Commit bd0a2c63 authored by Ilkka Tuohela's avatar Ilkka Tuohela

Updated Finnish translation

svn path=/trunk/; revision=1094
parent 9e3f1739
2008-09-18 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
2008-09-14 Luca Ferretti <elle.uca@libero.it>
* it.po: Updated Italian translation by Andrea Zagli.
......
# Finnish translations for gnome-schedule package.
# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2006-2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-schedule package.
# Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2005.
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2006.
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2006-2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-schedule\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-19 11:26+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-24 17:42+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-18 15:39+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-18 15:30+0300\n"
"Last-Translator: Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -37,103 +37,121 @@ msgstr "Gnome-ajastus"
msgid "System tools"
msgstr "Järjestelmätyökalut"
#: ../src/at.py:463
#: ../src/at.py:77 ../src/crontab.py:57
msgid ""
"Failed to create data dir! Make sure ~/.gnome and ~/.gnome/gnome-schedule "
"are writable."
msgstr ""
"Datakansiota ei voitu luoda. Varmista, että kansiot ~/.gnome ja "
"~/.gnome/gnome-schedule ovat kirjoitettavissa."
#: ../src/at.py:110 ../src/crontab.py:157
#, python-format
msgid ""
"Failed to create data dir: %s. Make sure ~/.gnome and ~/.gnome/gnome-"
"schedule are writable."
msgstr ""
"Datakansiota ei voitu luoda: %s. Varmista, että kansiot ~/.gnome ja "
"~/.gnome/gnome-schedule ovat kirjoitettavissa."
#: ../src/at.py:481
#, python-format
msgid "DANGEROUS PARSE: %(preview)s"
msgstr "VAARALLINEN TULKINTA: %(preview)s"
#. TODO: localize time and date formats
#: ../src/at.py:470
#: ../src/at.py:488
#, python-format
msgid "On %(date)s at %(time)s"
msgstr "%(date)s kello %(time)s"
#: ../src/at.py:475 ../src/at.py:480
#: ../src/at.py:493 ../src/at.py:498
msgid "Once"
msgstr "Kerran"
#: ../src/at.py:484
#: ../src/at.py:502
msgid "Warning: a line in atq's output didn't parse"
msgstr "Varoitus: riviä atq:n tulosteessa ei voi tulkita"
#: ../src/crontab.py:77
#: ../src/crontab.py:82
msgid "Minute"
msgstr "Minuutti"
#: ../src/crontab.py:78
#: ../src/crontab.py:83
msgid "Hour"
msgstr "Tunti"
#: ../src/crontab.py:79
#: ../src/crontab.py:84
msgid "Day of Month"
msgstr "Kuukauden päivä"
#: ../src/crontab.py:80
#: ../src/crontab.py:85
msgid "Month"
msgstr "Kuukausi"
#: ../src/crontab.py:81
#: ../src/crontab.py:86
msgid "Weekday"
msgstr "Viikonpäivä"
#: ../src/crontab.py:172 ../src/gnome-schedule.glade.h:13
#: ../src/crontab.py:187 ../src/gnome-schedule.glade.h:13
msgid "Basic"
msgstr "Perus"
#: ../src/crontab.py:172
#: ../src/crontab.py:187
#, python-format
msgid "This is not a valid special record: %(record)s"
msgstr "Tämä ei ole kelvollinen erikoiskenttä: %(record)s"
#: ../src/crontab.py:200 ../src/crontab.py:205 ../src/crontab.py:209
#: ../src/crontab.py:215 ../src/crontab.py:220 ../src/crontab.py:224
#, python-format
msgid "Must be between %(min)s and %(max)s"
msgstr "Täytyy olla väliltä %(min)s ja %(max)s"
#: ../src/crontab.py:207
#: ../src/crontab.py:222
#, python-format
msgid "%s is not a number"
msgstr "%s ei ole numero"
#: ../src/crontab.py:261 ../src/crontab.py:317 ../src/crontabEditor.py:289
#: ../src/crontab.py:277 ../src/crontab.py:335 ../src/crontabEditor.py:289
#: ../src/atEditor.py:121 ../src/atEditor.py:503 ../src/atEditor.py:527
msgid "Untitled"
msgstr "Nimetön"
#: ../src/crontab.py:416 ../src/crontab.py:418 ../src/template_chooser.py:106
#: ../src/crontab.py:437 ../src/crontab.py:439 ../src/template_chooser.py:106
#: ../src/template_manager.py:111
msgid "Recurrent"
msgstr "Toistuva"
#: ../src/crontab.py:416 ../src/crontabEditor.py:74 ../src/lang.py:149
#: ../src/crontab.py:437 ../src/crontabEditor.py:74 ../src/lang.py:149
msgid "At reboot"
msgstr "Käynnistettäessä"
#: ../src/crontab.py:430
#: ../src/crontab.py:451
msgid "minute"
msgstr "minuutti"
#: ../src/crontab.py:432
#: ../src/crontab.py:453
msgid "hour"
msgstr "tunti"
#: ../src/crontab.py:434
#: ../src/crontab.py:455
msgid "day"
msgstr "päivä"
#: ../src/crontab.py:436
#: ../src/crontab.py:457
msgid "month"
msgstr "kuukausi"
#: ../src/crontab.py:438
#: ../src/crontab.py:459
msgid "weekday"
msgstr "viikonpäivä"
#: ../src/crontab.py:537
#: ../src/crontab.py:558
msgid ""
"Failed to parse the Day of Month field, possibly due to a bug in crontab."
msgstr ""
"Ei voitu tulkita kuukauden päivä -kenttää. Tämä saattaa olla bugi crontabissa."
"Ei voitu tulkita kuukauden päivä -kenttää. Tämä saattaa olla bugi "
"crontabissa."
#: ../src/crontabEditor.py:69 ../src/crontabEditorHelper.py:87
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:31
......@@ -199,8 +217,8 @@ msgstr ""
"Komentosi sisältää yhden tai useampia %-merkkejä, joka on cronin "
"erikoismerkki. Sitä ei voi käyttää Gnome-schedulesta, koska sitä käytetään "
"tallentaa lisätietoja crontab-riville. Käytä ohjainta |, jolla saat aikaan "
"saman tuloksen. Lue lisätietoja %-merkistä crontabin manuaalisivulta. Jos "
"et halua käyttää sitä uudelleenohjaukseen, se tulee suojata \\-merkillä."
"saman tuloksen. Lue lisätietoja %-merkistä crontabin manuaalisivulta. Jos et "
"halua käyttää sitä uudelleenohjaukseen, se tulee suojata \\-merkillä."
#: ../src/crontabEditor.py:489
msgid ""
......@@ -683,7 +701,7 @@ msgid "On every weekday: %(weekday)s at every full hour"
msgstr "Joka viikonpäivä: %(weekday)s joka tunnilla"
#: ../src/lang.py:218
#, python-format
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s at every minute"
msgstr "Joka viikonpäivä: %(weekday)s joka minuutilla"
......@@ -697,8 +715,9 @@ msgstr "Joka viikonpäivä: %(weekday)s joka tunnin minuutilla %(minute)s"
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s at every minute between %(time_from)s and %"
"(time_to)s"
msgstr "Joka viikonpäivä: %(weekday)s joka minuutilla välillä "
"%(time_from)s - %(time_to)s"
msgstr ""
"Joka viikonpäivä: %(weekday)s joka minuutilla välillä %(time_from)s - %"
"(time_to)s"
#: ../src/lang.py:224
#, python-format
......@@ -711,8 +730,8 @@ msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at every "
"full hour"
msgstr ""
"Joka kuun %(monthday)s päivä joka kuussa ja joka viikonpäivä: joka "
"%(weekday)s kerran tunnissa"
"Joka kuun %(monthday)s päivä joka kuussa ja joka viikonpäivä: joka %(weekday)"
"s kerran tunnissa"
#: ../src/lang.py:231
#, python-format
......@@ -720,8 +739,8 @@ msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at every "
"minute"
msgstr ""
"Joka kuun %(monthday)s. päivä joka kuussa ja joka viikonpäivä: joka "
"%(weekday)s joka minuutti"
"Joka kuun %(monthday)s. päivä joka kuussa ja joka viikonpäivä: joka %"
"(weekday)s joka minuutti"
#: ../src/lang.py:233
#, python-format
......@@ -729,8 +748,8 @@ msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at minute %"
"(minute)s of every hour"
msgstr ""
"Joka kuun %(monthday)s. päivä joka kuussa ja joka viikonpäivä: joka "
"%(weekday)s joka tunnin %(minute)s minuutilla"
"Joka kuun %(monthday)s. päivä joka kuussa ja joka viikonpäivä: joka %"
"(weekday)s joka tunnin %(minute)s minuutilla"
#: ../src/lang.py:235
#, python-format
......@@ -738,16 +757,16 @@ msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at every "
"minute between %(time_from)s and %(time_to)s"
msgstr ""
"Joka kuun %(monthday)s. päivä joka kuussa ja joka viikonpäivä: joka "
"%(weekday)s joka minuutilla välillä %(time_from)s - %(time_to)s"
"Joka kuun %(monthday)s. päivä joka kuussa ja joka viikonpäivä: joka %"
"(weekday)s joka minuutilla välillä %(time_from)s - %(time_to)s"
#: ../src/lang.py:237
#, python-format
msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at %(time)s"
msgstr ""
"Joka kuun %(monthday)s. päivä joka kuussa ja joka viikonpäivä: "
"joka %(weekday)s kello %(time)s"
"Joka kuun %(monthday)s. päivä joka kuussa ja joka viikonpäivä: joka %"
"(weekday)s kello %(time)s"
#: ../src/lang.py:242
#, python-format
......@@ -764,7 +783,8 @@ msgstr "Joka viikonpäivä: %(weekday)s kuussa %(month)s kerran minuutissa"
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s at minute %(minute)s of every hour"
msgstr ""
"Joka viikonpäivä: %(weekday)s kuussa %(month)s joka tunnin %(minute)s minuutilla"
"Joka viikonpäivä: %(weekday)s kuussa %(month)s joka tunnin %(minute)s "
"minuutilla"
#: ../src/lang.py:248
#, python-format
......@@ -772,8 +792,8 @@ msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s at every minute between %"
"(time_from)s and %(time_to)s"
msgstr ""
"Joka viikonpäivä: %(weekday)s kuussa %(month)s joka minuutilla välillä "
"%(time_from)s - %(time_to)s"
"Joka viikonpäivä: %(weekday)s kuussa %(month)s joka minuutilla välillä %"
"(time_from)s - %(time_to)s"
#: ../src/lang.py:250
#, python-format
......@@ -786,8 +806,8 @@ msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at "
"every full hour"
msgstr ""
"Joka viikonpäivä: %(weekday)s kuussa %(month)s ja joka vuosi %(date)s "
"kerran tunnissa"
"Joka viikonpäivä: %(weekday)s kuussa %(month)s ja joka vuosi %(date)s kerran "
"tunnissa"
#: ../src/lang.py:257
#, python-format
......@@ -795,8 +815,8 @@ msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at "
"every minute"
msgstr ""
"Joka viikonpäivä: %(weekday)s kuussa %(month)s ja joka vuosi %(date)s "
"kerran minuutissa"
"Joka viikonpäivä: %(weekday)s kuussa %(month)s ja joka vuosi %(date)s kerran "
"minuutissa"
#: ../src/lang.py:259
#, python-format
......@@ -804,8 +824,8 @@ msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at "
"minute %(minute)s of every hour"
msgstr ""
"Joka viikonpäivä: %(weekday)s kuussa %(month)s ja joka vuosi %(date)s "
"joka tunnin %(minute)s minuutilla"
"Joka viikonpäivä: %(weekday)s kuussa %(month)s ja joka vuosi %(date)s joka "
"tunnin %(minute)s minuutilla"
#: ../src/lang.py:261
#, python-format
......@@ -813,8 +833,8 @@ msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at "
"every minute between %(time_from)s and %(time_to)s"
msgstr ""
"Joka viikonpäivä: %(weekday)s kuussa %(month)s ja joka vuosi %(date)s "
"joka minuutilla välillä %(time_from)s - %(time_to)s"
"Joka viikonpäivä: %(weekday)s kuussa %(month)s ja joka vuosi %(date)s joka "
"minuutilla välillä %(time_from)s - %(time_to)s"
#: ../src/lang.py:263
#, python-format
......@@ -822,8 +842,8 @@ msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at %"
"(time)s"
msgstr ""
"Joka viikonpäivä: %(weekday)s kuussa %(month)s ja joka vuosi %(date)s "
"kello %(time)s"
"Joka viikonpäivä: %(weekday)s kuussa %(month)s ja joka vuosi %(date)s kello "
"%(time)s"
#: ../src/lang.py:271
msgid "every minute"
......@@ -903,11 +923,7 @@ msgstr "Muokataan käyttäjää: %s"
msgid "ERROR: Could not load icon"
msgstr "VIRHE: kuvaketta ei voitu ladata"
#: ../src/mainWindow.py:389
msgid "ERROR: Coul not load glade file"
msgstr "VIRHE: Glade-tiedostoa ei voitu ladata"
#: ../src/mainWindow.py:395
#: ../src/mainWindow.py:389 ../src/mainWindow.py:395
msgid "ERROR: Could not load glade file"
msgstr "VIRHE: Glade-tiedostoa ei voitu ladata"
......@@ -1032,8 +1048,8 @@ msgid ""
"24 hours."
msgstr ""
"Joko tunti- tai minuuttikenttään syötettiin kirjain tai numero, jonka arvo "
"ei ole sallittu. Muistathan että tunnissa on vain 60 minuuttia ja päivässä 24 "
"tuntia."
"ei ole sallittu. Muistathan että tunnissa on vain 60 minuuttia ja päivässä "
"24 tuntia."
#: ../src/atEditor.py:554
#, python-format
......@@ -1072,3 +1088,5 @@ msgstr "Käytä mallia"
msgid "One-time"
msgstr "Kerran"
#~ msgid "ERROR: Coul not load glade file"
#~ msgstr "VIRHE: Glade-tiedostoa ei voitu ladata"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment