et.po 7.73 KB
Newer Older
1 2 3
# Gnome-screenshoti eesti keele tõlge.
# Estonian translation of Gnome-screenshot.
# Was part of gnome-utils before.
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
4 5 6 7 8 9 10 11 12
#
# Copyright (C) 1999, 2002, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2007–2011 The GNOME Project.
# This file is distributed under the same license as the gnome-utils package.
#
# Lauris Kaplinski <lauris ariman ee>, 1999.
# Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002.
# Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.
# Priit Laes <amd store20 com>, 2005.
13
# Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>, 2012, 2013.
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
14 15 16 17
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils MASTER\n"
18 19
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
20 21
"POT-Creation-Date: 2013-09-10 10:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-11 23:06+0300\n"
22 23
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Estonian <>\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
24 25 26
"Language: et\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
27
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
28
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
29
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
30

31 32
msgid "Screenshot"
msgstr "Ekraanipilt"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
33

34 35
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Ekraanist või üksikutest akendest pildi salvestamine"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
36

37 38 39
msgid "snapshot;capture;print;"
msgstr "kuvatõmmis;ekraanipilt;ekraanisalvestus;kaader;"

40 41
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Tervest ekraanist ekraanipildi tegemine"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
42

43 44
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Käesolevast aknast ekraanipildi tegemine"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
45

46 47 48 49 50 51 52 53
msgid "About Screenshot"
msgstr "Ekraanipildi võtjast lähemalt"

msgid "Help"
msgstr "Abi"

msgid "Quit"
msgstr "Lõpeta"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
54

55 56
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Ekraanipildi salvestamine"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
57

58 59
msgid "_Name:"
msgstr "_Nimi:"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
60

61 62
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Salvestada _kataloogi:"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
63

64 65
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "K_opeeri lõikelauale"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
66

67 68
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Aknaspetsiifiline ekraanipilt (aegunud)"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
69

70 71 72 73 74 75
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
msgstr ""
"Ekraanipildi võtmine käesolevast aknast, mitte tervest töölauast. See võti "
"on aegunud ja pole enam kasutusel."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
76

77 78
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Ekraanipildi viivitus"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
79

80 81
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Viivituse kestus (sekundites) enne ekraanipildi võtmist."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
82

83 84
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Ekraanipiltide kataloog"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
85

86 87
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Kataloog, kuhu ekraanipildid vaikimisi salvestatakse."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
88

89 90
msgid "Last save directory"
msgstr "Viimase pildi kataloog"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
91

92 93
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr "Kataloog, kuhu kasutaja ekraanipildi viimati salvestas."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
94

95 96
msgid "Include Border"
msgstr "Äärise kaasamine"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
97

98
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
99
msgstr "Ekraanipildile akna äärise kaasamine"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
100

101 102
msgid "Include Pointer"
msgstr "Kursori kaasamine"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
103

104
msgid "Include the pointer in the screenshot"
105
msgstr "Ekraanipildile kursori kaasamine"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
106

107 108
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "ICC-profiili kaasamine"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
109

110 111
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Ekraanipildi faili sihtseadme ICC-profiili lisamine"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
112

113 114
msgid "Border Effect"
msgstr "Äärise efekt"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
115 116

msgid ""
117 118
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
119
msgstr ""
120 121
"Äärise välisküljele määratav efekt. Võimalikud väärtused on \"shadow"
"\" (vari), \"none\" (puudub) ja \"border\" (äärisjoon)."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
122

123 124 125 126 127 128
msgid "Default file type extension"
msgstr "Vaikimisi faililaiend"

msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Ekraanipildi failide vaikimisi laiend."

129 130 131
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
msgstr "\"%s\" nimega fail on juba olemas kaustas \"%s\""
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
132

133 134
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Kas kirjutada olemasolev fail üle?"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
135

136 137
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Ekraanipilti pole võimalik võtta"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
138

139 140
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr "Viga faili loomisel. Palun vali mõni teine asukoht ja proovi uuesti."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
141

142 143
msgid "Error creating file"
msgstr "Viga faili loomisel"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
144

145 146
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Ekraanipilt on tehtud"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
147

148 149
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Kõik võimalikud meetodid nurjusid"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
150

151 152
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Saada pilt otse lõikepuhvrisse"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
153

154 155
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Pildi tegemine aknast, mitte tervest ekraanist"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
156

157 158
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Pildi tegemine ekraani osast, mitte tervest ekraanist"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
159

160 161
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Ekraanipildi võtmine koos akna äärisega"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
162

163 164 165
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Ekraanipildi võtmine ilma akna ääriseta"

166 167 168
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Ekraanipildile kursori lisamine"

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Ekraanipildi võtmine pärast määratud viivitust [sekundites]"

#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
msgid "seconds"
msgstr "sekundit"

msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Äärisele lisatav efekt (vari, ääris või mitte midagi)"

msgid "effect"
msgstr "efekt"

msgid "Interactively set options"
msgstr "Valikute interaktiivne seadmine"

187 188 189 190 191 192
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Ekraanipilt salvestatakse otse sellesse faili"

msgid "filename"
msgstr "failinimi"

193 194
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Ekraanist pildi tegemine"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
195

196 197 198 199 200 201 202 203
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Lauris Kaplinski <lauris ariman ee>, 1999.\n"
"Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002.\n"
"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.\n"
"Priit Laes <amd store20 com>, 2005.\n"
"Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>, 2012."

204
#, c-format
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
205
msgid ""
206 207
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
208
msgstr ""
209
"Vastuolulised võtmed: --window ja --area ei tohi korraga kasutusel olla.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
210

211
#, c-format
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
212
msgid ""
213 214
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
215
msgstr ""
216
"Vastuolulised võtmed: --area ja --delay ei tohi korraga kasutusel olla.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
217

218
msgid "Screenshot.png"
219
msgstr "Ekraanipilt.png"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
220

221 222
#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
223
#, c-format
224 225
msgid "Screenshot from %s.%s"
msgstr "Ekraanipilt %s.%s"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
226

227 228 229
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
230
#, c-format
231 232
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Ekraanipilt %s - %d.%s"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
233

234 235
msgid "None"
msgstr "Puudub"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
236

237 238
msgid "Drop shadow"
msgstr "Vari"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
239

240 241
msgid "Border"
msgstr "Ääris"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
242

243 244 245
#. * Include pointer *
msgid "Include _pointer"
msgstr "Kaastatakse ka ku_rsor"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
246

247 248 249
#. * Include window border *
msgid "Include the window _border"
msgstr "Kaasatakse ka akna ää_ris"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
250

251 252
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Rakendatav _efekt:"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
253

254 255
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Võetakse kogu _ekraanist"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
256

257 258
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Võ_etakse käesolev aken"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
259

260
msgid "Select _area to grab"
261
msgstr "Vali ekraanipildi _piirid"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
262

263 264 265
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
266
msgid "Grab after a _delay of"
267
msgstr "Pildi võtmine pärast _viivitust"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
268

269
msgid "Take Screenshot"
270
msgstr "Ekraanipildi salvestamine"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
271

272 273
msgid "Effects"
msgstr "Efektid"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
274

275
msgid "Take _Screenshot"
276
msgstr "Võta _ekraanipilt"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
277 278 279

msgid "Error loading the help page"
msgstr "Viga abiteabe lehe laadimisel"
280 281 282 283 284 285

#~ msgid "*"
#~ msgstr "*"

#~ msgid "Select a folder"
#~ msgstr "Kataloogi valimine"