde av aktivt vindu."

#: src/screenshot-app-menu.ui:6
msgid "Help"
msgstr "Hjelp"

#: src/screenshot-app-menu.ui:10
msgid "About"
msgstr "Om"

#: src/screenshot-app-menu.ui:14
msgid "Quit"
msgstr "Avslutt"

#: src/screenshot-application.c:151
171
#, c-format
172
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
173
msgstr "Det finnes allerede en fil med navnet«%s» i «%s»"
174

175
#: src/screenshot-application.c:158
176
msgid "Overwrite existing file?"
177
msgstr "Vil du overskrive filen som finnes allerede?"
178

179 180 181
#: src/screenshot-application.c:180 src/screenshot-application.c:189
#: src/screenshot-application.c:466 src/screenshot-application.c:470
#: src/screenshot-application.c:510 src/screenshot-application.c:513
182
msgid "Unable to capture a screenshot"
183
msgstr "Klarte ikke å utføre skjermdump"
184

185
#: src/screenshot-application.c:181
186
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
187 188
msgstr ""
"Feil ved oppretting av fil. Vennligst velg en annen lokasjon og prøv igjen."
189

190
#: src/screenshot-application.c:467
191 192 193
msgid "Error creating file"
msgstr "Feil ved oppretting av fil"

194
#: src/screenshot-application.c:478 src/screenshot-application.c:546
195
msgid "Screenshot taken"
196
msgstr "Skjermbilde tatt"
197

198
#: src/screenshot-application.c:511
199 200 201
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Alle mulige metoder feilet"

202
#: src/screenshot-application.c:634
203
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
204
msgstr "Send bilde direkte til utklippstavle"
205

206
#: src/screenshot-application.c:635
207
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
208
msgstr "Ta bilde av et vindu, i stedet for hele skjermen"
209

210
#: src/screenshot-application.c:636
211
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
212
msgstr "Ta bilde av en del av skjermen, i stedet for hele skjermen"
213

214
#: src/screenshot-application.c:637
215
msgid "Include the window border with the screenshot"
216
msgstr "Ta med vinduskant på skjermbildet"
217

218
#: src/screenshot-application.c:638
219
msgid "Remove the window border from the screenshot"
220
msgstr "Fjern vinduskant fra skjermbildet"
221

222
#: src/screenshot-application.c:639
223
msgid "Include the pointer with the screenshot"
224
msgstr "Ta med peker på skjermbildet"
225

226
#: src/screenshot-application.c:640
227
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
228
msgstr "Ta skjermbilde etter valgt forsinkelse (i sekunder)"
229 230 231 232

#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
233
#: src/screenshot-application.c:640 src/screenshot-interactive-dialog.c:415
234 235 236
msgid "seconds"
msgstr "sekunder"

237
#: src/screenshot-application.c:641
238
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
239 240
msgstr ""
"Effekt som skal brukes på vinduskanten (skygge, kant, gammel eller ingen)"
241

242
#: src/screenshot-application.c:641
243 244 245
msgid "effect"
msgstr "effekt"

246
#: src/screenshot-application.c:642
247 248 249
msgid "Interactively set options"
msgstr "Spør etter alternativer"

250
#: src/screenshot-application.c:643
251
msgid "Save screenshot directly to this file"
252
msgstr "Lagre skjermbilde direkte i denne filen"
253

254
#: src/screenshot-application.c:643
255 256 257
msgid "filename"
msgstr "filnavn"

258
#: src/screenshot-application.c:644
259 260 261
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Skriv versjonsinformasjon og avslutt"

262
#: src/screenshot-application.c:773
263 264 265
msgid "translator-credits"
msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>"

266
#: src/screenshot-config.c:117
267 268 269
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
270
msgstr "Du kan ikke bruke valgene «--window» og «--area» samtidig.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
271

272
#: src/screenshot-config.c:124
273 274 275
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
276
msgstr "Du kan ikke bruke valgene «--area» og «--delay» samtidig.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
277

278
#: src/screenshot-dialog.c:319
279
msgid "Screenshot.png"
280
msgstr "Skjermbilde.png"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
281

282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
#: src/screenshot-dialog.ui:7
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Lagre skjermbilde"

#: src/screenshot-dialog.ui:17
msgid "Back"
msgstr "Tilbake"

#: src/screenshot-dialog.ui:38
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "K_opier til utklippstavlen"

#: src/screenshot-dialog.ui:50
msgid "_Save"
msgstr "_Lagre"

#: src/screenshot-dialog.ui:110
msgid "_Name:"
msgstr "_Navn:"

#: src/screenshot-dialog.ui:127
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Lagre i _mappe:"

#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken. The first placeholder is a
#. * timestamp (e.g. "2017-05-21 12-24-03"); the second placeholder is the
#. * file format (e.g. "png").
#.
#: src/screenshot-filename-builder.c:147
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
312
#, c-format
313 314
msgid "Screenshot from %s.%s"
msgstr "Skjermbilde fra %s.%s"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
315

316 317 318 319 320 321 322
#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken and the simpler filename
#. * already exists. The first and second placeholders are a timestamp and
#. * a counter to make it unique (e.g. "2017-05-21 12-24-03 - 2"); the third
#. * placeholder is the file format (e.g. "png").
#.
#: src/screenshot-filename-builder.c:157
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
323
#, c-format
324 325
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Skjermbilde fra %s - %d.%s"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
326

327 328 329 330 331 332
#. Translators:
#. * these are the names of the effects available which will be
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
333 334
msgid "None"
msgstr "Ingen"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
335

336
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
337 338
msgid "Drop shadow"
msgstr "Skygge"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
339

340
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:159
341 342
msgid "Border"
msgstr "Kant"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
343

344
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:160
345 346 347
msgid "Vintage"
msgstr "Gammel"

348
#. * Include pointer *
349
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:264
350 351
msgid "Include _pointer"
msgstr "Ta med _peker"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
352

353
#. * Include window border *
354
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:274
355 356
msgid "Include the window _border"
msgstr "Ta med vin_dukant"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
357

358
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:291
359 360
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Bruk _effekt:"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
361

362
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:348
363
msgid "Grab the whole sc_reen"
364
msgstr "Ta bilde av hele skje_rmen"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
365

366
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:362
367
msgid "Grab the current _window"
368
msgstr "Ta bilde av aktivt _vindu"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
369

370
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:374
371
msgid "Select _area to grab"
372
msgstr "Velg _område som skal tas bilde av"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
373

374 375 376
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
377
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:394
378
msgid "Grab after a _delay of"
379
msgstr "T_a skjermbilde etter"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
380

381
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:465
382
msgid "Take Screenshot"
383
msgstr "Ta skjermbilde"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
384

385
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:466
386 387
msgid "Effects"
msgstr "Effekter"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
388

389
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:479
390 391 392
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"

393
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:488
394
msgid "Take _Screenshot"
395
msgstr "Ta _skjermbilde"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
396

397
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:505
398 399 400
msgid "_Cancel"
msgstr "A_vbryt"

401
#: src/screenshot-utils.c:725
402
msgid "Error loading the help page"
403
msgstr "Feil under lasting av hjelpeside"