lt.po 13.6 KB
Newer Older
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
1 2 3 4 5 6 7 8
# translation of lt.po to Lithuanian
# Lithuanian translation of gnome-utils
# Copyright (C) 2000-2009 Free Software Foundation, Inc.
# Gediminas Paulauskas <menesis@chatsubo.lt>, 2000-2002.
# Mantas Kriaučiūnas <mantas@akl.lt>, 2002-2003.
# Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>, 2003.
# Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>, 2003-2006, 2009, 2010.
# Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>, 2006, 2007, 2008.
9
# Algimantas Margevičius <gymka@mail.ru>, 2011.
10
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2013-2019.
11
#
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
12 13 14
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
15 16 17 18
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-03 23:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-24 19:07+0200\n"
19
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
20
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
21
"Language: lt\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
22 23
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
26 27
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
28

29
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
30 31
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Lango nuotrauka (nebenaudojama)"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
32

33
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:12
34 35 36 37
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
msgstr ""
38
"Fotografuoti tik esamą langą, o ne visą darbalaukį. Šis raktas pasenęs ir "
39
"nebenaudojamas."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
40

41
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:16
42 43
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Ekrano nuotraukos delsa"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
44

45
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:17
46 47
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Sekundžių skaičius prieš ekrano nuotrauką"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
48

49
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
50 51
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Ekrano nuotraukos aplankas"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
52

53
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
54 55
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Aplankas, kuriame ekrano nuotraukos bus numatytai saugomos."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
56

57
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:26
58 59
msgid "Last save directory"
msgstr "Paskutinio išsaugojimo katalogas"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
60

61
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
62
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
63 64 65
msgstr ""
"Aplankas, kuriame buvo interaktyvia veiksena išsaugota paskutinioji ekrano "
"nuotrauka."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
66

67
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
68 69
msgid "Include Border"
msgstr "Įtraukti rėmelį"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
70

71
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:32
72
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
73
msgstr "Kartu su ekrano nuotrauka įtraukti ir langų tvarkytuvės rėmelį"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
74

75
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
76 77
msgid "Include Pointer"
msgstr "Įtraukti žymiklį"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
78

79
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
80 81
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Į ekrano nuotrauką įtraukti ir žymiklį"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
82

83
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:41
84 85
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Įtraukti ICC profilį"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
86

87
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:42
88 89 90
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Įtraukti tikslo ICC profilį į nuotraukos failą"

91
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:46
92 93
msgid "Border Effect"
msgstr "Rėmelio efektas"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
94

95
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:47
96
msgid ""
97 98
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are “shadow”, "
"“none”, and “border”."
99 100 101
msgstr ""
"Efektas, pridedamas rėmelio išorėje. Galimos reikšmės yra „shadow“, „none“ "
"ir „border“."
102

103
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:51
104 105 106
msgid "Default file type extension"
msgstr "Numatytasis failo tipo plėtinys"

107
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:52
108 109 110
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Numatytasis failo tipo plėtinys ekrano nuotraukoms."

111 112
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:768
#: src/screenshot-application.c:836
113 114 115 116
msgid "Screenshot"
msgstr "Nuotrauka"

#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
117
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:769
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Įrašyti jūsų darbalaukio ar atskirų langų nuotraukas"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr "ekranvaizdis;nufotografuoti;spausdinti;momentinėkopija;"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
128 129 130
#| msgid "Screenshot"
msgid "org.gnome.Screenshot"
msgstr "org.gnome.Screenshot"
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Padaryti viso ekrano nuotrauką"

#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:26
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Padaryti dabartinio lango nuotrauką"

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:7
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "GNOME ekrano nuotrauka"

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:10
msgid ""
"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
"application, or a selected rectangular area. You can also copy the captured "
"screenshot directly into the GNOME clipboard and paste it into other "
"applications."
msgstr ""
"GNOME ekrano nuotrauka yra paprastas įrankis, leidžiantis nufotografuoti "
"ekraną. Galima fotografuoti visą ekraną, konkrečią programą arba pažymėtą "
"stačiakampę sritį. Taip pat galite nukopijuoti ekrano nuotrauką tiesiai į "
"GNOME iškarpinę bei įdėti ją į kitas programas."

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it’s not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
"screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc "
"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
msgstr ""
"GNOME ekrano nuotrauka leidžia padaryti ekrano nuotraukas net tuomet, kai "
"programa neatverta: tiesiog paspauskite klaviatūros mygtuką PrtSc ir viso "
"ekrano vaizdas bus įrašytas į jūsų paveikslėlių aplanką. Laikykite Alt "
"spausdami PrtSc ir gausite šiuo metu aktyvaus lango nuotrauką."

#: src/screenshot-app-menu.ui:6
msgid "Help"
msgstr "Žinynas"

#: src/screenshot-app-menu.ui:10
msgid "About"
msgstr "Apie"

#: src/screenshot-app-menu.ui:14
msgid "Quit"
msgstr "Išeiti"

181
#: src/screenshot-application.c:149
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
182
#, c-format
183
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
184 185
msgstr "Failas pavadinimu „%s“ jau yra vietoje „%s“"

186
#: src/screenshot-application.c:156
187 188 189
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Perrašyti esamą failą?"

190 191 192
#: src/screenshot-application.c:178 src/screenshot-application.c:187
#: src/screenshot-application.c:464 src/screenshot-application.c:468
#: src/screenshot-application.c:508 src/screenshot-application.c:511
193 194 195
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Nepavyko padaryti nuotraukos"

196
#: src/screenshot-application.c:179
197 198 199
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr "Klaida kuriant failą. Pasirinkite kitą vietą ir bandykite dar kartą."

200
#: src/screenshot-application.c:465
201 202 203
msgid "Error creating file"
msgstr "Klaida kuriant failą"

204
#: src/screenshot-application.c:476 src/screenshot-application.c:544
205 206
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Ekranas nufotografuotas"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
207

208
#: src/screenshot-application.c:509
209 210 211
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Visi galimi metodai nepavyko"

212
#: src/screenshot-application.c:632
213 214 215
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Siųsti pagautą tiesiai į iškarpinę"

216
#: src/screenshot-application.c:633
217 218 219
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Vietoje viso ekrano fotografuoti tik langą"

220
#: src/screenshot-application.c:634
221 222 223
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Vietoje viso ekrano fotografuoti tik tam tikrą sritį"

224
#: src/screenshot-application.c:635
225 226 227
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Į ekrano nuotrauką įtraukti ir lango rėmelį"

228
#: src/screenshot-application.c:636
229 230 231
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Iš ekrano nuotraukos pašalinti lango rėmelį"

232
#: src/screenshot-application.c:637
233 234 235
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Į ekrano nuotrauką įtraukti ir žymiklį"

236
#: src/screenshot-application.c:638
237 238 239 240 241 242
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Padaryti nuotrauką praėjus nurodytam laiko tarpui [sekundėmis]"

#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
243
#: src/screenshot-application.c:638 src/screenshot-interactive-dialog.c:413
244 245 246
msgid "seconds"
msgstr "sekundžių"

247
#: src/screenshot-application.c:639
248 249
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Efektas, pridedamas rėmeliui (šešėlis, rėmelis, apipynimas arba nieko)"
250

251
#: src/screenshot-application.c:639
252 253 254
msgid "effect"
msgstr "efektas"

255
#: src/screenshot-application.c:640
256
msgid "Interactively set options"
257
msgstr "Interaktyviai nustatyti parametrus"
258

259
#: src/screenshot-application.c:641
260 261 262
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Įrašyti ekrano nuotrauką tiesiogiai į šį failą"

263
#: src/screenshot-application.c:641
264 265 266
msgid "filename"
msgstr "failo pavadinimas"

267
#: src/screenshot-application.c:642
268 269 270
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Atspausdinti versijos informaciją ir išeiti"

271
#: src/screenshot-application.c:771
272 273 274
msgid "translator-credits"
msgstr "išvertė:Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>"

275
#: src/screenshot-config.c:117
276 277 278 279
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
280
"Konfliktuojantys parametrai: --window ir --area neturėtų būti naudojami tuo "
281
"pačiu metu.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
282

283
#: src/screenshot-config.c:124
284 285 286 287
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
288
"Konfliktuojantys parametrai: --area ir --delay neturėtų būti naudojami tuo "
289
"pačiu metu.\n"
290

291
#: src/screenshot-dialog.c:319
292 293
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Nuotrauka.png"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
294

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
#: src/screenshot-dialog.ui:7
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Įrašyti nuotrauką"

#: src/screenshot-dialog.ui:17
msgid "Back"
msgstr "Grįžti"

#: src/screenshot-dialog.ui:38
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "_Kopijuoti į iškarpinę"

#: src/screenshot-dialog.ui:50
msgid "_Save"
msgstr "Į_rašyti"

#: src/screenshot-dialog.ui:110
msgid "_Name:"
msgstr "_Pavadinimas:"

#: src/screenshot-dialog.ui:127
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Įrašyti _aplanke:"

#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken. The first placeholder is a
#. * timestamp (e.g. "2017-05-21 12-24-03"); the second placeholder is the
#. * file format (e.g. "png").
#.
#: src/screenshot-filename-builder.c:147
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
325
#, c-format
326 327
msgid "Screenshot from %s.%s"
msgstr "Ekrano nuotrauka iš %s.%s"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
328

329 330 331 332 333 334 335
#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken and the simpler filename
#. * already exists. The first and second placeholders are a timestamp and
#. * a counter to make it unique (e.g. "2017-05-21 12-24-03 - 2"); the third
#. * placeholder is the file format (e.g. "png").
#.
#: src/screenshot-filename-builder.c:157
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
336
#, c-format
337 338
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Ekrano nuotrauka iš %s - %d.%s"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
339

340 341 342 343 344
#. Translators:
#. * these are the names of the effects available which will be
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
345
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:155
346 347
msgid "None"
msgstr "Nieko"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
348

349
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:156
350 351
msgid "Drop shadow"
msgstr "Šešėliai"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
352

353
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
354 355
msgid "Border"
msgstr "Kraštinė"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
356

357
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
358 359 360
msgid "Vintage"
msgstr "Apipynimas"

361
#. * Include pointer *
362
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:262
363 364
msgid "Include _pointer"
msgstr "Įtraukti žy_miklį"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
365

366
#. * Include window border *
367
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:272
368 369
msgid "Include the window _border"
msgstr "Į ekrano nuotrauką įtraukti ir lango _rėmelį"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
370

371
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:289
372 373
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Pritaikyti _efektą:"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
374

375
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:346
376 377
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Nufotografuoti _visą ekraną"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
378

379
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:360
380 381
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Nufotografuoti dabartinį _langą"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
382

383
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:372
384 385
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Pasirinkti fotografuotiną _sritį"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
386

387 388 389
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
390
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:392
391
msgid "Grab after a _delay of"
392
msgstr "Fotografuoti _po"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
393

394
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:462
395 396
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Nufotografuoti ekraną"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
397

398
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:463
399 400
msgid "Effects"
msgstr "Efektai"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
401

402
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:467
403 404
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Nufotografuoti _ekraną"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
405

406
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:484
407 408 409
msgid "_Cancel"
msgstr "_Atsisakyti"

410
#: src/screenshot-utils.c:723
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
411 412
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Klaida įkeliant žinyno puslapį"
413 414 415 416 417 418 419

#~| msgid "Save Screenshot"
#~ msgid "applets-screenshooter"
#~ msgstr "applets-screenshooter"

#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "_Žinynas"