Commit 081a9813 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 627442f0
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-schedule\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-15 22:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-15 22:27+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-20 23:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-20 23:33+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -128,7 +128,7 @@ msgstr "%s nie jest liczbą"
msgid "Recurrent"
msgstr "Powtarzanie"
#: ../src/crontab.py:455 ../src/crontabEditor.py:73 ../src/lang.py:168
#: ../src/crontab.py:455 ../src/crontabEditor.py:73 ../src/lang.py:170
msgid "At reboot"
msgstr "Podczas ponownego uruchamiania"
......@@ -235,11 +235,11 @@ msgstr ""
"\n"
"Powtarzające się zadania będą wykonywane z katalogu domowego."
#: ../src/crontabEditor.py:456 ../src/mainWindow.py:662 ../src/atEditor.py:596
#: ../src/crontabEditor.py:456 ../src/mainWindow.py:665 ../src/atEditor.py:596
msgid "_Don't show again"
msgstr "_Bez wyświetlania ponownie"
#: ../src/crontabEditor.py:457 ../src/mainWindow.py:663 ../src/atEditor.py:597
#: ../src/crontabEditor.py:457 ../src/mainWindow.py:666 ../src/atEditor.py:597
msgid "Warning: Working directory of executed tasks"
msgstr "Ostrzeżenie: katalog roboczy wykonanych zadań"
......@@ -475,7 +475,7 @@ msgstr "Usuń zaznaczony szablon"
msgid "Task description:"
msgstr "Opis zadania:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:8 ../src/mainWindow.py:69
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:8 ../src/mainWindow.py:72
#: ../src/examples/dump.py:57
msgid "X application"
msgstr "Program X"
......@@ -670,62 +670,62 @@ msgstr ""
#. Translators: Date format for expressions like 'January 21'. %B is month, %d is day number.
#. Run the command 'man strftime' to read more about these and other available specifiers.
#: ../src/lang.py:124
#: ../src/lang.py:126
msgid "%B %d"
msgstr "%d %B"
#. Translators: Date format for expressions like 'January 21, 2005'. %B is month, %d is day number, %Y is year with century.
#. Run the command 'man strftime' to read more about these and other available specifiers.
#: ../src/lang.py:131
#: ../src/lang.py:133
msgid "%B %d, %Y"
msgstr "%d %B, %Y"
#. Translators: Time without seconds. %H is hour, %M is minute.
#. Run the command 'man strftime' to read more about these and other available specifiers.
#: ../src/lang.py:141
#: ../src/lang.py:143
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"
msgstr "%H%M"
#: ../src/lang.py:183
#: ../src/lang.py:185
msgid "At every full hour"
msgstr "Co każdą pełną godzinę"
#: ../src/lang.py:185
#: ../src/lang.py:187
msgid "At every minute"
msgstr "Co każdą minutę"
#: ../src/lang.py:187
#: ../src/lang.py:189
#, python-format
msgid "At minute %(minute)s of every hour"
msgstr "W %(minute)s minucie każdej godziny"
#: ../src/lang.py:189
#: ../src/lang.py:191
#, python-format
msgid "At every minute between %(time_from)s and %(time_to)s"
msgstr "W każdej minucie między %(time_from)s a %(time_to)s"
#: ../src/lang.py:191
#: ../src/lang.py:193
#, python-format
msgid "On every day at %(time)s"
msgstr "W każdym dniu o %(time)s"
#: ../src/lang.py:196
#: ../src/lang.py:198
#, python-format
msgid "On day %(monthday)s of every month at every full hour"
msgstr "W dniu %(monthday)s każdego miesiąca o każdej pełnej godzinie"
#: ../src/lang.py:198
#: ../src/lang.py:200
#, python-format
msgid "On day %(monthday)s of every month at every minute"
msgstr "W dniu %(monthday)s każdego miesiąca o każdej minucie"
#: ../src/lang.py:200
#: ../src/lang.py:202
#, python-format
msgid "On day %(monthday)s of every month at minute %(minute)s of every hour"
msgstr ""
"W dniu %(monthday)s każdego miesiąca o minucie %(minute)s każdej godziny"
#: ../src/lang.py:202
#: ../src/lang.py:204
#, python-format
msgid ""
"On day %(monthday)s of every month at every minute between %(time_from)s and "
......@@ -734,27 +734,27 @@ msgstr ""
"W dniu %(monthday)s każdego miesiąca o każdej minucie między %(time_from)s a "
"%(time_to)s"
#: ../src/lang.py:204
#: ../src/lang.py:206
#, python-format
msgid "On day %(monthday)s of every month at %(time)s"
msgstr "W dniu %(monthday)s każdego miesiąca o %(time)s"
#: ../src/lang.py:209
#: ../src/lang.py:211
#, python-format
msgid "On every day in %(month)s at every full hour"
msgstr "Każdego dnia w miesiącu %(month)s o każdej pełnej godzinie"
#: ../src/lang.py:211
#: ../src/lang.py:213
#, python-format
msgid "On every day in %(month)s at every minute"
msgstr "Każdego dnia w miesiącu %(month)s o każdej minucie"
#: ../src/lang.py:213
#: ../src/lang.py:215
#, python-format
msgid "On every day in %(month)s at minute %(minute)s of every hour"
msgstr "Każdego dnia w miesiącu %(month)s o minucie %(minute)s każdej godziny"
#: ../src/lang.py:215
#: ../src/lang.py:217
#, python-format
msgid ""
"On every day in %(month)s at every minute between %(time_from)s and "
......@@ -763,27 +763,27 @@ msgstr ""
"Codziennie w miesiącu %(month)s o każdej minucie między %(time_from)s a "
"%(time_to)s"
#: ../src/lang.py:217
#: ../src/lang.py:219
#, python-format
msgid "On every day in %(month)s at %(time)s"
msgstr "Każdego dnia w miesiącu %(month)s o %(time)s"
#: ../src/lang.py:222
#: ../src/lang.py:224
#, python-format
msgid "Every year on %(date)s at every full hour"
msgstr "Każdego roku w dniu %(date)s o każdej pełnej godzinie"
#: ../src/lang.py:224
#: ../src/lang.py:226
#, python-format
msgid "Every year on %(date)s at every minute"
msgstr "Każdego roku w dniu %(date)s o każdej minucie"
#: ../src/lang.py:226
#: ../src/lang.py:228
#, python-format
msgid "Every year on %(date)s at minute %(minute)s of every hour"
msgstr "Każdego roku w dniu %(date)s o minucie %(minute)s każdej godziny"
#: ../src/lang.py:228
#: ../src/lang.py:230
#, python-format
msgid ""
"Every year on %(date)s at every minute between %(time_from)s and %(time_to)s"
......@@ -791,27 +791,27 @@ msgstr ""
"Każdego roku w dniu %(date)s o każdej minucie między %(time_from)s a "
"%(time_to)s"
#: ../src/lang.py:230
#: ../src/lang.py:232
#, python-format
msgid "Every year on %(date)s at %(time)s"
msgstr "Każdego roku w dniu %(date)s o %(time)s"
#: ../src/lang.py:235
#: ../src/lang.py:237
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s at every full hour"
msgstr "Każdego dnia tygodnia: %(weekday)s o każdej pełnej godzinie"
#: ../src/lang.py:237
#: ../src/lang.py:239
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s at every minute"
msgstr "Każdego dnia tygodnia: %(weekday)s o każdej minucie"
#: ../src/lang.py:239
#: ../src/lang.py:241
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s at minute %(minute)s of every hour"
msgstr "Każdego dnia tygodnia: %(weekday)s o minucie %(minute)s każdej godziny"
#: ../src/lang.py:241
#: ../src/lang.py:243
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s at every minute between %(time_from)s and "
......@@ -820,12 +820,12 @@ msgstr ""
"Każdego dnia tygodnia: %(weekday)s o każdej minucie między %(time_from)s a "
"%(time_to)s"
#: ../src/lang.py:243
#: ../src/lang.py:245
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s at %(time)s"
msgstr "Każdego dnia tygodnia: %(weekday)s o %(time)s"
#: ../src/lang.py:248
#: ../src/lang.py:250
#, python-format
msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at every "
......@@ -834,7 +834,7 @@ msgstr ""
"W dniu %(monthday)s każdego miesiąca i każdego dnia tygodnia: %(weekday)s o "
"każdej pełnej godzinie"
#: ../src/lang.py:250
#: ../src/lang.py:252
#, python-format
msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at every "
......@@ -843,7 +843,7 @@ msgstr ""
"W dniu %(monthday)s każdego miesiąca i każdego dnia tygodnia: %(weekday)s o "
"każdej minucie"
#: ../src/lang.py:252
#: ../src/lang.py:254
#, python-format
msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at minute "
......@@ -852,7 +852,7 @@ msgstr ""
"W dniu %(monthday)s każdego miesiąca i każdego dnia tygodnia: %(weekday)s o "
"minucie %(minute)s każdej godziny"
#: ../src/lang.py:254
#: ../src/lang.py:256
#, python-format
msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at every "
......@@ -861,7 +861,7 @@ msgstr ""
"W dniu %(monthday)s każdego miesiąca i każdego dnia tygodnia: %(weekday)s o "
"każdej minucie między %(time_from)s a %(time_to)s"
#: ../src/lang.py:256
#: ../src/lang.py:258
#, python-format
msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at %(time)s"
......@@ -869,20 +869,20 @@ msgstr ""
"W dniu %(monthday)s każdego miesiąca i każdego dnia tygodnia: %(weekday)s o "
"%(time)s"
#: ../src/lang.py:261
#: ../src/lang.py:263
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s in %(month)s at every full hour"
msgstr ""
"Każdego dnia tygodnia: %(weekday)s w miesiącu %(month)s o każdej pełnej "
"minucie"
#: ../src/lang.py:263
#: ../src/lang.py:265
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s in %(month)s at every minute"
msgstr ""
"Każdego dnia tygodnia: %(weekday)s w miesiącu %(month)s o każdej minucie"
#: ../src/lang.py:265
#: ../src/lang.py:267
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s at minute %(minute)s of every hour"
......@@ -890,7 +890,7 @@ msgstr ""
"Każdego dnia tygodnia: %(weekday)s w miesiącu %(month)s o minucie %(minute)s "
"każdej godziny"
#: ../src/lang.py:267
#: ../src/lang.py:269
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s at every minute between "
......@@ -899,12 +899,12 @@ msgstr ""
"Każdego dnia tygodnia: %(weekday)s w miesiącu %(month)s o każdej minucie "
"między %(time_from)s a %(time_to)s"
#: ../src/lang.py:269
#: ../src/lang.py:271
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s in %(month)s at %(time)s"
msgstr "Każdego dnia tygodnia: %(weekday)s w miesiącu %(month)s o %(time)s"
#: ../src/lang.py:274
#: ../src/lang.py:276
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at "
......@@ -913,7 +913,7 @@ msgstr ""
"Każdego dnia tygodnia: %(weekday)s w miesiącu %(month)s w dniu %(date)s "
"każdego roku o każdej pełnej godzinie"
#: ../src/lang.py:276
#: ../src/lang.py:278
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at "
......@@ -922,7 +922,7 @@ msgstr ""
"Każdego dnia tygodnia: %(weekday)s w miesiącu %(month)s w dniu %(date)s "
"każdego roku o każdej minucie"
#: ../src/lang.py:278
#: ../src/lang.py:280
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at "
......@@ -931,7 +931,7 @@ msgstr ""
"Każdego dnia tygodnia: %(weekday)s w miesiącu %(month)s w dniu %(date)s "
"każdego roku o minucie %(minute)s każdej godziny"
#: ../src/lang.py:280
#: ../src/lang.py:282
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at "
......@@ -940,7 +940,7 @@ msgstr ""
"Każdego dnia tygodnia: %(weekday)s w miesiącu %(month)s w dniu %(date)s "
"każdego roku o każdej minucie między %(time_from)s a %(time_to)s"
#: ../src/lang.py:282
#: ../src/lang.py:284
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at "
......@@ -949,128 +949,128 @@ msgstr ""
"Każdego dnia tygodnia: %(weekday)s w miesiącu %(month)s w dniu %(date)s "
"każdego roku o %(time)s"
#: ../src/lang.py:290
#: ../src/lang.py:292
msgid "every minute"
msgstr "każda minuta"
#: ../src/lang.py:292
#: ../src/lang.py:294
#, python-format
msgid "minute: %s"
msgstr "minuta: %s"
#: ../src/lang.py:295
#: ../src/lang.py:297
msgid "every hour"
msgstr "każda godzina"
#: ../src/lang.py:297
#: ../src/lang.py:299
#, python-format
msgid "hour: %s"
msgstr "godzina: %s"
#: ../src/lang.py:300
#: ../src/lang.py:302
msgid "every day of month"
msgstr "każdy dzień miesiąca"
#: ../src/lang.py:302
#: ../src/lang.py:304
#, python-format
msgid "day of month: %s"
msgstr "dzień miesiąca: %s"
#: ../src/lang.py:305
#: ../src/lang.py:307
msgid "every month"
msgstr "każdy miesiąc"
#: ../src/lang.py:307
#: ../src/lang.py:309
#, python-format
msgid "month: %s"
msgstr "miesiąc: %s"
#: ../src/lang.py:310
#: ../src/lang.py:312
#, python-format
msgid "At %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s"
msgstr "O %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s"
#: ../src/lang.py:312
#: ../src/lang.py:314
#, python-format
msgid "weekday: %s"
msgstr "dzień tygodnia: %s"
#: ../src/lang.py:313
#: ../src/lang.py:315
#, python-format
msgid "At %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s, %(weekday)s"
msgstr "O %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s, %(weekday)s"
#: ../src/mainWindow.py:67 ../src/examples/dump.py:55
#: ../src/mainWindow.py:70 ../src/examples/dump.py:55
msgid "Default behaviour"
msgstr "Domyślne zachowanie"
#: ../src/mainWindow.py:68 ../src/examples/dump.py:56
#: ../src/mainWindow.py:71 ../src/examples/dump.py:56
msgid "Suppress output"
msgstr "Schowanie wyjścia"
#: ../src/mainWindow.py:70 ../src/examples/dump.py:58
#: ../src/mainWindow.py:73 ../src/examples/dump.py:58
msgid "X application: suppress output"
msgstr "Program X: schowanie wyjścia"
#: ../src/mainWindow.py:116
#: ../src/mainWindow.py:119
msgid "Recurrent task"
msgstr "Zadanie powtarzane"
#: ../src/mainWindow.py:127
#: ../src/mainWindow.py:130
msgid "One-time task"
msgstr "Zadanie jednorazowe"
#: ../src/mainWindow.py:138
#: ../src/mainWindow.py:141
msgid "From template"
msgstr "Z szablonu"
#: ../src/mainWindow.py:157
#: ../src/mainWindow.py:160
msgid "Add a new task"
msgstr "Dodaj nowe zadanie"
#: ../src/mainWindow.py:282 ../src/mainWindow.py:412
#: ../src/mainWindow.py:285 ../src/mainWindow.py:415
#, python-format
msgid "Editing user: %s"
msgstr "Modyfikowanie użytkownika: %s"
#: ../src/mainWindow.py:329 ../src/mainWindow.py:340 ../src/mainWindow.py:351
#: ../src/mainWindow.py:366 ../src/mainWindow.py:377
#: ../src/mainWindow.py:332 ../src/mainWindow.py:343 ../src/mainWindow.py:354
#: ../src/mainWindow.py:369 ../src/mainWindow.py:380
#: ../src/scheduleapplet.py:116
msgid "ERROR: Could not load icon"
msgstr "Błąd: nie można wczytać ikony"
#: ../src/mainWindow.py:386 ../src/mainWindow.py:392
#: ../src/mainWindow.py:389 ../src/mainWindow.py:395
msgid "ERROR: Could not load glade file"
msgstr "Błąd: nie można wczytać pliku .glade"
#: ../src/mainWindow.py:447 ../src/template_chooser.py:69
#: ../src/mainWindow.py:450 ../src/template_chooser.py:69
#: ../src/template_manager.py:72
msgid "Task"
msgstr "Zadanie"
#: ../src/mainWindow.py:460 ../src/mainWindow.py:486
#: ../src/mainWindow.py:463 ../src/mainWindow.py:489
#: ../src/template_chooser.py:78 ../src/template_manager.py:81
msgid "Description"
msgstr "Opis"
#: ../src/mainWindow.py:464 ../src/mainWindow.py:477
#: ../src/mainWindow.py:467 ../src/mainWindow.py:480
msgid "Date and Time"
msgstr "Data i czas"
#: ../src/mainWindow.py:468 ../src/mainWindow.py:481
#: ../src/mainWindow.py:471 ../src/mainWindow.py:484
msgid "Command preview"
msgstr "Podgląd polecenia"
#. print ex
#: ../src/mainWindow.py:540 ../src/mainWindow.py:603
#: ../src/mainWindow.py:543 ../src/mainWindow.py:606
msgid "Please select a task"
msgstr "Proszę wybrać zadanie"
#: ../src/mainWindow.py:547
#: ../src/mainWindow.py:550
msgid "Do you want to delete this task?"
msgstr "Usunąć to zadanie?"
#: ../src/mainWindow.py:650
#: ../src/mainWindow.py:653
msgid ""
"Are you sure you want to run this task now?\n"
"\n"
......@@ -1082,11 +1082,11 @@ msgstr ""
"Jest to używane do podglądu zadania i uruchamia je raz. Nie wpływa to na "
"zwykłe zaplanowane czasy uruchamiania."
#: ../src/mainWindow.py:652
#: ../src/mainWindow.py:655
msgid "Are you sure you want to run this task?"
msgstr "Na pewno uruchomić to zadanie?"
#: ../src/mainWindow.py:661
#: ../src/mainWindow.py:664
msgid ""
"Note about working directory of executed tasks:\n"
"\n"
......@@ -1100,34 +1100,34 @@ msgstr ""
"jednorazowe z katalogu, w którym uruchomiono Terminarz GNOME w czasie "
"tworzenia zadania (zwykle katalog domowy)."
#: ../src/mainWindow.py:730
#: ../src/mainWindow.py:733
msgid "No default graphical terminal for GNOME could be found."
msgstr "Nie odnaleziono domyślnego terminala graficznego dla środowiska GNOME."
#: ../src/mainWindow.py:745
#: ../src/mainWindow.py:748
msgid "Please select a task!"
msgstr "Proszę wybrać zadanie."
#: ../src/mainWindow.py:753
#: ../src/mainWindow.py:756
msgid "About Gnome Schedule"
msgstr "O Terminarzu GNOME"
#: ../src/mainWindow.py:754
#: ../src/mainWindow.py:757
msgid "Gnome Schedule"
msgstr "Terminarz GNOME"
#: ../src/mainWindow.py:756
#: ../src/mainWindow.py:759
#, python-format
msgid "Copyright (c) %(year)s %(name)s."
msgstr "Copyright (c) %(year)s %(name)s."
#: ../src/mainWindow.py:769
#: ../src/mainWindow.py:772
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2013\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2013"
#: ../src/mainWindow.py:788
#: ../src/mainWindow.py:791
msgid "Could not display help"
msgstr "Nie można wyświetlić pomocy"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment