Commit 7e52884a authored by Jiri Grönroos's avatar Jiri Grönroos Committed by Administrator

Update Finnish translation

parent 1e2bab55
Pipeline #204863 passed with stages
in 2 minutes and 7 seconds
......@@ -20,8 +20,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-25 09:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-17 15:57+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-14 10:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-16 18:30+0300\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
"Language-Team: suomi <lokalisointi-lista@googlegroups.com>\n"
"Language: fi\n"
......@@ -29,14 +29,14 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
"X-POT-Import-Date: 2012-03-05 14:46:16+0000\n"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Ikkunakohtainen kuvakaappaus (ei enää käytössä)"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:12
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:12
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
......@@ -44,106 +44,86 @@ msgstr ""
"Kaappaa vain tämänhetkinen ikkuna koko työpöydän sijasta. Tämä avain on "
"vanhentunut eikä sitä enää käytetä."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:16
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:16
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Kuvakaappauksen viive"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:17
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:17
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Kuinka monta sekuntia odotetaan ennen kuvakaappausta."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Kuvakaappausten hakemisto"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Kansio, johon kuvakaappaukset tallennetaan."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:26
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:26
msgid "Last save directory"
msgstr "Viimeisin tallennuskansio"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
"Viimeisin kansio, johon kuvakaappauksen tallennettiin vuorovaikutteisessa "
"tilassa."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
msgid "Include Border"
msgstr "Kaappaa myös kehykset"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:32
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Kaappaa myös ikkunointiohjelman piirtämät ikkunoiden kehykset kuvaan"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
msgid "Include Pointer"
msgstr "Kaappaa myös osoitin"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:32
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Kaappaa myös kohdistin mukaan kuvaan"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:41
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Kaappaa myös ICC-profiili"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:42
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Kaappaa myös kohteen ICC-profiili mukaan kuvatiedostoon"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:46
msgid "Border Effect"
msgstr "Reunatehoste"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:47
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are “shadow”, "
"“none”, and “border”."
msgstr ""
"Reunojen ulkopuolelle lisättävä tehoste. Mahdollisia arvoja ovat "
"”shadow” (varjo), ”none” (ei mitään) ja ”border” (reunus)."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:51
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:41
msgid "Default file type extension"
msgstr "Oletuksena käytettävä tiedostotyypin pääte"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:52
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:42
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Oletuksena käytettävä tiedostotyypin pääte kuvakaappauksille."
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:733
#: src/screenshot-application.c:801
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:749
#: src/screenshot-application.c:819
msgid "Screenshot"
msgstr "Kuvakaappaus"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:734
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:750
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Tallenna kuvia työpöydästä tai yksittäisistä ikkunoista"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr ""
"snapshot;capture;print;screenshot;kuvakaappaus;kuvankaappaus;ruutukaappaus;"
"kaappaa;tuloste;näyttökaappaus;"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Ota kuvakaappaus koko näytön sisällöstä"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:26
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:26
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Ota kuvakaappaus nykyisestä ikkunasta"
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:7
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:7
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "Gnomen kuvakaappaus"
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:10
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:10
msgid ""
"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
......@@ -156,7 +136,7 @@ msgstr ""
"näytöstä, tietystä ikkunasta tai valitusta alueesta. Otetun kuvakaappauksen "
"voi kopioida suoraan leikepöydälle ja siten liittää muihin sovelluksiin."
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it’s not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
......@@ -168,114 +148,172 @@ msgstr ""
"näytöstä tallennetaan Kuvat-kansioon. Pidä Alt pohjassa samalla kun painat "
"PrtSc, jos haluat ottaa kuvakaappauksen vain aktiivisena olevasta ikkunasta."
#: src/screenshot-app-menu.ui:6
msgid "Help"
msgstr "Ohje"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:17
msgid "_Cancel"
msgstr "_Peru"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:26
msgid "_Save"
msgstr "_Tallenna"
#: src/screenshot-app-menu.ui:10
msgid "About"
msgstr "Tietoja"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:43
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "_Kopioi leikepöydälle"
#: src/screenshot-app-menu.ui:14
msgid "Quit"
msgstr "Lopeta"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:87
msgid "_Name:"
msgstr "_Nimi:"
#: src/screenshot-application.c:142
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:110
msgid "_Folder:"
msgstr "_Kansio:"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:19
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "_Ota kuvakaappaus"
#. Translators: This is a noun. This label is displayed above three buttons where users can chose the type of screenshot they want to make
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:67
msgid "Capture Area"
msgstr "Kaapattava alue"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:100
msgid "_Screen"
msgstr "_Näyttö"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:133
msgid "_Window"
msgstr "_Ikkuna"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:165
msgid "Se_lection"
msgstr "_Valinta"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:188
msgid "Show _Pointer"
msgstr "Näytä _osoitin"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:203
msgid "_Delay in Seconds"
msgstr "Viiv_e sekunneissa"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:208
msgid "0"
msgstr "0"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:237
msgid "_Help"
msgstr "_Ohje"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:241
msgid "_About Screenshot"
msgstr "_Tietoja - Kuvakaappaus"
#: src/screenshot-application.c:147
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "Tiedosto ”%s” on jo olemassa kansiossa ”%s”"
#: src/screenshot-application.c:148
#: src/screenshot-application.c:153
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Korvataanko olemassa oleva tiedosto?"
#: src/screenshot-application.c:164 src/screenshot-application.c:173
#: src/screenshot-application.c:426 src/screenshot-application.c:430
#: src/screenshot-application.c:470 src/screenshot-application.c:473
#: src/screenshot-application.c:169 src/screenshot-application.c:178
#: src/screenshot-application.c:428 src/screenshot-application.c:432
#: src/screenshot-application.c:474 src/screenshot-application.c:477
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Kuvakaappauksen otto epäonnistui"
#: src/screenshot-application.c:165
#: src/screenshot-application.c:170
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Virhe luotaessa tiedostoa. Yritä tallentaa uudelleen toiseen sijaintiin."
#: src/screenshot-application.c:427
#: src/screenshot-application.c:429
msgid "Error creating file"
msgstr "Tiedoston luonti epäonnistui"
#: src/screenshot-application.c:438 src/screenshot-application.c:506
#: src/screenshot-application.c:440 src/screenshot-application.c:491
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Kuvakaappaus otettu"
#: src/screenshot-application.c:471
#: src/screenshot-application.c:475
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Kaikki tavat kuvankaappauksen tuottamiseksi epäonnistuivat"
#: src/screenshot-application.c:597
#: src/screenshot-application.c:592
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Lähetä kaappaus suoraan leikepöydälle"
#: src/screenshot-application.c:598
#: src/screenshot-application.c:593
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Kaappaa kuva ikkunasta koko ruudun sijaan"
#: src/screenshot-application.c:599
#: src/screenshot-application.c:594
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Kaappa alue näytöltä koko ruudun sijaan"
#: src/screenshot-application.c:600
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Kaappaa myös ikkunan kehykset mukaan kuvaan"
#: src/screenshot-application.c:595
msgid ""
"Include the window border with the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
msgstr ""
"Sisällytä ikkunareunus kuvakaappaukseen. Tämä valinta on vanhennettu, joten "
"ikkunareunus sisällytetään aina"
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Poista ikkunan kehykset kuvakaappauksesta"
#: src/screenshot-application.c:596
msgid ""
"Remove the window border from the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
msgstr ""
"Poista ikkunareunus kuvakaappauksesta. Tämä valinta on vanhennettu, joten "
"ikkunareunus sisällytetään aina"
#: src/screenshot-application.c:602
#: src/screenshot-application.c:597
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Kaappaa myös kohdistin mukaan kuvaan"
#: src/screenshot-application.c:603
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Kaappaa kuva annetun viiveen (sekuntia) jälkeen"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-application.c:603 src/screenshot-interactive-dialog.c:410
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "seconds"
msgstr "sekuntia"
#: src/screenshot-application.c:604
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Reunoihin lisättävä tehoste (varjo, reuna, vintage tai ei mitään)"
#: src/screenshot-application.c:599
msgid ""
"Effect to add to the border (‘shadow’, ‘border’, ‘vintage’ or ‘none’). Note: "
"This option is deprecated and is assumed to be ‘none’"
msgstr ""
"Reunukseen lisättävä tehoste (‘shadow’, ‘border’, ‘vintage’ tai ‘none’). "
"Huomio: Tämä valinta on vanhennettu, joten oletetaan arvoa ‘none’"
#: src/screenshot-application.c:604
#: src/screenshot-application.c:599
msgid "effect"
msgstr "tehoste"
#: src/screenshot-application.c:605
#: src/screenshot-application.c:600
msgid "Interactively set options"
msgstr "Aseta valinnat interaktiivisesti"
#: src/screenshot-application.c:606
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Tallenna kuvakaappaus suoraan tähän tiedostoon"
#: src/screenshot-application.c:606
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "filename"
msgstr "tiedostonimi"
#: src/screenshot-application.c:607
#: src/screenshot-application.c:602
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Tulosta versiotiedot ja lopeta"
#: src/screenshot-application.c:736
#: src/screenshot-application.c:752
msgid "translator-credits"
msgstr "Jiri Grönroos"
#: src/screenshot-config.c:117
#: src/screenshot-config.c:102
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
......@@ -283,42 +321,10 @@ msgstr ""
"Ristiriitaiset valitsimet: et voi käyttää valistimia --window ja --area "
"samaan aikaan.\n"
#: src/screenshot-config.c:124
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Ristiriitaiset valitsimet: valistimia --area ja --delay ei voi käyttääsamaan "
"aikaan.\n"
#: src/screenshot-dialog.c:302
#: src/screenshot-dialog.c:337
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Kuvakaappaus.png"
#: src/screenshot-dialog.ui:7
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Tallenna kuvakaappaus"
#: src/screenshot-dialog.ui:18
msgid "Back"
msgstr "Takaisin"
#: src/screenshot-dialog.ui:39
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "_Kopioi leikepöydälle"
#: src/screenshot-dialog.ui:51
msgid "_Save"
msgstr "_Tallenna"
#: src/screenshot-dialog.ui:118
msgid "_Name"
msgstr "_Nimi"
#: src/screenshot-dialog.ui:138
msgid "Save in _folder"
msgstr "Tallenna _kansioon"
#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken. The first placeholder is a
#. * timestamp (e.g. "2017-05-21 12-24-03"); the second placeholder is the
......@@ -340,79 +346,99 @@ msgstr "Kuvakaappaus %s.%s"
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Kuvakaappaus %s - %d.%s"
#. Translators:
#. * these are the names of the effects available which will be
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:155
msgid "None"
msgstr "Ei mitään"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "Drop shadow"
msgstr "Varjo"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
msgid "Border"
msgstr "Reuna"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Vintage"
msgstr "Vintage"
#. * Include pointer *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:260
msgid "Include _pointer"
msgstr "Kaappaa myös _osoitin"
#. * Include window border *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:270
msgid "Include the window _border"
msgstr "Kaappaa myös ikkunan _kehys"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:287
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Toteuta _tehoste:"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:343
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Kaappaa koko näy_ttö"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:357
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Kaappaa nykyinen _ikkuna"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:369
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Valitse kaapattava _alue"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:389
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Kaappauksen _viive"
#: src/screenshot-utils.c:161
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Virhe ladattaessa ohjetta"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:459
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Ota kuvakaappaus"
#~ msgid "Include Border"
#~ msgstr "Kaappaa myös kehykset"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:460
msgid "Effects"
msgstr "Tehosteet"
#~ msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
#~ msgstr ""
#~ "Kaappaa myös ikkunointiohjelman piirtämät ikkunoiden kehykset kuvaan"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:464
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Ota _kuvakaappaus"
#~ msgid "Border Effect"
#~ msgstr "Reunatehoste"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:481
msgid "_Cancel"
msgstr "_Peru"
#~ msgid ""
#~ "Effect to add to the outside of a border. Possible values are “shadow”, "
#~ "“none”, and “border”."
#~ msgstr ""
#~ "Reunojen ulkopuolelle lisättävä tehoste. Mahdollisia arvoja ovat "
#~ "”shadow” (varjo), ”none” (ei mitään) ja ”border” (reunus)."
#: src/screenshot-utils.c:731
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Virhe ladattaessa ohjetta"
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Ohje"
#~ msgid "About"
#~ msgstr "Tietoja"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Lopeta"
#~ msgid "Include the window border with the screenshot"
#~ msgstr "Kaappaa myös ikkunan kehykset mukaan kuvaan"
#~ msgid "Remove the window border from the screenshot"
#~ msgstr "Poista ikkunan kehykset kuvakaappauksesta"
#~ msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
#~ msgstr "Reunoihin lisättävä tehoste (varjo, reuna, vintage tai ei mitään)"
#~ msgid ""
#~ "Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
#~ "time.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Ristiriitaiset valitsimet: valistimia --area ja --delay ei voi "
#~ "käyttääsamaan aikaan.\n"
#~ msgid "Save Screenshot"
#~ msgstr "Tallenna kuvakaappaus"
#~ msgid "Back"
#~ msgstr "Takaisin"
#~ msgid "Save in _folder"
#~ msgstr "Tallenna _kansioon"
#~ msgid "None"
#~ msgstr "Ei mitään"
#~ msgid "Drop shadow"
#~ msgstr "Varjo"
#~ msgid "Border"
#~ msgstr "Reuna"
#~ msgid "Vintage"
#~ msgstr "Vintage"
#~ msgid "Include _pointer"
#~ msgstr "Kaappaa myös _osoitin"
#~ msgid "Include the window _border"
#~ msgstr "Kaappaa myös ikkunan _kehys"
#~ msgid "Apply _effect:"
#~ msgstr "Toteuta _tehoste:"
#~ msgid "Grab the whole sc_reen"
#~ msgstr "Kaappaa koko näy_ttö"
#~ msgid "Grab the current _window"
#~ msgstr "Kaappaa nykyinen _ikkuna"
#~ msgid "Select _area to grab"
#~ msgstr "Valitse kaapattava _alue"
#~ msgid "Grab after a _delay of"
#~ msgstr "Kaappauksen _viive"
#~ msgid "Effects"
#~ msgstr "Tehosteet"
#~ msgid "Take _Screenshot"
#~ msgstr "Ota _kuvakaappaus"
#~| msgid "Screenshot"
#~ msgid "org.gnome.Screenshot"
......@@ -422,15 +448,9 @@ msgstr "Virhe ladattaessa ohjetta"
#~ msgid "applets-screenshooter"
#~ msgstr "applets-screenshooter"
#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "_Ohje"
#~ msgid "Take a picture of the screen"
#~ msgstr "Ota kuva näytöstä"
#~ msgid "About Screenshot"
#~ msgstr "Tietoja - Kuvakaappaus"
#~ msgid "*"
#~ msgstr "×"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment