Commit 35009e0e authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 23021b94
......@@ -4,12 +4,14 @@
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2013.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-schedule\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-01 17:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-27 21:19+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-12 23:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-12 23:20+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -77,8 +79,8 @@ msgid "Warning: a line in atq's output didn't parse:"
msgstr "Ostrzeżenie: nie można przetworzyć wiersza w wyjściu atq:"
#: ../src/at.py:624 ../src/crontab.py:288 ../src/crontab.py:334
#: ../src/crontabEditor.py:275 ../src/atEditor.py:127 ../src/atEditor.py:523
#: ../src/atEditor.py:549
#: ../src/crontabEditor.py:274 ../src/atEditor.py:126 ../src/atEditor.py:522
#: ../src/atEditor.py:548
msgid "Untitled"
msgstr "Bez nazwy"
......@@ -126,7 +128,7 @@ msgstr "%s nie jest liczbą"
msgid "Recurrent"
msgstr "Powtarzanie"
#: ../src/crontab.py:455 ../src/crontabEditor.py:74 ../src/lang.py:168
#: ../src/crontab.py:455 ../src/crontabEditor.py:73 ../src/lang.py:168
msgid "At reboot"
msgstr "Podczas ponownego uruchamiania"
......@@ -157,48 +159,48 @@ msgstr ""
"Przetworzenie pola dzień miesiąca się nie powiodło, prawdopodobnie z powodu "
"błędu w pliku crontab."
#: ../src/crontabEditor.py:69 ../src/crontabEditorHelper.py:87
#: ../src/crontabEditor.py:68 ../src/crontabEditorHelper.py:87
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:48
msgid "Every minute"
msgstr "Co minutę"
#: ../src/crontabEditor.py:70 ../src/crontabEditorHelper.py:93
#: ../src/crontabEditor.py:69 ../src/crontabEditorHelper.py:93
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:21
msgid "Every hour"
msgstr "Co godzinę"
#: ../src/crontabEditor.py:71 ../src/crontabEditorHelper.py:99
#: ../src/crontabEditor.py:70 ../src/crontabEditorHelper.py:99
msgid "Every day"
msgstr "Codziennie"
#: ../src/crontabEditor.py:72 ../src/crontabEditorHelper.py:105
#: ../src/crontabEditor.py:71 ../src/crontabEditorHelper.py:105
msgid "Every month"
msgstr "Każdego miesiąca"
#: ../src/crontabEditor.py:73
#: ../src/crontabEditor.py:72
msgid "Every week"
msgstr "Każdego tygodnia"
#. add new task
#: ../src/crontabEditor.py:131 ../src/crontabEditor.py:142
#: ../src/atEditor.py:129 ../src/atEditor.py:148
#: ../src/crontabEditor.py:130 ../src/crontabEditor.py:141
#: ../src/atEditor.py:128 ../src/atEditor.py:147
msgid "Create a New Scheduled Task"
msgstr "Tworzy nowe zaplanowane zadanie"
#: ../src/crontabEditor.py:198 ../src/atEditor.py:166
#: ../src/crontabEditor.py:197 ../src/atEditor.py:165
msgid "Edit template"
msgstr "Modyfikuj szablon"
#: ../src/crontabEditor.py:223 ../src/atEditor.py:188
#: ../src/crontabEditor.py:222 ../src/atEditor.py:187
msgid "New template"
msgstr "Nowy szablon"
#: ../src/crontabEditor.py:249 ../src/atEditor.py:230
#: ../src/crontabEditor.py:248 ../src/atEditor.py:229
msgid "Edit a Scheduled Task"
msgstr "Modyfikuje zaplanowane zadanie"
#: ../src/crontabEditor.py:302 ../src/crontabEditor.py:578
#: ../src/crontabEditor.py:618
#: ../src/crontabEditor.py:301 ../src/crontabEditor.py:577
#: ../src/crontabEditor.py:617
#, python-format
msgid ""
"This is an invalid record! The problem could be in the %(field)s field. "
......@@ -207,7 +209,7 @@ msgstr ""
"To jest nieprawidłowy wpis. Problemem może być pole %(field)s. Przyczyna: "
"%(reason)s"
#: ../src/crontabEditor.py:307
#: ../src/crontabEditor.py:306
msgid ""
"Your command contains one or more of the character %, this is special for "
"cron and cannot be used with Gnome-schedule because of the format it uses to "
......@@ -223,7 +225,7 @@ msgstr ""
"zobaczyć podręcznik crontab, aby dowiedzieć się więcej o znaku %. Jeśli nie "
"ma być używany jako przekazanie, to musi zostać poprzedzony znakami \\."
#: ../src/crontabEditor.py:456
#: ../src/crontabEditor.py:455
msgid ""
"Note about working directory of executed tasks:\n"
"\n"
......@@ -233,11 +235,11 @@ msgstr ""
"\n"
"Powtarzające się zadania będą wykonywane z katalogu domowego."
#: ../src/crontabEditor.py:457 ../src/mainWindow.py:666 ../src/atEditor.py:597
#: ../src/crontabEditor.py:456 ../src/mainWindow.py:662 ../src/atEditor.py:596
msgid "_Don't show again"
msgstr "_Bez wyświetlania ponownie"
#: ../src/crontabEditor.py:458 ../src/mainWindow.py:667 ../src/atEditor.py:598
#: ../src/crontabEditor.py:457 ../src/mainWindow.py:663 ../src/atEditor.py:597
msgid "Warning: Working directory of executed tasks"
msgstr "Ostrzeżenie: katalog roboczy wykonanych zadań"
......@@ -473,7 +475,7 @@ msgstr "Usuń zaznaczony szablon"
msgid "Task description:"
msgstr "Opis zadania:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:8 ../src/mainWindow.py:73
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:8 ../src/mainWindow.py:69
#: ../src/examples/dump.py:57
msgid "X application"
msgstr "Program X"
......@@ -655,7 +657,7 @@ msgstr "O programie Terminarz GNOME"
msgid "Scheduled and active tasks"
msgstr "Zaplanowane i aktywne zadania"
#: ../src/gnome-schedule.py:66 ../src/scheduleapplet.py:67
#: ../src/gnome-schedule.py:63 ../src/scheduleapplet.py:65
#: ../src/xwrapper.py:51
msgid ""
"You need to install pyGTK or GTKv2,\n"
......@@ -998,77 +1000,77 @@ msgstr "dzień tygodnia: %s"
msgid "At %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s, %(weekday)s"
msgstr "O %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s, %(weekday)s"
#: ../src/mainWindow.py:71 ../src/examples/dump.py:55
#: ../src/mainWindow.py:67 ../src/examples/dump.py:55
msgid "Default behaviour"
msgstr "Domyślne zachowanie"
#: ../src/mainWindow.py:72 ../src/examples/dump.py:56
#: ../src/mainWindow.py:68 ../src/examples/dump.py:56
msgid "Suppress output"
msgstr "Schowanie wyjścia"
#: ../src/mainWindow.py:74 ../src/examples/dump.py:58
#: ../src/mainWindow.py:70 ../src/examples/dump.py:58
msgid "X application: suppress output"
msgstr "Program X: schowanie wyjścia"
#: ../src/mainWindow.py:120
#: ../src/mainWindow.py:116
msgid "Recurrent task"
msgstr "Zadanie powtarzane"
#: ../src/mainWindow.py:131
#: ../src/mainWindow.py:127
msgid "One-time task"
msgstr "Zadanie jednorazowe"
#: ../src/mainWindow.py:142
#: ../src/mainWindow.py:138
msgid "From template"
msgstr "Z szablonu"
#: ../src/mainWindow.py:161
#: ../src/mainWindow.py:157
msgid "Add a new task"
msgstr "Dodaj nowe zadanie"
#: ../src/mainWindow.py:286 ../src/mainWindow.py:416
#: ../src/mainWindow.py:282 ../src/mainWindow.py:412
#, python-format
msgid "Editing user: %s"
msgstr "Modyfikowanie użytkownika: %s"
#: ../src/mainWindow.py:333 ../src/mainWindow.py:344 ../src/mainWindow.py:355
#: ../src/mainWindow.py:370 ../src/mainWindow.py:381
#: ../src/scheduleapplet.py:122
#: ../src/mainWindow.py:329 ../src/mainWindow.py:340 ../src/mainWindow.py:351
#: ../src/mainWindow.py:366 ../src/mainWindow.py:377
#: ../src/scheduleapplet.py:116
msgid "ERROR: Could not load icon"
msgstr "Błąd: nie można wczytać ikony"
#: ../src/mainWindow.py:390 ../src/mainWindow.py:396
#: ../src/mainWindow.py:386 ../src/mainWindow.py:392
msgid "ERROR: Could not load glade file"
msgstr "Błąd: nie można wczytać pliku .glade"
#: ../src/mainWindow.py:451 ../src/template_chooser.py:69
#: ../src/mainWindow.py:447 ../src/template_chooser.py:69
#: ../src/template_manager.py:72
msgid "Task"
msgstr "Zadanie"
#: ../src/mainWindow.py:464 ../src/mainWindow.py:490
#: ../src/mainWindow.py:460 ../src/mainWindow.py:486
#: ../src/template_chooser.py:78 ../src/template_manager.py:81
msgid "Description"
msgstr "Opis"
#: ../src/mainWindow.py:468 ../src/mainWindow.py:481
#: ../src/mainWindow.py:464 ../src/mainWindow.py:477
msgid "Date and Time"
msgstr "Data i czas"
#: ../src/mainWindow.py:472 ../src/mainWindow.py:485
#: ../src/mainWindow.py:468 ../src/mainWindow.py:481
msgid "Command preview"
msgstr "Podgląd polecenia"
#. print ex
#: ../src/mainWindow.py:544 ../src/mainWindow.py:607
#: ../src/mainWindow.py:540 ../src/mainWindow.py:603
msgid "Please select a task"
msgstr "Proszę wybrać zadanie"
#: ../src/mainWindow.py:551
#: ../src/mainWindow.py:547
msgid "Do you want to delete this task?"
msgstr "Usunąć to zadanie?"
#: ../src/mainWindow.py:654
#: ../src/mainWindow.py:650
msgid ""
"Are you sure you want to run this task now?\n"
"\n"
......@@ -1080,11 +1082,11 @@ msgstr ""
"Jest to używane do podglądu zadania i uruchamia je raz. Nie wpływa to na "
"zwykłe zaplanowane czasy uruchamiania."
#: ../src/mainWindow.py:656
#: ../src/mainWindow.py:652
msgid "Are you sure you want to run this task?"
msgstr "Na pewno uruchomić to zadanie?"
#: ../src/mainWindow.py:665
#: ../src/mainWindow.py:661
msgid ""
"Note about working directory of executed tasks:\n"
"\n"
......@@ -1098,32 +1100,38 @@ msgstr ""
"jednorazowe z katalogu, w którym uruchomiono Terminarz GNOME w czasie "
"tworzenia zadania (zwykle katalog domowy)."
#: ../src/mainWindow.py:727
#: ../src/mainWindow.py:730
msgid "No default graphical terminal for GNOME could be found."
msgstr "Nie odnaleziono domyślnego terminala graficznego dla środowiska GNOME."
#: ../src/mainWindow.py:745
msgid "Please select a task!"
msgstr "Proszę wybrać zadanie."
#: ../src/mainWindow.py:735
#: ../src/mainWindow.py:753
msgid "About Gnome Schedule"
msgstr "O Terminarzu GNOME"
#: ../src/mainWindow.py:736
#: ../src/mainWindow.py:754
msgid "Gnome Schedule"
msgstr "Terminarz GNOME"
#: ../src/mainWindow.py:738
#: ../src/mainWindow.py:756
#, python-format
msgid "Copyright (c) %(year)s %(name)s."
msgstr "Copyright (c) %(year)s %(name)s."
#: ../src/mainWindow.py:751
#: ../src/mainWindow.py:769
msgid "translator-credits"
msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011"
msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2013\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2013"
#: ../src/mainWindow.py:772
#: ../src/mainWindow.py:788
msgid "Could not display help"
msgstr "Nie można wyświetlić pomocy"
#: ../src/scheduleapplet.py:139
#: ../src/scheduleapplet.py:133
msgid "ERROR: Could not load menu xml file"
msgstr "Błąd: nie można wczytać pliku XML menu"
......@@ -1143,11 +1151,11 @@ msgstr "Zadanie uruchamiane jednokrotnie"
msgid "A task from a predefined template"
msgstr "Zadanie z wcześniej określonego szablonu"
#: ../src/atEditor.py:83
#: ../src/atEditor.py:82
msgid "Calendar"
msgstr "Kalendarz"
#: ../src/atEditor.py:515
#: ../src/atEditor.py:514
msgid ""
"In one or both of the fields hour and minute there was entered a letter, or "
"a number out of range. Remember an hour only has 60 minutes and a day only "
......@@ -1157,12 +1165,12 @@ msgstr ""
"zakresu. Proszę pamiętać, że godzina ma tylko 60 minut, a dzień ma tylko 24 "
"godziny."
#: ../src/atEditor.py:576
#: ../src/atEditor.py:575
#, python-format
msgid "This is an invalid record! The problem could be: %s"
msgstr "To jest nieprawidłowy wpis. Problemem może być: %s"
#: ../src/atEditor.py:596
#: ../src/atEditor.py:595
msgid ""
"Note about working directory of executed tasks:\n"
"\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment