Commit 72186bfe authored by Petr Kovář's avatar Petr Kovář Committed by Petr Kovář

Updated Czech translation by Lucas Lommer.

2009-03-17  Petr Kovar  <pknbe@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation by Lucas Lommer.

svn path=/trunk/; revision=1136
parent 0e295b9d
2009-03-17 Petr Kovar <pknbe@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation by Lucas Lommer.
2009-03-10 Claude Paroz <claude@2xlibre.net>
* fr.po: Updated French translation.
......
......@@ -3,14 +3,14 @@
# Copyright (C) 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is distributed under the same license as the gnome-schedule package.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004, 2005.
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008.
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-schedule\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-15 10:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-08 21:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-17 01:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-07 00:43+0100\n"
"Last-Translator: Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr "Gnome Schedule"
msgid "System tools"
msgstr "Systémové nástroje"
#: ../src/at.py:88 ../src/crontab.py:62
#: ../src/at.py:90 ../src/crontab.py:62
msgid ""
"Failed to create data dir! Make sure ~/.gnome and ~/.gnome/gnome-schedule "
"are writable."
......@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr ""
"Nemohu vytvořit adresář pro data! Ujistěte se, že je do ~/.gnome a ~/.gnome/"
"gnome-schedule povolen zápis."
#: ../src/at.py:121 ../src/crontab.py:162
#: ../src/at.py:123 ../src/crontab.py:162
#, python-format
msgid ""
"Failed to create data dir: %s. Make sure ~/.gnome and ~/.gnome/gnome-"
......@@ -54,22 +54,21 @@ msgstr ""
"Nelze vytvořit adresář pro data: %s. Ujistěte se, že je do ~/.gnome a ~/."
"gnome/gnome-schedule povolen zápis."
#: ../src/at.py:524
#: ../src/at.py:521
#, python-format
msgid "DANGEROUS PARSE: %(preview)s"
msgstr "NEBEZPEČNÉ ZPRACOVÁNÍ: %(preview)s"
msgid "Warning! Unknown task: %(preview)s"
msgstr "Varování! Neznámá úloha: %(preview)s"
#. TODO: localize time and date formats
#: ../src/at.py:530
#: ../src/at.py:528
#, python-format
msgid "On %(date)s at %(time)s"
msgstr "%(date)s v %(time)s"
msgid "On %(timestring)s"
msgstr "V %(timestring)s"
#: ../src/at.py:535 ../src/at.py:540
#: ../src/at.py:534 ../src/at.py:539
msgid "Once"
msgstr "Jednou"
#: ../src/at.py:544
#: ../src/at.py:543
msgid "Warning: a line in atq's output didn't parse"
msgstr "Varování: Nelze parsovat řádek ve výstupu atq"
......@@ -122,7 +121,7 @@ msgstr "Nepojmenovaný"
msgid "Recurrent"
msgstr "Opakovaná"
#: ../src/crontab.py:450 ../src/crontabEditor.py:74 ../src/lang.py:149
#: ../src/crontab.py:450 ../src/crontabEditor.py:74 ../src/lang.py:168
msgid "At reboot"
msgstr "Při restartu"
......@@ -545,7 +544,7 @@ msgstr "Do:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:59 ../src/mainWindow.py:73
msgid "X application"
msgstr ""
msgstr "Aplikace pro X"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:60
msgid "_User:"
......@@ -568,61 +567,61 @@ msgstr ""
#. Translators: Date format for expressions like 'January 21'. %B is month, %d is day number.
#. Run the command 'man strftime' to read more about these and other available specifiers.
#: ../src/lang.py:105
#: ../src/lang.py:124
msgid "%B %d"
msgstr "%d. %B"
#. Translators: Date format for expressions like 'January 21, 2005'. %B is month, %d is day number, %Y is year with century.
#. Run the command 'man strftime' to read more about these and other available specifiers.
#: ../src/lang.py:112
#: ../src/lang.py:131
msgid "%B %d, %Y"
msgstr "%d. %B %Y"
#. Translators: Time without seconds. %H is hour, %M is minute.
#. Run the command 'man strftime' to read more about these and other available specifiers.
#: ../src/lang.py:122
#: ../src/lang.py:141
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"
#: ../src/lang.py:164
#: ../src/lang.py:183
msgid "At every full hour"
msgstr "Každou celou hodinu"
#: ../src/lang.py:166
#: ../src/lang.py:185
msgid "At every minute"
msgstr "Každou minutu"
#: ../src/lang.py:168
#: ../src/lang.py:187
#, python-format
msgid "At minute %(minute)s of every hour"
msgstr "V minutu %(minute)s každé hodiny"
#: ../src/lang.py:170
#: ../src/lang.py:189
#, python-format
msgid "At every minute between %(time_from)s and %(time_to)s"
msgstr "Každou minutu mezi %(time_from)s a %(time_to)s"
#: ../src/lang.py:172
#: ../src/lang.py:191
#, python-format
msgid "On every day at %(time)s"
msgstr "Každý den v %(time)s"
#: ../src/lang.py:177
#: ../src/lang.py:196
#, python-format
msgid "On day %(monthday)s of every month at every full hour"
msgstr "%(monthday)s každý měsíc každou celou hodinu"
#: ../src/lang.py:179
#: ../src/lang.py:198
#, python-format
msgid "On day %(monthday)s of every month at every minute"
msgstr "%(monthday)s každý měsíc každou minutu"
#: ../src/lang.py:181
#: ../src/lang.py:200
#, python-format
msgid "On day %(monthday)s of every month at minute %(minute)s of every hour"
msgstr "%(monthday)s každého měsíce v minutu %(minute)s každé hodiny"
#: ../src/lang.py:183
#: ../src/lang.py:202
#, python-format
msgid ""
"On day %(monthday)s of every month at every minute between %(time_from)s and "
......@@ -630,27 +629,27 @@ msgid ""
msgstr ""
"%(monthday)s každého měsíce každou minutu mezi %(time_from)s a %(time_to)s"
#: ../src/lang.py:185
#: ../src/lang.py:204
#, python-format
msgid "On day %(monthday)s of every month at %(time)s"
msgstr "%(monthday)s každého měsíce v %(time)s"
#: ../src/lang.py:190
#: ../src/lang.py:209
#, python-format
msgid "On every day in %(month)s at every full hour"
msgstr "Každý den v měsíci %(month)s každou celou hodinu"
#: ../src/lang.py:192
#: ../src/lang.py:211
#, python-format
msgid "On every day in %(month)s at every minute"
msgstr "Každý den v měsíci %(month)s každou minutu"
#: ../src/lang.py:194
#: ../src/lang.py:213
#, python-format
msgid "On every day in %(month)s at minute %(minute)s of every hour"
msgstr "Každý den v měsíci %(month)s v minutu %(minute)s každé hodiny"
#: ../src/lang.py:196
#: ../src/lang.py:215
#, python-format
msgid ""
"On every day in %(month)s at every minute between %(time_from)s and %"
......@@ -658,53 +657,53 @@ msgid ""
msgstr ""
"Každý den v měsíci %(month)s každou minutu mezi %(time_from)s a %(time_to)s"
#: ../src/lang.py:198
#: ../src/lang.py:217
#, python-format
msgid "On every day in %(month)s at %(time)s"
msgstr "Každý den v měsíci %(month)s v %(time)s"
#: ../src/lang.py:203
#: ../src/lang.py:222
#, python-format
msgid "Every year on %(date)s at every full hour"
msgstr "Každý rok %(date)s každou celou hodinu"
#: ../src/lang.py:205
#: ../src/lang.py:224
#, python-format
msgid "Every year on %(date)s at every minute"
msgstr "Každý rok %(date)s každou minutu"
#: ../src/lang.py:207
#: ../src/lang.py:226
#, python-format
msgid "Every year on %(date)s at minute %(minute)s of every hour"
msgstr "Každý rok %(date)s v minutu %(minute)s každé hodiny"
#: ../src/lang.py:209
#: ../src/lang.py:228
#, python-format
msgid ""
"Every year on %(date)s at every minute between %(time_from)s and %(time_to)s"
msgstr "Každý rok %(date)s každou minutu mezi %(time_from)s a %(time_to)s"
#: ../src/lang.py:211
#: ../src/lang.py:230
#, python-format
msgid "Every year on %(date)s at %(time)s"
msgstr "Každý rok %(date)s v %(time)s"
#: ../src/lang.py:216
#: ../src/lang.py:235
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s at every full hour"
msgstr "Každý den v týdnu: %(weekday)s v každou celou hodinu"
#: ../src/lang.py:218
#: ../src/lang.py:237
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s at every minute"
msgstr "Každý den v týdnu: %(weekday)s každou minutu"
#: ../src/lang.py:220
#: ../src/lang.py:239
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s at minute %(minute)s of every hour"
msgstr "Každý den v týdnu: %(weekday)s v %(minute)s. minutě každé hodiny"
#: ../src/lang.py:222
#: ../src/lang.py:241
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s at every minute between %(time_from)s and %"
......@@ -712,12 +711,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Každý den v týdnu: %(weekday)s každou minutu mezi %(time_from)s a %(time_to)s"
#: ../src/lang.py:224
#: ../src/lang.py:243
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s at %(time)s"
msgstr "Každý den v týdnu: %(weekday)s v %(time)s"
#: ../src/lang.py:229
#: ../src/lang.py:248
#, python-format
msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at every "
......@@ -726,7 +725,7 @@ msgstr ""
"%(monthday)s. den každého měsíce a každý den v týdnu: %(weekday)s každou "
"celou hodinu"
#: ../src/lang.py:231
#: ../src/lang.py:250
#, python-format
msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at every "
......@@ -735,7 +734,7 @@ msgstr ""
"%(monthday)s. den každého měsíce a každý den v týdnu: %(weekday)s každou "
"minutu"
#: ../src/lang.py:233
#: ../src/lang.py:252
#, python-format
msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at minute %"
......@@ -744,7 +743,7 @@ msgstr ""
"%(monthday)s. den každého měsíce a každý den v týdnu: %(weekday)s v minutu %"
"(minute)s každé hodiny"
#: ../src/lang.py:235
#: ../src/lang.py:254
#, python-format
msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at every "
......@@ -753,24 +752,24 @@ msgstr ""
"%(monthday)s. den každého měsíce a každý den v týdnu: %(weekday)s každou "
"minutu mezi %(time_from)s a %(time_to)s"
#: ../src/lang.py:237
#: ../src/lang.py:256
#, python-format
msgid ""
"On day %(monthday)s of every month and every weekday: %(weekday)s at %(time)s"
msgstr ""
"%(monthday)s. den každého měsíce a každý den v týdnu: %(weekday)s v %(time)s"
#: ../src/lang.py:242
#: ../src/lang.py:261
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s in %(month)s at every full hour"
msgstr "Každý den v týdnu: %(weekday)s v měsíci %(month)s každou celou hodinu"
#: ../src/lang.py:244
#: ../src/lang.py:263
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s in %(month)s at every minute"
msgstr "Každý den v týdnu: %(weekday)s v měsíci %(month)s každou minutu"
#: ../src/lang.py:246
#: ../src/lang.py:265
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s at minute %(minute)s of every hour"
......@@ -778,7 +777,7 @@ msgstr ""
"Každý den v týdnu: %(weekday)s v měsíci %(month)s v minutu %(minute)s každé "
"hodiny"
#: ../src/lang.py:248
#: ../src/lang.py:267
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s at every minute between %"
......@@ -787,12 +786,12 @@ msgstr ""
"Každý den v týdnu: %(weekday)s v měsíci %(month)s každou minutu mezi %"
"(time_from)s a %(time_to)s"
#: ../src/lang.py:250
#: ../src/lang.py:269
#, python-format
msgid "On every weekday: %(weekday)s in %(month)s at %(time)s"
msgstr "Každý den v týdnu: %(weekday)s v měsíci %(month)s v %(time)s"
#: ../src/lang.py:255
#: ../src/lang.py:274
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at "
......@@ -801,7 +800,7 @@ msgstr ""
"Každý den v týdnu: %(weekday)s v měsíci %(month)s a %(date)s každý rok "
"každou celou hodinu"
#: ../src/lang.py:257
#: ../src/lang.py:276
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at "
......@@ -810,7 +809,7 @@ msgstr ""
"Každý den v týdnu: %(weekday)s v měsíci %(month)s a %(date)s každý rok "
"každou minutu"
#: ../src/lang.py:259
#: ../src/lang.py:278
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at "
......@@ -819,7 +818,7 @@ msgstr ""
"Každý den v týdnu: %(weekday)s v měsíci %(month)s a %(date)s každý rok v "
"minutu %(minute)s každou hodinu"
#: ../src/lang.py:261
#: ../src/lang.py:280
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at "
......@@ -828,7 +827,7 @@ msgstr ""
"Každý den v týdnu: %(weekday)s v měsíci %(month)s a %(date)s každý rok "
"každou minutu mezi %(time_from)s a %(time_to)s"
#: ../src/lang.py:263
#: ../src/lang.py:282
#, python-format
msgid ""
"On every weekday: %(weekday)s in %(month)s and on %(date)s every year at %"
......@@ -837,68 +836,68 @@ msgstr ""
"Každý den v týdnu: %(weekday)s v měsíci %(month)s a %(date)s každý rok v %"
"(time)s"
#: ../src/lang.py:271
#: ../src/lang.py:290
msgid "every minute"
msgstr "každou minutu"
#: ../src/lang.py:273
#: ../src/lang.py:292
#, python-format
msgid "minute: %s"
msgstr "minuta: %s"
#: ../src/lang.py:276
#: ../src/lang.py:295
msgid "every hour"
msgstr "každou hodinu"
#: ../src/lang.py:278
#: ../src/lang.py:297
#, python-format
msgid "hour: %s"
msgstr "hodina: %s"
#: ../src/lang.py:281
#: ../src/lang.py:300
msgid "every day of month"
msgstr "každý den v měsíci"
#: ../src/lang.py:283
#: ../src/lang.py:302
#, python-format
msgid "day of month: %s"
msgstr "den v měsíci: %s"
#: ../src/lang.py:286
#: ../src/lang.py:305
msgid "every month"
msgstr "každý měsíc"
#: ../src/lang.py:288
#: ../src/lang.py:307
#, python-format
msgid "month: %s"
msgstr "měsíc: %s"
#: ../src/lang.py:291
#: ../src/lang.py:310
#, python-format
msgid "At %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s"
msgstr "V %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s"
#: ../src/lang.py:293
#: ../src/lang.py:312
#, python-format
msgid "weekday: %s"
msgstr "den v týdnu: %s"
#: ../src/lang.py:294
#: ../src/lang.py:313
#, python-format
msgid "At %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s, %(weekday)s"
msgstr "V %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s, %(weekday)s"
#: ../src/mainWindow.py:71
msgid "Default behaviour"
msgstr ""
msgstr "Výchozí chování"
#: ../src/mainWindow.py:72
msgid "Suppress output"
msgstr ""
msgstr "Potlačit výstup"
#: ../src/mainWindow.py:74
msgid "X application: suppress output"
msgstr ""
msgstr "Aplikace pro X: potlačit výstup"
#: ../src/mainWindow.py:120
msgid "Recurrent task"
......@@ -988,30 +987,30 @@ msgstr ""
"adresáře, ze kterého byla spuštěna aplikace Gnome Schedule v okamžiku "
"vytvoření úlohy (obvykle domovský adresář)."
#: ../src/mainWindow.py:724
#: ../src/mainWindow.py:723
msgid "Please select a task!"
msgstr "Zvolte prosím úlohu!"
#: ../src/mainWindow.py:732
#: ../src/mainWindow.py:731
msgid "About Gnome Schedule"
msgstr "O Gnome Schedule"
#: ../src/mainWindow.py:733
#: ../src/mainWindow.py:732
msgid "Gnome Schedule"
msgstr "Gnome Schedule"
#: ../src/mainWindow.py:735
#: ../src/mainWindow.py:734
#, python-format
msgid "Copyright (c) %(year)s %(name)s."
msgstr "Copyright (c) %(year)s %(name)s."
#: ../src/mainWindow.py:748
#: ../src/mainWindow.py:747
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
"Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>"
#: ../src/mainWindow.py:769
#: ../src/mainWindow.py:768
msgid "Could not display help"
msgstr "Nelze zobrazit nápovědu"
......@@ -1083,57 +1082,66 @@ msgstr "Jen jednou"
#: ../src/xwrapper.py:59
msgid "Could not open a connection to X!"
msgstr ""
msgstr "Nelze otevřít připojení na X!"
#: ../src/xwrapper.py:70 ../src/xwrapper.py:78
#, fuzzy
msgid "Wrong number of arguments."
msgstr ""
msgstr "Špatný počet argumentů."
#: ../src/xwrapper.py:72 ../src/xwrapper.py:80
#, fuzzy
msgid ""
"Wrapper script for Gnome-schedule (http://gnome-schedule.sf.net) for "
"applications to be run from crontab or at under X. Use through gnome-"
"schedule."
msgstr ""
"Skript wrapperu aplikace Gnome-schedule (http://gnome-schedule.sf.net) pro "
"spuštění z crontab nebo pod X serverem. Použijte gnome-schedule."
#: ../src/xwrapper.py:86
msgid "Unknown type of job."
msgstr ""
msgstr "Neznámý typ úkolu."
#: ../src/xwrapper.py:105 ../src/xwrapper.py:109
msgid "Invalid job id."
msgstr ""
msgstr "Neplatné ID úkolu."
#: ../src/xwrapper.py:116
msgid ""
"Could not get job data, the task might have been created with an old version "
"- try recreating the task."
msgstr ""
"Nelze získat data úkolu, úloha mohla být vytvořena pomocí staré verze - "
"zkuste znovu vytvořit úlohu."
#: ../src/xwrapper.py:120
msgid "Data file too old. Recreate task."
msgstr ""
msgstr "Soubor s daty je příliš starý. Vytvořte úlohu znovu."
#: ../src/xwrapper.py:124
#, python-format
msgid "Launching %s.."
msgstr ""
msgstr "Spouští se %s..."
#: ../src/xwrapper.py:126
msgid "output<0: Why am I launched?"
msgstr ""
msgstr "output<0: Proč mne spouštíš?"
#: ../src/xwrapper.py:129
msgid "len(display)<2: No proper DISPLAY variable"
msgstr ""
msgstr "len(display)<2: Neexistuje vhodná proměnná DISPLAY"
#: ../src/xwrapper.py:150
msgid "I will never be displayed."
msgstr ""
msgstr "Nebudu nikdy zobrazena."
#: ../src/xwrapper.py:153
msgid "xwrapper.py: completed"
msgstr ""
msgstr "xwrapper.py: dokončeno"
#~ msgid "DANGEROUS PARSE: %(preview)s"
#~ msgstr "NEBEZPEČNÉ ZPRACOVÁNÍ: %(preview)s"
#~ msgid "_No output (>/dev/null 2>&1)"
#~ msgstr "Žád_ný výstup (>/dev/null 2>&1)"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment