gd.po 14 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
# Gaelic; Scottish translation for gnome-screenshot
# Copyright (c) 2013 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2013
# This file is distributed under the same license as the gnome-screenshot package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2013.
# alasdair caimbeul <alexd@garrit.freeserve.co.uk>, 2013.
6
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2014, 2016, 2017.
7 8 9
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot\n"
10 11 12 13
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product"
"=gnome-screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-22 20:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-07 09:19+0100\n"
14
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
15
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
16 17 18 19
"Language: gd\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 21 22
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 || n==11) ? 0 : (n==2 || n==12) ? 1 : "
"(n > 2 && n < 20) ? 2 : 3;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
23 24 25
"X-Launchpad-Export-Date: 2013-09-19 08:01+0000\n"
"X-Project-Style: gnome\n"

26
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:1
27
#: ../src/screenshot-application.c:767
28 29 30
msgid "Screenshot"
msgstr "Glacadh-sgrìn"

31
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:2
32 33
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:2
#: ../src/screenshot-application.c:768
34 35 36
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Sàbhail dealbhan dhen sgrìn agad no de dh'uinneagan fa leth"

37
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:3
38 39
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr "snapshot;capture;print;screenshot;glacadh;clò-bhualadh;glacadh-sgrìn;"
40

41
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:4
42 43 44
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Tog glacadh-sgrìn dhen sgrìn air fad"

45
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:5
46 47 48
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Tog glacadh-sgrìn dhen uinneag làithreach"

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:1
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "Glacadh-sgrìn GNOME"

#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
"application, or a selected rectangular area. You can also copy the captured "
"screenshot directly into the GNOME clipboard and paste it into other "
"applications."
msgstr ""
"'S e goireas simplidh a th' ann an glacadh-sgrìn GNOME a leigeas leat "
"dealbhan a thogail de sgrìn a' choimpiutair agad. Togaidh tu glacadh-sgrìn "
"dhen sgrìn air fad, de dh'aplacaid shònraichte no de raon ceart-cheàrnach a "
64 65
"thagh thu. 'S urrainn dhut lethbhreac dhen ghlacadh-sgrìn a chur ann an stòr-"
"bhòrd GNOME sa bhad 's a chur ann an aplacaidean eile."
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it's not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
"screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc "
"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
msgstr ""
"Leigidh glacadh-sgrìn GNOME leat glacaidhean-sgrìn a thogail fiù mur eil e "
"fosgailte: cha leig thu leas ach brùthadh air a' phutan PrtSc air a' mheur-"
"chlàr agad agus thèid glacadh dhen sgrìn air fad agad a chur ann am pasgan "
"nan Dealbhan agad. Cum sìos Alt fhad 's a tha thu a' brùthadh PrtSc gus nach "
"faigh thu glacadh ach dhen uinneag air a thaghadh aig an àm."

80 81 82 83
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
msgid "Help"
msgstr "Cobhair"

84 85 86 87
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:2
msgid "About"
msgstr "Mu dhèidhinn"

88 89 90 91 92 93 94 95 96
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:3
msgid "Quit"
msgstr "Fàg an-seo"

#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:1
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Sàbhail an glacadh-sgrìn"

#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:2
97 98 99 100 101 102 103 104
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "Cuir l_ethbhreac dheth air an stòr-bhòrd"

#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:3
msgid "_Save"
msgstr "_Sàbhail"

#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:4
105 106 107
msgid "_Name:"
msgstr "Ai_nm:"

108
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:5
109 110 111
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Sàbhail sa _phasgan:"

112
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:1
113
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
114 115
msgstr ""
"Glacadh-sgrìn a tha gu sònraichte do dh'uinneag (cha mholar seo tuilleadh)"
116

117
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:2
118 119 120 121 122 123 124
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
msgstr ""
"Na glac ach an uinneag làithreach seach an deasg air fad. Cha mholar "
"cleachdadh na h-iuchrach seo tuilleadh is chan eilear 'ga chleachdadh "
"tuilleadh."
125

126
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:3
127 128 129
msgid "Screenshot delay"
msgstr "An dàil air a' ghlacadh-sgrìn"

130
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:4
131
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
132 133
msgstr ""
"Uiread a dhiogan a nithear feitheamh mus dèid an glacadh-sgrìn a dhèanamh."
134

135
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:5
136 137 138
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Pasgan nan glacaidhean-sgrìn"

139
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:6
140 141 142
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Am pasgan san dèid na glacaidhean-sgrìn a shàbhaladh a ghnàth."

143
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:7
144 145 146
msgid "Last save directory"
msgstr "Am pasgan sàbhalaidh mu dheireadh"

147
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:8
148
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
149 150 151
msgstr ""
"Am pasgan mu dheireadh a chaidh glacadh-sgrìn a shàbhaladh ann nuair a bha "
"thu sa mhodh eadar-ghnìomhach."
152

153
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:9
154 155 156
msgid "Include Border"
msgstr "Gabh a-steach an t-iomall"

157
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:10
158 159 160
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Gabh a-steach iomall manaidsear na h-uinneige sa ghlacadh-sgrìn"

161
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:11
162 163 164
msgid "Include Pointer"
msgstr "Gabh a-steach an tomhaire"

165
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:12
166 167 168
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Gabh a-steach an tomhaire sa ghlacadh-sgrìn"

169
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:13
170 171 172
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Gabh a-steach a' phròifil ICC"

173
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:14
174
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
175 176
msgstr ""
"Gabh a-steach pròifil ICC na targaide ann am faidhle a' ghlacaidh-sgrìn"
177

178
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:15
179 180 181
msgid "Border Effect"
msgstr "Èifeachd an iomaill"

182
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:16
183 184 185 186 187 188
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
msgstr ""
"An èifeachd a thèid a chur ri taobh a-muigh an iomaill. Tha \"shadow\", "
"\"none\" agus \"border\" 'nan luachan ceadaichte."
189

190
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:17
191 192 193
msgid "Default file type extension"
msgstr "Leudachan bunaiteach an t-seòrsa faidhle "

194
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:18
195 196 197
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Leudachan bunaiteach an t-seòrsa faidhle airson glacaidhean-sgrìn."

198
#: ../src/screenshot-application.c:145
199 200 201 202
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
msgstr "Tha faidhle air a bheil \"%s\" ann an \"%s\" mu thràth"

203
#: ../src/screenshot-application.c:152
204 205 206
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "A bheil thu airson sgrìobhadh thairis an an fhaidhle làithreach?"

207 208 209
#: ../src/screenshot-application.c:174 ../src/screenshot-application.c:183
#: ../src/screenshot-application.c:463 ../src/screenshot-application.c:467
#: ../src/screenshot-application.c:507 ../src/screenshot-application.c:510
210 211 212
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Chan urrainn dhuinn glacadh-sgrìn a dhèanamh"

213
#: ../src/screenshot-application.c:175
214
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
215 216 217
msgstr ""
"Thachair mearachd nuair a bha sinn a' cruthachadh an fhaidhle. Tagh ionad "
"eile agus feuch ris a-rithist."
218

219
#: ../src/screenshot-application.c:464
220 221 222
msgid "Error creating file"
msgstr "Mearachd a' cruthachadh an fhaidhle."

223
#: ../src/screenshot-application.c:475 ../src/screenshot-application.c:543
224 225 226
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Chaidh an glacadh-sgrìn a thogail"

227
#: ../src/screenshot-application.c:508
228 229 230
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Dh'fhàillig na h-uile dòigh a tha ri làimh"

231
#: ../src/screenshot-application.c:631
232 233 234
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Cuir an glacadh air an stòr-bhòrd sa bhad"

235
#: ../src/screenshot-application.c:632
236 237 238
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Glac uinneag seach an sgrìn air fad"

239
#: ../src/screenshot-application.c:633
240 241 242
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Glac earrann dhen sgrìn seach an sgrìn air fad"

243
#: ../src/screenshot-application.c:634
244 245 246
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Gabh a-steach iomall na h-uinneige san ghlacadh-sgrìn"

247
#: ../src/screenshot-application.c:635
248 249 250
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Thòir air falbh iomall na h-uinneige on ghlacadh-sgrìn"

251
#: ../src/screenshot-application.c:636
252 253 254
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Gabh a-steach an tomhaire sa ghlacadh-sgrìn"

255
#: ../src/screenshot-application.c:637
256 257 258 259 260 261
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Tog glacadh-sgrìn an dèidh dàil shònraichte [ann an diogan]"

#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
262
#: ../src/screenshot-application.c:637
263
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:414
264 265 266
msgid "seconds"
msgstr "diogan"

267
#: ../src/screenshot-application.c:638
268 269 270
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr ""
"An èifeachd a thèid a chur ris an iomall (shadow, border, vintage no none)"
271

272
#: ../src/screenshot-application.c:638
273 274 275
msgid "effect"
msgstr "èifeachd"

276
#: ../src/screenshot-application.c:639
277 278 279
msgid "Interactively set options"
msgstr "Roghainnean a thèid a shuidheachadh air dòigh eadar-ghnìomhach"

280
#: ../src/screenshot-application.c:640
281 282 283
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Sàbhail an glacadh-sgrìn san fhaidle seo fhèin"

284
#: ../src/screenshot-application.c:640
285 286 287
msgid "filename"
msgstr "ainm an fhaidhle"

288
#: ../src/screenshot-application.c:641
289 290 291
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Clò-bhuail fiosrachadh an tionndaidh is fàg an-seo"

292
#: ../src/screenshot-application.c:770
293 294 295 296 297 298
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
"  Akerbeltz https://launchpad.net/~fios\n"
"  alasdair caimbeul https://launchpad.net/~alexd-deactivatedaccount"

299
#: ../src/screenshot-config.c:116
300
#, c-format
301 302 303 304 305 306
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Roghainnean ann an còmhstri: Cha bu chòir dhut --window agus --area a "
"chleachdadh aig an aon àm.\n"
307

308
#: ../src/screenshot-config.c:123
309
#, c-format
310 311 312 313 314 315
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Roghainnean ann an còmhstri: Cha bu chòir dhut --area agus --delay a "
"chleachdadh aig an aon àm.\n"
316

317
#: ../src/screenshot-dialog.c:312
318 319 320 321 322
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Glacadh-sgrìn.png"

#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
323
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:143
324 325
#, c-format
msgid "Screenshot from %s.%s"
326
msgstr "Glacadh-sgrìn o %s.%s"
327 328 329 330

#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
331
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:150
332 333
#, c-format
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
334
msgstr "Glacadh-sgrìn o %s - %d.%s"
335

336
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:156
337 338 339
msgid "None"
msgstr "Chan eil gin"

340
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:157
341 342 343
msgid "Drop shadow"
msgstr "Sgàil tuiteim"

344
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:158
345 346 347
msgid "Border"
msgstr "Iomall"

348 349 350 351
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:159
msgid "Vintage"
msgstr "Vintage"

352
#. * Include pointer *
353
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:263
354 355 356 357
msgid "Include _pointer"
msgstr "Gabh a-steach an _tomhaire"

#. * Include window border *
358
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:273
359 360 361
msgid "Include the window _border"
msgstr "Ga_bh a-steach iomall na h-uineige"

362
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:290
363 364 365
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Cuir an èif_eachd an gnìomh:"

366
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:347
367 368 369
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Glac an sg_rìn air fad"

370
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:361
371 372 373
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Glac an _uinneag làithreach"

374
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:373
375 376 377 378 379 380
msgid "Select _area to grab"
msgstr "T_agh earrann a thèid a ghlacadh"

#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
381
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:393
382 383 384
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Glac an dèidh _dàil"

385
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:464
386 387 388
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Tog glacadh-sgrìn"

389
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:465
390 391 392
msgid "Effects"
msgstr "Èifeachdan"

393
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:478
394 395 396
msgid "_Help"
msgstr "Cob_hair"

397
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:487
398 399 400
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Tog glacadh-_sgrìn"

401
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:504
402 403 404
msgid "_Cancel"
msgstr "_Sguir dheth"

405 406 407 408
#: ../src/screenshot-utils.c:724
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Mearachd a' luchdadh duilleag na cobharach"

409 410 411
#~ msgid "Take a picture of the screen"
#~ msgstr "Tog dealbh dhen sgrìn"

412 413 414
#~ msgid "About Screenshot"
#~ msgstr "Mu dhèidhinn gleus nan glacaidhean-sgrìn"

415 416 417 418 419 420 421 422
#~ msgid "Take a Screenshot of a Selected Area"
#~ msgstr "Tog glacadh-sgrìn dhen earrann a thagh thu"

#~ msgid "*"
#~ msgstr "*"

#~ msgid "Select a folder"
#~ msgstr "Tagh pasgan"