Commit 7b2e15f8 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký Committed by Andre Klapper

Update Czech translation

parent e160bb66
......@@ -8,10 +8,11 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-schedule\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-11-19 15:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-07 00:43+0100\n"
"Last-Translator: Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"schedule&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-11 08:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-11 12:01+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -42,8 +43,8 @@ msgid ""
"Failed to create data dir! Make sure ~/.gnome and ~/.gnome/gnome-schedule "
"are writable."
msgstr ""
"Nemohu vytvořit adresář pro data! Ujistěte se, že je do ~/.gnome a ~/.gnome/"
"gnome-schedule povolen zápis."
"Selhalo vytvoření adresáře pro data! Ujistěte se, že je do ~/.gnome a ~/."
"gnome/gnome-schedule povolen zápis."
#: ../src/at.py:124 ../src/crontab.py:162
#, python-format
......@@ -51,7 +52,7 @@ msgid ""
"Failed to create data dir: %s. Make sure ~/.gnome and ~/.gnome/gnome-"
"schedule are writable."
msgstr ""
"Nelze vytvořit adresář pro data: %s. Ujistěte se, že je do ~/.gnome a ~/."
"Selhalo vytvoření adresáře pro data: %s. Ujistěte se, že je do ~/.gnome a ~/."
"gnome/gnome-schedule povolen zápis."
#: ../src/at.py:522
......@@ -70,7 +71,7 @@ msgstr "Jednou"
#: ../src/at.py:544
msgid "Warning: a line in atq's output didn't parse"
msgstr "Varování: Nelze parsovat řádek ve výstupu atq"
msgstr "Varování: Nelze analyzovat řádek ve výstupu atq"
#: ../src/crontab.py:87
msgid "Minute"
......@@ -114,7 +115,7 @@ msgstr "%s není číslo"
#: ../src/crontab.py:288 ../src/crontab.py:334 ../src/crontabEditor.py:275
#: ../src/atEditor.py:123 ../src/atEditor.py:519 ../src/atEditor.py:545
msgid "Untitled"
msgstr "Nepojmenovaný"
msgstr "Nepojmenovaná"
#: ../src/crontab.py:450 ../src/crontab.py:452 ../src/template_chooser.py:106
#: ../src/template_manager.py:111
......@@ -149,7 +150,7 @@ msgstr "den v týdnu"
msgid ""
"Failed to parse the Day of Month field, possibly due to a bug in crontab."
msgstr ""
"Chyba při parsování pole dne v měsíci, pravděpodobně kvůli chybě v crontabu."
"Chyba při analýze pole dne v měsíci, pravděpodobně kvůli chybě v crontab."
#: ../src/crontabEditor.py:69 ../src/crontabEditorHelper.py:87
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:31
......@@ -177,7 +178,7 @@ msgstr "Každý týden"
#: ../src/crontabEditor.py:131 ../src/crontabEditor.py:142
#: ../src/atEditor.py:125 ../src/atEditor.py:144
msgid "Create a New Scheduled Task"
msgstr "Vytvořit novou plánovanou úlohu"
msgstr "Vytvoření nové plánované úlohy"
#: ../src/crontabEditor.py:198 ../src/atEditor.py:162
msgid "Edit template"
......@@ -189,7 +190,7 @@ msgstr "Nová šablona"
#: ../src/crontabEditor.py:249 ../src/atEditor.py:226
msgid "Edit a Scheduled Task"
msgstr "Upravit plánovanou úlohu"
msgstr "Upravit naplánovanou úlohu"
#: ../src/crontabEditor.py:302 ../src/crontabEditor.py:578
#: ../src/crontabEditor.py:618
......@@ -211,11 +212,11 @@ msgid ""
"redirection it must be properly escaped with the \\ letter."
msgstr ""
"Váš příkaz obsahuje jeden nebo více výskytů znaku %, který má specifickou "
"funkci v cronu a nelze jej s Gnome Schedule použít z důvodu formátu ukládání "
"zvláštních informací do řádky v cronu. Namísto něj použijte prosím znak |. "
"Více informací o znaku % naleznete na manuálové stránce příkazu crontab. "
"Pokud jej nechcete použít pro přesměrování, musí být správne escapován "
"znakem \\."
"funkci pro cron a nelze jej s Gnome Schedule použít z důvodu formátu, který "
"se používá pro ukládání zvláštních informací do řádku v crontab. Namísto něj "
"použijte prosím znak |. Více informací o znaku % naleznete na manuálové "
"stránce příkazu crontab. Pokud jej nechcete použít pro přesměrování, musí "
"být správně ošetřen jako sekvence escape znakem \\."
#: ../src/crontabEditor.py:456
msgid ""
......@@ -269,7 +270,7 @@ msgstr "Toto není platné. Důvod: %s"
msgid "At an exact minute"
msgstr "V přesnou minutu"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:232 ../src/gnome-schedule.glade.h:43
#: ../src/crontabEditorHelper.py:232 ../src/gnome-schedule.glade.h:44
msgid "Minute:"
msgstr "Minuta:"
......@@ -278,7 +279,7 @@ msgstr "Minuta:"
msgid "At an exact hour"
msgstr "V přesnou hodinu"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:236 ../src/gnome-schedule.glade.h:39
#: ../src/crontabEditorHelper.py:236 ../src/gnome-schedule.glade.h:40
msgid "Hour:"
msgstr "Hodina:"
......@@ -296,7 +297,7 @@ msgstr "Den:"
msgid "In a month"
msgstr "V měsíci"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:244 ../src/gnome-schedule.glade.h:45
#: ../src/crontabEditorHelper.py:244 ../src/gnome-schedule.glade.h:46
msgid "Month:"
msgstr "Měsíc:"
......@@ -305,15 +306,15 @@ msgstr "Měsíc:"
msgid "On a weekday"
msgstr "Ve dni v týdnu"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:248 ../src/gnome-schedule.glade.h:58
#: ../src/crontabEditorHelper.py:248 ../src/gnome-schedule.glade.h:59
msgid "Weekday:"
msgstr "Den v týdnu:"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:253 ../src/gnome-schedule.glade.h:41
#: ../src/crontabEditorHelper.py:253 ../src/gnome-schedule.glade.h:42
msgid "In a step width"
msgstr "V krocích o šířce"
msgstr "V krocích o délce"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:255 ../src/gnome-schedule.glade.h:44
#: ../src/crontabEditorHelper.py:255 ../src/gnome-schedule.glade.h:45
msgid "Minutes:"
msgstr "Minuty:"
......@@ -383,7 +384,7 @@ msgstr "O Gnome Schedule"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:9
msgid "Add a Scheduled Task"
msgstr "Přidat plánovanou úlohu"
msgstr "Přidání plánované úlohy"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:10
msgid "Add as template"
......@@ -399,7 +400,7 @@ msgstr "Změnit uživatele"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:15
msgid "Change edit mode"
msgstr "Změnit mód úprav"
msgstr "Změnit režim úprav"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:16
msgid "Choose template"
......@@ -454,15 +455,16 @@ msgstr "Upravit plánovanou úlohu"
msgid "Edit the selected template"
msgstr "Upravit zvolenou šablonu"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:32
#. This comes before the time and date input boxes in the One-time task editor
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:33
msgid "Execute at:"
msgstr "Spustit v:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:33
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:34
msgid "Execution at a specific minute, hour, day, weekday or month."
msgstr "Spouštění v určitou minutu, hodinu, den, den v týdnu nebo měsíc."
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:34
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:35
msgid ""
"Execution at a step width. For example every five minutes, hours, days, "
"weekdays or months."
......@@ -470,87 +472,87 @@ msgstr ""
"Spouštění s pravidelným intervalem. Například každých pět minut, hodin, dnů, "
"dnů v týdnu nebo měsíců."
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:35
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:36
msgid "Execution at every minute, hour, day, weekday or month."
msgstr "Spouštění každou minutu, hodinu, den, den v týdnu nebo měsíc."
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:36
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:37
msgid "Execution in a range."
msgstr "Spouštění v rozsahu."
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:37
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:38
msgid "Expression:"
msgstr "Výraz:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:38
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:39
msgid "From:"
msgstr "Od:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:40
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:41
msgid "In a range"
msgstr "V rozsahu"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:42
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:43
msgid "Manage templates"
msgstr "Spravovat šablony"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:46
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:47
msgid "Other"
msgstr "Jiné"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:47
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:48
msgid "Run selected task"
msgstr "Spustit zvolenou úlohu"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:48
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:49
msgid "Run task"
msgstr "Spustit úlohu"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:49
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:50
msgid "Scheduled and active tasks"
msgstr "Plánované a aktiní úlohy"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:50
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:51
msgid "See \"man 5 crontab\" for information about the crontab format."
msgstr "Více informací o formátu crontab naleznete v \"man 5 crontab\"."
msgstr "Více informací o formátu crontab naleznete v „man 5 crontab“."
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:51
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:52
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:52
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:53
msgid "Task description:"
msgstr "Popis úlohy:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:53
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:54
msgid "Task:"
msgstr "Úloha:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:54
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:55
msgid "Templates"
msgstr "Šablony"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:55
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:56
msgid "Time expression help"
msgstr "Nápověda o výrazech času"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:56
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:57
msgid "Time:"
msgstr "Čas:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:57
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:58
msgid "To:"
msgstr "Do:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:59 ../src/mainWindow.py:73
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:60 ../src/mainWindow.py:73
msgid "X application"
msgstr "Aplikace pro X"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:60
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:61
msgid "_User:"
msgstr "_Uživatel:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:61
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:62
msgid "ls -l"
msgstr "ls -l"
......@@ -987,30 +989,30 @@ msgstr ""
"adresáře, ze kterého byla spuštěna aplikace Gnome Schedule v okamžiku "
"vytvoření úlohy (obvykle domovský adresář)."
#: ../src/mainWindow.py:723
#: ../src/mainWindow.py:722
msgid "Please select a task!"
msgstr "Zvolte prosím úlohu!"
#: ../src/mainWindow.py:731
#: ../src/mainWindow.py:730
msgid "About Gnome Schedule"
msgstr "O Gnome Schedule"
#: ../src/mainWindow.py:732
#: ../src/mainWindow.py:731
msgid "Gnome Schedule"
msgstr "Gnome Schedule"
#: ../src/mainWindow.py:734
#: ../src/mainWindow.py:733
#, python-format
msgid "Copyright (c) %(year)s %(name)s."
msgstr "Copyright (c) %(year)s %(name)s."
#: ../src/mainWindow.py:747
#: ../src/mainWindow.py:746
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
"Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>"
#: ../src/mainWindow.py:768
#: ../src/mainWindow.py:767
msgid "Could not display help"
msgstr "Nelze zobrazit nápovědu"
......@@ -1082,7 +1084,7 @@ msgstr "Jen jednou"
#: ../src/xwrapper.py:60
msgid "Could not open a connection to X!"
msgstr "Nelze otevřít připojení na X!"
msgstr "Nelze otevřít připojení k X!"
#: ../src/xwrapper.py:71 ../src/xwrapper.py:79
msgid "Wrong number of arguments."
......@@ -1094,7 +1096,7 @@ msgid ""
"applications to be run from crontab or at under X. Use through gnome-"
"schedule."
msgstr ""
"Skript wrapperu aplikace Gnome-schedule (http://gnome-schedule.sf.net) pro "
"Obalující skript aplikace Gnome-schedule (http://gnome-schedule.sf.net) pro "
"aplikace spuštěné z crontab nebo pod X serverem. Použijte skrze gnome-"
"schedule."
......@@ -1139,11 +1141,3 @@ msgstr "Nebudu nikdy zobrazena."
msgid "xwrapper.py: completed"
msgstr "xwrapper.py: dokončeno"
#~ msgid "DANGEROUS PARSE: %(preview)s"
#~ msgstr "NEBEZPEČNÉ ZPRACOVÁNÍ: %(preview)s"
#~ msgid "_No output (>/dev/null 2>&1)"
#~ msgstr "Žád_ný výstup (>/dev/null 2>&1)"
#~ msgid "No output"
#~ msgstr "Bez výstupu"
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment