Commit da65b06a authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr

Updated Hungarian translation

parent 88b550fe
......@@ -3,25 +3,26 @@
# This file is distributed under the same license as the gnome-schedule package.
#
# Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>, 2005, 2006.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-schedule.HEAD.hu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-01 17:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-06 18:37+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"schedule&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-02 13:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-04 11:40+0200\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome@gnome.hu>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.1\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../desktop/gnome-schedule.desktop.in.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Scheduled tasks"
msgstr "Ütemezett feladat hozzáadása"
msgstr "Ütemezett feladatok"
#: ../desktop/gnome-schedule.desktop.in.in.h:2
msgid "Manage your system tasks"
......@@ -44,6 +45,8 @@ msgid ""
"Failed to create data dir! Make sure ~/.gnome and ~/.gnome/gnome-schedule "
"are writable."
msgstr ""
"Nem sikerült az adatkönyvtár létrehozása! Győződjön meg róla, hogy a ~/.gnome "
"és a ~/.gnome/gnome-schedule írható."
#: ../src/at.py:145 ../src/crontab.py:162
#, python-format
......@@ -51,16 +54,18 @@ msgid ""
"Failed to create data dir: %s. Make sure ~/.gnome and ~/.gnome/gnome-"
"schedule are writable."
msgstr ""
"Nem sikerült az adatkönyvtár létrehozása: %s. Győződjön meg róla, hogy a ~/."
"gnome és a ~/.gnome/gnome-schedule írható."
#: ../src/at.py:547
#, python-format
msgid "Warning! Unknown task: %(preview)s"
msgstr ""
msgstr "Figyelem! Ismeretlen feladat: %(preview)s"
#: ../src/at.py:554
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "On %(timestring)s"
msgstr "%(date)s napon %(time)s-kor"
msgstr "Ekkor: %(timestring)s"
#: ../src/at.py:560 ../src/at.py:565
msgid "Once"
......@@ -68,7 +73,7 @@ msgstr "Egyszer"
#: ../src/at.py:569
msgid "Warning: a line in atq's output didn't parse:"
msgstr ""
msgstr "Figyelmeztetés: egy sor az atq kimenetében nem dolgozható fel:"
#: ../src/at.py:624 ../src/crontab.py:288 ../src/crontab.py:334
#: ../src/crontabEditor.py:275 ../src/atEditor.py:127 ../src/atEditor.py:523
......@@ -101,9 +106,9 @@ msgid "Basic"
msgstr "Alap"
#: ../src/crontab.py:192
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "This is not a valid special record: %(record)s"
msgstr "Ez érvénytelen. Ok: %s"
msgstr "Ez nem egy érvényes speciális rekord: %(record)s"
#: ../src/crontab.py:220 ../src/crontab.py:225 ../src/crontab.py:229
#, python-format
......@@ -122,7 +127,7 @@ msgstr "Ismétlődő"
#: ../src/crontab.py:455 ../src/crontabEditor.py:74 ../src/lang.py:168
msgid "At reboot"
msgstr ""
msgstr "Újraindításkor"
#: ../src/crontab.py:469
msgid "minute"
......@@ -148,6 +153,8 @@ msgstr "hétköznap"
msgid ""
"Failed to parse the Day of Month field, possibly due to a bug in crontab."
msgstr ""
"A Hónap napja mező feldolgozása meghiúsult, valószínűleg egy crontabban lévő "
"hiba miatt."
#: ../src/crontabEditor.py:69 ../src/crontabEditorHelper.py:87
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:48
......@@ -178,14 +185,12 @@ msgid "Create a New Scheduled Task"
msgstr "Új ütemezett feladat létrehozása"
#: ../src/crontabEditor.py:198 ../src/atEditor.py:166
#, fuzzy
msgid "Edit template"
msgstr "Sa_blon:"
msgstr "Sablon szerkesztése"
#: ../src/crontabEditor.py:223 ../src/atEditor.py:188
#, fuzzy
msgid "New template"
msgstr "Feladat _hozzáadása"
msgstr "Új sablon"
#: ../src/crontabEditor.py:249 ../src/atEditor.py:230
msgid "Edit a Scheduled Task"
......@@ -210,6 +215,12 @@ msgid ""
"more information about the % character. If you don not want to use it for "
"redirection it must be properly escaped with the \\ letter."
msgstr ""
"A parancs tartalmaz egy vagy több % karaktert, amely speciális a cron "
"számára, és nem használható a Gnome ütemezővel az extra információk "
"tárolásához használt formátum miatt a crontab sorban. Használja a | "
"átirányító karaktert a hasonló működés eléréséért. Nézze meg a crontab "
"kézikönyvét a % karakter további információiért. Ha nem szeretné "
"átirányításra használni azt, akkor megfelelően el kell fednie a \\ jellel."
#: ../src/crontabEditor.py:456
msgid ""
......@@ -217,42 +228,41 @@ msgid ""
"\n"
"Recurrent tasks will be run from the home directory."
msgstr ""
"Megjegyzés a végrehajtott feladatok munkakönyvtárával kapcsolatban:\n"
"\n"
"Az ismétlődő feladatok a saját könyvtárból fognak futni."
#: ../src/crontabEditor.py:457 ../src/mainWindow.py:666 ../src/atEditor.py:597
msgid "_Don't show again"
msgstr ""
msgstr "_Ne jelenjen meg újra"
#: ../src/crontabEditor.py:458 ../src/mainWindow.py:667 ../src/atEditor.py:598
msgid "Warning: Working directory of executed tasks"
msgstr ""
msgstr "Figyelmeztetés: a végrehajtott feladatok munkakönyvtára"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:111
msgid "Every weekday"
msgstr "Minden hétköznap"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:163
#, fuzzy
msgid "Edit minute"
msgstr "perc"
msgstr "Perc szerkesztése"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:165
#, fuzzy
msgid "Edit hour"
msgstr "Minden órában"
msgstr "Óra szerkesztése"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:167
msgid "Edit day"
msgstr ""
msgstr "Nap szerkesztése"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:169
#, fuzzy
msgid "Edit month"
msgstr "hónap"
msgstr "Hónap szerkesztése"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:171
#, fuzzy
msgid "Edit weekday"
msgstr "hétköznap"
msgstr "Hétköznap szerkesztése"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:185
#, python-format
......@@ -346,204 +356,187 @@ msgid "A_bout"
msgstr "_Névjegy"
#: ../src/gnome-schedule-export.py:45
#, fuzzy
msgid "Gnome Schedule: Export tasks"
msgstr "Gnome ütemező"
msgstr "Gnome ütemező: Feladatok exportálása"
#: ../src/gnome-schedule-export.py:47
#, python-format
msgid "Usage: %s [output file]"
msgstr ""
msgstr "Használat: %s [kimeneti fájl]"
#: ../src/gnome-schedule-export.py:48
msgid " No file means export to stdout."
msgstr ""
msgstr " Nincs a szabványos kimenetre exportálandó fájl."
#: ../src/gnome-schedule-export.py:72
msgid "File exists already."
msgstr ""
msgstr "A fájl már létezik."
#: ../src/gnome-schedule-export.py:81
#, python-format
msgid "Could not open file for writing: %s"
msgstr ""
msgstr "A fájl nem nyitható meg írásra: %s"
#: ../src/gnome-schedule-export.py:91
#, python-format
msgid "Exporting crontab task: %s"
msgstr ""
msgstr "Crontab feladat exportálása: %s"
#: ../src/gnome-schedule-export.py:103
#, python-format
msgid "Exporting at task: %s"
msgstr ""
msgstr "Exportálás a feladatnál: %s"
#: ../src/gnome-schedule-export.py:113
#, python-format
msgid "Finished, exported: %d task total."
msgid_plural "Finished, exported: %d tasks total."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "Befejeződött, exportálva: összesen %d feladat."
msgstr[1] "Befejeződött, exportálva: összesen %d feladat."
#: ../src/gnome-schedule-import.py:63
#, fuzzy
msgid "Gnome Schedule: Import tasks"
msgstr "Gnome ütemező"
msgstr "Gnome ütemező: Feladatok importálása"
#: ../src/gnome-schedule-import.py:65
#, python-format
msgid "Usage: %s [input file]"
msgstr ""
msgstr "Használat: %s [bemeneti fájl]"
#: ../src/gnome-schedule-import.py:66
msgid " No file means import from stdin."
msgstr ""
msgstr " Nincs a szabványos bemenetről importálandó fájl."
#: ../src/gnome-schedule-import.py:72
msgid "File does not exist."
msgstr ""
msgstr "A fájl nem létezik."
#: ../src/gnome-schedule-import.py:77
msgid "Reading from stdin.."
msgstr ""
msgstr "Olvasás a szabványos bemenetről…"
#. Reading file
#: ../src/gnome-schedule-import.py:82
#, python-format
msgid "Reading file: %s.."
msgstr ""
msgstr "Fájl olvasása: %s…"
#: ../src/gnome-schedule-import.py:84
#, python-format
msgid "Could not open file for reading: %s"
msgstr ""
msgstr "A fájl nem nyitható meg olvasásra: %s"
#: ../src/gnome-schedule-import.py:95
#, python-format
msgid "Importing crontab task: %s"
msgstr ""
msgstr "Crontab feladat importálása: %s"
#: ../src/gnome-schedule-import.py:107
#, python-format
msgid "Importing at task: %s"
msgstr ""
msgstr "Importálás a feladatnál: %s"
#: ../src/gnome-schedule-import.py:111
#, python-format
msgid "Finished, imported: %d task total."
msgid_plural "Finished, imported: %d tasks total."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "Befejeződött, importálva: összesen %d feladat."
msgstr[1] "Befejeződött, importálva: összesen %d feladat."
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:1
msgid "Choose template"
msgstr ""
msgstr "Sablon kiválasztása"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:2
#, fuzzy
msgid "Create a new task from the selected template"
msgstr "A kijelölt sablon eltávolítása"
msgstr "Új feladat létrehozása a kijelölt sablon alapján"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:3
#, fuzzy
msgid "Manage templates"
msgstr "_Feladatok kezelése"
msgstr "Sablonok kezelése"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:4
#, fuzzy
msgid "Create a new template."
msgstr "Feladat _hozzáadása"
msgstr "Új sablon létrehozása."
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:5
#, fuzzy
msgid "Edit the selected template"
msgstr "A kijelölt sablon eltávolítása"
msgstr "A kijelölt sablon szerkesztése"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:6
#, fuzzy
msgid "Delete the selected template"
msgstr "A kijelölt sablon eltávolítása"
msgstr "A kijelölt sablon törlése"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:7
#, fuzzy
msgid "Task description:"
msgstr "_Leírás:"
msgstr "Feladat leírása:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:8 ../src/mainWindow.py:73
#: ../src/examples/dump.py:57
#, fuzzy
msgid "X application"
msgstr "Az alkalmazás névjegye"
msgstr "X alkalmazás"
#. This comes before the time and date input boxes in the One-time task editor
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:10
msgid "Execute at:"
msgstr ""
msgstr "Végrehajtás ekkor:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:11
#, fuzzy
msgid "Date:"
msgstr "_Dátum:"
msgstr "Dátum:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:12
#, fuzzy
msgid "Time:"
msgstr "Cím"
msgstr "Idő:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:13
msgid ":"
msgstr ""
msgstr ":"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:14
#, fuzzy
msgid "Task:"
msgstr "_Feladat"
msgstr "Feladat:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:15
#, fuzzy
msgid "Add as template"
msgstr "Feladat _hozzáadása"
msgstr "Hozzáadás sablonként"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:16
#, fuzzy
msgid "Edit a periodical task"
msgstr "Ütemezett feladat szerkesztése"
msgstr "Időszakos feladat szerkesztése"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:17
msgid "ls -l"
msgstr ""
msgstr "ls -l"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:18 ../src/template.py:198
#: ../src/template.py:212
#, fuzzy
msgid "Command:"
msgstr "_Parancs:"
msgstr "Parancs:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:19
#, fuzzy
msgid "Description:"
msgstr "_Leírás:"
msgstr "Leírás:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:20
msgid "<big>Time &amp; Date</big>"
msgstr ""
msgstr "<big>Dátum és idő</big>"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:22
msgid "Advanced"
msgstr "Haladó"
msgstr "Speciális"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:24
msgid "0"
msgstr ""
msgstr "0"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:25
msgid "*"
msgstr ""
msgstr "*"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:31
#, fuzzy
msgid "<big>Preview</big>"
msgstr "<b>Előnézet</b>"
msgstr "<big>Előnézet</big>"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:32
msgid "Change User"
......@@ -563,9 +556,8 @@ msgid "Add a Scheduled Task"
msgstr "Ütemezett feladat hozzáadása"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:36
#, fuzzy
msgid "<b>Select the type of the scheduled task:</b>"
msgstr "<b>Válassza ki az ütemezett feladat típusát</b>"
msgstr "<b>Válassza ki az ütemezett feladat típusát:</b>"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:37
msgid "Time expression help"
......@@ -590,7 +582,7 @@ msgstr "Egyéb"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:43
msgid "See \"man 5 crontab\" for information about the crontab format."
msgstr ""
"A crontab formátumáról szóló információkért lásd a \"man 5 crontab\" "
"A crontab formátumáról szóló információkért lásd a „man 5 crontab” "
"kézikönyvoldalt."
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:45
......@@ -604,7 +596,7 @@ msgstr "Egy tartományban"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:47
msgid "Execution in a range."
msgstr "Végrehajtás egy időközben."
msgstr "Végrehajtás egy tartományban."
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:49
msgid "Execution at every minute, hour, day, weekday or month."
......@@ -631,34 +623,30 @@ msgid "Delete a scheduled task"
msgstr "Ütemezett feladat törlése"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:55
#, fuzzy
msgid "Run selected task"
msgstr "Kérem válasszon egy feladatot"
msgstr "A kijelölt feladat futtatása"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:56
msgid "Run task"
msgstr ""
msgstr "Feladat futtatása"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:57
#, fuzzy
msgid "Templates"
msgstr "Sa_blon:"
msgstr "Sablonok"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:58
msgid "Change edit mode"
msgstr ""
msgstr "Szerkesztési mód megváltoztatása"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:59
msgid "Choose the user whose tasks you want to modify"
msgstr ""
"Válassza ki a felhasználót, akinek az ütemezett feladatait módosítani kívánja"
msgstr "Válassza ki a felhasználót, akinek a feladatait módosítani kívánja"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:60
msgid "Show help"
msgstr "Súgó megjelenítése"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:61
#, fuzzy
msgid "About Gnome-schedule"
msgstr "A Gnome ütemező névjegye"
......@@ -675,8 +663,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Telepítenie kell a pyGTK-t vagy a GTKv2-t, vagy állítsa\n"
"be megfelelően a PYTHONPATH környezeti változót.\n"
"próbálja meg kiadni a következő parancsot:\n"
"export PYTHONPATH= "
"próbálja ezzel: export PYTHONPATH= "
#. Translators: Date format for expressions like 'January 21'. %B is month, %d is day number.
#. Run the command 'man strftime' to read more about these and other available specifiers.
......@@ -707,12 +694,12 @@ msgstr "Minden percben"
#: ../src/lang.py:187
#, python-format
msgid "At minute %(minute)s of every hour"
msgstr "Minden óra %(minute)s percében"
msgstr "Minden óra %(minute)s. percében"
#: ../src/lang.py:189
#, python-format
msgid "At every minute between %(time_from)s and %(time_to)s"
msgstr "Minden percben a %(time_from)s és %(time_to)s között"
msgstr "Minden percben %(time_from)s és %(time_to)s között"
#: ../src/lang.py:191
#, python-format
......@@ -790,7 +777,7 @@ msgstr "Minden év %(date)s napjának minden percében"
#: ../src/lang.py:226
#, python-format
msgid "Every year on %(date)s at minute %(minute)s of every hour"
msgstr "Minden év %(date)s napján minden óra %(minute)s percében"
msgstr "Minden év %(date)s napján minden óra %(minute)s. percében"
#: ../src/lang.py:228
#, python-format
......@@ -805,150 +792,155 @@ msgid "Every year on %(date)s at %(time)s"
msgstr "Minden év %(date)s napján %(time)s-kor"
#: ../src/lang.py:235
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s at every full hour"
msgstr "Minden %(weekday)s minden egész órájában"
msgstr "Minden hétköznap: %(weekday)s minden egész órájában"
#: ../src/lang.py:237
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s at every minute"
msgstr "Minden %(weekday)s minden percében"
msgstr "Minden hétköznap: %(weekday)s minden percében"
#: ../src/lang.py:239
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s at minute %(minute)s of every hour"
msgstr "Minden %(weekday)s minden órájának %(minute)s percében "
msgstr "Minden hétköznap: %(weekday)s minden órájának %(minute)s. percében "
#: ../src/lang.py:241
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s at every minute between %(time_from)s and "
"%(time_to)s"
msgstr ""
"Minden %(weekday)s minden percében %(time_from)s és %(time_to)s között"
"Minden hétköznap: %(weekday)s minden percében %(time_from)s és %(time_to)s "
"között"
#: ../src/lang.py:243
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s at %(time)s"
msgstr "Minden %(weekday)s %(time)s-kor"
msgstr "Minden hétköznap: %(weekday)s %(time)s-kor"
#: ../src/lang.py:248
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at every "
"full hour"
msgstr ""
"Minden hónap %(monthday)s napján és minden %(weekday)s nap minden egész "
"órájában"
"Minden hónap %(monthday)s napján és minden hétköznap: %(weekday)s nap minden "
"egész órájában"
#: ../src/lang.py:250
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at every "
"minute"
msgstr ""
"Minden hónap %(monthday)s napján és minden %(weekday)s nap minden percében"
"Minden hónap %(monthday)s napján és minden hétköznap: %(weekday)s nap minden "
"percében"
#: ../src/lang.py:252
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at minute "
"%(minute)s of every hour"
msgstr ""
"Minden hónap %(monthday)s napján és minden %(weekday)s minden órájának "
"%(minute)s percében"
"Minden hónap %(monthday)s napján és minden hétköznap: %(weekday)s minden "
"órájának %(minute)s percében"
#: ../src/lang.py:254
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at every "
"minute between %(time_from)s and %(time_to)s"
msgstr ""
"Minden hónap %(monthday)s napján és minden %(weekday)s minden percében "
"%(time_from)s és %(time_to)s között"
"Minden hónap %(monthday)s napján és minden hétköznap: %(weekday)s minden "
"percében %(time_from)s és %(time_to)s között"
#: ../src/lang.py:256
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at %(time)s"
msgstr ""
"Minden hónap %(monthday)s napján és minden %(weekday)s napon %(time)s-kor"
"Minden hónap %(monthday)s napján és minden hétköznap: %(weekday)s napon %"
"(time)s-kor"
#: ../src/lang.py:261
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s in %(month)s at every full hour"
msgstr "%(month)s hónap minden %(weekday)s napján minden egész órakor"
msgstr ""
"Minden hétköznap: %(weekday)s napon %(month)s hónap minden egész órájában"
#: ../src/lang.py:263
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s in %(month)s at every minute"
msgstr "%(month)s hónap minden %(weekday)s napjának minden percében"
msgstr "Minden hétköznap: %(weekday)s napon %(month)s hónap minden percében"
#: ../src/lang.py:265
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s at minute %(minute)s of every hour"
msgstr ""
"%(month)s hónap minden %(weekday)s napján minden óra %(minute)s percében"
"Minden hétköznap: %(weekday)s napon %(month)s hónap minden órájának %"
"(minute)s. percében "
#: ../src/lang.py:267
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s at every minute between "
"%(time_from)s and %(time_to)s"
msgstr ""
"%(month)s hónap minden %(weekday)s napján minden percben %(time_from)s és"
"%(time_to)s között"
"Minden hétköznap: %(weekday)s napon %(month)s hónap minden percében %"
"(time_from)s és %(time_to)s között"
#: ../src/lang.py:269
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s in %(month)s at %(time)s"
msgstr "%(month)s hónap minden %(weekday)s napján %(time)s-kor"
msgstr "Minden hétköznap: %(weekday)s napon %(month)s hónapban %(time)s-kor"
#: ../src/lang.py:274
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at "
"every full hour"
msgstr ""
"Minden %(weekday)s napon %(month)s hónapban és minden év %(date)s napján "
"minden egész órában"
"Minden hétköznap: %(weekday)s napon %(month)s hónap és minden év %(date)s "
"napján minden egész órájában"
#: ../src/lang.py:276
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at "
"every minute"
msgstr ""
"Minden %(weekday)s napon %(month)s hónapban és minden év %(date)s napjának "
"minden percében"
"Minden hétköznap: %(weekday)s napon %(month)s hónap és minden év %(date)s "
"napján minden percében"
#: ../src/lang.py:278
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at "
"minute %(minute)s of every hour"
msgstr ""
"Minden %(weekday)s napon %(month)s hónapban és minden év %(date)s napján "
"minden óra %(minute)s percében"
"Minden hétköznap: %(weekday)s napon %(month)s hónap és minden év %(date)s "
"napjának minden órájának %(minute)s. percében "
#: ../src/lang.py:280
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at "
"every minute between %(time_from)s and %(time_to)s"
msgstr ""
"Minden %(weekday)s napon %(month)s hónapban és minden év %(date)s napján "
"minden percben %(time_from)s és %(time_to)s között"
"Minden hétköznap: %(weekday)s napon %(month)s hónap és minden év %(date)s "
"napjának minden percében %(time_from)s és %(time_to)s között"
#: ../src/lang.py:282
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at "
"%(time)s"
msgstr ""
"Minden %(weekday)s napon %(month)s hónapban és minden év %(date)s napján "
"%(time)s-kor"
"Minden hétköznap: %(weekday)s napon %(month)s hónap és minden év %(date)s "
"napján %(time)s-kor"
#: ../src/lang.py:290
msgid "every minute"
......@@ -1003,34 +995,31 @@ msgstr "Ekkor: %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s %(weekday)s"
#: ../src/mainWindow.py:71 ../src/examples/dump.py:55
msgid "Default behaviour"
msgstr ""
msgstr "Alapértelmezett viselkedés"
#: ../src/mainWindow.py:72 ../src/examples/dump.py:56
msgid "Suppress output"
msgstr ""
msgstr "Kimenet elnyomása"
#: ../src/mainWindow.py:74 ../src/examples/dump.py:58
msgid "X application: suppress output"
msgstr ""
msgstr "X alkalmazás: kimenet elnyomása"
#: ../src/mainWindow.py:120
#, fuzzy
msgid "Recurrent task"
msgstr "Ismétlődő"
msgstr "Ismétlődő feladat"
#: ../src/mainWindow.py:131
msgid "One-time task"
msgstr ""
msgstr "Egyszeri feladat"
#: ../src/mainWindow.py:142
#, fuzzy
msgid "From template"
msgstr "Sa_blon:"
msgstr "Sablonból"
#: ../src/mainWindow.py:161
#, fuzzy
msgid "Add a new task"
msgstr "Feladat _hozzáadása"
msgstr "Új feladat hozzáadása"
#: ../src/mainWindow.py:286 ../src/mainWindow.py:416
#, python-format
......@@ -1049,15 +1038,13 @@ msgstr "HIBA: nem tölthető be a glade fájl"
#: ../src/mainWindow.py:451 ../src/template_chooser.py:69
#: ../src/template_manager.py:72
#, fuzzy
msgid "Task"
msgstr "_Feladat"
msgstr "Feladat"
#: ../src/mainWindow.py:464 ../src/mainWindow.py:490
#: ../src/template_chooser.py:78 ../src/template_manager.py:81
#, fuzzy
msgid "Description"
msgstr "_Leírás:"
msgstr "Leírás"
#: ../src/mainWindow.py:468 ../src/mainWindow.py:481
msgid "Date and Time"
......@@ -1065,7 +1052,7 @@ msgstr "Dátum és idő"
#: ../src/mainWindow.py:472 ../src/mainWindow.py:485
msgid "Command preview"
msgstr ""
msgstr "Parancs előnézet"
#. print ex
#: ../src/mainWindow.py:544 ../src/mainWindow.py:607
......@@ -1083,11 +1070,14 @@ msgid ""
"This is used to preview the task and initiates a one-time run, this does not "
"affect the normal scheduled run times."
msgstr ""
"Biztosan most szeretné futtatni ezt a feladatot?\n"
"\n"
"Ez a feladat előnézetére használható és előkészít egy egyszeri futást, nincs "
"hatással a normál ütemezett futási időkre."
#: ../src/mainWindow.py:656
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to run this task?"
msgstr "Törölni kívánja ezt a feladatot?"
msgstr "Biztosan futtatni szeretné ezt a feladatot?"
#: ../src/mainWindow.py:665
msgid ""
......@@ -1097,11 +1087,15 @@ msgid ""
"directory where Gnome schedule was run from at the time of task creation "