Commit 02dd759c authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent a926522c
Pipeline #211019 passed with stages
in 2 minutes and 13 seconds
# Danish Translation of gnome-utils.
# Danish translation for gnome-screenshot.
# Copyright (C) 1999-2015 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-utils package.
# This file is distributed under the same license as the gnome-screenshot package.
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1998-2000.
# Kim Schulz <kim@schulz.dk>, 1999.
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 1999.
......@@ -10,139 +10,113 @@
# Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>, 2008, 2012.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15.
#
# scootergrisen, 2020.
#
# Husk at tilføje dig i credit-listen (besked id "translator-credits")
#
# Konventioner:
#
# bad block -> ugyldig blok
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-25 09:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-09 01:34+0200\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Project-Id-Version: gnome-screenshot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-19 07:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-12 19:16+0200\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Vinduesspecifikt skærmbillede (deprecieret)"
msgstr "Vinduesspecifikt skærmbillede (udgået)"
# bemærk at det er noget gconf-halløj (schemas.in.h), så det er nøgle (det ville også være underligt at depreciere en genvejstast)
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:12
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:12
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
msgstr ""
"Tag kun det aktuelle vindue frem for hele skrivebordet. Denne nøgle er "
"deprecieret og bruges ikke længere."
"udgået og bruges ikke længere."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:16
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:16
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Ventetid før skærmbillede"
msgstr "Forsinkelse før skærmbillede"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:17
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:17
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Antallet af sekunder, der ventes før skærmbilledet tages."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Mappe til skærmbillede"
msgstr "Mappe til skærmbilleder"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Mappen hvor skærmbilleder som standard vil blive gemt."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:26
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:26
msgid "Last save directory"
msgstr "Sidste gemmemappe"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr "Mappen hvor sidste skærmbillede blev gemt i interaktiv tilstand."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
msgid "Include Border"
msgstr "Inkludér ramme"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:32
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Inkludér vindueshåndteringsrammen i skærmbilledet"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
msgid "Include Pointer"
msgstr "Inkludér markør"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:32
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Inkludér markøren i skærmbilledet"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:41
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Inkludér ICC-profil"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:42
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Inkludér ICC-profilen for målet i skærmbilledfilen"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:46
msgid "Border Effect"
msgstr "Effekt for ramme"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:47
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are “shadow”, "
"“none”, and “border”."
msgstr ""
"Effekt for ydersiden af en ramme. Mulige værdier er “shadow”, “none” og "
"“border”."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:51
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:41
msgid "Default file type extension"
msgstr "Forvalgt filtypeendelse"
msgstr "Standardendelse for filtype"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:52
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:42
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Den forvalgte filtypeendelse for skærmbilleder."
msgstr "Standardendelsen for filtype til skærmbilleder."
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:733
#: src/screenshot-application.c:801
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:747
#: src/screenshot-application.c:815
msgid "Screenshot"
msgstr "Skærmbillede"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:734
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:748
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Gem billeder af din skærm eller individuelle vinduer"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr "billede;øjebliksbillede;indfang;print;skærmbillede;"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Tag et skærmbillede af hele skærmen"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:26
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:26
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Tag et skærmbillede af det aktuelle vindue"
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:7
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:7
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "GNOME Skærmbillede"
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:10
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:10
msgid ""
"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
......@@ -151,11 +125,12 @@ msgid ""
"applications."
msgstr ""
"GNOME Skærmbillede er et simpelt værktøj, der lader dig tage billeder af din "
"computerskærm. Skærmbilleder kan være af hele skærmen, et specifikt program, "
"eller et udvalgt rektangulært område. Du kan også kopiere skærmbilledet "
"direkte til GNOMEs udklipsholder og indsætte det i andre programmer."
"computerskærm. Skærmbilleder kan være af hele skærmen, et specifikt "
"program, eller et udvalgt rektangulært område. Du kan også kopiere "
"skærmbilledet direkte til GNOMEs udklipsholder og indsætte det i andre "
"programmer."
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it’s not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
......@@ -166,36 +141,88 @@ msgstr ""
"programmet ikke er åbent: tryk blot på knappen PrtSc på dit tastatur, og der "
"vil blive gemt et billede af hele din skærm i din Billeder-mappe. Hold Alt "
"nede mens du trykker PrtSc for kun at tage et skærmbillede af det aktive "
"vinduw."
"vindue."
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:13
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:22
msgid "_Save"
msgstr "_Gem"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:39
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "_Kopiér til udklipsholder"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:83
#| msgid "_Name"
msgid "_Name:"
msgstr "_Navn:"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:106
msgid "_Folder:"
msgstr "_Mappe:"
#: src/screenshot-app-menu.ui:6
msgid "Help"
msgstr "Hjælp"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:26
msgid "Capture Area"
msgstr "Indfangningsområde"
#: src/screenshot-app-menu.ui:10
msgid "About"
msgstr "Om"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:59
#| msgid "Screenshot"
msgid "_Screen"
msgstr "_Skærm"
#: src/screenshot-app-menu.ui:14
msgid "Quit"
msgstr "Afslut"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:92
msgid "_Window"
msgstr "_Vindue"
#: src/screenshot-application.c:142
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:124
msgid "Se_lection"
msgstr "_Markering"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:160
msgid "Show _Pointer"
msgstr "V_is markør"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:191
msgid "_Delay in Seconds"
msgstr "_Forsinkelse i sekunder"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:199
msgid "0"
msgstr "0"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:222
#| msgid "Take Screenshot"
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "_Tag skærmbillede"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:263
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:267
#| msgid "About Screenshot"
msgid "_About Screenshot"
msgstr "_Om Skærmbillede"
#: src/screenshot-application.c:145
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "Der findes allerede en fil med navnet “%s” i “%s”"
#: src/screenshot-application.c:148
#: src/screenshot-application.c:151
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Overskriv eksisterende fil?"
#: src/screenshot-application.c:164 src/screenshot-application.c:173
#: src/screenshot-application.c:167 src/screenshot-application.c:176
#: src/screenshot-application.c:426 src/screenshot-application.c:430
#: src/screenshot-application.c:470 src/screenshot-application.c:473
#: src/screenshot-application.c:472 src/screenshot-application.c:475
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Kunne ikke tage et skærmbillede"
#: src/screenshot-application.c:165
#: src/screenshot-application.c:168
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Fejl ved oprettelse af fil. Vælg venligst en anden placering og prøv igen."
......@@ -204,74 +231,84 @@ msgstr ""
msgid "Error creating file"
msgstr "Fejl ved oprettelse af fil"
#: src/screenshot-application.c:438 src/screenshot-application.c:506
#: src/screenshot-application.c:438 src/screenshot-application.c:489
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Skærmbillede taget"
#: src/screenshot-application.c:471
#: src/screenshot-application.c:473
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Alle tilgængelige metoder mislykkedes"
#: src/screenshot-application.c:597
#: src/screenshot-application.c:590
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Send skærmbillede direkte til udklipsholderen"
#: src/screenshot-application.c:598
#: src/screenshot-application.c:591
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Tag et billede af et vindue i stedet for af hele skærmen"
#: src/screenshot-application.c:599
#: src/screenshot-application.c:592
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Tag et billede af et område på skærmen i stedet for af hele skærmen"
#: src/screenshot-application.c:600
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Inkludér vinduesrammen i skærmbilledet"
#: src/screenshot-application.c:593
msgid ""
"Include the window border with the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
msgstr ""
"Inkludér vinduets kant i skærmbilledet. Indstillingen er udgået og "
"vindueskanten inkluderes altid"
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Fjern vinduesrammen fra skærmbilledet"
#: src/screenshot-application.c:594
msgid ""
"Remove the window border from the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
msgstr ""
"Fjern vinduets kant i skærmbilledet. Indstillingen er udgået og "
"vindueskanten inkluderes altid"
#: src/screenshot-application.c:602
#: src/screenshot-application.c:595
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Inkludér markøren i skærmbilledet"
#: src/screenshot-application.c:603
#: src/screenshot-application.c:596
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Tag skærmbillede efter en anført forsinkelse [i sekunder]"
msgstr "Tag skærmbillede efter en angivet forsinkelse [i sekunder]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-application.c:603 src/screenshot-interactive-dialog.c:410
#: src/screenshot-application.c:596
msgid "seconds"
msgstr "sekunder"
#: src/screenshot-application.c:604
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Effekt for vinduesrammen (“shadow”, “border”, “vintage” eller “none”)"
#: src/screenshot-application.c:597
#| msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgid ""
"Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none). Note: This "
"option is deprecated and is assumed to be none"
msgstr ""
"Effekt som skal tilføjes til kanten (“shadow”, “border”, “vintage” eller "
"“none”). Bemærk: Indstillingen er udgået og antages at være “none”"
#: src/screenshot-application.c:604
#: src/screenshot-application.c:597
msgid "effect"
msgstr "effekt"
#: src/screenshot-application.c:605
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "Interactively set options"
msgstr "Vælg indstillinger interaktivt"
#: src/screenshot-application.c:606
#: src/screenshot-application.c:599
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Gem skærmbilledet direkte til denne fil"
#: src/screenshot-application.c:606
#: src/screenshot-application.c:599
msgid "filename"
msgstr "filnavn"
#: src/screenshot-application.c:607
#: src/screenshot-application.c:600
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Udskriv versionsoplysninger og afslut"
#: src/screenshot-application.c:736
#: src/screenshot-application.c:750
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Kenneth Christiansen\n"
......@@ -283,51 +320,22 @@ msgstr ""
"Kenneth Nielsen\n"
"Joe Hansen\n"
"Ask Hjorth Larsen\n"
"scootergrisen\n"
"\n"
"Dansk-gruppen\n"
"Websted http://dansk-gruppen.dk\n"
"E-mail <dansk@dansk-gruppen.dk>"
#: src/screenshot-config.c:117
#: src/screenshot-config.c:102
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr "Tilvalgskonflikt: --window og --area kan ikke bruges på samme tid.\n"
#: src/screenshot-config.c:124
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr "Tilvalgskonflikt: --area og --delay kan ikke bruges på samme tid.\n"
msgstr "Tilvalg er i konflikt: --window og --area kan ikke bruges på samme tid.\n"
#: src/screenshot-dialog.c:302
#: src/screenshot-dialog.c:337
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Skærmbillede.png"
#: src/screenshot-dialog.ui:7
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Gem skærmbillede"
#: src/screenshot-dialog.ui:18
msgid "Back"
msgstr "Tilbage"
#: src/screenshot-dialog.ui:39
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "K_opiér til udklipsholder"
#: src/screenshot-dialog.ui:51
msgid "_Save"
msgstr "_Gem"
#: src/screenshot-dialog.ui:118
msgid "_Name"
msgstr "_Navn"
#: src/screenshot-dialog.ui:138
msgid "Save in _folder"
msgstr "Gem i _mappe"
#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken. The first placeholder is a
#. * timestamp (e.g. "2017-05-21 12-24-03"); the second placeholder is the
......@@ -349,108 +357,6 @@ msgstr "Skærmbillede fra %s.%s"
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Skærmbillede fra %s - %d.%s"
#. Translators:
#. * these are the names of the effects available which will be
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:155
msgid "None"
msgstr "Ingen"
# Slagskygge er vist noget med om f.eks. drop-down menuer kaster skygge på tingene bagved, og det er svært at finde informationer om dem. Dette er dog den officielle oversættelse, så der er ikke så meget at rafle om.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "Drop shadow"
msgstr "Slagskygge"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
msgid "Border"
msgstr "Ramme"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Vintage"
msgstr "Klassisk"
#. * Include pointer *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:260
msgid "Include _pointer"
msgstr "Inkludér _markør"
#. * Include window border *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:270
msgid "Include the window _border"
msgstr "Inkludér vindues_rammen"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:287
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Anvend _effekt:"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:343
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Tag billede af _hele skærmen"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:357
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Tag billede af det aktuelle _vindue"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:369
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Vælg _området, der skal tages billede af"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:389
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Tag billede efter en vente_tid på"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:459
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Gem skærmbillede"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:460
msgid "Effects"
msgstr "Effekter"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:464
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Gem _skærmbillede"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:481
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
#: src/screenshot-utils.c:731
#: src/screenshot-utils.c:733
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Fejl ved indlæsning af hjælpesiden"
#~ msgid "org.gnome.Screenshot"
#~ msgstr "org.gnome.Screenshot"
#~ msgid "applets-screenshooter"
#~ msgstr "applets-screenshooter"
#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "_Hjælp"
#~ msgid "Take a picture of the screen"
#~ msgstr "Tag et skærmbillede"
#~ msgid "About Screenshot"
#~ msgstr "Om Skærmbillede"
#~ msgid "*"
#~ msgstr "*"
#~ msgid "Select a folder"
#~ msgstr "Vælg en mappe"
#~ msgid ""
#~ "UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
#~ "Please check your installation of gnome-utils"
#~ msgstr ""
#~ "Definitionsfil for skærmbilledeprogrammets grænseflade mangler.\n"
#~ "Kontrollér venligst din installation af gnome-utils"
#~ msgid "Error while saving screenshot"
#~ msgstr "Fejl under gemning af skærmbillede"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment