GitLab repository storage has been migrated to hashed layout. Please contact Infrastructure team if you notice any issues with repositories or hooks.

Commit 7b2e15f8 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký Committed by Andre Klapper

Update Czech translation

parent e160bb66
...@@ -8,10 +8,11 @@ ...@@ -8,10 +8,11 @@
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-schedule\n" "Project-Id-Version: gnome-schedule\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"POT-Creation-Date: 2009-11-19 15:56+0100\n" "schedule&component=general\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-07 00:43+0100\n" "POT-Creation-Date: 2010-03-11 08:39+0000\n"
"Last-Translator: Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>\n" "PO-Revision-Date: 2010-03-11 12:01+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n" "Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
...@@ -42,8 +43,8 @@ msgid "" ...@@ -42,8 +43,8 @@ msgid ""
"Failed to create data dir! Make sure ~/.gnome and ~/.gnome/gnome-schedule " "Failed to create data dir! Make sure ~/.gnome and ~/.gnome/gnome-schedule "
"are writable." "are writable."
msgstr "" msgstr ""
"Nemohu vytvořit adresář pro data! Ujistěte se, že je do ~/.gnome a ~/.gnome/" "Selhalo vytvoření adresáře pro data! Ujistěte se, že je do ~/.gnome a ~/."
"gnome-schedule povolen zápis." "gnome/gnome-schedule povolen zápis."
#: ../src/at.py:124 ../src/crontab.py:162 #: ../src/at.py:124 ../src/crontab.py:162
#, python-format #, python-format
...@@ -51,7 +52,7 @@ msgid "" ...@@ -51,7 +52,7 @@ msgid ""
"Failed to create data dir: %s. Make sure ~/.gnome and ~/.gnome/gnome-" "Failed to create data dir: %s. Make sure ~/.gnome and ~/.gnome/gnome-"
"schedule are writable." "schedule are writable."
msgstr "" msgstr ""
"Nelze vytvořit adresář pro data: %s. Ujistěte se, že je do ~/.gnome a ~/." "Selhalo vytvoření adresáře pro data: %s. Ujistěte se, že je do ~/.gnome a ~/."
"gnome/gnome-schedule povolen zápis." "gnome/gnome-schedule povolen zápis."
#: ../src/at.py:522 #: ../src/at.py:522
...@@ -70,7 +71,7 @@ msgstr "Jednou" ...@@ -70,7 +71,7 @@ msgstr "Jednou"
#: ../src/at.py:544 #: ../src/at.py:544
msgid "Warning: a line in atq's output didn't parse" msgid "Warning: a line in atq's output didn't parse"
msgstr "Varování: Nelze parsovat řádek ve výstupu atq" msgstr "Varování: Nelze analyzovat řádek ve výstupu atq"
#: ../src/crontab.py:87 #: ../src/crontab.py:87
msgid "Minute" msgid "Minute"
...@@ -114,7 +115,7 @@ msgstr "%s není číslo" ...@@ -114,7 +115,7 @@ msgstr "%s není číslo"
#: ../src/crontab.py:288 ../src/crontab.py:334 ../src/crontabEditor.py:275 #: ../src/crontab.py:288 ../src/crontab.py:334 ../src/crontabEditor.py:275
#: ../src/atEditor.py:123 ../src/atEditor.py:519 ../src/atEditor.py:545 #: ../src/atEditor.py:123 ../src/atEditor.py:519 ../src/atEditor.py:545
msgid "Untitled" msgid "Untitled"
msgstr "Nepojmenovaný" msgstr "Nepojmenovaná"
#: ../src/crontab.py:450 ../src/crontab.py:452 ../src/template_chooser.py:106 #: ../src/crontab.py:450 ../src/crontab.py:452 ../src/template_chooser.py:106
#: ../src/template_manager.py:111 #: ../src/template_manager.py:111
...@@ -149,7 +150,7 @@ msgstr "den v týdnu" ...@@ -149,7 +150,7 @@ msgstr "den v týdnu"
msgid "" msgid ""
"Failed to parse the Day of Month field, possibly due to a bug in crontab." "Failed to parse the Day of Month field, possibly due to a bug in crontab."
msgstr "" msgstr ""
"Chyba při parsování pole dne v měsíci, pravděpodobně kvůli chybě v crontabu." "Chyba při analýze pole dne v měsíci, pravděpodobně kvůli chybě v crontab."
#: ../src/crontabEditor.py:69 ../src/crontabEditorHelper.py:87 #: ../src/crontabEditor.py:69 ../src/crontabEditorHelper.py:87
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:31 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:31
...@@ -177,7 +178,7 @@ msgstr "Každý týden" ...@@ -177,7 +178,7 @@ msgstr "Každý týden"
#: ../src/crontabEditor.py:131 ../src/crontabEditor.py:142 #: ../src/crontabEditor.py:131 ../src/crontabEditor.py:142
#: ../src/atEditor.py:125 ../src/atEditor.py:144 #: ../src/atEditor.py:125 ../src/atEditor.py:144
msgid "Create a New Scheduled Task" msgid "Create a New Scheduled Task"
msgstr "Vytvořit novou plánovanou úlohu" msgstr "Vytvoření nové plánované úlohy"
#: ../src/crontabEditor.py:198 ../src/atEditor.py:162 #: ../src/crontabEditor.py:198 ../src/atEditor.py:162
msgid "Edit template" msgid "Edit template"
...@@ -189,7 +190,7 @@ msgstr "Nová šablona" ...@@ -189,7 +190,7 @@ msgstr "Nová šablona"
#: ../src/crontabEditor.py:249 ../src/atEditor.py:226 #: ../src/crontabEditor.py:249 ../src/atEditor.py:226
msgid "Edit a Scheduled Task" msgid "Edit a Scheduled Task"
msgstr "Upravit plánovanou úlohu" msgstr "Upravit naplánovanou úlohu"
#: ../src/crontabEditor.py:302 ../src/crontabEditor.py:578 #: ../src/crontabEditor.py:302 ../src/crontabEditor.py:578
#: ../src/crontabEditor.py:618 #: ../src/crontabEditor.py:618
...@@ -211,11 +212,11 @@ msgid "" ...@@ -211,11 +212,11 @@ msgid ""
"redirection it must be properly escaped with the \\ letter." "redirection it must be properly escaped with the \\ letter."
msgstr "" msgstr ""
"Váš příkaz obsahuje jeden nebo více výskytů znaku %, který má specifickou " "Váš příkaz obsahuje jeden nebo více výskytů znaku %, který má specifickou "
"funkci v cronu a nelze jej s Gnome Schedule použít z důvodu formátu ukládání " "funkci pro cron a nelze jej s Gnome Schedule použít z důvodu formátu, který "
"zvláštních informací do řádky v cronu. Namísto něj použijte prosím znak |. " "se používá pro ukládání zvláštních informací do řádku v crontab. Namísto něj "
"Více informací o znaku % naleznete na manuálové stránce příkazu crontab. " "použijte prosím znak |. Více informací o znaku % naleznete na manuálové "
"Pokud jej nechcete použít pro přesměrování, musí být správne escapován " "stránce příkazu crontab. Pokud jej nechcete použít pro přesměrování, musí "
"znakem \\." "být správně ošetřen jako sekvence escape znakem \\."
#: ../src/crontabEditor.py:456 #: ../src/crontabEditor.py:456
msgid "" msgid ""
...@@ -269,7 +270,7 @@ msgstr "Toto není platné. Důvod: %s" ...@@ -269,7 +270,7 @@ msgstr "Toto není platné. Důvod: %s"
msgid "At an exact minute" msgid "At an exact minute"
msgstr "V přesnou minutu" msgstr "V přesnou minutu"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:232 ../src/gnome-schedule.glade.h:43 #: ../src/crontabEditorHelper.py:232 ../src/gnome-schedule.glade.h:44
msgid "Minute:" msgid "Minute:"
msgstr "Minuta:" msgstr "Minuta:"
...@@ -278,7 +279,7 @@ msgstr "Minuta:" ...@@ -278,7 +279,7 @@ msgstr "Minuta:"
msgid "At an exact hour" msgid "At an exact hour"
msgstr "V přesnou hodinu" msgstr "V přesnou hodinu"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:236 ../src/gnome-schedule.glade.h:39 #: ../src/crontabEditorHelper.py:236 ../src/gnome-schedule.glade.h:40
msgid "Hour:" msgid "Hour:"
msgstr "Hodina:" msgstr "Hodina:"
...@@ -296,7 +297,7 @@ msgstr "Den:" ...@@ -296,7 +297,7 @@ msgstr "Den:"
msgid "In a month" msgid "In a month"
msgstr "V měsíci" msgstr "V měsíci"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:244 ../src/gnome-schedule.glade.h:45 #: ../src/crontabEditorHelper.py:244 ../src/gnome-schedule.glade.h:46
msgid "Month:" msgid "Month:"
msgstr "Měsíc:" msgstr "Měsíc:"
...@@ -305,15 +306,15 @@ msgstr "Měsíc:" ...@@ -305,15 +306,15 @@ msgstr "Měsíc:"
msgid "On a weekday" msgid "On a weekday"
msgstr "Ve dni v týdnu" msgstr "Ve dni v týdnu"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:248 ../src/gnome-schedule.glade.h:58 #: ../src/crontabEditorHelper.py:248 ../src/gnome-schedule.glade.h:59
msgid "Weekday:" msgid "Weekday:"
msgstr "Den v týdnu:" msgstr "Den v týdnu:"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:253 ../src/gnome-schedule.glade.h:41 #: ../src/crontabEditorHelper.py:253 ../src/gnome-schedule.glade.h:42
msgid "In a step width" msgid "In a step width"
msgstr "V krocích o šířce" msgstr "V krocích o délce"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:255 ../src/gnome-schedule.glade.h:44 #: ../src/crontabEditorHelper.py:255 ../src/gnome-schedule.glade.h:45
msgid "Minutes:" msgid "Minutes:"
msgstr "Minuty:" msgstr "Minuty:"
...@@ -383,7 +384,7 @@ msgstr "O Gnome Schedule" ...@@ -383,7 +384,7 @@ msgstr "O Gnome Schedule"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:9 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:9
msgid "Add a Scheduled Task" msgid "Add a Scheduled Task"
msgstr "Přidat plánovanou úlohu" msgstr "Přidání plánované úlohy"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:10 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:10
msgid "Add as template" msgid "Add as template"
...@@ -399,7 +400,7 @@ msgstr "Změnit uživatele" ...@@ -399,7 +400,7 @@ msgstr "Změnit uživatele"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:15 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:15
msgid "Change edit mode" msgid "Change edit mode"
msgstr "Změnit mód úprav" msgstr "Změnit režim úprav"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:16 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:16
msgid "Choose template" msgid "Choose template"
...@@ -454,15 +455,16 @@ msgstr "Upravit plánovanou úlohu" ...@@ -454,15 +455,16 @@ msgstr "Upravit plánovanou úlohu"
msgid "Edit the selected template" msgid "Edit the selected template"
msgstr "Upravit zvolenou šablonu" msgstr "Upravit zvolenou šablonu"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:32 #. This comes before the time and date input boxes in the One-time task editor
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:33
msgid "Execute at:" msgid "Execute at:"
msgstr "Spustit v:" msgstr "Spustit v:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:33 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:34
msgid "Execution at a specific minute, hour, day, weekday or month." msgid "Execution at a specific minute, hour, day, weekday or month."
msgstr "Spouštění v určitou minutu, hodinu, den, den v týdnu nebo měsíc." msgstr "Spouštění v určitou minutu, hodinu, den, den v týdnu nebo měsíc."
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:34 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:35
msgid "" msgid ""
"Execution at a step width. For example every five minutes, hours, days, " "Execution at a step width. For example every five minutes, hours, days, "
"weekdays or months." "weekdays or months."
...@@ -470,87 +472,87 @@ msgstr "" ...@@ -470,87 +472,87 @@ msgstr ""
"Spouštění s pravidelným intervalem. Například každých pět minut, hodin, dnů, " "Spouštění s pravidelným intervalem. Například každých pět minut, hodin, dnů, "
"dnů v týdnu nebo měsíců." "dnů v týdnu nebo měsíců."
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:35 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:36
msgid "Execution at every minute, hour, day, weekday or month." msgid "Execution at every minute, hour, day, weekday or month."
msgstr "Spouštění každou minutu, hodinu, den, den v týdnu nebo měsíc." msgstr "Spouštění každou minutu, hodinu, den, den v týdnu nebo měsíc."
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:36 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:37
msgid "Execution in a range." msgid "Execution in a range."
msgstr "Spouštění v rozsahu." msgstr "Spouštění v rozsahu."
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:37 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:38
msgid "Expression:" msgid "Expression:"
msgstr "Výraz:" msgstr "Výraz:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:38 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:39
msgid "From:" msgid "From:"
msgstr "Od:" msgstr "Od:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:40 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:41
msgid "In a range" msgid "In a range"
msgstr "V rozsahu" msgstr "V rozsahu"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:42 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:43
msgid "Manage templates" msgid "Manage templates"
msgstr "Spravovat šablony" msgstr "Spravovat šablony"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:46 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:47
msgid "Other" msgid "Other"
msgstr "Jiné" msgstr "Jiné"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:47 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:48
msgid "Run selected task" msgid "Run selected task"
msgstr "Spustit zvolenou úlohu" msgstr "Spustit zvolenou úlohu"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:48 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:49
msgid "Run task" msgid "Run task"
msgstr "Spustit úlohu" msgstr "Spustit úlohu"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:49 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:50
msgid "Scheduled and active tasks" msgid "Scheduled and active tasks"
msgstr "Plánované a aktiní úlohy" msgstr "Plánované a aktiní úlohy"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:50 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:51
msgid "See \"man 5 crontab\" for information about the crontab format." msgid "See \"man 5 crontab\" for information about the crontab format."
msgstr "Více informací o formátu crontab naleznete v \"man 5 crontab\"." msgstr "Více informací o formátu crontab naleznete v „man 5 crontab“."
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:51 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:52
msgid "Show help" msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu" msgstr "Zobrazit nápovědu"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:52 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:53
msgid "Task description:" msgid "Task description:"
msgstr "Popis úlohy:" msgstr "Popis úlohy:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:53 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:54
msgid "Task:" msgid "Task:"
msgstr "Úloha:" msgstr "Úloha:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:54 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:55
msgid "Templates" msgid "Templates"
msgstr "Šablony" msgstr "Šablony"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:55 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:56
msgid "Time expression help" msgid "Time expression help"
msgstr "Nápověda o výrazech času" msgstr "Nápověda o výrazech času"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:56 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:57
msgid "Time:" msgid "Time:"
msgstr "Čas:" msgstr "Čas:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:57 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:58
msgid "To:" msgid "To:"
msgstr "Do:" msgstr "Do:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:59 ../src/mainWindow.py:73 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:60 ../src/mainWindow.py:73
msgid "X application" msgid "X application"
msgstr "Aplikace pro X" msgstr "Aplikace pro X"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:60 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:61
msgid "_User:" msgid "_User:"
msgstr "_Uživatel:" msgstr "_Uživatel:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:61 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:62
msgid "ls -l" msgid "ls -l"
msgstr "ls -l" msgstr "ls -l"
...@@ -987,30 +989,30 @@ msgstr "" ...@@ -987,30 +989,30 @@ msgstr ""
"adresáře, ze kterého byla spuštěna aplikace Gnome Schedule v okamžiku " "adresáře, ze kterého byla spuštěna aplikace Gnome Schedule v okamžiku "
"vytvoření úlohy (obvykle domovský adresář)." "vytvoření úlohy (obvykle domovský adresář)."
#: ../src/mainWindow.py:723 #: ../src/mainWindow.py:722
msgid "Please select a task!" msgid "Please select a task!"
msgstr "Zvolte prosím úlohu!" msgstr "Zvolte prosím úlohu!"
#: ../src/mainWindow.py:731 #: ../src/mainWindow.py:730
msgid "About Gnome Schedule" msgid "About Gnome Schedule"
msgstr "O Gnome Schedule" msgstr "O Gnome Schedule"
#: ../src/mainWindow.py:732 #: ../src/mainWindow.py:731
msgid "Gnome Schedule" msgid "Gnome Schedule"
msgstr "Gnome Schedule" msgstr "Gnome Schedule"
#: ../src/mainWindow.py:734 #: ../src/mainWindow.py:733
#, python-format #, python-format
msgid "Copyright (c) %(year)s %(name)s." msgid "Copyright (c) %(year)s %(name)s."
msgstr "Copyright (c) %(year)s %(name)s." msgstr "Copyright (c) %(year)s %(name)s."
#: ../src/mainWindow.py:747 #: ../src/mainWindow.py:746
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "" msgstr ""
"Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n" "Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
"Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>" "Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>"
#: ../src/mainWindow.py:768 #: ../src/mainWindow.py:767
msgid "Could not display help" msgid "Could not display help"
msgstr "Nelze zobrazit nápovědu" msgstr "Nelze zobrazit nápovědu"
...@@ -1081,8 +1083,8 @@ msgid "One-time" ...@@ -1081,8 +1083,8 @@ msgid "One-time"
msgstr "Jen jednou" msgstr "Jen jednou"
#: ../src/xwrapper.py:60 #: ../src/xwrapper.py:60
msgid "Could not open a connection to X!" msgid "Could not open a connection to X!"
msgstr "Nelze otevřít připojení na X!" msgstr "Nelze otevřít připojení k X!"
#: ../src/xwrapper.py:71 ../src/xwrapper.py:79 #: ../src/xwrapper.py:71 ../src/xwrapper.py:79
msgid "Wrong number of arguments." msgid "Wrong number of arguments."
...@@ -1094,7 +1096,7 @@ msgid "" ...@@ -1094,7 +1096,7 @@ msgid ""
"applications to be run from crontab or at under X. Use through gnome-" "applications to be run from crontab or at under X. Use through gnome-"
"schedule." "schedule."
msgstr "" msgstr ""
"Skript wrapperu aplikace Gnome-schedule (http://gnome-schedule.sf.net) pro " "Obalující skript aplikace Gnome-schedule (http://gnome-schedule.sf.net) pro "
"aplikace spuštěné z crontab nebo pod X serverem. Použijte skrze gnome-" "aplikace spuštěné z crontab nebo pod X serverem. Použijte skrze gnome-"
"schedule." "schedule."
...@@ -1139,11 +1141,3 @@ msgstr "Nebudu nikdy zobrazena." ...@@ -1139,11 +1141,3 @@ msgstr "Nebudu nikdy zobrazena."
msgid "xwrapper.py: completed" msgid "xwrapper.py: completed"
msgstr "xwrapper.py: dokončeno" msgstr "xwrapper.py: dokončeno"
#~ msgid "DANGEROUS PARSE: %(preview)s"
#~ msgstr "NEBEZPEČNÉ ZPRACOVÁNÍ: %(preview)s"
#~ msgid "_No output (>/dev/null 2>&1)"
#~ msgstr "Žád_ný výstup (>/dev/null 2>&1)"
#~ msgid "No output"
#~ msgstr "Bez výstupu"
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment