Commit 9067a940 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 6e28509b
Pipeline #206735 passed with stages
in 2 minutes and 15 seconds
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-24 14:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-24 19:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-19 21:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-21 20:19+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -20,13 +20,13 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Okenski zajem (opuščeno)"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:12
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:12
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
......@@ -34,102 +34,82 @@ msgstr ""
"Zajemi slike le trenutnega okna in ne celotnega namizja. Možnost je opuščena "
"in ni več v uporabi."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:16
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:16
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Časovni zamik zajema zaslonske slike"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:17
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:17
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Čas v sekundah, po katerem se šele zajame zaslonska slika."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Imenik zaslonske slike"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Mapa v katero bodo privzeto shranjene zajete zaslonske slike."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:26
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:26
msgid "Last save directory"
msgstr "Zadnja mapa za shranjevanje"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr "Mapa, v katero je bila shranjena slika ob zadnjem shranjevanju."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
msgid "Include Border"
msgstr "Vključi robove"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:32
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Vključi robove okenskega upravljalnika skupaj z zaslonsko sliko"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
msgid "Include Pointer"
msgstr "Vključi kazalko"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:32
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "V zaslonsko sliko vključi tudi kazalnik"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:41
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Vključi profil ICC"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:42
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "V zaslonsko sliko vključi tudi profil ICC"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:46
msgid "Border Effect"
msgstr "Učinki na robovih"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:47
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are “shadow”, "
"“none”, and “border”."
msgstr ""
"Učinek, ki doda debelino zunanji strani robu. Možne vrednosti so »senca«, "
"»brez« in »rob«."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:51
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:41
msgid "Default file type extension"
msgstr "Privzeta pripona datotek"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:52
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:42
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Privzeta pripona datotek za zajeto zaslonsko sliko"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:733
#: src/screenshot-application.c:801
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:749
#: src/screenshot-application.c:819
msgid "Screenshot"
msgstr "Zaslonska slika"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:734
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:750
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Zajemanje slik zaslona ali posameznih oken"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr "zajemanje;zajeto;zajem;natisni;zaslonska slika;screenshot;"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Zajem zaslonske slike celotnega zaslona"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:26
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:26
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Zajem zaslonske slike trenutnega okna"
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:7
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:7
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "Zajemalnik zaslonskih slik za GNOME"
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:10
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:10
msgid ""
"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
......@@ -142,7 +122,7 @@ msgstr ""
"pravokotno ploskev na zaslonu. Sliko je mogoče zajeti v odložišče ali pa "
"shraniti na disk."
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it’s not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
......@@ -154,155 +134,182 @@ msgstr ""
"slika celotnega zaslona bo shranjena v mapo s slikami. Če pritisnete tudi "
"tipko Alt, bo shranjeno le trenutno dejavno okno."
#: src/screenshot-app-menu.ui:6
msgid "Help"
msgstr "Pomoč"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:17
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:26
msgid "_Save"
msgstr "_Shrani"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:43
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "_Kopiraj v odložišče"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:87
msgid "_Name:"
msgstr "_Ime:"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:110
msgid "_Folder:"
msgstr "_Mapa:"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:19
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "_Zajemi zaslonsko sliko"
#. Translators: This is a noun. This label is displayed above three buttons where users can chose the type of screenshot they want to make
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:67
msgid "Capture Area"
msgstr "Polje zajema"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:100
msgid "_Screen"
msgstr "_Zaslon"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:133
msgid "_Window"
msgstr "_Okno"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:165
msgid "Se_lection"
msgstr "_Izbira"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:188
msgid "Show _Pointer"
msgstr "Pokaži _kazalnik"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:203
msgid "_Delay in Seconds"
msgstr "_Zamik v sekundah"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:208
msgid "0"
msgstr "0"
#: src/screenshot-app-menu.ui:10
msgid "About"
msgstr "O programu"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:237
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_č"
#: src/screenshot-app-menu.ui:14
msgid "Quit"
msgstr "Končaj"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:241
msgid "_About Screenshot"
msgstr "_O programu"
#: src/screenshot-application.c:142
#: src/screenshot-application.c:147
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "Datoteka z imenom »%s« v mapi »%s« že obstaja."
#: src/screenshot-application.c:148
#: src/screenshot-application.c:153
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Ali naj se obstoječa datoteka prepiše?"
#: src/screenshot-application.c:164 src/screenshot-application.c:173
#: src/screenshot-application.c:426 src/screenshot-application.c:430
#: src/screenshot-application.c:470 src/screenshot-application.c:473
#: src/screenshot-application.c:169 src/screenshot-application.c:178
#: src/screenshot-application.c:428 src/screenshot-application.c:432
#: src/screenshot-application.c:474 src/screenshot-application.c:477
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Zajemanje slike ni mogoče."
#: src/screenshot-application.c:165
#: src/screenshot-application.c:170
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Napaka med ustvarjanjem datoteke. Izberite novo mesto in poskusite znova."
#: src/screenshot-application.c:427
#: src/screenshot-application.c:429
msgid "Error creating file"
msgstr "Napaka med ustvarjanjem datoteke."
#: src/screenshot-application.c:438 src/screenshot-application.c:506
#: src/screenshot-application.c:440 src/screenshot-application.c:491
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Zaslonska slika je zajeta"
#: src/screenshot-application.c:471
#: src/screenshot-application.c:475
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Vsi podprti načni so spodleteli."
#: src/screenshot-application.c:597
#: src/screenshot-application.c:592
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Pošiljanje zajete podatke neposredno v odložišče"
#: src/screenshot-application.c:598
#: src/screenshot-application.c:593
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Zajem okna namesto celotnega zaslona"
#: src/screenshot-application.c:599
#: src/screenshot-application.c:594
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Zajem določenega območja zaslona namesto celotnega zaslona"
#: src/screenshot-application.c:600
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "V zaslonsko sliko vključi tudi robove okna"
#: src/screenshot-application.c:595
msgid ""
"Include the window border with the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
msgstr ""
"Vključi rob okna v zaslonski posnetek (ta možnost je opuščena in rob okna je "
"vedno vključen)"
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Na zaslonski sliki obreži robove okna"
#: src/screenshot-application.c:596
msgid ""
"Remove the window border from the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
msgstr ""
"Odstrani rob okna pri zajemu posnetka (ta možnost je opuščena in rob okna je "
"vedno vključen)"
#: src/screenshot-application.c:602
#: src/screenshot-application.c:597
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "V zaslonsko sliko vključi tudi kazalko"
#: src/screenshot-application.c:603
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Zajem zaslonske slike po navedenem zamiku [v sekundah]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-application.c:603 src/screenshot-interactive-dialog.c:410
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "seconds"
msgstr "sekund"
#: src/screenshot-application.c:604
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Učinek za dodajanje (senca, dodatni rob, postaranje in brez učinka)"
#: src/screenshot-application.c:599
msgid ""
"Effect to add to the border (‘shadow’, ‘border’, ‘vintage’ or ‘none’). Note: "
"This option is deprecated and is assumed to be ‘none’"
msgstr ""
"Učinek pri dodajanju roba okna (senca, rob, ostarelo ali brez) (ta možnost "
"je opuščena in rob okna je vedno vključen)."
#: src/screenshot-application.c:604
#: src/screenshot-application.c:599
msgid "effect"
msgstr "učinek"
#: src/screenshot-application.c:605
#: src/screenshot-application.c:600
msgid "Interactively set options"
msgstr "Interaktivno določanje možnosti"
#: src/screenshot-application.c:606
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Shrani zaslonsko sliko neposredno v to datoteko"
#: src/screenshot-application.c:606
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "filename"
msgstr "ime datoteke"
#: src/screenshot-application.c:607
#: src/screenshot-application.c:602
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Izpiši podatke o različici in končaj"
#: src/screenshot-application.c:736
#: src/screenshot-application.c:752
msgid "translator-credits"
msgstr "Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>"
#: src/screenshot-config.c:117
#: src/screenshot-config.c:102
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Možnosti v sporu: zastavic --window in --area ni mogoče uporabiti sočasno.\n"
#: src/screenshot-config.c:124
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Možnosti v sporu: zastavic --area in --delay ni mogoče uporabiti sočasno.\n"
#: src/screenshot-dialog.c:302
#: src/screenshot-dialog.c:337
msgid "Screenshot.png"
msgstr "zaslonska_slika.png"
#: src/screenshot-dialog.ui:7
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Shrani zajeto sliko"
#: src/screenshot-dialog.ui:18
msgid "Back"
msgstr "Nazaj"
#: src/screenshot-dialog.ui:39
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "_Kopiraj v odložišče"
#: src/screenshot-dialog.ui:51
msgid "_Save"
msgstr "_Shrani"
#: src/screenshot-dialog.ui:118
msgid "_Name"
msgstr "_Ime"
#: src/screenshot-dialog.ui:138
msgid "Save in _folder"
msgstr "Shrani v _mapo"
#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken. The first placeholder is a
#. * timestamp (e.g. "2017-05-21 12-24-03"); the second placeholder is the
......@@ -324,79 +331,98 @@ msgstr "Zaslonska slika %s.%s"
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Zaslonska slika %s – %d.%s"
#. Translators:
#. * these are the names of the effects available which will be
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:155
msgid "None"
msgstr "Brez"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "Drop shadow"
msgstr "Senčenje"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
msgid "Border"
msgstr "Obroba slike"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Vintage"
msgstr "Postaran videz"
#. * Include pointer *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:260
msgid "Include _pointer"
msgstr "Vključi _kazalko"
#. * Include window border *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:270
msgid "Include the window _border"
msgstr "Vključi tudi robove okna"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:287
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Uporabi _učinek:"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:343
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Zajemi celoten _zaslon"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:357
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Zajemi trenutno _okno"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:369
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Zajemi izbrano _območje"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:389
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Zajemi _po zamiku"
#: src/screenshot-utils.c:161
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Napaka med nalaganjem pomoči"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:459
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Zajem zaslonske slike"
#~ msgid "Include Border"
#~ msgstr "Vključi robove"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:460
msgid "Effects"
msgstr "Učinki"
#~ msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
#~ msgstr "Vključi robove okenskega upravljalnika skupaj z zaslonsko sliko"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:464
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Zajemi zaslonsko _sliko"
#~ msgid "Border Effect"
#~ msgstr "Učinki na robovih"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:481
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"
#~ msgid ""
#~ "Effect to add to the outside of a border. Possible values are “shadow”, "
#~ "“none”, and “border”."
#~ msgstr ""
#~ "Učinek, ki doda debelino zunanji strani robu. Možne vrednosti so »senca«, "
#~ "»brez« in »rob«."
#: src/screenshot-utils.c:731
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Napaka med nalaganjem pomoči"
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Pomoč"
#~ msgid "About"
#~ msgstr "O programu"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Končaj"
#~ msgid "Include the window border with the screenshot"
#~ msgstr "V zaslonsko sliko vključi tudi robove okna"
#~ msgid "Remove the window border from the screenshot"
#~ msgstr "Na zaslonski sliki obreži robove okna"
#~ msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
#~ msgstr "Učinek za dodajanje (senca, dodatni rob, postaranje in brez učinka)"
#~ msgid ""
#~ "Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
#~ "time.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Možnosti v sporu: zastavic --area in --delay ni mogoče uporabiti "
#~ "sočasno.\n"
#~ msgid "Save Screenshot"
#~ msgstr "Shrani zajeto sliko"
#~ msgid "Back"
#~ msgstr "Nazaj"
#~ msgid "Save in _folder"
#~ msgstr "Shrani v _mapo"
#~ msgid "None"
#~ msgstr "Brez"
#~ msgid "Drop shadow"
#~ msgstr "Senčenje"
#~ msgid "Border"
#~ msgstr "Obroba slike"
#~ msgid "Vintage"
#~ msgstr "Postaran videz"
#~ msgid "Include _pointer"
#~ msgstr "Vključi _kazalko"
#~ msgid "Include the window _border"
#~ msgstr "Vključi tudi robove okna"
#~ msgid "Apply _effect:"
#~ msgstr "Uporabi _učinek:"
#~ msgid "Grab the whole sc_reen"
#~ msgstr "Zajemi celoten _zaslon"
#~ msgid "Grab the current _window"
#~ msgstr "Zajemi trenutno _okno"
#~ msgid "Select _area to grab"
#~ msgstr "Zajemi izbrano _območje"
#~ msgid "Grab after a _delay of"
#~ msgstr "Zajemi _po zamiku"
#~ msgid "Effects"
#~ msgstr "Učinki"
#~ msgid "Take _Screenshot"
#~ msgstr "Zajemi zaslonsko _sliko"
#~| msgid "Screenshot"
#~ msgid "org.gnome.Screenshot"
......@@ -405,9 +431,6 @@ msgstr "Napaka med nalaganjem pomoči"
#~ msgid "applets-screenshooter"
#~ msgstr "applets-screenshooter"
#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "Pomo_č"
#~ msgid ""
#~ "GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it's not open: "
#~ "just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your "
......@@ -432,9 +455,6 @@ msgstr "Napaka med nalaganjem pomoči"
#~ msgid "Take a picture of the screen"
#~ msgstr "Zajem zaslonske slike"
#~ msgid "About Screenshot"
#~ msgstr "O programu za zajemanje zaslonskih slik"
#~ msgid "*"
#~ msgstr "*"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment