Commit 23021b94 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent f056e679
......@@ -5,14 +5,15 @@
#
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004, 2005.
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008, 2009.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-schedule\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-01 17:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-03 20:15+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"schedule&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-10 09:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-12 14:28+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -20,6 +21,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#: ../desktop/gnome-schedule.desktop.in.in.h:1
msgid "Scheduled tasks"
......@@ -77,8 +79,8 @@ msgid "Warning: a line in atq's output didn't parse:"
msgstr "Varování: nelze analyzovat řádek ve výstupu atq:"
#: ../src/at.py:624 ../src/crontab.py:288 ../src/crontab.py:334
#: ../src/crontabEditor.py:275 ../src/atEditor.py:127 ../src/atEditor.py:523
#: ../src/atEditor.py:549
#: ../src/crontabEditor.py:274 ../src/atEditor.py:126 ../src/atEditor.py:522
#: ../src/atEditor.py:548
msgid "Untitled"
msgstr "Nepojmenovaná"
......@@ -126,7 +128,7 @@ msgstr "%s není číslo"
msgid "Recurrent"
msgstr "Opakovaná"
#: ../src/crontab.py:455 ../src/crontabEditor.py:74 ../src/lang.py:168
#: ../src/crontab.py:455 ../src/crontabEditor.py:73 ../src/lang.py:168
msgid "At reboot"
msgstr "Při restartu"
......@@ -156,48 +158,48 @@ msgid ""
msgstr ""
"Chyba při analýze pole dne v měsíci, pravděpodobně kvůli chybě v crontab."
#: ../src/crontabEditor.py:69 ../src/crontabEditorHelper.py:87
#: ../src/crontabEditor.py:68 ../src/crontabEditorHelper.py:87
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:48
msgid "Every minute"
msgstr "Každou minutu"
#: ../src/crontabEditor.py:70 ../src/crontabEditorHelper.py:93
#: ../src/crontabEditor.py:69 ../src/crontabEditorHelper.py:93
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:21
msgid "Every hour"
msgstr "Každou hodinu"
#: ../src/crontabEditor.py:71 ../src/crontabEditorHelper.py:99
#: ../src/crontabEditor.py:70 ../src/crontabEditorHelper.py:99
msgid "Every day"
msgstr "Každý den"
#: ../src/crontabEditor.py:72 ../src/crontabEditorHelper.py:105
#: ../src/crontabEditor.py:71 ../src/crontabEditorHelper.py:105
msgid "Every month"
msgstr "Každý měsíc"
#: ../src/crontabEditor.py:73
#: ../src/crontabEditor.py:72
msgid "Every week"
msgstr "Každý týden"
#. add new task
#: ../src/crontabEditor.py:131 ../src/crontabEditor.py:142
#: ../src/atEditor.py:129 ../src/atEditor.py:148
#: ../src/crontabEditor.py:130 ../src/crontabEditor.py:141
#: ../src/atEditor.py:128 ../src/atEditor.py:147
msgid "Create a New Scheduled Task"
msgstr "Vytvoření nové plánované úlohy"
#: ../src/crontabEditor.py:198 ../src/atEditor.py:166
#: ../src/crontabEditor.py:197 ../src/atEditor.py:165
msgid "Edit template"
msgstr "Upravit šablonu"
#: ../src/crontabEditor.py:223 ../src/atEditor.py:188
#: ../src/crontabEditor.py:222 ../src/atEditor.py:187
msgid "New template"
msgstr "Nová šablona"
#: ../src/crontabEditor.py:249 ../src/atEditor.py:230
#: ../src/crontabEditor.py:248 ../src/atEditor.py:229
msgid "Edit a Scheduled Task"
msgstr "Upravit naplánovanou úlohu"
#: ../src/crontabEditor.py:302 ../src/crontabEditor.py:578
#: ../src/crontabEditor.py:618
#: ../src/crontabEditor.py:301 ../src/crontabEditor.py:577
#: ../src/crontabEditor.py:617
#, python-format
msgid ""
"This is an invalid record! The problem could be in the %(field)s field. "
......@@ -206,7 +208,7 @@ msgstr ""
"Toto není platný záznam! Problém je možná v poli %(field)s. Důvod: %(reason)s"
# Should be "If you do not want to"
#: ../src/crontabEditor.py:307
#: ../src/crontabEditor.py:306
msgid ""
"Your command contains one or more of the character %, this is special for "
"cron and cannot be used with Gnome-schedule because of the format it uses to "
......@@ -222,7 +224,7 @@ msgstr ""
"stránce příkazu crontab. Pokud jej nechcete použít pro přesměrování, musí "
"být správně ošetřen jako sekvence escape znakem \\."
#: ../src/crontabEditor.py:456
#: ../src/crontabEditor.py:455
msgid ""
"Note about working directory of executed tasks:\n"
"\n"
......@@ -232,11 +234,11 @@ msgstr ""
"\n"
"Opakované úlohy budou spouštěny z domovského adresáře."
#: ../src/crontabEditor.py:457 ../src/mainWindow.py:666 ../src/atEditor.py:597
#: ../src/crontabEditor.py:456 ../src/mainWindow.py:662 ../src/atEditor.py:596
msgid "_Don't show again"
msgstr "_Příště již nezobrazovat"
#: ../src/crontabEditor.py:458 ../src/mainWindow.py:667 ../src/atEditor.py:598
#: ../src/crontabEditor.py:457 ../src/mainWindow.py:663 ../src/atEditor.py:597
msgid "Warning: Working directory of executed tasks"
msgstr "Varování: Pracovní adresář spuštěných úloh"
......@@ -472,7 +474,7 @@ msgstr "Odstranit zvolenou šablonu"
msgid "Task description:"
msgstr "Popis úlohy:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:8 ../src/mainWindow.py:73
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:8 ../src/mainWindow.py:69
#: ../src/examples/dump.py:57
msgid "X application"
msgstr "Aplikace pro X"
......@@ -651,7 +653,7 @@ msgstr "O Gnome Schedule"
msgid "Scheduled and active tasks"
msgstr "Plánované a aktiní úlohy"
#: ../src/gnome-schedule.py:66 ../src/scheduleapplet.py:67
#: ../src/gnome-schedule.py:63 ../src/scheduleapplet.py:65
#: ../src/xwrapper.py:51
msgid ""
"You need to install pyGTK or GTKv2,\n"
......@@ -984,77 +986,77 @@ msgstr "den v týdnu: %s"
msgid "At %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s, %(weekday)s"
msgstr "V %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s, %(weekday)s"
#: ../src/mainWindow.py:71 ../src/examples/dump.py:55
#: ../src/mainWindow.py:67 ../src/examples/dump.py:55
msgid "Default behaviour"
msgstr "Výchozí chování"
#: ../src/mainWindow.py:72 ../src/examples/dump.py:56
#: ../src/mainWindow.py:68 ../src/examples/dump.py:56
msgid "Suppress output"
msgstr "Potlačit výstup"
#: ../src/mainWindow.py:74 ../src/examples/dump.py:58
#: ../src/mainWindow.py:70 ../src/examples/dump.py:58
msgid "X application: suppress output"
msgstr "Aplikace pro X: potlačit výstup"
#: ../src/mainWindow.py:120
#: ../src/mainWindow.py:116
msgid "Recurrent task"
msgstr "Opakovaná úloha"
#: ../src/mainWindow.py:131
#: ../src/mainWindow.py:127
msgid "One-time task"
msgstr "Jednorázová úloha"
#: ../src/mainWindow.py:142
#: ../src/mainWindow.py:138
msgid "From template"
msgstr "Z šablony"
#: ../src/mainWindow.py:161
#: ../src/mainWindow.py:157
msgid "Add a new task"
msgstr "Přidat novou úlohu"
#: ../src/mainWindow.py:286 ../src/mainWindow.py:416
#: ../src/mainWindow.py:282 ../src/mainWindow.py:412
#, python-format
msgid "Editing user: %s"
msgstr "Upravuji uživatele: %s"
#: ../src/mainWindow.py:333 ../src/mainWindow.py:344 ../src/mainWindow.py:355
#: ../src/mainWindow.py:370 ../src/mainWindow.py:381
#: ../src/scheduleapplet.py:122
#: ../src/mainWindow.py:329 ../src/mainWindow.py:340 ../src/mainWindow.py:351
#: ../src/mainWindow.py:366 ../src/mainWindow.py:377
#: ../src/scheduleapplet.py:116
msgid "ERROR: Could not load icon"
msgstr "CHYBA: Nelze načíst ikonu"
#: ../src/mainWindow.py:390 ../src/mainWindow.py:396
#: ../src/mainWindow.py:386 ../src/mainWindow.py:392
msgid "ERROR: Could not load glade file"
msgstr "CHYBA: Nelze načíst soubor glade"
#: ../src/mainWindow.py:451 ../src/template_chooser.py:69
#: ../src/mainWindow.py:447 ../src/template_chooser.py:69
#: ../src/template_manager.py:72
msgid "Task"
msgstr "Úloha"
#: ../src/mainWindow.py:464 ../src/mainWindow.py:490
#: ../src/mainWindow.py:460 ../src/mainWindow.py:486
#: ../src/template_chooser.py:78 ../src/template_manager.py:81
msgid "Description"
msgstr "Popis"
#: ../src/mainWindow.py:468 ../src/mainWindow.py:481
#: ../src/mainWindow.py:464 ../src/mainWindow.py:477
msgid "Date and Time"
msgstr "Datum a čas"
#: ../src/mainWindow.py:472 ../src/mainWindow.py:485
#: ../src/mainWindow.py:468 ../src/mainWindow.py:481
msgid "Command preview"
msgstr "Náhled příkazu"
#. print ex
#: ../src/mainWindow.py:544 ../src/mainWindow.py:607
#: ../src/mainWindow.py:540 ../src/mainWindow.py:603
msgid "Please select a task"
msgstr "Zvolte prosím úlohu"
#: ../src/mainWindow.py:551
#: ../src/mainWindow.py:547
msgid "Do you want to delete this task?"
msgstr "Chcete odstranit tuto úlohu?"
#: ../src/mainWindow.py:654
#: ../src/mainWindow.py:650
msgid ""
"Are you sure you want to run this task now?\n"
"\n"
......@@ -1066,11 +1068,11 @@ msgstr ""
"Toto se používá pro náhled úloh a provede se jednorázové spuštění "
"neovlivňující naplánované časy spouštění."
#: ../src/mainWindow.py:656
#: ../src/mainWindow.py:652
msgid "Are you sure you want to run this task?"
msgstr "Opravdu chcete spustit tuto úlohu?"
#: ../src/mainWindow.py:665
#: ../src/mainWindow.py:661
msgid ""
"Note about working directory of executed tasks:\n"
"\n"
......@@ -1084,35 +1086,39 @@ msgstr ""
"adresáře, ze kterého byla spuštěna aplikace Gnome Schedule v okamžiku "
"vytvoření úlohy (obvykle domovský adresář)."
#: ../src/mainWindow.py:727
#: ../src/mainWindow.py:730
msgid "No default graphical terminal for GNOME could be found."
msgstr "Nezdařilo se najít výchozí grafický terminál pro GNOME."
#: ../src/mainWindow.py:745
msgid "Please select a task!"
msgstr "Zvolte prosím úlohu!"
#: ../src/mainWindow.py:735
#: ../src/mainWindow.py:753
msgid "About Gnome Schedule"
msgstr "O Gnome Schedule"
#: ../src/mainWindow.py:736
#: ../src/mainWindow.py:754
msgid "Gnome Schedule"
msgstr "Gnome Schedule"
#: ../src/mainWindow.py:738
#: ../src/mainWindow.py:756
#, python-format
msgid "Copyright (c) %(year)s %(name)s."
msgstr "Copyright © %(year)s %(name)s."
#: ../src/mainWindow.py:751
#: ../src/mainWindow.py:769
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
"Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>\n"
"Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#: ../src/mainWindow.py:772
#: ../src/mainWindow.py:788
msgid "Could not display help"
msgstr "Nelze zobrazit nápovědu"
#: ../src/scheduleapplet.py:139
#: ../src/scheduleapplet.py:133
msgid "ERROR: Could not load menu xml file"
msgstr "CHYBA: Nelze načíst XML soubor s nabídkou"
......@@ -1132,11 +1138,11 @@ msgstr "Úloha, která se spustí jen jednou"
msgid "A task from a predefined template"
msgstr "Úloha z předdefinované šablony"
#: ../src/atEditor.py:83
#: ../src/atEditor.py:82
msgid "Calendar"
msgstr "Kalendář"
#: ../src/atEditor.py:515
#: ../src/atEditor.py:514
msgid ""
"In one or both of the fields hour and minute there was entered a letter, or "
"a number out of range. Remember an hour only has 60 minutes and a day only "
......@@ -1145,12 +1151,12 @@ msgstr ""
"V jednom nebo obou polích pro zadání hodin a minut jste zadali písmeno nebo "
"číslo mimo rozsah. Pamatujte, že hodina má jen 60 minut a den jenom 24 hodin."
#: ../src/atEditor.py:576
#: ../src/atEditor.py:575
#, python-format
msgid "This is an invalid record! The problem could be: %s"
msgstr "Toto není platný záznam! Problémem je možná: %s"
#: ../src/atEditor.py:596
#: ../src/atEditor.py:595
msgid ""
"Note about working directory of executed tasks:\n"
"\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment