sl.po 14.6 KB
Newer Older
1
# Slovenian translations for gnome-screenshot.
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
2
# Copyright (C) 2000-2006 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gnome-screenshot package.
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
4
#
5
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2011–2018.
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: gnome-screenshot master\n"
10 11 12 13
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-18 10:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-25 19:48+0200\n"
14
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
15
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
16
"Language: sl_SI\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 21
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
22
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
23
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
24

25
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
26 27
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Okenski zajem (opuščeno)"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
28

29
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:12
30 31 32 33 34 35
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
msgstr ""
"Zajemi slike le trenutnega okna in ne celotnega namizja. Možnost je opuščena "
"in ni več v uporabi."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
36

37
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:16
38 39 40
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Časovni zamik zajema zaslonske slike"

41
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:17
42 43
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Čas v sekundah, po katerem se šele zajame zaslonska slika."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
44

45
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
46 47
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Imenik zaslonske slike"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
48

49
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
50 51
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Mapa v katero bodo privzeto shranjene zajete zaslonske slike."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
52

53
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:26
54 55
msgid "Last save directory"
msgstr "Zadnja mapa za shranjevanje"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
56

57
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
58
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
59
msgstr "Mapa, v katero je bila shranjena slika ob zadnjem shranjevanju."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
60

61
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
62 63
msgid "Include Border"
msgstr "Vključi robove"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
64

65
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:32
66 67
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Vključi robove okenskega upravljalnika skupaj z zaslonsko sliko"
68

69
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
70
msgid "Include Pointer"
71
msgstr "Vključi kazalko"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
72

73
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
74 75
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "V zaslonsko sliko vključi tudi kazalnik"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
76

77
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:41
78 79
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Vključi profil ICC"
80

81
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:42
82 83
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "V zaslonsko sliko vključi tudi profil ICC"
84

85
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:46
86 87
msgid "Border Effect"
msgstr "Učinki na robovih"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
88

89
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:47
90
msgid ""
91 92
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are “shadow”, "
"“none”, and “border”."
93
msgstr ""
94
"Učinek, ki doda debelino zunanji strani robu. Možne vrednosti so »senca«, "
95
"»brez« in »rob«."
96

97
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:51
98 99 100
msgid "Default file type extension"
msgstr "Privzeta pripona datotek"

101
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:52
102 103
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Privzeta pripona datotek za zajeto zaslonsko sliko"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
104

105 106
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:768
#: src/screenshot-application.c:836
107 108 109 110
msgid "Screenshot"
msgstr "Zaslonska slika"

#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
111
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:769
112 113 114 115 116 117
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Zajemanje slik zaslona ali posameznih oken"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
118
msgstr "zajemanje;zajeto;zajem;natisni;zaslonska slika;screenshot;"
119 120 121

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
122 123 124
#| msgid "Screenshot"
msgid "org.gnome.Screenshot"
msgstr "org.gnome.Screenshot"
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Zajem zaslonske slike celotnega zaslona"

#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:26
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Zajem zaslonske slike trenutnega okna"

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:7
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "Zajemalnik zaslonskih slik za GNOME"

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:10
msgid ""
"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
"application, or a selected rectangular area. You can also copy the captured "
"screenshot directly into the GNOME clipboard and paste it into other "
"applications."
msgstr ""
"Program Zajemalnik slik za GNOME je enostavno orodje za zajemanje zaslonskih "
147
"slik. Omogoča zajemanje celotnega zaslona, dejavnih oken ali poljubno "
148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
"pravokotno ploskev na zaslonu. Sliko je mogoče zajeti v odložišče ali pa "
"shraniti na disk."

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it’s not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
"screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc "
"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
msgstr ""
"Program GNOME Zajemalnik zaslonskih slik omogoča zajemanje vsebine zaslona "
"tudi, če ni zagnan. Pritisniti je treba zgolj tipko PrtSc na tipkovnici in "
160 161
"slika celotnega zaslona bo shranjena v mapo s slikami. Če pritisnete tudi "
"tipko Alt, bo shranjeno le trenutno dejavno okno."
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

#: src/screenshot-app-menu.ui:6
msgid "Help"
msgstr "Pomoč"

#: src/screenshot-app-menu.ui:10
msgid "About"
msgstr "O programu"

#: src/screenshot-app-menu.ui:14
msgid "Quit"
msgstr "Končaj"

175
#: src/screenshot-application.c:149
176
#, c-format
177
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
178
msgstr "Datoteka z imenom »%s« v mapi »%s« že obstaja."
179

180
#: src/screenshot-application.c:156
181 182 183
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Ali naj se obstoječa datoteka prepiše?"

184 185 186
#: src/screenshot-application.c:178 src/screenshot-application.c:187
#: src/screenshot-application.c:464 src/screenshot-application.c:468
#: src/screenshot-application.c:508 src/screenshot-application.c:511
187 188 189
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Zajemanje slike ni mogoče."

190
#: src/screenshot-application.c:179
191
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
192 193
msgstr ""
"Napaka med ustvarjanjem datoteke. Izberite novo mesto in poskusite znova."
194

195
#: src/screenshot-application.c:465
196 197 198
msgid "Error creating file"
msgstr "Napaka med ustvarjanjem datoteke."

199
#: src/screenshot-application.c:476 src/screenshot-application.c:544
200 201 202
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Zaslonska slika je zajeta"

203
#: src/screenshot-application.c:509
204 205 206
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Vsi podprti načni so spodleteli."

207
#: src/screenshot-application.c:632
208
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
209
msgstr "Pošiljanje zajete podatke neposredno v odložišče"
210

211
#: src/screenshot-application.c:633
212
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
213
msgstr "Zajem okna namesto celotnega zaslona"
214

215
#: src/screenshot-application.c:634
216
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
217
msgstr "Zajem določenega območja zaslona namesto celotnega zaslona"
218

219
#: src/screenshot-application.c:635
220 221 222
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "V zaslonsko sliko vključi tudi robove okna"

223
#: src/screenshot-application.c:636
224
msgid "Remove the window border from the screenshot"
225
msgstr "Na zaslonski sliki obreži robove okna"
226

227
#: src/screenshot-application.c:637
228
msgid "Include the pointer with the screenshot"
229
msgstr "V zaslonsko sliko vključi tudi kazalko"
230

231
#: src/screenshot-application.c:638
232
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
233
msgstr "Zajem zaslonske slike po navedenem zamiku [v sekundah]"
234 235 236 237

#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
238
#: src/screenshot-application.c:638 src/screenshot-interactive-dialog.c:413
239 240 241
msgid "seconds"
msgstr "sekund"

242
#: src/screenshot-application.c:639
243
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
244
msgstr "Učinek za dodajanje (senca, dodatni rob, postaranje in brez učinka)"
245

246
#: src/screenshot-application.c:639
247 248 249
msgid "effect"
msgstr "učinek"

250
#: src/screenshot-application.c:640
251
msgid "Interactively set options"
252
msgstr "Interaktivno določanje možnosti"
253

254
#: src/screenshot-application.c:641
255 256 257
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Shrani zaslonsko sliko neposredno v to datoteko"

258
#: src/screenshot-application.c:641
259 260 261
msgid "filename"
msgstr "ime datoteke"

262
#: src/screenshot-application.c:642
263 264 265
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Izpiši podatke o različici in končaj"

266
#: src/screenshot-application.c:771
267 268 269
msgid "translator-credits"
msgstr "Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>"

270
#: src/screenshot-config.c:117
271 272 273 274
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
275
"Možnosti v sporu: zastavic --window in --area ni mogoče uporabiti sočasno.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
276

277
#: src/screenshot-config.c:124
278 279 280 281
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
282
"Možnosti v sporu: zastavic --area in --delay ni mogoče uporabiti sočasno.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
283

284
#: src/screenshot-dialog.c:319
285 286
msgid "Screenshot.png"
msgstr "zaslonska_slika.png"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
287

288 289 290 291 292
#: src/screenshot-dialog.ui:7
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Shrani zajeto sliko"

#: src/screenshot-dialog.ui:17
293 294 295 296
msgid "Back"
msgstr "Nazaj"

#: src/screenshot-dialog.ui:38
297 298 299
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "_Kopiraj v odložišče"

300
#: src/screenshot-dialog.ui:50
301 302 303
msgid "_Save"
msgstr "_Shrani"

304
#: src/screenshot-dialog.ui:110
305 306 307
msgid "_Name:"
msgstr "_Ime:"

308
#: src/screenshot-dialog.ui:127
309 310 311 312 313 314 315 316 317
msgid "Save in _folder:"
msgstr "_Shrani v mapo:"

#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken. The first placeholder is a
#. * timestamp (e.g. "2017-05-21 12-24-03"); the second placeholder is the
#. * file format (e.g. "png").
#.
#: src/screenshot-filename-builder.c:147
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
318
#, c-format
319 320
msgid "Screenshot from %s.%s"
msgstr "Zaslonska slika %s.%s"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
321

322 323 324 325 326 327 328
#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken and the simpler filename
#. * already exists. The first and second placeholders are a timestamp and
#. * a counter to make it unique (e.g. "2017-05-21 12-24-03 - 2"); the third
#. * placeholder is the file format (e.g. "png").
#.
#: src/screenshot-filename-builder.c:157
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
329
#, c-format
330
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
331
msgstr "Zaslonska slika %s – %d.%s"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
332

333 334 335 336 337
#. Translators:
#. * these are the names of the effects available which will be
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
338
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:155
339 340
msgid "None"
msgstr "Brez"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
341

342
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:156
343 344
msgid "Drop shadow"
msgstr "Senčenje"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
345

346
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
347
msgid "Border"
348
msgstr "Obroba slike"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
349

350
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
351
msgid "Vintage"
352
msgstr "Postaran videz"
353

354
#. * Include pointer *
355
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:262
356
msgid "Include _pointer"
357
msgstr "Vključi _kazalko"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
358

359
#. * Include window border *
360
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:272
361 362
msgid "Include the window _border"
msgstr "Vključi tudi robove okna"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
363

364
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:289
365 366
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Uporabi _učinek:"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
367

368
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:346
369
msgid "Grab the whole sc_reen"
370
msgstr "Zajemi celoten _zaslon"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
371

372
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:360
373
msgid "Grab the current _window"
374
msgstr "Zajemi trenutno _okno"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
375

376
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:372
377 378
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Zajemi izbrano _območje"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
379

380 381 382
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
383
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:392
384
msgid "Grab after a _delay of"
385
msgstr "Zajemi _po zamiku"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
386

387
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:462
388 389
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Zajem zaslonske slike"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
390

391
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:463
392 393
msgid "Effects"
msgstr "Učinki"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
394

395
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:467
396 397
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Zajemi zaslonsko _sliko"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
398

399
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:484
400 401 402
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"

403
#: src/screenshot-utils.c:723
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
404 405
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Napaka med nalaganjem pomoči"
406

407 408 409 410 411 412
#~ msgid "applets-screenshooter"
#~ msgstr "applets-screenshooter"

#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "Pomo_č"

413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433
#~ msgid ""
#~ "GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it's not open: "
#~ "just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your "
#~ "whole screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while "
#~ "pressing PrtSc and you will get a screenshot of only the currently "
#~ "selected window."
#~ msgstr ""
#~ "Program za zajemanje slik omogoča zajemanje tudi, ko ni odprt. S "
#~ "pritiskom na tipko PrtScr se shrani celoten zaslon kot slika v mapo "
#~ "Slike. S pritisnjeno tipko Alt pa bo zajeto le trenutno okno v žarišču."

#~ msgid ""
#~ "Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
#~ "\"none\", and \"border\"."
#~ msgstr ""
#~ "Učinki, ki so dodani izven robov. Vrednosti na voljo so \"senca\", \"brez"
#~ "\" in \"rob\"."

#~ msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
#~ msgstr "Datoteka z imenom \"%s\" že obstaja v mapi \"%s\""

434 435 436
#~ msgid "Take a picture of the screen"
#~ msgstr "Zajem zaslonske slike"

437 438 439
#~ msgid "About Screenshot"
#~ msgstr "O programu za zajemanje zaslonskih slik"

440 441 442 443 444 445
#~ msgid "*"
#~ msgstr "*"

#~ msgid "Select a folder"
#~ msgstr "Izbira mape"

446 447 448 449 450 451 452 453
#~ msgid ""
#~ "UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
#~ "Please check your installation of gnome-utils"
#~ msgstr ""
#~ "Datoteka uporabniškega vmesnika za program zajemanja zaslonske slike "
#~ "manjka.\n"
#~ "Preverite namestitev gnome-utils"

454 455
#~ msgid "Error while saving screenshot"
#~ msgstr "Napaka med shranjevanjem zajete slike"