Commit 35009e0e authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 23021b94
...@@ -4,12 +4,14 @@ ...@@ -4,12 +4,14 @@
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas: # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl # gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2013.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2013.
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-schedule\n" "Project-Id-Version: gnome-schedule\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-01 17:05+0100\n" "POT-Creation-Date: 2013-05-12 23:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-27 21:19+0100\n" "PO-Revision-Date: 2013-05-12 23:20+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n" "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n" "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n" "Language: pl\n"
...@@ -77,8 +79,8 @@ msgid "Warning: a line in atq's output didn't parse:" ...@@ -77,8 +79,8 @@ msgid "Warning: a line in atq's output didn't parse:"
msgstr "Ostrzeżenie: nie można przetworzyć wiersza w wyjściu atq:" msgstr "Ostrzeżenie: nie można przetworzyć wiersza w wyjściu atq:"
#: ../src/at.py:624 ../src/crontab.py:288 ../src/crontab.py:334 #: ../src/at.py:624 ../src/crontab.py:288 ../src/crontab.py:334
#: ../src/crontabEditor.py:275 ../src/atEditor.py:127 ../src/atEditor.py:523 #: ../src/crontabEditor.py:274 ../src/atEditor.py:126 ../src/atEditor.py:522
#: ../src/atEditor.py:549 #: ../src/atEditor.py:548
msgid "Untitled" msgid "Untitled"
msgstr "Bez nazwy" msgstr "Bez nazwy"
...@@ -126,7 +128,7 @@ msgstr "%s nie jest liczbą" ...@@ -126,7 +128,7 @@ msgstr "%s nie jest liczbą"
msgid "Recurrent" msgid "Recurrent"
msgstr "Powtarzanie" msgstr "Powtarzanie"
#: ../src/crontab.py:455 ../src/crontabEditor.py:74 ../src/lang.py:168 #: ../src/crontab.py:455 ../src/crontabEditor.py:73 ../src/lang.py:168
msgid "At reboot" msgid "At reboot"
msgstr "Podczas ponownego uruchamiania" msgstr "Podczas ponownego uruchamiania"
...@@ -157,48 +159,48 @@ msgstr "" ...@@ -157,48 +159,48 @@ msgstr ""
"Przetworzenie pola dzień miesiąca się nie powiodło, prawdopodobnie z powodu " "Przetworzenie pola dzień miesiąca się nie powiodło, prawdopodobnie z powodu "
"błędu w pliku crontab." "błędu w pliku crontab."
#: ../src/crontabEditor.py:69 ../src/crontabEditorHelper.py:87 #: ../src/crontabEditor.py:68 ../src/crontabEditorHelper.py:87
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:48 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:48
msgid "Every minute" msgid "Every minute"
msgstr "Co minutę" msgstr "Co minutę"
#: ../src/crontabEditor.py:70 ../src/crontabEditorHelper.py:93 #: ../src/crontabEditor.py:69 ../src/crontabEditorHelper.py:93
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:21 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:21
msgid "Every hour" msgid "Every hour"
msgstr "Co godzinę" msgstr "Co godzinę"
#: ../src/crontabEditor.py:71 ../src/crontabEditorHelper.py:99 #: ../src/crontabEditor.py:70 ../src/crontabEditorHelper.py:99
msgid "Every day" msgid "Every day"
msgstr "Codziennie" msgstr "Codziennie"
#: ../src/crontabEditor.py:72 ../src/crontabEditorHelper.py:105 #: ../src/crontabEditor.py:71 ../src/crontabEditorHelper.py:105
msgid "Every month" msgid "Every month"
msgstr "Każdego miesiąca" msgstr "Każdego miesiąca"
#: ../src/crontabEditor.py:73 #: ../src/crontabEditor.py:72
msgid "Every week" msgid "Every week"
msgstr "Każdego tygodnia" msgstr "Każdego tygodnia"
#. add new task #. add new task
#: ../src/crontabEditor.py:131 ../src/crontabEditor.py:142 #: ../src/crontabEditor.py:130 ../src/crontabEditor.py:141
#: ../src/atEditor.py:129 ../src/atEditor.py:148 #: ../src/atEditor.py:128 ../src/atEditor.py:147
msgid "Create a New Scheduled Task" msgid "Create a New Scheduled Task"
msgstr "Tworzy nowe zaplanowane zadanie" msgstr "Tworzy nowe zaplanowane zadanie"
#: ../src/crontabEditor.py:198 ../src/atEditor.py:166 #: ../src/crontabEditor.py:197 ../src/atEditor.py:165
msgid "Edit template" msgid "Edit template"
msgstr "Modyfikuj szablon" msgstr "Modyfikuj szablon"
#: ../src/crontabEditor.py:223 ../src/atEditor.py:188 #: ../src/crontabEditor.py:222 ../src/atEditor.py:187
msgid "New template" msgid "New template"
msgstr "Nowy szablon" msgstr "Nowy szablon"
#: ../src/crontabEditor.py:249 ../src/atEditor.py:230 #: ../src/crontabEditor.py:248 ../src/atEditor.py:229
msgid "Edit a Scheduled Task" msgid "Edit a Scheduled Task"
msgstr "Modyfikuje zaplanowane zadanie" msgstr "Modyfikuje zaplanowane zadanie"
#: ../src/crontabEditor.py:302 ../src/crontabEditor.py:578 #: ../src/crontabEditor.py:301 ../src/crontabEditor.py:577
#: ../src/crontabEditor.py:618 #: ../src/crontabEditor.py:617
#, python-format #, python-format
msgid "" msgid ""
"This is an invalid record! The problem could be in the %(field)s field. " "This is an invalid record! The problem could be in the %(field)s field. "
...@@ -207,7 +209,7 @@ msgstr "" ...@@ -207,7 +209,7 @@ msgstr ""
"To jest nieprawidłowy wpis. Problemem może być pole %(field)s. Przyczyna: " "To jest nieprawidłowy wpis. Problemem może być pole %(field)s. Przyczyna: "
"%(reason)s" "%(reason)s"
#: ../src/crontabEditor.py:307 #: ../src/crontabEditor.py:306
msgid "" msgid ""
"Your command contains one or more of the character %, this is special for " "Your command contains one or more of the character %, this is special for "
"cron and cannot be used with Gnome-schedule because of the format it uses to " "cron and cannot be used with Gnome-schedule because of the format it uses to "
...@@ -223,7 +225,7 @@ msgstr "" ...@@ -223,7 +225,7 @@ msgstr ""
"zobaczyć podręcznik crontab, aby dowiedzieć się więcej o znaku %. Jeśli nie " "zobaczyć podręcznik crontab, aby dowiedzieć się więcej o znaku %. Jeśli nie "
"ma być używany jako przekazanie, to musi zostać poprzedzony znakami \\." "ma być używany jako przekazanie, to musi zostać poprzedzony znakami \\."
#: ../src/crontabEditor.py:456 #: ../src/crontabEditor.py:455
msgid "" msgid ""
"Note about working directory of executed tasks:\n" "Note about working directory of executed tasks:\n"
"\n" "\n"
...@@ -233,11 +235,11 @@ msgstr "" ...@@ -233,11 +235,11 @@ msgstr ""
"\n" "\n"
"Powtarzające się zadania będą wykonywane z katalogu domowego." "Powtarzające się zadania będą wykonywane z katalogu domowego."
#: ../src/crontabEditor.py:457 ../src/mainWindow.py:666 ../src/atEditor.py:597 #: ../src/crontabEditor.py:456 ../src/mainWindow.py:662 ../src/atEditor.py:596
msgid "_Don't show again" msgid "_Don't show again"
msgstr "_Bez wyświetlania ponownie" msgstr "_Bez wyświetlania ponownie"
#: ../src/crontabEditor.py:458 ../src/mainWindow.py:667 ../src/atEditor.py:598 #: ../src/crontabEditor.py:457 ../src/mainWindow.py:663 ../src/atEditor.py:597
msgid "Warning: Working directory of executed tasks" msgid "Warning: Working directory of executed tasks"
msgstr "Ostrzeżenie: katalog roboczy wykonanych zadań" msgstr "Ostrzeżenie: katalog roboczy wykonanych zadań"
...@@ -473,7 +475,7 @@ msgstr "Usuń zaznaczony szablon" ...@@ -473,7 +475,7 @@ msgstr "Usuń zaznaczony szablon"
msgid "Task description:" msgid "Task description:"
msgstr "Opis zadania:" msgstr "Opis zadania:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:8 ../src/mainWindow.py:73 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:8 ../src/mainWindow.py:69
#: ../src/examples/dump.py:57 #: ../src/examples/dump.py:57
msgid "X application" msgid "X application"
msgstr "Program X" msgstr "Program X"
...@@ -655,7 +657,7 @@ msgstr "O programie Terminarz GNOME" ...@@ -655,7 +657,7 @@ msgstr "O programie Terminarz GNOME"
msgid "Scheduled and active tasks" msgid "Scheduled and active tasks"
msgstr "Zaplanowane i aktywne zadania" msgstr "Zaplanowane i aktywne zadania"
#: ../src/gnome-schedule.py:66 ../src/scheduleapplet.py:67 #: ../src/gnome-schedule.py:63 ../src/scheduleapplet.py:65
#: ../src/xwrapper.py:51 #: ../src/xwrapper.py:51
msgid "" msgid ""
"You need to install pyGTK or GTKv2,\n" "You need to install pyGTK or GTKv2,\n"
...@@ -998,77 +1000,77 @@ msgstr "dzień tygodnia: %s" ...@@ -998,77 +1000,77 @@ msgstr "dzień tygodnia: %s"
msgid "At %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s, %(weekday)s" msgid "At %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s, %(weekday)s"
msgstr "O %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s, %(weekday)s" msgstr "O %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s, %(weekday)s"
#: ../src/mainWindow.py:71 ../src/examples/dump.py:55 #: ../src/mainWindow.py:67 ../src/examples/dump.py:55
msgid "Default behaviour" msgid "Default behaviour"
msgstr "Domyślne zachowanie" msgstr "Domyślne zachowanie"
#: ../src/mainWindow.py:72 ../src/examples/dump.py:56 #: ../src/mainWindow.py:68 ../src/examples/dump.py:56
msgid "Suppress output" msgid "Suppress output"
msgstr "Schowanie wyjścia" msgstr "Schowanie wyjścia"
#: ../src/mainWindow.py:74 ../src/examples/dump.py:58 #: ../src/mainWindow.py:70 ../src/examples/dump.py:58
msgid "X application: suppress output" msgid "X application: suppress output"
msgstr "Program X: schowanie wyjścia" msgstr "Program X: schowanie wyjścia"
#: ../src/mainWindow.py:120 #: ../src/mainWindow.py:116
msgid "Recurrent task" msgid "Recurrent task"
msgstr "Zadanie powtarzane" msgstr "Zadanie powtarzane"
#: ../src/mainWindow.py:131 #: ../src/mainWindow.py:127
msgid "One-time task" msgid "One-time task"
msgstr "Zadanie jednorazowe" msgstr "Zadanie jednorazowe"
#: ../src/mainWindow.py:142 #: ../src/mainWindow.py:138
msgid "From template" msgid "From template"
msgstr "Z szablonu" msgstr "Z szablonu"
#: ../src/mainWindow.py:161 #: ../src/mainWindow.py:157
msgid "Add a new task" msgid "Add a new task"
msgstr "Dodaj nowe zadanie" msgstr "Dodaj nowe zadanie"
#: ../src/mainWindow.py:286 ../src/mainWindow.py:416 #: ../src/mainWindow.py:282 ../src/mainWindow.py:412
#, python-format #, python-format
msgid "Editing user: %s" msgid "Editing user: %s"
msgstr "Modyfikowanie użytkownika: %s" msgstr "Modyfikowanie użytkownika: %s"
#: ../src/mainWindow.py:333 ../src/mainWindow.py:344 ../src/mainWindow.py:355 #: ../src/mainWindow.py:329 ../src/mainWindow.py:340 ../src/mainWindow.py:351
#: ../src/mainWindow.py:370 ../src/mainWindow.py:381 #: ../src/mainWindow.py:366 ../src/mainWindow.py:377
#: ../src/scheduleapplet.py:122 #: ../src/scheduleapplet.py:116
msgid "ERROR: Could not load icon" msgid "ERROR: Could not load icon"
msgstr "Błąd: nie można wczytać ikony" msgstr "Błąd: nie można wczytać ikony"
#: ../src/mainWindow.py:390 ../src/mainWindow.py:396 #: ../src/mainWindow.py:386 ../src/mainWindow.py:392
msgid "ERROR: Could not load glade file" msgid "ERROR: Could not load glade file"
msgstr "Błąd: nie można wczytać pliku .glade" msgstr "Błąd: nie można wczytać pliku .glade"
#: ../src/mainWindow.py:451 ../src/template_chooser.py:69 #: ../src/mainWindow.py:447 ../src/template_chooser.py:69
#: ../src/template_manager.py:72 #: ../src/template_manager.py:72
msgid "Task" msgid "Task"
msgstr "Zadanie" msgstr "Zadanie"
#: ../src/mainWindow.py:464 ../src/mainWindow.py:490 #: ../src/mainWindow.py:460 ../src/mainWindow.py:486
#: ../src/template_chooser.py:78 ../src/template_manager.py:81 #: ../src/template_chooser.py:78 ../src/template_manager.py:81
msgid "Description" msgid "Description"
msgstr "Opis" msgstr "Opis"
#: ../src/mainWindow.py:468 ../src/mainWindow.py:481 #: ../src/mainWindow.py:464 ../src/mainWindow.py:477
msgid "Date and Time" msgid "Date and Time"
msgstr "Data i czas" msgstr "Data i czas"
#: ../src/mainWindow.py:472 ../src/mainWindow.py:485 #: ../src/mainWindow.py:468 ../src/mainWindow.py:481
msgid "Command preview" msgid "Command preview"
msgstr "Podgląd polecenia" msgstr "Podgląd polecenia"
#. print ex #. print ex
#: ../src/mainWindow.py:544 ../src/mainWindow.py:607 #: ../src/mainWindow.py:540 ../src/mainWindow.py:603
msgid "Please select a task" msgid "Please select a task"
msgstr "Proszę wybrać zadanie" msgstr "Proszę wybrać zadanie"
#: ../src/mainWindow.py:551 #: ../src/mainWindow.py:547
msgid "Do you want to delete this task?" msgid "Do you want to delete this task?"
msgstr "Usunąć to zadanie?" msgstr "Usunąć to zadanie?"
#: ../src/mainWindow.py:654 #: ../src/mainWindow.py:650
msgid "" msgid ""
"Are you sure you want to run this task now?\n" "Are you sure you want to run this task now?\n"
"\n" "\n"
...@@ -1080,11 +1082,11 @@ msgstr "" ...@@ -1080,11 +1082,11 @@ msgstr ""
"Jest to używane do podglądu zadania i uruchamia je raz. Nie wpływa to na " "Jest to używane do podglądu zadania i uruchamia je raz. Nie wpływa to na "
"zwykłe zaplanowane czasy uruchamiania." "zwykłe zaplanowane czasy uruchamiania."
#: ../src/mainWindow.py:656 #: ../src/mainWindow.py:652
msgid "Are you sure you want to run this task?" msgid "Are you sure you want to run this task?"
msgstr "Na pewno uruchomić to zadanie?" msgstr "Na pewno uruchomić to zadanie?"
#: ../src/mainWindow.py:665 #: ../src/mainWindow.py:661
msgid "" msgid ""
"Note about working directory of executed tasks:\n" "Note about working directory of executed tasks:\n"
"\n" "\n"
...@@ -1098,32 +1100,38 @@ msgstr "" ...@@ -1098,32 +1100,38 @@ msgstr ""
"jednorazowe z katalogu, w którym uruchomiono Terminarz GNOME w czasie " "jednorazowe z katalogu, w którym uruchomiono Terminarz GNOME w czasie "
"tworzenia zadania (zwykle katalog domowy)." "tworzenia zadania (zwykle katalog domowy)."
#: ../src/mainWindow.py:727 #: ../src/mainWindow.py:730
msgid "No default graphical terminal for GNOME could be found."
msgstr "Nie odnaleziono domyślnego terminala graficznego dla środowiska GNOME."
#: ../src/mainWindow.py:745
msgid "Please select a task!" msgid "Please select a task!"
msgstr "Proszę wybrać zadanie." msgstr "Proszę wybrać zadanie."
#: ../src/mainWindow.py:735 #: ../src/mainWindow.py:753
msgid "About Gnome Schedule" msgid "About Gnome Schedule"
msgstr "O Terminarzu GNOME" msgstr "O Terminarzu GNOME"
#: ../src/mainWindow.py:736 #: ../src/mainWindow.py:754
msgid "Gnome Schedule" msgid "Gnome Schedule"
msgstr "Terminarz GNOME" msgstr "Terminarz GNOME"
#: ../src/mainWindow.py:738 #: ../src/mainWindow.py:756
#, python-format #, python-format
msgid "Copyright (c) %(year)s %(name)s." msgid "Copyright (c) %(year)s %(name)s."
msgstr "Copyright (c) %(year)s %(name)s." msgstr "Copyright (c) %(year)s %(name)s."
#: ../src/mainWindow.py:751 #: ../src/mainWindow.py:769
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011" msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2013\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2013"
#: ../src/mainWindow.py:772 #: ../src/mainWindow.py:788
msgid "Could not display help" msgid "Could not display help"
msgstr "Nie można wyświetlić pomocy" msgstr "Nie można wyświetlić pomocy"
#: ../src/scheduleapplet.py:139 #: ../src/scheduleapplet.py:133
msgid "ERROR: Could not load menu xml file" msgid "ERROR: Could not load menu xml file"
msgstr "Błąd: nie można wczytać pliku XML menu" msgstr "Błąd: nie można wczytać pliku XML menu"
...@@ -1143,11 +1151,11 @@ msgstr "Zadanie uruchamiane jednokrotnie" ...@@ -1143,11 +1151,11 @@ msgstr "Zadanie uruchamiane jednokrotnie"
msgid "A task from a predefined template" msgid "A task from a predefined template"
msgstr "Zadanie z wcześniej określonego szablonu" msgstr "Zadanie z wcześniej określonego szablonu"
#: ../src/atEditor.py:83 #: ../src/atEditor.py:82
msgid "Calendar" msgid "Calendar"
msgstr "Kalendarz" msgstr "Kalendarz"
#: ../src/atEditor.py:515 #: ../src/atEditor.py:514
msgid "" msgid ""
"In one or both of the fields hour and minute there was entered a letter, or " "In one or both of the fields hour and minute there was entered a letter, or "
"a number out of range. Remember an hour only has 60 minutes and a day only " "a number out of range. Remember an hour only has 60 minutes and a day only "
...@@ -1157,12 +1165,12 @@ msgstr "" ...@@ -1157,12 +1165,12 @@ msgstr ""
"zakresu. Proszę pamiętać, że godzina ma tylko 60 minut, a dzień ma tylko 24 " "zakresu. Proszę pamiętać, że godzina ma tylko 60 minut, a dzień ma tylko 24 "
"godziny." "godziny."
#: ../src/atEditor.py:576 #: ../src/atEditor.py:575
#, python-format #, python-format
msgid "This is an invalid record! The problem could be: %s" msgid "This is an invalid record! The problem could be: %s"
msgstr "To jest nieprawidłowy wpis. Problemem może być: %s" msgstr "To jest nieprawidłowy wpis. Problemem może być: %s"
#: ../src/atEditor.py:596 #: ../src/atEditor.py:595
msgid "" msgid ""
"Note about working directory of executed tasks:\n" "Note about working directory of executed tasks:\n"
"\n" "\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment