Commit 352c799f authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent fb14bee3
# Slovenian translation of gnome-schedule package.
# Slovenian translations for gnome-schedule package.
# Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-schedule package.
#
......@@ -6,10 +6,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-schedule\n"
"Project-Id-Version: gnome-schedule master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-schedule&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-16 18:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-16 21:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-25 21:06+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
#: ../desktop/gnome-schedule.desktop.in.in.h:1
msgid "Manage your system tasks"
msgstr "Upravljanje s sistemskimi nalogami"
msgstr "Upravljanje sistemskih nalog"
#: ../desktop/gnome-schedule.desktop.in.in.h:2
msgid "Scheduled tasks"
......@@ -30,11 +30,11 @@ msgstr "Načrtovane naloge"
#: ../servers/GNOME_GnomeSchedule.server.in.in.h:1
msgid "Configures your scheduled tasks"
msgstr "Nastavitve načrtovanih nalog."
msgstr "Nastavitve načrtovanih nalog"
#: ../servers/GNOME_GnomeSchedule.server.in.in.h:2
msgid "Gnome schedule"
msgstr "Gnome urnik"
msgstr "Urnik Gnome"
#: ../servers/GNOME_GnomeSchedule.server.in.in.h:3
msgid "System tools"
......@@ -68,7 +68,7 @@ msgstr "Enkrat"
#: ../src/at.py:544
msgid "Warning: a line in atq's output didn't parse"
msgstr "Opozorilo: vrstica v atq's odvodu ni bila razčlenjena"
msgstr "Opozorilo: vrstice v atq's odvodu ni mogoče razčleniti"
#: ../src/crontab.py:87
msgid "Minute"
......@@ -76,7 +76,7 @@ msgstr "Minute"
#: ../src/crontab.py:88
msgid "Hour"
msgstr "Ura"
msgstr "Ure"
#: ../src/crontab.py:89
msgid "Day of Month"
......@@ -132,7 +132,7 @@ msgstr "Ponavljajoče"
#: ../src/crontabEditor.py:74
#: ../src/lang.py:168
msgid "At reboot"
msgstr "Ob ponovnem zagonu"
msgstr "Med ponovnim zagonom"
#: ../src/crontab.py:464
msgid "minute"
......@@ -212,11 +212,11 @@ msgstr "Uredi načrtovano nalogo"
#: ../src/crontabEditor.py:618
#, python-format
msgid "This is an invalid record! The problem could be in the %(field)s field. Reason: %(reason)s"
msgstr "Zapis je neveljaven! Težava je lahko v polju %(field)s. Razlog: %(reason)s"
msgstr "Zapis je neveljaven! Težava je lahko v polju %(field)s. Vzrok: %(reason)s"
#: ../src/crontabEditor.py:307
msgid "Your command contains one or more of the character %, this is special for cron and cannot be used with Gnome-schedule because of the format it uses to store extra information on the crontab line. Please use the | redirector character to achieve the same functionality. Refer to the crontab manual for more information about the % character. If you don not want to use it for redirection it must be properly escaped with the \\ letter."
msgstr "Ukaz vsebuje enega ali več znakov %. Znak je rezerviran za cron in ga ni mogoče uporabljati z Gnome-schedule. Uporabite | preusmeritev za dosego enakega učinka. Za več podrobnosti o % znaku si poglejte priročnik za crontab. V kolikor znaka ne želite uporabiti za preusmeritev, mora biti znak pravilno opuščen z \\. Primer: \\ črka."
msgstr "Ukaz vsebuje enega ali več znakov %. Znak je rezerviran za cron in ga ni mogoče uporabljati z Urnikom Gnome. Uporabite | preusmeritev za dosego enakega učinka. Za več podrobnosti o znaku % si poglejte priročnik za crontab. V kolikor znaka ne želite uporabiti za preusmeritev, mora biti znak pravilno opuščen z \\. Primer: \\ črka."
#: ../src/crontabEditor.py:456
msgid ""
......@@ -226,7 +226,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Opomba o delovni mapi izvedenih nalog:\n"
"\n"
"Ponavljujoče se naloge bodo izvedene iz domače mape."
"Ponavljajoče se naloge bodo izvedene iz domače mape."
#: ../src/crontabEditor.py:457
#: ../src/mainWindow.py:666
......@@ -238,7 +238,7 @@ msgstr "_Sporočila ne pokaži več"
#: ../src/mainWindow.py:667
#: ../src/atEditor.py:594
msgid "Warning: Working directory of executed tasks"
msgstr "Opozorilo: Delovna mapa izvedenih nalog"
msgstr "Opozorilo: delovna mapa izvedenih nalog"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:111
msgid "Every weekday"
......@@ -356,7 +356,7 @@ msgstr "_Dodaj nalogo"
#: ../src/gnome-schedule-applet.xml.h:3
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoč"
msgstr "Pomo_č"
#: ../src/gnome-schedule-applet.xml.h:4
msgid "_Manage tasks"
......@@ -523,11 +523,11 @@ msgstr "Načrtovane in dejavne naloge"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:51
msgid "See \"man 5 crontab\" for information about the crontab format."
msgstr "Več podrobnosti o crontab obliki najdete v \"man 5 crontab\" ."
msgstr "Več podrobnosti o crontab obliki je mogoče najti z \"man 5 crontab\" ."
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:52
msgid "Show help"
msgstr "Kaži pomoč"
msgstr "Pokaži pomoč"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:53
msgid "Task description:"
......@@ -574,7 +574,7 @@ msgid ""
"or set your PYTHONPATH correctly.\n"
"try: export PYTHONPATH= "
msgstr ""
"Naložiti morate pyGTK ali GTKv2,\n"
"Naložiti je treba pyGTK ali GTKv2,\n"
"ali pa nastaviti pravilno pot PYTHONPATH.\n"
"poskusite: export PYTHONPATH= "
......@@ -886,12 +886,12 @@ msgstr "Urejanje uporabnika: %s"
#: ../src/mainWindow.py:381
#: ../src/scheduleapplet.py:122
msgid "ERROR: Could not load icon"
msgstr "NAPAKA: Ni mogoče naložiti ikone"
msgstr "NAPAKA: ni mogoče naložiti ikone"
#: ../src/mainWindow.py:390
#: ../src/mainWindow.py:396
msgid "ERROR: Could not load glade file"
msgstr "NAPAKA: Ni mogoče naložiti glade datoteke"
msgstr "NAPAKA: ni mogoče naložiti glade datoteke"
#: ../src/mainWindow.py:451
#: ../src/template_chooser.py:69
......@@ -948,7 +948,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Opomba o delovni mapi izvedenih nalog:\n"
"\n"
"Ponavljujoče se naloge bodo izvedene iz domače mape, enkratne naloge iz mape, kjer je zagnan program (običajno je to domača mapa)."
"Ponavljajoče se naloge bodo izvedene iz domače mape, enkratne naloge iz mape, kjer je zagnan program (običajno je to domača mapa)."
#: ../src/mainWindow.py:727
msgid "Please select a task!"
......@@ -960,7 +960,7 @@ msgstr "O GNOME Urniku"
#: ../src/mainWindow.py:736
msgid "Gnome Schedule"
msgstr "Gnome urnik"
msgstr "Urnik Gnome"
#: ../src/mainWindow.py:738
#, python-format
......@@ -977,7 +977,7 @@ msgstr "Ni mogoče prikazati pomoči"
#: ../src/scheduleapplet.py:139
msgid "ERROR: Could not load menu xml file"
msgstr "NAPAKA: Ni mogoče naložiti xml menu datoteke"
msgstr "NAPAKA: Ni mogoče naložiti xml meni datoteke"
#: ../src/setuserWindow.py:84
msgid "No such user"
......@@ -1049,7 +1049,7 @@ msgstr "Napačno število argumentov."
#: ../src/xwrapper.py:73
#: ../src/xwrapper.py:81
msgid "Wrapper script for Gnome-schedule (http://gnome-schedule.sf.net) for applications to be run from crontab or at under X. Use through gnome-schedule."
msgstr "Skript za gnome-schedule (http://gnome-schedule.sf.net) za programe, ki jih je mogoče zagnati preko crontab sistema ali znotraj X strežnika. Možnost se uporablja preko programa gnome-schedule."
msgstr "Skript za Urnik Gnome (http://gnome-schedule.sf.net) za programe, ki jih je mogoče zagnati preko crontab sistema ali znotraj X strežnika. Možnost se uporablja preko programa gnome-schedule."
#: ../src/xwrapper.py:87
msgid "Unknown type of job."
......@@ -1079,7 +1079,7 @@ msgstr "odvod<2: Zakaj je program zagnan?"
#: ../src/xwrapper.py:130
msgid "len(display)<2: No proper DISPLAY variable"
msgstr "len(display)<2: Ni ustrezne spremenljivke DISPLAY"
msgstr "len(display)<2: ni ustrezne spremenljivke DISPLAY"
#: ../src/xwrapper.py:155
msgid "I will never be displayed."
......@@ -1088,133 +1088,6 @@ msgstr "Nikoli ne bo pokazano."
#: ../src/xwrapper.py:158
msgid "xwrapper.py: completed"
msgstr "xwrapper.py: končano"
#~ msgid "Schedule"
#~ msgstr "Urnik"
#~ msgid "DANGEROUS PARSE: %(preview)s"
#~ msgstr "NEVARNO RAZČLENJEVANJE: %(preview)s"
#~ msgid "Use advanced"
#~ msgstr "Uporabi napredno"
#~ msgid "Don't use a preset"
#~ msgstr "Ne uporabi predhodno nastavljene vrednosti"
#~ msgid "The preset has not been saved"
#~ msgstr "Prednastavitev je shranjena"
#~ msgid "To delete a preset, you first need to select one"
#~ msgstr "Za izbris prednastavljenih možnosti, morate najprej eno izbrati."
#~ msgid "To save a preset, you first have to choose a name for it"
#~ msgstr ""
#~ "Za shranjevanje prednastavljenih možnosti, morate najprej izbrati njeno "
#~ "ime."
#~ msgid "Choose an Icon for this Scheduled Task"
#~ msgstr "Izbor ikone za to načrtovano nalogo."
#~ msgid "command"
#~ msgstr "ukaz"
#~ msgid "Minute settings"
#~ msgstr "Nastavitve minut"
#~ msgid "Edit Time Expression for minute"
#~ msgstr "Uredi časovni izraz za minuto"
#~ msgid "Hour settings"
#~ msgstr "Nastavitve ure"
#~ msgid "Edit Time Expression for hour"
#~ msgstr "Uredi časovni izraz za uro"
#~ msgid "Day settings"
#~ msgstr "Nastavitve dni"
#~ msgid "Edit Time Expression for day"
#~ msgstr "Uredi časovni izraz za dan"
#~ msgid "Month settings"
#~ msgstr "Nastavitve mesecev"
#~ msgid "Edit Time Expression for month"
#~ msgstr "Uredi časovni izraz za mesec"
#~ msgid "Weekday settings"
#~ msgstr "Nastavitve tedna"
#~ msgid "Edit Time Expression for weekday"
#~ msgstr "Uredi časovni izraz za teden"
#~ msgid "<b>Date and Time Settings</b>"
#~ msgstr "<b>Nastavitve časa in datuma</b>"
#~ msgid "<b>Execution Time</b>"
#~ msgstr "<b>Čas izvedbe</b>"
#~ msgid "<b>General</b>"
#~ msgstr "<b>Splošno</b>"
#~ msgid "<b>Minute settings</b>"
#~ msgstr "<b>Nastavitve minut</b>"
#~ msgid "<b>Task</b>"
#~ msgstr "<b>Naloga</b>"
#~ msgid "A scheduled task that will launch only once in the _future"
#~ msgstr "Zaznamek urnika bo zagnan le enkrat v _prihodnosti"
#~ msgid "Add a new scheduled task"
#~ msgstr "Dodaj novo načrtovano nalogo"
#~ msgid "Change _User"
#~ msgstr "Zamenjaj _uporabnika"
#~ msgid "Choose an icon for this scheduled task"
#~ msgstr "Izbor ikone za to načrtovano nalogo."
#~ msgid "For example at 04:10 tomorrow, next week or in three days"
#~ msgstr "Primer: Jutri ob 04:10, naslednji teden ali pa v treh dneh"
#~ msgid "For example every first hour of the day"
#~ msgstr "Na primer: vsako prvo uro dneva"
#~ msgid "For experienced users"
#~ msgstr "Za napredne uporabnike"
#~ msgid "Ico_n:"
#~ msgstr "Iko_na:"
#~ msgid "Mi_nutes:"
#~ msgstr "Mi_nute:"
#~ msgid "No out_put"
#~ msgstr "Ni izpisa"
#~ msgid ""
#~ "Quit the application. This will not stop the system scheduling. It will, "
#~ "however, quit this system schedule maintenance tool."
#~ msgstr ""
#~ "Končaj program. S tem ne bo prekinjeno izvajanje urnika. Prekinjeno bo le "
#~ "orodje za urejanje zaznamkov urnika."
#~ msgid "Rec_urrence:"
#~ msgstr "_Ponovitev:"
#~ msgid "Save the current information as a template"
#~ msgstr "Shrani trenutne podrobnosti kot predlogo."
#~ msgid "Scri_pt:"
#~ msgstr "Skri_pt:"
#~ msgid "Select..."
#~ msgstr "Izberite ..."
#~ msgid "Show the manual"
#~ msgstr "Prikaz priročnika"
#~ msgid ""
#~ "Tomorrow\n"
#~ "Next week"
#~ msgstr ""
#~ "Jutri\n"
#~ "Naslednji teden"
#~ msgid ""
#~ "When selected, no output will be generated. When scheduled tasks in the "
#~ "crontab do have output and this option is not checked, the output will by "
#~ "default be send to the UNIX mailbox of the user."
#~ msgstr ""
#~ "Z izbiro ne ustvarite izpisa. Ko so zaznamki urnika izbrani za izpis in "
#~ "je izbrana možnost, bo ta privzeto poslan na UNIX poštni predal "
#~ "uporabnika."
#~ msgid "_About"
#~ msgstr "_O Programu"
#~ msgid "_Advanced"
#~ msgstr "_Napredno"
#~ msgid "_Days of month:"
#~ msgstr "_Dnevi meseca:"
#~ msgid "_Hour:"
#~ msgstr "_Ura:"
#~ msgid "_Hours:"
#~ msgstr "_Ure:"
#~ msgid "_Manual"
#~ msgstr "_Ročno"
#~ msgid "_Minute:"
#~ msgstr "_Minute:"
#~ msgid "_Months:"
#~ msgstr "_Meseci:"
#~ msgid "_View"
#~ msgstr "_Pogled"
#~ msgid "_Weekdays:"
#~ msgstr "Dnevi v tednu:"
#~ msgid "Icon"
#~ msgstr "Ikona"
#~ msgid "Type"
#~ msgstr "Vrsta"
#~ msgid "Date and Time Settings"
#~ msgstr "Nastavitve časa in datuma"
#~ msgid "Preview"
#~ msgstr "Predogled"
#~ msgid "Copyright (c) 2004-2007 Gaute Hope."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment